texlive[65168] Master/texmf-dist: csbulletin (2dec22)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Fri Dec 2 22:15:03 CET 2022


Revision: 65168
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=65168
Author:  karl
Date:   2022-12-02 22:15:03 +0100 (Fri, 02 Dec 2022)
Log Message:
-----------
csbulletin (2dec22)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/README
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/csbulletin.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/csbulletin.tex

Added Paths:
-----------
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulacronym.sty

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/README
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/README	2022-12-02 21:14:37 UTC (rev 65167)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/README	2022-12-02 21:15:03 UTC (rev 65168)
@@ -1,5 +1,6 @@
 =============================================================================
-Package: csbulletin                     29 November 2022
+Package: csbulletin                      2 December 2022
+Maintainer: Vít Novotný <witiko at mail.muni.cz>       License: LPPL 1.3c
 =============================================================================
 
 The package provides the class for articles for the CSTUG Bulletin

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/csbulletin.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/csbulletin.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/csbulletin.tex	2022-12-02 21:14:37 UTC (rev 65167)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/csbulletin.tex	2022-12-02 21:15:03 UTC (rev 65168)
@@ -1,6 +1,6 @@
 %% $Id$
 \documentclass{csbulletin}
-\DeclareRobustCommand\version{\unskip~2022/11/29}
+\DeclareRobustCommand\version{\unskip~2022/12/02}
 \let\pkg\textsc
 
 \usepackage[pdftitle=LaTeX\ Class\ for\ CSTUG\ Bulletin, pdfauthor={Zdenek\ Wagner, Vit\ Novotny},
@@ -134,7 +134,7 @@
 nahlášených potíží.
 
 \section{Licence}
-Balíček může být používán a šířen podle \LaTeX\ Project Public License verze~1.3 nebo novější, jejíž
+Balíček může být používán a šířen podle \LaTeX\ Project Public License verze~1.3c nebo novější, jejíž
 text najdete v~souboru \texttt{LICENSE.txt} v~adresáři \texttt{doc}, nebo na
 \url{http://www.latex-project.org/lppl.txt}
 

Added: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulacronym.sty
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulacronym.sty	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulacronym.sty	2022-12-02 21:15:03 UTC (rev 65168)
@@ -0,0 +1,76 @@
+\ProvidesPackage{csbulacronym}[2020/01/10 Acronyms for CSTUG bulletin]
+\PackageInfo{csbulacronym}{$Id$}
+
+%==================================================== TeX logos
+\DeclareRobustCommand\CS[1]{\def\next{#1}\leavevmode{$\cal C$}\kern-.3em
+     \lower .67ex\hbox{$\cal S$}\if E\next\kern-.045em\else
+                  \kern-.145em\fi#1}
+\DeclareRobustCommand\CSTeX{\leavevmode{$\cal C$}\kern-.3em
+     \lower .67ex\hbox{$\cal S$}\kern-.145em\TeX}
+\let\cstex\CSTeX
+\DeclareRobustCommand\csplain{\leavevmode{$\cal C$}\kern-.3em
+     \lower .67ex\hbox{$\cal S$}\kern-.145emplain}
+\DeclareRobustCommand\CSLaTeX{\leavevmode{$\cal C$}\kern-.3em
+     \lower .67ex\hbox{$\cal S$}\LaTeX}
+\let\cslatex\CSLaTeX
+\DeclareRobustCommand\CSTUG{\leavevmode{$\cal C$}\kern-.3em
+    \lower .67ex\hbox{$\cal S$}\kern-.145em TUG}
+\let\cstug\CSTUG
+\DeclareRobustCommand\CSED{{$\cal C$}\kern-.3em
+    \lower .67ex\hbox{$\cal S$}\kern-.045emED}
+\let\csed\CSED
+\DeclareRobustCommand\lm{L\kern-.4em\raise.4ex\hbox{$\scriptstyle\cal A$}\kern-.2em
+  \lower.4ex\hbox{$\scriptstyle{\cal M}$}\kern-.1em{$\cal S$}-\TeX}
+\DeclareRobustCommand\lmb{L\kern-.35em\raise.35ex\hbox{$\scriptstyle\cal A$}\kern-.15em
+   \lower.4ex\hbox{$\cal M$}\kern-.05em{$\cal S$}-\TeX}
+\let\LAmSTeX\lm
+\DeclareRobustCommand\AmSTeX{\protect\AmS-\protect\TeX}
+\let\AMSTeX\AmSTeX
+\let\amstex\AmSTeX
+\DeclareRobustCommand\AmS{{$\cal\protect A\kern-.1667em\lower.5ex
+    \hbox{$\cal M$}\kern-.125emS$}}
+\let\AMS\AmS
+\def\manual{\fontencoding{U}\fontfamily{logo}\selectfont}
+\DeclareRobustCommand\font at mp{\fontencoding{U}\fontfamily{mplogo}\selectfont}
+\DeclareRobustCommand\MF{{\manual META}\-{\manual FONT}}     \let\mf\MF
+\DeclareRobustCommand\MP{{\manual META}\-{\manual POST}}    \let\mp\MP
+\DeclareRobustCommand\BibTeX{{\sc Bib}\TeX}     \let\BIBTeX\BibTeX
+\DeclareRobustCommand\PiC{P\kern-.12em\lower.5ex\hbox{I}\kern-.075emC}
+\DeclareRobustCommand\PiCTeX{\PiC\kern-.11em\TeX}
+\DeclareRobustCommand\SliTeX{{\rm S\kern-.06em{\sc l\kern-.035emi}\kern-.06em\TeX}}
+\let\SLiTeX\SliTeX
+\DeclareRobustCommand\WPtoLaTeX{%
+W\kern-.06em\hbox{P}\kern-.2em\lower.7ex\hbox{2}\kern-.07em\LaTeX}
+\let\Protected at LaTeX\LaTeX
+\let\Protected at LaTeXe\LaTeXe
+%\DeclareRobustCommand\LaTeX{\Protected at LaTeX}
+%\DeclareRobustCommand\LaTeXe{\Protected at LaTeXe}
+\DeclareRobustCommand\miktex{MiK\TeX}\let\MikTeX\miktex \let\MiKTeX\miktex \let\Miktex\miktex
+
+\DeclareRobustCommand\ForTeX{\leavevmode\lower.5ex\hbox{4}\kern-.1667em\TeX}
+\DeclareRobustCommand\ForAllTeX{\leavevmode\lower.3ex\hbox{4}all\TeX}
+\DeclareRobustCommand\LyX{L\kern\minus.1667em\lower.25em\hbox{Y}\kern\minus.125emX\spacefactor1000}
+\DeclareRobustCommand\OzTeX{Oz\kern\minus.1em\TeX}
+\DeclareRobustCommand\eTeX{$\varepsilon$\minus\TeX}
+\DeclareRobustCommand\NTS{$\cal N$\kern\minus.1667em\lower.5ex\hbox{$\cal T$}%
+             \kern\minus.125em$\cal S$}
+
+\DeclareRobustCommand\XeTeX{X\kern-.125em\lower.5ex\hbox{\csname
+       reflectbox\endcsname{E}}\kern-.1667em\TeX}
+\DeclareRobustCommand\XeLaTeX{X\kern-.125em\lower.5ex\hbox{\csname
+       reflectbox\endcsname{E}}\LaTeX}
+                                                             
+\DeclareRobustCommand\THANH{H\`an Th\^e\llap{\raise 0.5ex\hbox{\'{}}} Th\`anh}
+\DeclareRobustCommand\Thanh{Th\`anh}
+\DeclareRobustCommand\ConTeXt{\textsc{Con\kern-.15em\TeX t}}
+
+\DeclareRobustCommand\ps{PostScript}\let\PS\ps
+
+\chardef\bs`\\
+\let\bslash\bs
+\DeclareRobustCommand\cmd[1]{\texttt{\bs#1}}
+{\catcode`\#=12
+\gdef\hash{#}}
+
+\def\bul#1(#2)#3(#4){Zpravodaj \v Ceskoslovensk\'eho sdru\v zen\'i u\v zivatel\r{u} \TeX u,
+\textbf{#1}\,(#2), \hbox{#3}~(#4)}


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulacronym.sty
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property


More information about the tex-live-commits mailing list.