[XeTeX] xetex and fontenc an IL2

Jonathan Kew jonathan_kew at sil.org
Thu Feb 8 11:01:20 CET 2007


On 8 Feb 2007, at 8:24 am, Arnost Stedry wrote:

> hi all,
>
> a have the problem with the xelatex and fontenc package and il2 
> font encoding. i have sample document
>
> documentclass[twoside]{book}
> \usepackage[czech]{babel}
> \usepackage{xunicode}
> \usepackage[IL2]{fontenc}

I don't think this really makes sense as a combination. If you're 
using legacy 8-bit font encodings, then you don't want the xunicode 
package, which redefines LaTeX commands (accents, non-ASCII letters, 
etc) in terms of Unicode.

But then, if you're not using Unicode-encoded fonts but building 
traditional TFMs, VFs, etc., why use xelatex at all? Just run pdflatex.

The xelatex approach would be something more like:

\documentclass[twoside,12pt]{book}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{fontspec,xunicode}
\defaultfontfeatures{Mapping=tex-text}
\setromanfont{Times New Roman}

\begin{document}

\chapter{Co je Unicode?}

\begin{quote}
Unicode přiřazuje každému znaku jedinečné číslo,
nezávisle na platformě,
nezávisle na programu,
nezávisle na jazyce.
\end{quote}

Počítače, ze své podstaty, pracují pouze s čísly. Písmena a 
další znaky ukládají tak, že každému z nich přiřadí číslo. 
Před vznikem Unicode existovaly stovky rozdílných kódovacích 
systémů pro přiřazování těchto čísel. Žádné z těchto 
kódování nemohlo obsahovat dostatek znaků: například Evropská 
unie sama potřebuje několik různých kódování, aby pokryla 
všechny své jazyky. Dokonce i pro jeden jediný jazyk, jako je 
angličtina, nevyhovovalo žádné kódování pro všechny písmena, 
interpunkci a běžně používané technické symboly.

\end{document}

(Sample text from the Unicode web site; I used Times New Roman as I 
don't have Utopia, but any installed OpenType font that supports the 
Czech characters should work fine. No need to create TFM/VF/FD/etc 
files or install anything extra in the texmf tree.)

HTH,  JKMore information about the XeTeX mailing list