texlive[62852] Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz: removal of

commits+sojka at tug.org commits+sojka at tug.org
Mon Mar 21 14:12:35 CET 2022


Revision: 62852
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=62852
Author:  sojka
Date:   2022-03-21 14:12:35 +0100 (Mon, 21 Mar 2022)
Log Message:
-----------
removal of psview.png, competic changes to the CZ+SK tldoc 2022 translation 

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.tex

Removed Paths:
-------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/psview.png

Deleted: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/psview.png
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.tex	2022-03-21 13:04:10 UTC (rev 62851)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.tex	2022-03-21 13:12:35 UTC (rev 62852)
@@ -14,6 +14,7 @@
 % Public domain.
 %
 % History:
+% 2022/03/20: v1.71 last minute fixes and additions (PS)
 % 2022/03/18: v1.70 last minute fixes and additions (PS)
 % 2022/03/09: v1.69 translation of 2022 modifications (JB)
 % 2022/03/05: v1.68 last minute fixes and additions (PS)
@@ -93,8 +94,8 @@
 %
 \newcommand\thisyear{2022}
 \newcommand\lastyear{2021}
-\newcommand\cstlversion{1.70}
-\newcommand\cstldate{18.\ b\v rezna 2022} %\thisyear}
+\newcommand\cstlversion{1.71}
+\newcommand\cstldate{20.\ b\v rezna 2022} %\thisyear}
 %
 % macros for different version of document:
 % - in Zpravodaj CSTUG (with different layout)
@@ -563,12 +564,13 @@
 Directory Structure (\TDS, \url{https://tug.org/tds}), s~jejími nesčetnými 
 podadresáři, jinak soubory nebudou k~nalezení. Podrobněji je to 
 popsáno v~oddíle~\ref{sec:local_personal_macros} 
-(\p.\pageref{sec:local_personal_macros}). Pořadí zde je opačné vůči pořadí, ve kterém se stromy 
+(\p.\pageref{sec:local_personal_macros}).
+Pořadí zde je opačné vůči pořadí, ve kterém se stromy 
 prohledávají, tj. pozdější stromy v~seznamu přepíšou předcházející. 
 
 \begin{ttdescription}
 \item [TEXMFDIST] Strom obsahující téměř všechny soubory původní 
-distribuce --- konfigurační soubory, pomocné skripty, balíky maker,
+distribuce~-- konfigurační soubory, pomocné skripty, balíky maker,
 fonty atd. Hlavní výjimky tvoří binárky závislé na platformách, 
 které jsou uloženy v~sourozeneckém adresáři \code{bin/}\,. 
 %
@@ -667,10 +669,9 @@
 zápisu ve formátu PDF stejně jako v~\dvi{} a 
 četná rozšíření netýkající se výstupu. 
 Tento program je používán pro mnoho běžných formátů, 
-například, \prog{etex}, \prog{latex},
-\prog{pdflatex}. Jeho stránka je \url{http://www.pdftex.org/}. Viz 
+například, \prog{etex}, \prog{latex}, \prog{pdflatex}.
+Jeho stránka je \url{https://www.pdftex.org/}. Viz 
 návod \OnCD{texmf-dist/doc/pdftex/manual/pdftex-a.pdf}
-%v~adresáři \OnCD{texmf/doc/pdftex/manual/} 
 a \OnCD{texmf-dist/doc/pdftex/samplepdftex/samplepdf.tex}
 pro vzorové použití některých jeho vlastností. 
 
@@ -708,9 +709,10 @@
 
 \item [bibtex, biber] podpora práce se seznamem literatury.
 
-\item [makeindex, upmendex, xindex, xindy] vytváření rejstříku. Pro češtinu a slovenštinu
-však potřebujete verzi programu s~názvem \texttt{csindex}.
-Ta zatím není součástí distribuce, je potřeba instalovat 
+\item [makeindex, upmendex, xindex, xindy] vytváření rejstříku.
+Pro češtinu a slovenštinu však potřebujete verzi programu s~názvem
+\texttt{csindex}.
+Program zatím není součástí distribuce, je potřeba instalovat 
 zvlášť z~\url{https://www.ctan.org/pkg/csindex}.
 
 \item [dvips] pro konverzi \dvi{} do \PS{}.
@@ -717,14 +719,9 @@
 
 \item [dvipdfmx] konvertor \dvi{} do PDF, alternativní
 přístup vedle pdf\TeX{}u zmíněného výše.
-%Srovnej balíky \pkgname{ps4pdf} a \pkgname{pdftricks} pro další alternativy.
 
 \item [xdvi] prohlížeč \dvi{} pro systém X~Window.
 
-%\item [dvilj] \dvi{} ovladač tiskáren HP Laser\-Jet.
-
-%\item [dv2dt, dt2dv] pro konverzi \dvi{} do/z~ascii textu.
-
 \item [dviconcat, dviselect] pro kopii a vkládání stránek
 do/z~\dvi{} souborů.
 More information about the tex-live-commits mailing list.