texlive[62446] Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz: Czechoslovak

commits+sojka at tug.org commits+sojka at tug.org
Sat Mar 5 21:12:59 CET 2022


Revision: 62446
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=62446
Author:  sojka
Date:   2022-03-05 21:12:58 +0100 (Sat, 05 Mar 2022)
Log Message:
-----------
Czechoslovak tldoc update

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.tex

Added Paths:
-----------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/nsisinstaller.png
  trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/psview.png

Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/nsisinstaller.png
===================================================================
(Binary files differ)

Index: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/nsisinstaller.png
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/nsisinstaller.png	2022-03-05 18:39:27 UTC (rev 62445)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/nsisinstaller.png	2022-03-05 20:12:58 UTC (rev 62446)

Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/nsisinstaller.png
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/psview.png
===================================================================
(Binary files differ)

Index: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/psview.png
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/psview.png	2022-03-05 18:39:27 UTC (rev 62445)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/psview.png	2022-03-05 20:12:58 UTC (rev 62446)

Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/psview.png
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.tex	2022-03-05 18:39:27 UTC (rev 62445)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.tex	2022-03-05 20:12:58 UTC (rev 62446)
@@ -1,5 +1,5 @@
 %
-% texlive-cz/texlive-cz.tex - TeXlive 2020 documentation 
+% texlive-cz/texlive-cz.tex - TeXlive 2021 documentation 
 % CzechoSlovak translation (some parts are in Czech and some
 % are in Slovak :-)
 %
@@ -14,7 +14,9 @@
 % Public domain.
 %
 % History:
-% 2020/03/07: v1.66 last minute fixes and additions (PS)
+% 2022/03/05: v1.68 last minute fixes and additions (PS)
+% 2021/03/07: v1.67 translation of 2021 modifications (JB)
+% 2020/03/02: v1.66 last minute fixes and additions (PS)
 % 2020/03/07: v1.65 translation of 2020 modifications (JB)
 % 2019/04/05: v1.64 last minute fixes and additions (PS)
 % 2019/03/17: v1.63 translation of 2019 modifications (JB)
@@ -87,10 +89,10 @@
 %
 % version, metadata as macros
 %
-\newcommand\thisyear{2020}
-\newcommand\lastyear{2019}
-\newcommand\cstlversion{1.67}
-\newcommand\cstldate{23.\ b\v rezna 2020} %\thisyear}
+\newcommand\thisyear{2021}
+\newcommand\lastyear{2020}
+\newcommand\cstlversion{1.68}
+\newcommand\cstldate{5.\ b\v rezna 2022} %\thisyear}
 %
 % macros for different version of document:
 % - in Zpravodaj CSTUG (with different layout)
@@ -250,9 +252,9 @@
 \fi
 
 Překlad 
- 2004--2020 Ján Buša, 
+ 2004--2021 Ján Buša, 
  2001 Janka Chlebíková,
- 2003--2020 Petr Sojka a 
+ 2003--2022 Petr Sojka a 
  2003 Petra Sojková 
 je šířen pod GNU FDL licencí.
  
@@ -310,7 +312,9 @@
 Windows Vista a 2000 ještě bude pravděpodobně z~větší části fungovat,
 ale \TL{} se dokonce nenainstaluje pod Windows XP a dřívějšími. 
 Pro Windows nejsou k~dispozici zvláštní 64bitové \file{.exe} soubory, ale
-32bitové binárky by měly běžet na 64bitových systémech.
+32bitové binárky by měly běžet na 64bitových systémech. Ale podívejte se na
+\url{https://tug.org/texlive/windows.html} pro možnosti přidání
+64bitových binárních souborů. 
 			
 Alternativní řešení pro Windows a \MacOSX{} najdete 
 v~oddíle~\ref{sec:tlcoll.dists}.
@@ -329,13 +333,11 @@
 oddíl~\ref{sec:portable-tl}). Instalace je popsána v~následujících 
 sekcích (na stránce~\pageref{sec:install}), zde jen souhrn:
 \begin{itemize*}
-\item Instalační dávka se jmenuje \filename{install-tl}\,.
-Může pracovat v~\uv{průvodcovském režimu} po zadání 
-volby \code{-gui} (předvolba pro Windows a \MacOSX), 
-v~textovém režimu zadaném volbou \code{-gui=text} 
-(předvoleném pro všechny ostatní systémy). Na Unixových platformách
-jsou stále ještě k~dispozici režimy \code{wizard} a \code{perltk} 
-pokud je nainstalován Perl/Tk; ohledně Windows viz oddíl~\ref{sec:wininst}.
+\item Instalační dávka pro Unix se jmenuje \filename{install-tl}; na
+Windows byste místo toho měli vyvolat \filename{install-tl-windows}.
+Instalační program bude pracovat v~grafickém režimu při volbě 
+\code{-gui} (výchozí pro Windows a \MacOSX) nebo v~textovém režimu
+při zadání volby \code{-gui=text} (výchozí pro všechny ostatní). 
 
 \item Součástí instalace je program
 \singleuv{\TL\ Manager}, nazvaný \prog{tlmgr}.
@@ -369,19 +371,12 @@
 mnohými způsoby. Zpracování neznámých dokumentů v~novém podadresáři 
 je nejbezpečnější tip.
 
-%Another aspect of security is ensuring that downloaded material has not
-%been changed from what was created. The \prog{tlmgr} program
-%(section~\ref{sec:tlmgr}) will automatically perform cryptographic
-%verification on downloads if the \prog{gpg} (GNU Privacy Guard) program
-%is available. It is not distributed as part of \TL, but see
-%\url{https://texlive.info/tlgpg/} for information about \prog{gpg} if
-%need be.
 Dalším aspektem zabezpečení je zajištění toho, že stažený materiál nebyl
-změněn z toho, jak byl vytvořen. Program \prog{tlmgr}
+od~vytvoření změněn. Program \prog{tlmgr}
 (sekce~\ref{sec:tlmgr}) automaticky provede kryptografické
 ověření stahování, pokud je program \prog{gpg} (GNU Privacy Guard)
-k~dispozici. Není distribuován jako součást \TL, ale viz
-\url{https://texlive.info/tlgpg/} pro informace o \prog{gpg}, pokud
+k~dispozici. Není distribuován jako součást \TL, ale vizte
+\url{https://texlive.info/tlgpg/} pro informace o~\prog{gpg}, pokud
 je potřebný.
 
 \subsection{Nápověda}
@@ -430,8 +425,7 @@
  \url{http://groups.google.com/group/comp.text.tex/topics}, a na
  \url{https://tug.org/mail-archives/texhax}. Dotazem do obecného
  vyhledávacího stroje %jako \url{http://google.com/} 
- také nic nepokazíte
- a pro specifika češtiny a slovenštiny najdete další zdroje
+ také nic nepokazíte a pro specifika češtiny a slovenštiny najdete další zdroje
  odkazované na \url{http://www.cstug.cz/}.
  
 \item [kladení dotazů] Pokud nemůžete najít odpověď na svou otázku,
@@ -454,18 +448,18 @@
 \end{description}
 
 \noindent
-Druhou stranou mince je odpovídání na dotazy těch, kdo kladou otázky.
+Druhou stranou mince je odpovídání na dotazy těch, kteří kladou otázky.
 %\ctt{} i~list \code{texhax} 
-Všechnu výše uvedené zdroje jsou otevřeny pro kohokoliv.
-Přihlaste se, naslouchejte a začněte odpovídat tam, kde můžete. 
+Všechny výše uvedené zdroje jsou otevřeny pro kohokoliv.
+Přihlaste se, čtěte a začněte odpovídat tam, kde můžete. 
 
 % In the next headline 
 % don't use \TL so the \uppercase in the headline works. Also so
 % tex4ht ends up with the right TeX. Likewise the \protect's.
-\section{Přehled \protect\TeX\protect\ Live}
+\section{Přehled \protect\TeX Live}
 \label{sec:overview.tl}
 
-Tento oddíl popisuje obsah \TL{} a \TKCS{}, jejíž~je částí.
+Tento oddíl popisuje obsah \TL{} a \TKCS{}, jejíž je částí.
 
 %Dvě hlavní instalační dávky pro Unix a \MacOSX{} jsou
 %\texttt{install-tl.sh} a \texttt{install-pkg.sh}. Jsou
@@ -538,7 +532,7 @@
 Dokumentace téměř všeho (balíků, formátů, manuálů, man-stránek, info-souborů) 
 je v~\dirname{texmf-dist/doc}.
 K~vyhledání dokumentace na libovolném místě můžete 
-použít programy \cmdname{texdoc}. % nebo \cmdname{texdoctk}. 
+použít programy \cmdname{texdoc} nebo \cmdname{texdoctk}. 
 
 Samotná tato příručka \TL\ je k~dispozici v~několika 
 jazycích v~adresáři \dirname{texmf-dist/doc/texlive}:
@@ -570,7 +564,7 @@
 Directory Structure (\TDS, \url{https://tug.org/tds}), s~jejími nesčetnými 
 podadresáři, jinak soubory nebudou k~nalezení. Podrobněji je to 
 popsáno v~oddíle~\ref{sec:local_personal_macros} 
-(\p.\pageref{sec:local_personal_macros}). Pořadí zde je opačné vůči pořadí ve kterém se stromy 
+(\p.\pageref{sec:local_personal_macros}). Pořadí zde je opačné vůči pořadí, ve kterém se stromy 
 prohledávají, tj. pozdější stromy v~seznamu přepíšou předcházející. 
 
 \begin{ttdescription}
@@ -672,7 +666,7 @@
 \item [pdf\TeX] vybudován na rozšířeních \eTeX{}u přidává podporu 
 zápisu ve formátu PDF stejně jako v~\dvi{} a 
 četná rozšíření netýkající se výstupu. 
-Tento program je používán pro většinu formátů, 
+Tento program je používán pro mnoho běžných formátů, 
 například, \prog{etex}, \prog{latex},
 \prog{pdflatex}. Jeho stránka je \url{http://www.pdftex.org/}. Viz 
 návod \OnCD{texmf-dist/doc/pdftex/manual/pdftex-a.pdf}
@@ -680,19 +674,18 @@
 a \OnCD{texmf-dist/doc/pdftex/samplepdftex/samplepdf.tex}
 pro vzorové použití některých jeho vlastností. 
 
-\item [Lua\TeX] je označován za nástupce pdf\TeX{}u, se kterým 
-je z~větší části (ale ne úplně) zpětně kompatibilní. 
-Měl by se také stát funkční nadmnožinou systému %nahradit 
-Aleph, viz dále, ačkoli perfektní kompatibilita není zamýšlena. 
-Zabudovaný interpret Lua (\url{https://lua.org/}) 
-umožňuje elegantní řešení mnoha ožehavých 
-\TeX ovských problémů. Volaný povelem \filename{texlua} funguje 
-jako samostatný interpret Lua a jako takový je použit
-v~rámci \TL. Jeho stránka je \url{http://www.luatex.org/} a příručka je 
-\OnCD{texmf-dist/doc/luatex/base/luatex.pdf}.
+\item [Lua\TeX] přidává podporu pro vstup Unicode a OpenType\slash TrueType
+a systémová písma. Zahrnuje také interpret Lua
+(\url{https://lua.org/}), umožňujícího řešení mnoha ožehavých \TeX ovských
+problémů. Volaný povelem \filename{texlua} funguje jako samostatný
+interpret Lua. Jeho web je \url{http://www.luatex.org/} a
+referenční příručka je \OnCD{texmf-dist/doc/luatex/base/luatex.pdf}. 
 
+\item [(e)(u)p\TeX] má nativní podporu pro požadavky japonské sazby; 
+p\TeX\ je základní motor, zatímco e- varianty přidávají funkce \eTeX\ a u- přidává podporu Unicode. 
+
 \item [\XeTeX] přidává podporu vstupního kódování
-Unicode a OpenType a systémových fontů, implementovaných
+Unicode a OpenType\slash TrueType a systémových fontů, implementovaných
 zejména použitím knihoven třetích stran, srv. \url{https://tug.org/xetex}.
 
 \item [\OMEGA\ (Omega)] je založena na Unicode. 
@@ -785,12 +778,14 @@
 Ve většině systémů můžete \ISO\ namontovat přímo. 
 Jestliže máte po instalaci z~\DVD\ nebo \ISO{} 
 zájem o~pokračující aktualizace z~Internetu, 
-nahlédněte, prosím, do oddílu \ref{sec:dvd-install-net-updates}.
+nahlédněte, prosím, do oddílu~\ref{sec:dvd-install-net-updates}.
 \end{description}
 
 \begin{figure}[tb]
-\centering\tlpng{nsis_installer}{.6\linewidth}
-\caption{První fáze \code{.exe} instalátoru pod Windows}\label{fig:nsis}
+\centering\tlpng{nsisinstaller}{.6\linewidth}
+%\includegraphics[width=0.6\linewidth]{nsisinstaller}
+\caption{První fáze \texttt{.exe} instalátoru pod Windows}
+\label{fig:nsis}
 \end{figure}
 
 Nezávisle na zdroji se spouští tentýž instalátor. Nejviditelnější
@@ -824,16 +819,13 @@
 obrazovku textového instalátoru (obr.~\ref{fig:textmain}).
 
 K~instalaci v~režimu \GUI\ (obr.~\ref{fig:advanced-lnx}) 
-budete potřebovat nainstalovaný Tcl/Tk.
-Pak můžete spustit:
+budete potřebovat nainstalovaný Tcl/Tk. Pak můžete spustit:
 \begin{alltt}
 > \Ucom{perl install-tl -gui}
 \end{alltt}
 
-Staré volby \code{wizard} a \code{perltk}/\code{expert} jsou stále 
-ještě k~dispozici. Vyžadují modul \dirname{Perl::Tk} zkompilovaný 
-s~podporou XFT, co obecně není problém v~případě systému 
-\GNU/Linux, avšak často je v~případě jiných systémů. 
+Staré volby \code{-wizard} a \code{-perltk}/\code{-expert} jsou stále 
+ještě k~dispozici, ale nyní dělají tytéž věci jako \code{-gui}.
 Úplný seznam různých voleb získáte povelem:
 \begin{alltt}
 > \Ucom{perl install-tl -help}
@@ -901,7 +893,7 @@
 
 \begin{figure}[tb]
 \begin{boxedverbatim}
-Installing TeX Live 2020 from: ...
+Installing TeX Live 2021 from: ...
 Platform: x86_64-linux => 'GNU/Linux on x86_64'
 Distribution: inst (compressed)
 Directory for temporary files: /tmp
@@ -913,11 +905,11 @@
 <S> set installation scheme: scheme-full
 
 <C> customizing installation collections
-  40 collections out of 41, disk space required: 5829 MB
+  40 collections out of 41, disk space required: 7172 MB
 
 <D> directories:
   TEXDIR (the main TeX directory):
-  /usr/local/texlive/2020
+  /usr/local/texlive/2021
  ...
 
 <O> options:
@@ -933,7 +925,7 @@
 <H> help
 <Q> quit
 \end{boxedverbatim}
-\vskip-\baselineskip
+\vskip-.5\baselineskip
 \caption{Hlavní obrazovka textového instalačního programu (\GNU/Linux)}%
 \label{fig:textmain}
 \end{figure}
@@ -1033,7 +1025,7 @@
 ===============================================================================
 a [ ] Cygwin on Intel x86 (i386-cygwin)
 b [ ] Cygwin on x86_64 (x86_64-cygwin)
-c [ ] MacOSX current (10.12-) on x86_64 (x86_64-darwin)
+c [ ] MacOSX current (10.14-) on ARM/x86_64 (universal-darwin)
 d [ ] MacOSX legacy (10.6-) on x86_64 (x86_64-darwinlegacy)
 e [ ] FreeBSD on x86_64 (amd64-freebsd)
 f [ ] FreeBSD on Intel x86 (i386-freebsd)
@@ -1048,7 +1040,7 @@
 p [ ] Solaris on x86_64 (x86_64-solaris)
 s [ ] Windows (win32)
 \end{boxedverbatim}
-\vskip-\baselineskip
+\vskip-.5\baselineskip
 \caption{Nabídka binárek}\label{fig:bin_text}
 \end{figure}
 
@@ -1079,7 +1071,7 @@
 i [ ] teTeX scheme (more than medium, but nowhere near full)
 j [ ] custom selection of collections
 \end{boxedverbatim}
-\vskip-\baselineskip
+\vskip-.5\baselineskip
 \caption{Nabídka schémat}\label{fig:schemetext}
 \end{figure}
 
@@ -1119,8 +1111,8 @@
 \p.\pageref{sec:texmftrees}. 
 
 Standardní umístění instalačního adresáře je
-\dirname{/usr/local/texlive/\thisyear} pro Unix
-a \verb|%SystemDrive%\texlive\|\dirname{\thisyear} pod Windows.
+\dirname{/usr/local/texlive/2021} pro Unix
+a \verb|%SystemDrive%\texlive\|\dirname{2021} pod Windows.
 Toto uspořádání umožňuje mít mnoho paralelních instalací \TL, jednu pro každé vydání
 (typicky podle roku, jako tady),
 a můžete mezi nimi přepínat pouhou změnou vyhledávací cesty.
@@ -1143,9 +1135,8 @@
 
 Rozumnou alternativou je adresář uvnitř vašeho domovského
 adresáře, zvlášť když chcete být výhradním uživatelem. 
-K~označení domovského adresáře použijte vlnku, %`\verb|~|',
-například `\verb|~/texlive/|\dirname{\thisyear}'.
-%`\texttt{\~{}/texlive/}\dirname{\thisyear}'.
+K~označení domovského adresáře použijte vlnku, `|~|',
+například `|~/texlive/2021|'.
 
 Doporučujeme do názvu začlenit rok, což umožní paralelní
 společné zachování různých vydání \TL{} vedle sebe. Můžete 
@@ -1158,8 +1149,7 @@
 \dirname{TEXMFSYSCONFIG}.
 
 \dirname{TEXMFHOME} je doporučené umístění osobních souborů maker
- nebo balíků. Předvolená hodnota je \verb|~/texmf| 
- (|~/Library/texmf| na Macs). 
+ nebo balíků. Předvolená hodnota je \verb|~/texmf| (|~/Library/texmf| na Macs). 
 Na rozdíl od \dirname{TEXDIR} je nyní \verb|~| uchována 
 v~nově vytvořených konfiguračních souborech, 
 protože to užitečně odkazuje na domovský adresář kteréhokoliv uživatele \TeX u. 
@@ -1195,7 +1185,7 @@
         info to:
 <Y> after install, set CTAN as source for package updates: [X]								
 \end{boxedverbatim}
-\vskip-\baselineskip
+\vskip-.5\baselineskip
 \caption{Nabídka voleb (Unix)}\label{fig:optionstext}
 \end{figure}
 
@@ -1250,10 +1240,10 @@
 \end{description}
 
 
-Volby pre Windows, zobrazené v~grafickém instalátoru Perl/Tk pro 
+Volby pro Windows, zobrazené v~grafickém instalátoru \GUI{} pro 
 znalce:
 \begin{description}
-\item[adjust PATH setting in registry] 
+\item[adjust searchpath] 
 Tohle zabezpečí, že všechny programy uvidí binární adresář 
 \TL{} v~seznamu cest spustitelných programů.
 
@@ -1262,14 +1252,14 @@
 zde bude třetí volba `Launcher entry'. Tato volba je popsána
 v~oddíle~\ref{sec:sharedinstall}.
 
-\item[change file associations] Volby jsou `Only new' (vytvoření 
+\item[File associations] Volby jsou `Only new' (vytvoření 
 pouze nových souborových asociací, bez přepsání stávajících), `All' a `None'.
 
 \item[install \TeX{}works front end]
 \end{description}
 Když jsou všechna nastavení podle vašich preferencí, stačí napsat
-\singleuv{I} v~textovém okně, nebo stisknout tlačítko `Install TeX Live' 
-v~\GUI{} Perl/Tk a spustit instalační proces. Po dokončení přeskočte na
+\singleuv{I} v~textovém okně, nebo stisknout tlačítko `Install' 
+v~\GUI{} a spustit instalační proces. Po dokončení přeskočte na
 sekci~\ref{sec:postinstall}, kde se dozvíte, co se případně
 má udělat nakonec. 
 
@@ -1287,10 +1277,10 @@
 \item[-gui] Použijte \GUI{} instalátor pokud je to možné. Toto si vyžaduje
 Tcl/Tk ve verzi 8.5 nebo vyšší. Toto je případ na \MacOSX\ a je 
 distribuován s~\TL{} pod Windows. Starší volby \texttt{-gui=perltk} 
-a \texttt{-gui=wizard} jsou stále ještě k~dispozici a vyžadují modul Perl/Tk 
-(\url{https://tug.org/texlive/distro.html#perltk}) zkompilovaný s~podporou
-XFT; pokud Tcl/Tk a Perl/Tk nejsou k~dispozici, pokračuje instalace 
+a \texttt{-gui=wizard} jsou stále ještě k~dispozici, ale vyvolají stejné \GUI{} rozhraní; 
+pokud Tcl/Tk a Perl/Tk nejsou k~dispozici, pokračuje instalace 
 v~textovém režimu.  
+
 \item[-no-gui] Vynutí si použití instalátoru v~textovém režimu.
 
 %\item[-lang {\sl LL}] Specify the installer interface
@@ -1345,9 +1335,9 @@
 použitím \url{http://mirror.ctan.org}.
 
 Pokud ho chcete přepsat, může být hodnotou umístění 
-adresa url s~\texttt{ftp:}, \texttt{http:} nebo 
+adresa url s~\texttt{ftp:}, \texttt{http:}, \texttt{https:}, 
 \texttt{file:/} na začátku nebo jednoduchá cesta k~adresáři. 
-(Při zadání umístění \texttt{http:}\ nebo \texttt{ftp:}\ 
+(Při zadání umístění \texttt{http:}, \texttt{https:} nebo \texttt{ftp:} 
 jsou koncové znaky \singleuv{\texttt{/}} a/nebo koncová složka
 \singleuv{\texttt{/tlpkg}} ignorovány.)
 
@@ -1367,15 +1357,6 @@
 
 Po instalaci mohou být požadovány některé další instalace.
 
-%\subsubsection{Windows}
-
-%Avšak pod Windows se instalační program o~vše postará.
-
-%\subsubsection{Pokud byly vytvořeny symbolické odkazy}
-
-%Pokud jste zvolili vytvoření symbolických odkazů v~standardních adresářích (zmíněných v~sekci~\ref{sec:options}), pak není potřeba editovat proměnné prostředí.
-
-
 \subsubsection{Proměnné prostředí pro Unix}
 \label{sec:env}
 
@@ -1384,7 +1365,6 @@
 prostředí. Jinak v~systémech Unix musí být adresář binárek pro vaši platformu
 přidán k~prohledávaným cestám. (Ve Windows se o~to postará instalátor.)
 
-%Adresář binárek pro vaši platformu musí být přidán k~vyhledávacím cestám. 
 Každá podporovaná platforma má svůj vlastní podadresář 
 pod \dirname{TEXDIR/bin}. 
 Seznam podadresářů a odpovídajících platforem je na 
@@ -1404,9 +1384,9 @@
 budou vypadat následovně:
 
 \begin{sverbatim}
-PATH=/usr/local/texlive/2020/bin/x86_64-linux:$PATH; export PATH
-MANPATH=/usr/local/texlive/2020/texmf-dist/doc/man:$MANPATH; export MANPATH
-INFOPATH=/usr/local/texlive/2020/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH; export INFOPATH
+PATH=/usr/local/texlive/2021/bin/x86_64-linux:$PATH; export PATH
+MANPATH=/usr/local/texlive/2021/texmf-dist/doc/man:$MANPATH; export MANPATH
+INFOPATH=/usr/local/texlive/2021/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH; export INFOPATH
 \end{sverbatim}
 
 Pro \prog{csh} nebo \prog{tcsh} je editovaný soubor 
@@ -1413,9 +1393,9 @@
 typicky \filename{$HOME/.cshrc} a
 řádky k~přidání mohou vypadat jako:
 \begin{sverbatim}
-setenv PATH /usr/local/texlive/2020/bin/x86_64-linux:$PATH
-setenv MANPATH /usr/local/texlive/2020/texmf-dist/doc/man:$MANPATH
-setenv INFOPATH /usr/local/texlive/2020/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH
+setenv PATH /usr/local/texlive/2021/bin/x86_64-linux:$PATH
+setenv MANPATH /usr/local/texlive/2021/texmf-dist/doc/man:$MANPATH
+setenv INFOPATH /usr/local/texlive/2021/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH
 \end{sverbatim}
 
 Pokud již máte nastavení někde ve vašich tečkou začínajících souborech, 
@@ -1431,8 +1411,8 @@
 \filename{/etc/manpath.config} a pokud existuje, přidejte řádky jako
 
 \begin{sverbatim}
-MANPATH_MAP /usr/local/texlive/2020/bin/x86_64-linux \
-      /usr/local/texlive/2020/texmf-dist/doc/man
+MANPATH_MAP /usr/local/texlive/2021/bin/x86_64-linux \
+      /usr/local/texlive/2021/texmf-dist/doc/man
 \end{sverbatim}
 
 A za 2)~vyhledejte soubor \filename{/etc/environment},
@@ -1584,18 +1564,19 @@
 Další popis expanze závorek je v~oddíle~\ref{sec:brace-expansion}.
 
 \subsubsection{Začleňování fontů třetích stran}
-Toto je naneštěstí nepříjemné téma. Zapomeňte na něj, 
-pokud se nechcete probírat v~mnoha 
-podrobnostech instalace \TeX u. Mnohé fonty již jsou v~\TL, proto
-se nejdříve podívejte, jestli si to, co potřebujete, tam již není.
 
-Možnou alternativou je použití \XeTeX{}u nebo Lua\TeX{}u 
-(viz sekci~\ref{sec:tex.extensions}), které vám
-umožní používat fonty operačního systému bez jakékoliv instalace v~\TeX{}u.
+Toto je naneštěstí nepříjemné téma pro \TeX\ a pdf\TeX. Zapomeňte na něj, 
+pokud se nechcete probírat v~mnoha podrobnostech instalace \TeX u. Mnohé fonty již jsou zahrnuty v~\TL, proto
+se podívejte, jestli chcete; \url{https://tug.org/FontCatalogue} je pohodlný
+způsob, jak zobrazit písma dostupná na webu.
 
 Pokud to potřebujete udělat, vyvinuli jsme maximální úsilí 
 k~popsání postupu, viz \url{https://tug.org/fonts/fontinstall.html}.
 
+Zvažte rovněž použití \XeTeX{}u nebo Lua\TeX{}u (viz
+sekce~\ref{sec:tex-extensions}), které vám umožní používat provozní
+systémová písma bez jakékoli instalace v~\TeX{}u. (Ale pozor, používáním
+systémovým fontů jsou vaše dokumenty okamžitě nepoužitelné pro kohokoli v~jiném prostředí.) 
 
 \subsection{Testování instalace}
 \label{sec:test.install}
@@ -1631,16 +1612,16 @@
 \dirname{bin} v~proměnné prostředí \envname{PATH}. Vraťte se
 k~informacím o~jejich nastavování na straně~\pageref{sec:env}.
 
-\item Přeložte ukázkový soubor \LaTeX{}u:
+\item Přeložte ukázkový soubor \LaTeX{}u a vytvořte PDF:
 \begin{alltt}
-> \Ucom{latex sample2e.tex}
+> \Ucom{pdflatex sample2e.tex}
 This is pdfTeX 3.14...
 ...
-Output written on sample2e.dvi (3 pages, 7484 bytes).
+Output written on sample2e.pdf (3 pages, 142120 bytes).
 Transcript written on sample2e.log.
 \end{alltt}
 Pokud selže nalezení souboru \filename{sample2e.tex} nebo jiných
-souborů, nejspíše máte aktivní stará nastavení proměnných prostředí nebo
+souborů, můžete mít aktivní stará nastavení proměnných prostředí nebo
 konfiguračních souborů; pro začátek doporučujeme zrušit 
 nastavení všech proměnných prostředí souvisejících s~\TeX{}em.
 Pro hlubší analýzu a dohledání problému můžete kdykoliv požádat
@@ -1647,49 +1628,47 @@
 \TeX{} o~detaily toho, co a kde hledá: viz \uv{Ladicí činnosti}
 na straně~\pageref{sec:debugging}.
 
-\item Prohlédněte si výsledek na obrazovce:
+\item Prohlédněte si PDF soubor, například:
 \begin{alltt}
+	> \Ucom{xpdf sample2e.pdf}
+\end{alltt}
+Mělo by se zobrazit nové okno s~pěkným dokumentem vysvětlujícím některé ze
+základů \LaTeX{}u. (Mimochodem stojí za přečtení, pokud jste \TeX{}ovský nováček.)
+
+Samozřejmě existuje mnoho dalších prohlížečů PDF; na unixových systémech se běžně používají
+\cmdname {evince} a \cmdname {okular}. Pro Windows doporučujeme vyzkoušet Sumatra PDF
+(\url{https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html}). Žádné prohlížeče PDF nejsou součástí \TL{}, takže si musíte samostatně nainstalovat, co chcete
+používat.
+
+\item Samozřejmě stále můžete generovat původní \TeX{}ovský formát \dvi{}:
+\begin{alltt}
+> \Ucom {latex sample2e.tex}
+\end{alltt}
+
+\item A prohlédnout si \dvi{} na obrazovce:
+\begin{alltt}
 > \Ucom{xdvi sample2e.dvi}  # Unix
 > \Ucom{dviout sample2e.dvi} # Windows
 \end{alltt}
-Mělo by se otevřít nové okno s~pěkným dokumentem popisujícím základy
-\LaTeX{}u. (Mimochodem, stojí za přečtení, pokud začínáte s~\TeX em.) 
-Musíte mít spuštěny
-X~Window, aby \cmdname{xdvi} pracovalo. Pokud tomu tak není nebo máte
+Musíte mít spuštěny X~Window, aby \cmdname{xdvi} pracovalo. Pokud tomu tak není, nebo máte
 špatně nastavenou proměnnou prostředí
 \envname{DISPLAY}, dostanete chybovou hlášku \singleuv{Can't open display}.
 
-\item Vytvořte \PS{}ový soubor pro tisk nebo prohlížení:
+\item Pro vytvoření \PS{}ového souboru z~\dvi{} použijte:
 \begin{alltt}
 > \Ucom{dvips sample2e.dvi -o sample2e.ps}
 \end{alltt}
 
-\item Vytvořte PDF soubor místo \dvi{}; tento příkaz
-ze~souboru \filename{.tex} vytvoří PDF přímo:
+\item Nebo vytvořte PDF ze souboru \dvi{}, alternativní cestou k~použití
+pdf\TeX{}u (nebo Xe\TeX{}u nebo Lua\TeX{}u), co může být někdy užitečné:
 \begin{alltt}
-> \Ucom{pdflatex sample2e.tex}
+	> \Ucom{dvipdfmx sample2e.dvi -o sample2e.pdf}
 \end{alltt}
 
-\item Prohlédněte si PDF soubor:
-\begin{alltt}
-> \Ucom{gv sample2e.pdf}
-\textrm{nebo:}
-> \Ucom{xpdf sample2e.pdf}
-\end{alltt}
-Ani \cmdname{gv}, ani \cmdname{xpdf} nejsou zařazeny na
-\TL{} a musíte je instalovat odděleně. Viz
-\url{https://www.gnu.org/software/gv} resp.
-\url{https://www.xpdfreader.com}. Existuje také velké množství 
-jiných prohlížečů PDF.
-Pro Windows doporučujeme vyzkoušet Sumatra PDF 
-(\url{https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html}).
-
-\item Standardní testovací soubory, které mohou být 
+\item Další standardní testovací soubory, které mohou být 
 užitečné kromě \filename{sample2e.tex}:
 
 \begin{ttdescription}
-%B% \item [docstrip.tex] Vytvoření \TeX{}ového zdroje či dokumentace ze
-%B% souboru~\samp{.dtx}.
 \item [small2e.tex] Ukázkový dokument, ještě kratší než
 \filename{sample2e}.
 \item [testpage.tex] Test, jestli vaše tiskárna neposunuje tiskové zrcadlo.
@@ -1744,10 +1723,10 @@
  \item \cmdname{Texmaker} je volný (free) software, k~dispozici 
     z~\url{https://www.xmlmath.net/texmaker}.
  \item \cmdname{TeXstudio} začínalo jako odbočka programu \cmdname{Texmaker}
-    s~dodatečnými rysy; \url{https://texstudio.org/}.
+    s~dodatečnými rysy; dostupné z~\url{https://texstudio.org/}
+    a v~distribuci pro\TeX{}t.
  \item \cmdname{TeXnicCenter} je volný software, 
-    k~dispozici z~\url{https://www.texniccenter.org}
-    a v~distribuci pro\TeX{}t.
+    k~dispozici z~\url{https://www.texniccenter.org}.
  \item \cmdname{TeXworks} je volný software, k~dispozici 
     z~\url{https://tug.org/texworks} 
     a je nainstalovaný jako součást \TL{} pro Windows (pouze).
@@ -1768,12 +1747,11 @@
 Teď se zaměříme na některé speciální případy.
 
 \htmlanchor{tlsharedinstall}
-\subsection{Instalace sdílené uživateli (nebo cross-machine)}
+\subsection{Instalace sdílené uživateli}
 \label{sec:sharedinstall}
 
 \TL{} byl navržený tak, aby se dal sdílet mezi různými systémy na síti. 
-Se standardní strukturou adresářů se nekonfigurují 
-žádné % no hard paths are configured
+Se standardní strukturou adresářů se nekonfigurují žádné 
 pevné plné cesty: umístění souborů potřebných pro programy \TL{}
 je zřízeno relativně k~programům. Můžete ho 
 najít v~nejdůležitějším konfiguračním souboru
@@ -1815,7 +1793,13 @@
 Takovou instalaci můžete vytvořit přímo na klíči \USB{}, 
 nebo ji zkopírovat na klíč \USB{} později.
 
-Ke spuštění \TeX\ při použití této přenosné instalace musíte přidat 
+Technicky přenosná instalace se stává samostatnou nastavením
+výchozích hodnot \envname{TEXMFHOME}, \envname{TEXMFVAR} a
+\envname{TEXMFCONFIG} tak, aby byly stejné jako \envname{TEXMFLOCAL},
+\envname{TEXMFSYSVAR} a \envname{TEXMFSYSCONFIG}; tím pádem,
+konfigurace a mezipaměti pro uživatele nebudou vytvořeny. 
+
+Ke spuštění \TeX{}u při použití této přenosné instalace musíte přidat 
 příslušný adresář binárek k~vyhledávané cestě 
 během vaší práce na terminálu jako obvykle. 
 
@@ -1985,12 +1969,12 @@
 install: xetex-def
 ...
 running mktexlsr
-mktexlsr: Updating /usr/local/texlive/2020/texmf-dist/ls-R...
+mktexlsr: Updating /usr/local/texlive/2021/texmf-dist/ls-R...
 ...
 running fmtutil-sys --missing
 ...
 Transcript written on xelatex.log.
-fmtutil: /usr/local/texlive/2020/texmf-var/web2c/xetex/xelatex.fmt installed.
+fmtutil: /usr/local/texlive/2021/texmf-var/web2c/xetex/xelatex.fmt installed.
 \end{fverbatim}
 
 Jak můžete vidět, \prog{tlmgr} nainstaluje závislosti
@@ -2031,10 +2015,12 @@
  Start, obsahující vstupy pro některé programy \GUI{} 
  (\prog{tlmgr}, \prog{texdoctk}, prohlížeč PostScriptu PS\_View (\prog{psv}))
  a trochu dokumentace. 
+%
 \item[Přidružení souborů.] Pokud je to povoleno, \prog{TeXworks}, \prog{Dviout}
  a \prog{PS\_view} se buď stávají předvolenými programy pro jejich příslušné
  typy souborů, nebo pro tyto typu souborů získávají položku v~nabídce 
  \singleuv{Otevřít pomocí} dostupnou kliknutím pravým tlačítkem.
+%
 \item[Konvertor bitmap na soubory formátu EPS.] Různé formáty
  bitmapových souborů mohou být vstupem programu
  \cmdname{bitmap2eps} v~jejich položce \singleuv{Otevřít pomocí}
@@ -2041,17 +2027,19 @@
  nabídky dostupné kliknutím pravým tlačítkem. \cmdname{Bitmap2eps} 
  je jednoduchý skript, který skutečnou práci ponechává 
  na programech \cmdname{sam2p} nebo \cmdname{bmeps}.
+%
 \item[Automatické nastavení proměnné path.] Nevyžadují se žádné
  kroky ruční konfigurace.
-\item[Odinstalátor.] Instalační program vytvoří položku 
+%
+ \item[Odinstalátor.] Instalační program vytvoří položku 
  pro \TL{} pod nabídkou \singleuv{Add/Remove 
  Programs}. Vztahuje se k~tomu záložka \singleuv{Uninstallation} \GUI\ 
  programu \TeX\ Live Manager. Pro instalaci pro jednoho uživatele
- instalátor vytvoří také položku menu \singleuv{uninstall}.
+ instalátor vytvoří také položku menu \singleuv{uninstall}.
+%
 \item[Ochrana proti zápisu.] Pro administrátorskou instalaci jsou adresáře 
-\TL\ chráněny proti zápisu, přinejmenším pokud je \TL\ instalován na normálním
-pevném disku % non-removable disk
-s~formátováním NTFS.
+ \TL\ chráněny proti zápisu, přinejmenším pokud je \TL\ instalován na pevném disku
+ s~formátováním NTFS.
 \end{description}
 
 
@@ -2106,8 +2094,7 @@
 \item[\prog{fc-listi}, \prog{fc-cache}, \ldots] Nástroj z~knihovny 
  fontconfig pomáhá \XeTeX{}u efektivněji zacházet s~fonty pod Windows. 
  Můžete použít \prog{fc-list} k~určení jmen fontů 
- k~předání %to pass to Xe\TeX's extended \cs{font} command.
- příkazu \XeTeX{}u \cs{font} s~rozšířenou funkcionalitou. 
+ k~předání příkazu \XeTeX{}u \cs{font} s~rozšířenou funkcionalitou. 
  Pokud je to potřebné, nejdříve spusťte \prog{\mbox{fc-cache}}
  k~aktualizaci informací o~fontech.
 \end{description}
@@ -2114,10 +2101,9 @@
 
 \subsection{User Profile je Home}
 \label{sec:winhome}
-Windowsovský protějšek domovského (home) adresáře Unixu je adresář
-\verb|%USERPROFILE%|. Pod Windows Vista a pozdějšími je to 
-\verb|C:\Users\<username>|. V~souboru
-\filename{texmf.cnf} a obecně pro \KPS{}, se bude \verb|~| expandovat
+Windowsovský protějšek domovského (home) adresáře Unixu je adresář \verb|%USERPROFILE%|.
+Pod Windows Vista a pozdějšími je to \verb|C:\Users\<username>|.
+V~souboru \filename{texmf.cnf} a obecně pro \KPS{}, se bude \verb|~| expandovat
 přiměřeně v~obou systémech Windows a Unix.
 
 \subsection{Registry Windows}
@@ -2139,7 +2125,7 @@
 \label{sec:winpermissions}
 
 V~novějších verzích Windows se rozlišuje mezi běžnými uživateli a
-administrátory, když pouze posledně zmínění mají volný přístup k~celému
+administrátory, když pouze posledně zmínění mají volný přístup k~téměř celému
 operačnímu systému. Ve skutečnosti můžete tyto třídy uživatelů raději
 označit jako neprivilegovaní uživatelé a normální uživatelé: být
 administrátorem je pravidlo, ne výjimka. Snažili jsme se učinit
@@ -2164,7 +2150,7 @@
 existuje ve vyhledávací cestě. Protože skutečná vyhledávací cesta sestává ze
 systémové vyhledávací cesty následované uživatelskou vyhledávací cestou, 
 nový \TL{} by nikdy neměl získat přednost. 
-Jako bezpečnostní opatření vytváří instalátor odkaz na příkazový řádek
+Jako záložní opatření vytváří instalátor odkaz na příkazový řádek
 (command-prompt), ve kterém je adresář binárek nového \TL{} 
 předřazený lokální vyhledávací cestě. Nový \TL{} bude pořád použitelný, když
 bude běžet v~relaci příkazového řádku spuštěné z~takového odkazu. Odkaz na 
@@ -2331,7 +2317,7 @@
 popísané v~nasledujúcich odsekoch.
 
 Všimnite si, že keď je meno hľadaného súboru vyjadrené absolútne
-alebo explicitne relatívne, t.\,j.\ začína \singleuv{\texttt{/}} alebo \singleuv{\texttt{./}}
+alebo explicitne relatívne, t.j.\ začína \singleuv{\texttt{/}} alebo \singleuv{\texttt{./}}
 alebo \singleuv{\texttt{../}}, \KPS{} jednoducho skontroluje, či taký súbor
 existuje.
 \ifSingleColumn
@@ -2962,8 +2948,6 @@
  štandardnej špecifikácie mena programu používaného knižnicou
  \KPS{}, konkrétna hodnota premennej \texttt{main\_memory} sa načíta zo
  súboru \file{texmf.cnf}. 
- %B% (porovnaj všeobecnú hodnotu a \uv{obrovskú} hodnotu,
- %B% ktorá sa inštancuje cez \texttt{hugetex} atď.).
 \item[\texttt{extra\_mem\_bot}]
  Dodatočný priestor pre \uv{veľké} dátové štruktúry \TeX u{}:
  \uv{boxy}, \uv{glue}, \uv{break\-point(y)} a podobne.
@@ -2972,14 +2956,8 @@
  Počet dostupných slov pre informáciu o~fontoch v~\TeX u. Toto je
  viac-menej celková veľkosť všetkých prečítaných TFM súborov.
 \item[\texttt{hash\_extra}]
- Dodatočný priestor pre hašovaciu tabuľku mien riadiacej sekvencie.
- Len $\approx$10\,000 riadiacich sekvencií môže byť uložených v~hlavnej
- hašovacej tabuľke; ak máte veľkú knihu s~mnohými krížovými odkazmi,
- toto nemusí stačiť. Implicitná hodnota \texttt{hash\_extra} 
- je \texttt{50000}.
- %B% Vidíte, že obidve volania programov \cmdname{hugetex} a \cmdname{pdftex} požadujú
- %B% dodatočných 15\,000 riadiacich sekvencií (preddefinovaná hodnota
- %B% hash\_extra je nula).
+ Dodatočný priestor pre hašovaciu tabuľku mien riadiacej sekvencie, jeho implicitná hodnota 
+ je \texttt{600000}. 
 \end{description}
 \noindent Tento prvok nemôže nahradiť naozajstné dynamické polia
 a alokácie pamäte, ale keďže tieto sa veľmi ťažko implementujú
@@ -3025,9 +3003,8 @@
 Ďalším príkladom je, že nebudete chcieť vôbec prehľadávať aktuálny adresár, 
 napríklad, ak ste zariadili, aby sa všetky súbory našli prostredníctvom
 explicitných ciest. Môžete nastaviť \filename{$TEXMFDOTDIR}, napríklad, na 
-\filename{/nonesuch} alebo na akýkoľvek iný neexistujúci adresár.	
-	
-	
+\filename{/nonesuch} alebo na akýkoľvek neexistujúci adresár.	
+		
 Implicitná hodnota \filename{$TEXMFDOTDIR} je jednoducho \samp{.}, 
 ako je to nastavené v~našom súbore \filename{texmf.cnf}.
 
@@ -3109,7 +3086,7 @@
 v~předchozích vydáních.
 
 \item Akiru Kakutovi, za poskytnutí windowsovských binárek
-z~jeho distribuce W32TEX pro japonský \TeX{} 
+z~jeho distribucí W32TEX a W64TEX pro japonský \TeX{} 
 (\url{http://w32tex.org}) a za množství dalších příspěvků k~vývoji.
 
 \item Jonathanu Kewovi a \acro{SIL} za vyvinutí pozoruhodného systému \XeTeX{} a 
@@ -3117,7 +3094,7 @@
 stejně tak za výchozí verzi instalačního programu Mac\TeX{} a kromě toho za námi 
 doporučený pomocný program \TeX{}works. % front-end
 
-\item Hironorimu Kitagawa za množství práce na p\TeX{}u a souvisící podporu.
+\item Hironorimu Kitagawa za údržbu (e)p\TeX{}u a související podporu.
 
 \item Dicku Kochovi za údržbu Mac\TeX{}u (\url{http://tug.org/mactex})
 ve velmi blízkém tandemu s~\TL{} a za jeho skvělý přístup. 
@@ -3168,8 +3145,10 @@
 \item Luigimu Scarsovi za pokračující vývoj MetaPostu, Lua\TeX{}u a
 mnoho dalšího.
 
-\item Andreasu Schererovi za \texttt{cwebbin}, implementaci CWEB použitou \TL{}.
+\item Andreasu Schererovi za \texttt{cwebbin}, implementaci CWEB použitou \TL{}, a pokračující údržbu původního CWEBu.
 
+\item Takujimu Tanakovi za údržbu (e)p\TeX{}u a související podporu.
+
 \item Tomaszi Trzeciakovi za všestrannou pomoc s~Windows.
 
 \item Vladimiru Volovichovi za významnou pomoc s~přenositelností
@@ -3203,13 +3182,14 @@
 Simon Dales (\pkgname{armhf-linux}),
 Akira Kakuto (\pkgname{win32}),
 Dick Koch (\pkgname{x86\_64-darwin}),
-Nikola Le\v{c}i\'c (\pkgname{amd64-freebsd}, \pkgname{i386-freebsd}),
-Henri Menke (\pkgname{x86\_64-linuxmusl}),
-Mojca Miklavec (\pkgname{i386-linux},
+Mojca Miklavec (\pkgname{amd64-freebsd},
+\pkgname{i386-freebsd},
 \pkgname{x86\_64-darwinlegacy},
 \pkgname{i386-solaris}, \pkgname{x86\_64-solaris},
 \pkgname{sparc-solaris}),
-Norbert Preining (\pkgname{x86\_64-linux}).
+Norbert Preining (\pkgname{i386-linux},
+\pkgname{x86\_64-linux},
+\pkgname{x86\_64-linuxmusl}).
 Pro informaci o~procesu budování \TL{}, viz
 \url{https://tug.org/texlive/build.html}.
 
@@ -3964,7 +3944,7 @@
 \prog{upmpost} a \prog{updvitomp} umožňující japonštinu, 
 analogické k~\prog{up*tex}.
 
-Mac\TeX: Aktualizace zařazeného balíku Ghostscript 
+Mac\TeX:\ Aktualizace zařazeného balíku Ghostscript 
 pro podporu CJK. Panel preferencí \TeX ové distribuce
 pracuje nyní v~Yosemite (\MacOSX~10.10). 
 Resource-fork font suitcases (obecně bez přípony) \XeTeX\ už 
@@ -4037,8 +4017,8 @@
 \item \code{ps2pk} umí zacházet s~rozšířenými fonty PK/GF.
 \end{itemize*}
 
-Mac\TeX: The \TeX\ Distribution Preference Panel byl zrušen; jeho 
-funkcionalita je nyní v~TeX Live Utility; přibalené aplikace GUI
+Mac\TeX:\ The \TeX\ Distribution Preference Panel byl zrušen; jeho 
+funkcionalita je nyní v~\TeX\ Live Utility; přibalené aplikace GUI
 jsou aktualizovány; nový skript \code{cjk-gs-integrate} 
 pro spuštění uživateli, kteří si přejí začlenit různé
 fonty CJK do Ghostscriptu.
@@ -4076,7 +4056,7 @@
 \cs{pdfnormaldeviate}, \cs{pdfrandomseed}, \cs{pdfsetrandomseed},
 \cs{pdfelapsedtime}, \cs{pdfresettimer} z~pdf\TeX{}u.
 
-Mac\TeX: Jako v~tomto roce, pouze vydání \MacOSX, pro která Apple ještě 
+Mac\TeX:\ Jako v~tomto roce, pouze vydání \MacOSX, pro která Apple ještě 
 vydává bezpečnostní záplaty, budou podporovány v~Mac\TeX{}u pod
 platformou s~názvem |x86_64-darwin|; v~současnosti sa tím myslí Yosemite,
 El~Capitan a Sierra (10.10 a novší). Binárky pro starší verze \MacOSX\
@@ -4146,10 +4126,10 @@
 Xe\TeX: Podpora \code{/Rotate} při vkládání PDF obrázků; nenulový chybový kód
 programu pokud selže výstupní ovladač; opraveny různé UTF-8 a další primitivy.
 
-Mac\TeX: Viz změny podpory verze níže. 
+Mac\TeX:\ Viz změny podpory verze níže. 
 Navíc, soubory instalovány do \code{/Applications/TeX/} programem Mac\TeX\ 
 byly reorganizovány pro větší srozumitelnost; nyní toto místo obsahuje čtyři GUI programy 
-(BibDesk, LaTeXiT, TeX Live Utility a TeXShop) na nejvyšší úrovni a adresáře
+(BibDesk, LaTeXiT, \TeX\ Live Utility a TeXShop) na nejvyšší úrovni a adresáře
 s~dalšími nástroji a dokumentací.
 
 \code{tlmgr}: nové front-end \code{tlshell} (Tcl/Tk) a
@@ -4231,7 +4211,7 @@
 	vzhledem na \singleuv{specials}.
 \end{itemize*}
 
-Mac\TeX: \code{x86\_64-darwin} nyní podporuje 10.12 a vyšší (Sierra,
+Mac\TeX:\ \code{x86\_64-darwin} nyní podporuje 10.12 a vyšší (Sierra,
 High Sierra, Mojave); \code{x86\_64-darwinlegacy} ještě pořád podporuje 10.6
 a novější. Kontrola pravopisu Excalibur již není zahrnuta, protože vyžaduje 
 32-bitovou podporu.
@@ -4238,12 +4218,9 @@
 
 Platformy: odstraněna \code{sparc-solaris}.
 
-\htmlanchor{news}
-\subsection{Současnost -- 2020}
-\label{sec:tlcurrent}
+\subsection{2020}
 
 Všeobecně: 
-
 \begin{itemize}
 	\item Primitiv \cs{input} ve všech strojích \TeX{}u, včetně
 	\texttt{tex}, nyní rovněž přijímá argument group-delimited název souboru, jako 
@@ -4289,38 +4266,128 @@
 Dvips: Výstupní kódování bitmapových fontů pro lepší schopnosti copy/paste
 (\url{https://tug.org/TUGboat/tb40-2/tb125rokicki-type3search.pdf}).
 
-Mac\TeX: Mac\TeX\ a \texttt{x86\_64-darwin} nyní požadují 10.13 nebo
+Mac\TeX:\ Mac\TeX\ a \texttt{x86\_64-darwin} nyní požadují 10.13 nebo
 vyšší (High~Sierra, Mojave a Catalina);
-\texttt{x86\_64-darwinlegacy} podporuje 10.6 a novější. Mac\TeX\ je
-%notarized 
-notarizován a programy příkazové řádky mají ztuhlé běhy, %have hardened runtimes, 
+\texttt{x86\_64-darwinlegacy} podporuje 10.6 a novější.
+Mac\TeX\ je na systému autorizován pro běh a programy příkazové řádky mají zajištěné spouštění, 
 jak nyní vyžaduje Apple pro instalační balíčky. 
-BibDesk a \TeX\ Live Utility
-nejsou v~Mac\TeX{}u protože nejsou notarizovány %are not notarized, 
-ale soubor
-\filename{README} obsahuje seznam url, kde je možné je získat.
+BibDesk a \TeX\ Live Utility v~Mac\TeX{}u protože nejsou pro systém autorizovány, 
+ale soubor \filename{README} obsahuje seznam url, kde je možné je získat.
 
 \code{tlmgr} a infrastruktura: \begin{itemize*}
 	\item Automaticky (jednou) zopakuje balíčky, které se nepodaří stáhnout.
 	\item Nová volba \texttt{tlmgr check texmfdbs}, na kontrolu souhlasu (konzistence)
-	souborů \texttt{ls-R} a specifikací \texttt{!!}
-	pro každý strom.
-	\item Používejí verzované názvy souborů pro balíčkové kontejnery, jako 
+	souborů \texttt{ls-R} a specifikací \texttt{!!} pro každý strom.
+	\item Používejí verzované názvy souborů pro balíčkové kontejnery, jako\newline 
 	v~\texttt{tlnet/archive/\textsl{pkgname}.rNNN.tar.xz}; 
-	mělo by to být neviditelné pro uživatele, ale je to výrazná změna v distribuci.
+	mělo by to být neviditelné pro uživatele, ale je to výrazná změna v~distribuci.
 	\item \texttt{catalogue-date} informace již nejsou šířeny z~\TeX~Catalogue, 
 	protože to často nesouviselo s aktualizacemi balíčků.
 \end{itemize*}
 
+\htmlanchor{news}
+\subsection{Současnost -- 2021}
+\label{sec:tlcurrent}
 
+Všeobecně:
+\begin{itemize}
+\item Začleněny jsou změny Donalda Knutha pro jeho vyladění \TeX{}u\ a Metafontu v~roce 2021
+(\url{https://tug.org/TUGboat/tb42-1/tb130knuth-tuneup21.pdf}. Jsou
+k~dispozici také na CTAN jako balíčky \code {knuth-dist} a \code {knuth-local}.
+Opravy se podle očekávání týkají obskurních případů a nemají vliv
+na jakékoli chování v~praxi.
+	
+\item S~výjimkou původního \TeX{}u: pokud je \cs{tracinglostchars} nastaveno na 3 nebo
+více, chybějící znaky budou mít za následek chybu, nejen zprávu v~log-souboru,
+a chybějící kód znaku se zobrazí v~hexadecimálním formátu.
+	
+\item S~výjimkou původního \TeX{}u: nový celočíselný parametr
+\cs{tracingstacklevels}, pokud je kladný, a \cs{tracingmacros}
+je také kladný, způsobí předponu označující hloubku expanze makra
+na výstup na každém příslušném řádku protokolu (např. |~..| v~hloubce~2).
+Také protokolování maker je zkráceno na hloubku $\ge$ hodnotu parametru. 
+\end{itemize}
 
+Aleph: \LaTeX{}ovský formát na bázi Aleph, pojmenovaný \code{lamed}, byl
+odstraněn. Samotný binární soubor \code{aleph} je stále zahrnut a podporován. 
+
+Lua\TeX:
+\begin{itemize*}
+\item Lua 5.3.6.
+\item Zpětné volání pro úroveň vnoření použitou v~\cs{tracingmacros}, jako
+zobecněná varianta nového \cs{tracingstacklevels}.
+\item Označí matematické glyfy jako chráněné, aby se zabránilo zpracování jako textu.
+\item Odstraněna kompenzace šířky/italické korekce pro tradiční cestu matematického kódu. 	
+\end{itemize*}
+
+MetaPost:
+\begin{itemize*}
+\item Podpora proměnné prostředí |SOURCE_DATE_EPOCH| pro reprodukovatelný výstup.
+\item Vyhne se chybnému konečnému \texttt {\%} v~mpto.
+\item Popsaná volba \texttt {-T}, další opravy příručky.
+\item Hodnota \texttt{epsilon} se změnila v~binárním a desítkovém režimu, takže\newline
+	|mp_solve_rising_cubic| nyní funguje podle očekávání. 
+\end{itemize*}
+
+pdf\TeX{}:
+\begin{itemize*}
+\item Nové primitivy \cs{pdfrunninglinkoff} a \cs{pdfrunninglinkon};
+  např.\ pro deaktivaci generování odkazů v~záhlavích a zápatích.
+\item Varování místo přerušení, když \uv{\cs{pdfendlink} skončí v~jiné úrovni vnoření než \cs{pdfstartlink}}.
+\item Záložní (dump) přiřazení \cs{pdfglyphtounicode} v~souboru \texttt{fmt}.
+\item Zdroj: podpora poppler byla odstraněna, protože bylo příliš těžké ji aktualizovat.
+V~nativním TL, pdf\TeX\ vždy používal \texttt{libs/xpdf},
+což je výřez a upravený kód z~\texttt{xpdf}. 
+\end{itemize*}
+
+Xe\TeX{}: Opravy matematického vyrovnání párů (kerningu).
+
+Dvipdfmx:
+\begin{itemize*}
+\item Pokud soubor s~obrázkem nebyl nalezen, ukončení se špatným stavem.
+\item Rozšířená speciální syntaxe pro podporu barev.
+\item Specials pro manipulaci |ExtGState|.
+\item Specials \code{pdfcolorstack} a \code{pdffontattr} pro kompatibilitu.
+\item Experimentální podpora rozšířeného |fnt_def| \code{dviluatex}u.
+\item Podpora nové vlastnosti virtuálního písma pro záložní definici japonského písma. 
+\end{itemize*}
+
+Dvips:
+\begin{itemize*}
+\item Výchozí název dokumentu PostScript je nyní základním názvem vstupního
+souboru a lze jej přepsat novou volbou \texttt{-title}.
+\item Pokud soubor \texttt{.eps} nebo jiný obrazový soubor nebyl nalezen, ukončení se špatným
+stavem.
+\item Podpora nové vlastnosti virtuálního písma pro záložní definici japonského písma. 
+\end{itemize*}
+
+Mac\TeX{}: Mac\TeX{} a jeho nová binární složka \texttt{universal-darwin} nyní
+vyžadují macOS 10.14 nebo vyšší (Mojave, Catalina a Big~Sur);
+binární složka |x86_64-darwin| již není k~dispozici. Binární složka |x86_64-darwinlegacy|, dostupná pouze s~Unixovým
+\texttt{install-tl}, podporuje verzi 10.6 a novější. 
+
+Tento rok je důležitý pro Macintosh, protože společnost Apple v~listopadu představila
+stroje ARM a bude prodávat a podporovat stroje ARM i Intel po mnoho let. 
+Všechny programy v~\texttt{universal-darwin} mají spustitelný kód pro ARM i Intel. Oba binární soubory jsou kompilovány ze
+stejného zdrojového kódu. 
+
+Doplňkové programy Ghostscript, LaTeXiT, \TeX{} Live Utility a TeXShop jsou všechny univerzální a jsou podepsány s~potvrzeným modulem runtime, takže všechny
+jsou letos součástí Mac\TeX{}u.
+
+\code{tlmgr} a infrastruktura: \begin{itemize*}
+\item ponechávají pouze jednu zálohu hlavního úložiště \texttt{texlive.tlpdb}.
+\item ještě větší přenositelnost napříč systémy a verzemi Perlu.
+\item \texttt{tlmgr info} hlásí nové pole \texttt{lcat-*} a \texttt {rcat-*} pro místní vs. vzdálená data katalogu.	
+\item úplné protokolování dílčích příkazů přesunuto do nového log-souboru\newline
+\texttt{texmf-var/web2c/tlmgr-commands.log}. 
+\end{itemize*}
+
+
 \subsection{Budoucnost}
 
-\TL{} není dokonalý a~nikdy nebude. Máme v~úmyslu
-pokračovat v~pravidelných vydáních a rádi bychom poskytovali
+Máme v~úmyslu pokračovat v~pravidelných vydáních \TL{} a rádi bychom poskytovali
 více dokumentace, více programů, a také stále aktualizovaný 
-a lépe zkontrolovaný strom maker
-a fontů, a vše ostatní pro \TeX. Tato práce je prováděna dobrovolníky v~jejich
+a lépe zkontrolovaný strom maker a fontů, a vše ostatní pro \TeX. Tato práce je prováděna dobrovolníky v~jejich
 omezeném volném čase a tedy vždy je co dodělávat. 
 Viz, prosím, \url{https://tug.org/texlive/contribute.html}.
 
@@ -4332,3 +4399,4 @@
 \smallskip\nobreak
 \noindent \textsl{Šťastné \TeX ování!}
 \end{document}
+More information about the tex-live-commits mailing list.