texlive[51729] Master/texmf-dist: tabriz-thesis (25jul19)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Thu Jul 25 23:49:36 CEST 2019


Revision: 51729
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=51729
Author:  karl
Date:   2019-07-25 23:49:36 +0200 (Thu, 25 Jul 2019)
Log Message:
-----------
tabriz-thesis (25jul19)

Added Paths:
-----------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/README
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/appendix1.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter1.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter2.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter3.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/dicen2fa.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/dicfa2en.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/en-title.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/fa-title.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/logo.jpg
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/references.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.tex
  trunk/Master/texmf-dist/tex/xelatex/tabriz-thesis/
  trunk/Master/texmf-dist/tex/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.cls

Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/README
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/README	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/README	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)
@@ -0,0 +1,30 @@
+The tabriz-thesis class
+-----------------------
+
+This class file has been written for the University of Tabriz students to
+easily write their projects, theses, and dissertations.
+
+Author: Vahid Damanafshan <vdamanafshan at gmail.com>
+Copyright (C) 2011-2013 by Vahid Damanafshan <http://www.damanafshan.ir>
+
+
+
+To run the root file, you must have the XB Niloofar, IranNastaliq,
+and the Yas fonts on your computer and run XeLaTeX on the file.
+
+
+-------------------------------------------------------------------
+This file may be distributed and/or modified under the
+conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
+of this license or (at your option) any later version.
+The latest version of this license is in:
+
+  http://www.latex-project.org/lppl.txt
+
+and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX 
+version 2003/06/01 or later.
+
+This work has the LPPL maintenance status "author-maintained".
+
+-------------------------------------------------------------------
+To get help, please explore http://forum.parsilatex.com
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/README
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/appendix1.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/appendix1.tex	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/appendix1.tex	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)
@@ -0,0 +1,12 @@
+\chapter{‌توپولوژی‌های روی فضاهای اندازه‌ها}
+\thispagestyle{empty}
+\section{ توپولوژیِ مبهمِ روی فضای اندازه‌ها}
+چندین توپولوژی وجود دارد که می‌توان آنها را برای مجموعه اندازه‌ها انتخاب کرد. یک شرط قابل قبول و حداقلی این است که اگر تور
+ $ (m_{i})_{i\in I} $
+به 
+$ m $
+همگرا باشد آنگاه باید در 
+$\mathbb{R} $
+داشته باشیم 
+$\int dm_{i}\to \int fdm $.
+برای مطالعه بیشتر، می‌توان به \cite{mainarticle} مراجعه کرد. از طرف دیگر ...


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/appendix1.tex
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter1.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter1.tex	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter1.tex	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)
@@ -0,0 +1,235 @@
+\chapter{راهنمای استفاده از کلاس}
+\thispagestyle{empty}
+\section{مقدمه}
+حروف‌چینی پروژه کارشناسی، پایان‌نامه یا رساله یکی از موارد پرکاربرد استفاده از زی‌پرشین است. از طرفی، یک پروژه، پایان‌نامه یا رساله، احتیاج به تنظیمات زیادی از نظر صفحه‌آرایی دارد که ممکن است برای
+یک کاربر مبتدی، مشکل باشد. به همین خاطر، برای راحتی کار کاربر، کلاس حاضر با نام 
+ \LRE{\verb!tabriz-thesis!}
+ برای حروف‌چینی پروژه‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه تبریز با استفاده از نرم‌افزار زی‌پرشین، آماده شده است. این فایل به 
+گونه‌ای طراحی شده است که کلیه خواسته‌های مورد نیاز مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز را برآورده می‌کند و نیز، حروف‌چینی بسیاری
+از قسمت‌های آن، به طور خودکار انجام می‌شود.
+
+کلیه فایل‌های لازم برای حروف‌چینی با کلاس گفته شده، داخل پوشه‌ای به نام
+ \LRE{\verb!tabriz-thesis!}
+ قرار داده شده است. توجه داشته باشید که برای استفاده از این کلاس باید فونت‌های
+\LRE{\verb!XB Niloofar!}،
+ \verb!Yas!
+ و
+ \verb!IranNastaliq!
+  روی سیستم شما نصب شده باشد.
+\section{این همه فایل؟!}\label{sec2}
+از آنجایی که یک پایان‌نامه یا رساله، یک نوشته بلند محسوب می‌شود، لذا اگر همه تنظیمات و مطالب پایان‌نامه را داخل یک فایل قرار بدهیم، باعث شلوغی
+و سردرگمی می‌شود. به همین خاطر، قسمت‌های مختلف پایان‌نامه یا رساله داخل فایل‌های جداگانه قرار گرفته است. مثلاً تنظیمات پایه‌ای کلاس، داخل فایل
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.cls!}، 
+تنظیمات قابل تغییر توسط کاربر، داخل 
+\verb!commands.tex!،
+قسمت مشخصات فارسی پایان‌نامه، داخل 
+\LRE{\verb!fa-title.tex!}،
+مطالب فصل اول، داخل 
+\verb!chapter1!
+و ... قرار داده شده است. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که از بین این فایل‌ها، فقط فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.tex!}
+قابل اجرا است. یعنی بعد از تغییر فایل‌های دیگر، برای دیدن نتیجه تغییرات، باید این فایل را اجرا کرد. بقیه فایل‌ها به این فایل، کمک می‌کنند تا بتوانیم خروجی کار را ببینیم. اگر به فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.tex!}
+دقت کنید، متوجه می‌شوید که قسمت‌های مختلف پایان‌نامه، توسط دستورهایی مانند 
+\verb!input!
+و
+\verb!include!
+به فایل اصلی، یعنی 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.tex!}
+معرفی شده‌اند. بنابراین، فایلی که همیشه با آن سروکار داریم، فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.tex!}
+است.
+در این فایل، فرض شده است که پایان‌نامه یا رساله، از ۳ فصل و یک پیوست، تشکیل شده است. با این حال، اگر
+ پایان‌نامه یا رساله، بیشتر از ۳ فصل و یک پیوست است، باید خودتان فصل‌های بیشتر را به این فایل، اضافه کنید. این کار، بسیار ساده است. فرض کنید بخواهید یک فصل دیگر هم به پایان‌نامه، اضافه کنید. برای این کار، کافی است یک فایل با نام 
+\verb!chapter4!
+و با پسوند 
+\verb!.tex!
+بسازید و آن را داخل پوشه 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis!}
+قرار دهید و سپس این فایل را با دستور 
+\verb!\include{chapter4}!
+داخل فایل
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.tex!}
+و بعد از دستور
+\verb!\include{chapter3}!
+ قرار دهید.
+\section{از کجا شروع کنم؟}
+قبل از هر چیز، بدیهی است که باید یک توزیع تِک مناسب مانند 
+\verb!Live TeX!
+و یک ویرایش‌گر تِک مانند
+\verb!Texmaker!
+را روی سیستم خود نصب کنید. نسخه بهینه شده \verb!Texmaker! را می‌توانید از سایت 
+ \href{http://www.parsilatex.com}{پارسی‌لاتک}%
+\LTRfootnote{\url{http://www.parsilatex.com}}
+ و \verb!Live TeX! را هم می‌توانید از 
+ \href{http://www.tug.org/texlive}{سایت رسمی آن}%
+\LTRfootnote{\url{http://www.tug.org/texlive}}
+ دانلود کنید.
+ 
+در مرحله بعد، سعی کنید که یک پشتیبان از پوشه 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis!}
+ بگیرید و آن را در یک جایی از هارددیسک سیستم خود ذخیره کنید تا در صورت خراب کردن فایل‌هایی که در حال حاضر، با آن‌ها کار می‌کنید، همه چیز را از 
+ دست ندهید.
+ 
+ حال اگر نوشتن \پ اولین تجربه شما از کار با لاتک است، توصیه می‌شود که یک‌بار به طور سرسری، کتاب «%
+\href{http://www.tug.ctan.org/tex-archive/info/lshort/persian/lshort.pdf}{مقدمه‌ای نه چندان کوتاه بر
+\lr{\LaTeXe}}\LTRfootnote{\url{http://www.tug.ctan.org/tex-archive/info/lshort/persian/lshort.pdf}}»
+  ترجمه دکتر مهدی امیدعلی، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد را مطالعه کنید. این کتاب، کتاب بسیار کاملی است که خیلی از نیازهای شما در ارتباط با حروف‌چینی را برطرف می‌کند.
+ 
+ 
+بعد از موارد گفته شده، فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.tex!}
+و
+\LRE{\verb!fa-title!}
+را باز کنید و مشخصات پایان‌نامه خود مثل نام، نام خانوادگی، عنوان پایان‌نامه و ... را جایگزین مشخصات موجود در فایل
+\LRE{\verb!fa-title!}
+ کنید. دقت داشته باشید که نیازی نیست 
+نگران چینش این مشخصات در فایل پی‌دی‌اف خروجی باشید. فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.cls!}
+همه این کارها را به طور خودکار برای شما انجام می‌دهد. در ضمن، موقع تغییر دادن دستورهای داخل فایل
+\LRE{\verb!fa-title!}
+ کاملاً دقت کنید. این دستورها، خیلی حساس هستند و ممکن است با یک تغییر کوچک، موقع اجرا، خطا بگیرید. برای دیدن خروجی کار، فایل 
+\LRE{\verb!fa-title!}
+ را 
+\verb!Save!، 
+(نه 
+\verb!As Save!)
+کنید و بعد به فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.tex!}
+برگشته و آن را اجرا کنید. حال اگر می‌خواهید مشخصات انگلیسی \پ را هم عوض کنید، فایل 
+\LRE{\verb!en-title!}
+را باز کنید و مشخصات داخل آن را تغییر دهید.%
+\RTLfootnote{
+برای نوشتن پروژه کارشناسی، نیازی به وارد کردن مشخصات انگلیسی پروژه نیست. بنابراین، این مشخصات، به طور خودکار،
+نادیده گرفته می‌شود.
+}
+ در اینجا هم برای دیدن خروجی، باید این فایل را 
+\verb!Save!
+کرده و بعد به فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.tex!}
+برگشته و آن را اجرا کرد.
+
+برای راحتی بیشتر، 
+فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.cls!}
+طوری طراحی شده است که کافی است فقط یک‌بار مشخصات \پ را وارد کنید. هر جای دیگر که لازم به درج این مشخصات باشد، این مشخصات به طور خودکار درج می‌شود. با این حال، اگر مایل بودید، می‌توانید تنظیمات موجود را تغییر دهید. توجه داشته باشید که اگر کاربر مبتدی هستید و یا با ساختار فایل‌های 
+\verb!cls!
+ آشنایی ندارید، به هیچ وجه به این فایل، یعنی فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.cls!}
+دست نزنید.
+
+نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که در فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.cls!}،
+سه گزینه به نام‌های
+\verb!bsc!،
+\verb!msc!
+و
+\verb!phd!
+برای تایپ پروژه، پایان‌نامه و رساله،
+طراحی شده است. بنابراین اگر قصد تایپ پروژه کارشناسی، پایان‌نامه یا رساله را دارید، 
+ در فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.tex!}
+باید به ترتیب از گزینه‌های
+\verb!bsc!،
+\verb!msc!
+و
+\verb!phd!
+استفاده کنید. با انتخاب هر کدام از این گزینه‌ها، تنظیمات مربوط به آنها به طور خودکار، اعمل می‌شود.  
+\section{مطالب \پ را چطور بنویسم؟}
+\subsection{نوشتن فصل‌ها}
+همان‌طور که در بخش \ref{sec2} گفته شد، برای جلوگیری از شلوغی و سردرگمی کاربر در هنگام حروف‌چینی، قسمت‌های مختلف \پ از جمله فصل‌ها، در فایل‌های جداگانه‌ای قرار داده شده‌اند. 
+بنابراین، اگر می‌خواهید مثلاً مطالب فصل ۱ را تایپ کنید، باید فایل‌های 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.tex!}
+و
+\verb!chapter1!
+را باز کنید و محتویات داخل فایل 
+\verb!chapter1!
+را پاک کرده و مطالب خود را تایپ کنید. توجه کنید که همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، تنها فایل قابل اجرا، فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.tex!}
+است. لذا برای دیدن حاصل (خروجی) فایل خود، باید فایل 
+\verb!chapter1!
+را 
+\verb!Save!
+کرده و سپس فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.tex!}
+را اجرا کنید. یک نکته بدیهی که در اینجا وجود دارد، این است که لازم نیست که فصل‌های \پ را به ترتیب تایپ کنید. می‌توانید ابتدا مطالب فصل ۳ را تایپ کنید و سپس مطالب فصل ۱ را تایپ کنید. 
+
+نکته بسیار مهمی که در اینجا باید گفته شود این است که سیستم \lr{\TeX}، محتویات یک فایل تِک را به ترتیب پردازش می‌کند. به عنوان مثال، اگه فایلی، دارای ۴ خط دستور باشد، ابتدا خط ۱، بعد خط ۲، بعد خط ۳ و در آخر، خط ۴ پردازش می‌شود. بنابراین، اگر مثلاً مشغول تایپ مطالب فصل ۳ هستید، بهتر است
+که دو دستور 
+\verb!\include{chapter1}!
+و
+\verb!\include{chapter2}!
+را در فایل 
+\LRE{\verb!tabriz-thesis.tex!}،
+غیرفعال%
+\RTLfootnote{
+برای غیرفعال کردن یک دستور، کافی است پشت آن، یک علامت
+\%
+ بگذارید.
+}
+ کنید. زیرا در غیر این صورت، ابتدا مطالب فصل ۱ و ۲ پردازش شده (که به درد ما نمی‌خورد؛ چون ما می‌خواهیم خروجی فصل ۳ را ببینیم) و سپس مطالب فصل ۳ پردازش می‌شود و این کار باعث طولانی شدن زمان اجرا می‌شود. زیرا هر چقدر حجم فایل اجرا شده، بیشتر باشد، زمان بیشتری هم برای اجرای آن، صرف می‌شود.
+\subsection{مراجع}
+برای وارد کردن مراجع \پ خود، کافی است فایل 
+\verb!references.tex!
+را باز کرده و مراجع خود را مانند مراجع داخل آن، وارد کنید. اگر کاربر حرفه‌ای تِک هستید، پیشنهاد می‌شود که از \lr{Bib\TeX} برای 
+وارد کردن مراجع استفاده کنید. نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که در نسخه‌های قدیمی زی‌پرشین، 
+قسمت مراجع، حاشیه‌های نامناسبی ایجاد می‌کرد. لذا در نسخه‌های جدید، این حاشیه‌ها اصلاح شده و به خاطر همین، چند دستور جدید، جایگزین شده است. بنابراین، اگه هنوز از نسخه‌های قدیمی زی‌پرشین استفاده می‌کنید، ممکن است هنگام پردازش قسمت مراجع، با خطا مواجه شوید. برای اطلاع از این دستورها، می‌توانید به تالار گفتگوی پارسی‌لاتک و یا راهنمای بسته 
+\verb!bidi!
+مراجعه کنید.
+\subsection{واژه‌نامه فارسی به انگلیسی و برعکس}
+برای وارد کردن واژه‌نامه فارسی به انگلیسی و برعکس، چنانچه کاربر مبتدی هستید، بهتر است مانند روش بکار رفته در فایل‌های 
+\verb!dicfa2en!
+و
+\verb!dicen2fa!
+عمل کنید. اما چنانچه کاربر پیشرفته هستید، بهتر است از بسته
+\verb!glossaries!
+استفاده کنید. راهنمای این بسته را می‌توانید به راحتی و با یک جستجوی ساده در اینترنت پیدا کنید.
+\subsection{نمایه}
+برای وارد کردن نمایه، باید از 
+\verb!xindy!
+استفاده کنید. زیرا 
+\verb!MakeIndex!
+با حروف «گ»، «چ»، «پ»، «ژ» و «ک» مشکل دارد و ترتیب الفبایی این حروف را رعایت نمی‌کند. همچنین، فاصله بین هر گروه از کلمات در 
+\verb!MakeIndex!،
+به درستی رعایت نمی‌شود که باعث زشت شدن حروف‌چینی این قسمت می‌شود. راهنمای چگونگی کار با 
+\verb!xindy! 
+را می‌توانید در تالار گفتگوی پارسی‌لاتک، پیدا کنید.
+\section{اگر سوالی داشتم، از کی بپرسم؟}
+برای پرسیدن سوال‌های خود در مورد حروف‌چینی با زی‌پرشین، می‌توانید به
+ \href{http://forum.parsilatex.com}{تالار گفتگوی پارسی‌لاتک}%
+\LTRfootnote{\url{http://www.forum.parsilatex.com}}
+مراجعه کنید. شما هم می‌توانید روزی به سوال‌های دیگران در این تالار، جواب بدهید.
+  
+در ادامه، برای فهم بیشتر مطالب، چند تعریف، قضیه و مثال آورده شده است!
+\begin{definition}
+مجموعه همه ارزیابی‌های (پیوسته) روی $(X,\tau)$، دامنه توانی احتمالی
+\index{دامنه توانی احتمالی}
+$ X $
+نامیده می‌شود.
+\end{definition}
+\begin{theorem}[باناخ-آلااغلو]
+\index{قضیه باناخ-آلااغلو}
+اگر $ V $ یک همسایگی $ 0 $ در فضای برداری 
+\index{فضای!برداری}
+ توپولوژیکی $ X $ باشد و 
+\begin{equation}\label{eq1}
+K=\left\lbrace \Lambda \in X^{*}:|\Lambda x|\leqslant 1 ; \ \forall x\in V\right\rbrace,
+\end{equation}
+آنگاه $ K $، ضعیف*-فشرده است که در آن، $ X^{*} $ دوگان
+\index{فضای!دوگان}
+ فضای برداری توپولوژیکی $ X $ است به ‌طوری که عناصر آن، تابعی‌های 
+خطی پیوسته
+\index{تابعی خطی پیوسته}
+ روی $X$ هستند.
+\end{theorem}
+تساوی \eqref{eq1} یکی از مهم‌ترین تساوی‌ها در آنالیز تابعی است که در ادامه، به وفور از آن استفاده می‌شود.
+\begin{example}
+برای هر فضای مرتب، گردایه 
+$$U:=\left\lbrace U\in O: U=\uparrow U\right\rbrace $$
+از مجموعه‌های بالایی باز، یک توپولوژی تعریف می‌کند که از توپولوژی اصلی، درشت‌تر است.
+\end{example}
+حال تساوی 
+\begin{equation}\label{eq2}
+\sum_{n=1}^{+\infty} 3^{n}x+70x=\int_{1}^{n}8nx+\exp{(2nx)}
+\end{equation}
+را در نظر بگیرید. با مقایسه تساوی \eqref{eq2} با تساوی \eqref{eq1} می‌توان نتیجه گرفت که ...
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter1.tex
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter2.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter2.tex	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter2.tex	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)
@@ -0,0 +1,9 @@
+\chapter{فضاهای فشرده پایدار و فضاهای مرتب فشرده}
+\thispagestyle{empty}
+\section{فضاهای فشرده پایدار}
+یک فضای توپولوژیک جزئاً مرتب (یا به طور خلاصه، فضای مرتب)، از دیدگاه آبرامسکی
+\cite{abramsky2}،
+مجموعه‌ای مانند $ X $ همراه 
+با یک توپولوژی $ \mathcal{O} $ و یک ترتیب $ \leq $ است به طوری که گراف ترتیب در $X\times X $ بسته باشد. بنابراین ...
+\section{فضاهای مرتب فشرده}
+در این بخش به بیان ...
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter2.tex
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter3.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter3.tex	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter3.tex	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)
@@ -0,0 +1,6 @@
+\chapter{اندازه‌ها و ارزیابی‌ها}
+\thispagestyle{empty}
+\section{اندازه‌ها و تابعی‌های خطی مثبت روی $\mathrm{C(X)}$}
+فرض کنید $X$ یک فضای توپولوژیکی روی ...
+\section{تابعی‌های خطی}
+در این بخش ...
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/chapter3.tex
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/dicen2fa.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/dicen2fa.tex	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/dicen2fa.tex	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)
@@ -0,0 +1,15 @@
+\chapter*{واژه‌نامه انگلیسی به فارسی}\markboth{واژه‌نامه انگلیسی به فارسی}{واژه‌نامه انگلیسی به فارسی}
+\addcontentsline{toc}{chapter}{واژه‌نامه انگلیسی به فارسی}
+\thispagestyle{empty}
+
+\persiangloss{مجموعه جزئاً مرتب کامل جهت‌دار}{Dcpo}
+\persiangloss{فضای تابع}{Function Space}
+\persiangloss{اندازه }{Measure}
+\persiangloss{مرتب}{Ordered}
+\persiangloss{دامنه‌توانی}{Powerdomain}
+\persiangloss{احتمالی}{Probabilistic}
+\persiangloss{قطعه‌برنامه}{Program Fragment}
+\persiangloss{دامنه معنایی}{Semantic Domain}
+\persiangloss{پایدار}{Stably}
+\persiangloss{ارزیابی}{Valuation}
+\persiangloss{توپولوژی ضعیف}{Weak Topology}


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/dicen2fa.tex
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/dicfa2en.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/dicfa2en.tex	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/dicfa2en.tex	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)
@@ -0,0 +1,15 @@
+\chapter*{واژه‌نامه فارسی به انگلیسی}\markboth{واژه‌نامه فارسی به انگلیسی}{واژه‌نامه فارسی به انگلیسی}
+\addcontentsline{toc}{chapter}{واژه‌نامه فارسی به انگلیسی}
+\thispagestyle{empty}
+
+\englishgloss{Probabilistic}{احتمالی}
+\englishgloss{Valuation}{ارزیابی}
+\englishgloss{Measure}{اندازه }
+\englishgloss{Stably}{پایدار}
+\englishgloss{Weak Topology}{توپولوژی ضعیف}
+\englishgloss{Powerdomain}{دامنه‌توانی}
+\englishgloss{Function Space}{فضای تابع}
+\englishgloss{Semantic Domain}{دامنه معنایی}
+\englishgloss{Program Fragment}{قطعه‌برنامه}
+\englishgloss{Dcpo}{مجموعه جزئاً مرتب کامل جهت‌دار}
+\englishgloss{Ordered}{مرتب}
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/dicfa2en.tex
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/en-title.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/en-title.tex	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/en-title.tex	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)
@@ -0,0 +1,23 @@
+% در این فایل، عنوان پایان‌نامه، مشخصات خود و چکیده پایان‌نامه را به انگلیسی، وارد کنید.
+% توجه داشته باشید که جدول حاوی مشخصات پروژه/پایان‌نامه/رساله، به طور خودکار، رسم می‌شود.
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+\baselineskip=.6cm
+\begin{latin}
+\latinuniversity{University of Tabriz}
+\latinfaculty{Faculty Of Mathematical Sciences}
+\latinsubject{Pure Mathematics}
+\latinfield{Mathematical Analysis}
+\latintitle{Writing Projects, Theses, and Dissertations Using \textsf{tabriz-thesis} Class}
+\firstlatinsupervisor{First Supervisor}
+%\secondlatinsupervisor{Second Supervisor}
+\firstlatinadvisor{First Advisor}
+%\secondlatinadvisor{Second Advisor}
+\latinname{Vahid}
+\latinsurname{Damanafshan}
+\latinthesisdate{2011}
+\latinkeywords{Probabilistic powerdomain; Stably compact space; Valuation}
+\en-abstract{
+This thesis studies on writing projects, theses and dissertations using \textsf{tabriz-thesis} Class. It ...
+}
+\latinvtitle
+\end{latin}


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/en-title.tex
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/fa-title.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/fa-title.tex	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/fa-title.tex	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)
@@ -0,0 +1,77 @@
+% در این فایل، عنوان پایان‌نامه، مشخصات خود، متن تقدیمی‌، ستایش، سپاس‌گزاری و چکیده پایان‌نامه را به فارسی، وارد کنید.
+% توجه داشته باشید که جدول حاوی مشخصات پروژه/پایان‌نامه/رساله و همچنین، مشخصات داخل آن، به طور خودکار، درج می‌شود.
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+% دانشگاه خود را وارد کنید
+\university{تبریز}
+% دانشکده، آموزشکده و یا پژوهشکده خود را وارد کنید
+\faculty{دانشکده علوم ریاضی}
+% گروه آموزشی خود را وارد کنید
+\department{گروه ریاضی محض}
+% نام رشته تحصیلی خود را وارد کنید
+\subject{ریاضی محض}
+% گرایش خود را وارد کنید
+\field{آنالیز ریاضی}
+% عنوان پایان‌نامه را وارد کنید
+\title{نوشتن پروژه، پایان‌نامه و رساله با استفاده از کلاس 
+\lr{\textsf{tabriz-thesis}}}
+% نام استاد(ان) راهنما را وارد کنید
+\firstsupervisor{استاد راهنمای اول}
+%\secondsupervisor{استاد راهنمای دوم}
+% نام استاد(دان) مشاور را وارد کنید. چنانچه استاد مشاور ندارید، دستور پایین را غیرفعال کنید.
+\firstadvisor{استاد مشاور اول}
+%\secondadvisor{استاد مشاور دوم}
+% نام پژوهشگر را وارد کنید
+\name{وحید}
+% نام خانوادگی پژوهشگر را وارد کنید
+\surname{دامن‌افشان}
+% تاریخ پایان‌نامه را وارد کنید
+\thesisdate{۱۳۹۰}
+% کلمات کلیدی پایان‌نامه را وارد کنید
+\keywords{ارزیابی، دامنه‌توانی احتمالی، فضای فشرده پایدار}
+% چکیده پایان‌نامه را وارد کنید
+\fa-abstract{
+این پایان‌نامه، به بحث در مورد نوشتن پروژه، پایان‌نامه و رساله با استفاده از کلاس 
+\lr{\textsf{tabriz-thesis}}
+می‌پردازد. در این پایان‌نامه سعی شده است که ...
+}
+\vtitle
+% چنانچه مایل به چاپ صفحات «تقدیم»، «نیایش» و «سپاس‌گزاری» در خروجی نیستید، خط‌های زیر را با گذاشتن ٪ در ابتدای آنها غیرفعال کنید.
+ % پایان‌نامه خود را تقدیم کنید!
+\begin{acknowledgementpage}
+
+\vspace{4cm}
+
+{\nastaliq
+{\Huge
+ تقدیم به همه آنهایی که 
+\vspace{1.5cm}
+
+\hspace{3cm}
+می خواهند بیشتر بدانند
+}}
+\end{acknowledgementpage}
+\newpage
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+\thispagestyle{empty}
+% سپاس‌گزاری
+\noindent{\nastaliq
+سپاس‌گزاری...
+}
+\\[2cm]
+سپاس خداوندگار حکیم را که با لطف بی‌کران خود، آدمی را زیور عقل آراست.
+
+
+در آغاز وظیفه‌ خود می‌دانم از زحمات بی‌دریغ استاد راهنمای خود، جناب آقای دکتر ...، صمیمانه تشکر
+و قدردانی کنم که قطعاً بدون 
+راهنمایی‌های ارزنده‌ ایشان، این مجموعه به انجام نمی‌رسید.
+
+از جناب آقای دکتر ...  که زحمت مطالعه و مشاوره‌ این رساله
+را تقبل فرمودند و
+در آماده سازی این رساله، به نحو احسن اینجانب را مورد راهنمایی قرار دادند، کمال امتنان را دارم.
+
+همچنین لازم می‌دانم از پدید آورندگان بسته زی‌پرشین، مخصوصاً جناب آقای وفا خلیقی، که این پایان‌نامه با استفاده از این بسته، آماده شده است و نیز از آقای دکتر مرتضی فغفوری و آقای محمود امین‌طوسی به خاطر پاسخ‌گویی به سوالاتم در مورد \lr{\LaTeX}، کمال قدردانی را داشته باشم.
+
+ در پایان، بوسه می‌زنم بر دستان خداوندگاران مهر و مهربانی، پدر و مادر عزیزم و بعد از خدا، ستایش می‌کنم وجود مقدس‌شان را و تشکر می‌کنم از برادران عزیزم به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان، که در این سردترین روزگاران، بهترین پشتیبان من بودند.
+% با استفاده از دستور زیر، امضای شما، به طور خودکار، درج می‌شود.
+\signature 
+\newpage\clearpage
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/fa-title.tex
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/logo.jpg
===================================================================
(Binary files differ)

Index: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/logo.jpg
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/logo.jpg	2019-07-25 21:48:26 UTC (rev 51728)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/logo.jpg	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)

Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/logo.jpg
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/references.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/references.tex	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/references.tex	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)
@@ -0,0 +1,65 @@
+% مراجع خود را در این قسمت وارد کنید.
+% دستوری برای کوچک کردن اندازه فونت‌ها 
+\small
+% شروع محیط مراجع 
+\begin{thebibliography}{9}
+\bibitem{semi}
+دامن‌افشان، وحید، \textbf{دامنه توانی احتمالی برای فضاهای فشرده پایدار با استفاده از فضاهای مرتب فشرده}، سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، تبریز، ۱۳۸۸.
+\begin{LTRitems}
+\resetlatinfont
+
+\bibitem{abramsky1}
+S. Abramsky, {\em Domain theory in logical form}, Ann. Pure Applied Logic 51 (1991) 1–77.
+
+\bibitem{abramsky2}
+S. Abramsky, A. Jung, {\em Domain theory}, in: S. Abramsky, D.M. Gabbay, T.S.E. Maibaum (Eds.), Handbook of
+Logic in Computer Science, Vol. 3, Clarendon Press, Oxford, 1994, pp. 1–68.
+
+\bibitem{aliprantis}
+C.D. Aliprantis and O. Burkinshaw,  {\em Principles of Real Analysis}. Academic Press.
+
+\bibitem{alvarez1}
+M. Alvarez-Manilla, {\em Measure theoretic results for continuous valuations on partially ordered spaces}, Ph.D.
+thesis, Imperial College, University of London, 2001.
+
+\bibitem{alvarez2}
+M. Alvarez-Manilla, A. Edalat, N. Saheb-Djahromi, {\em An extension result for continuous valuations}, J. London
+Math. Soc. 61 (2000) 629–640.
+
+\bibitem{mainarticle}
+M. Alvarez-Manilla, A. Jung, K. Keimel, {\em The probabilistic powerdomain for stably compact
+spaces}, Theoretical Computer Science 328 (2004) 221 – 244.
+
+\bibitem{birkhoff}
+G. Birkhoff, {\em Lattice Theory}, 3rd Edition, AMS Colloq. Publication, Vol. 25, American Mathematical Society,
+Providence, 1967.
+
+\bibitem{choq3}
+G. Choquet, {\em Lectures on Analysis}, Vol. 1, W. A. Benjamin Inc., London, 1969.
+
+\bibitem{desh}
+J. Desharnais, V. Gupta, R. Jagadeesan, P. Panangaden, {\em Metrics for labeled Markov systems}, in: J.C.M.
+Baeten, S. Mauw (Eds.), Proc. 10th Internat. Conf. on Concurrency Theory, Lecture Notes in Computer
+Science, Vol. 1664, Springer, Berlin, 1999, pp. 258–273.
+
+\bibitem{edward1}
+D.A. Edwards, {\em On the existence of probability measures with given marginals}, Ann. Inst. Fourier, Grenoble,
+28 (1978) 53–78.
+
+\bibitem{folland}
+G.B. Folland, {\em Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications}, 2nd Edition, Wiley, 1999.
+
+\bibitem{gierz1}
+G. Gierz, K.H. Hofmann, K. Keimel, J.D. Lawson, M. Mislove, D.S. Scott, {\em A Compendium of Continuous
+Lattices}, Springer, Berlin, 1980.
+
+\bibitem{gierz2}
+G. Gierz, K.H. Hofmann, K. Keimel, J.D. Lawson, M. Mislove, D.S. Scott, {\em Continuous Lattices and
+Domains}, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, Vol. 93, Cambridge University Press,
+Cambridge, 2003.
+
+\bibitem{horn}
+A. Horn, A. Tarski, {\em Measures on Boolean algebras}, Trans. Amer. Math. Soc. 64 (1948) 467–497.
+
+\end{LTRitems}
+\end{thebibliography}
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/references.tex
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Index: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.pdf
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.pdf	2019-07-25 21:48:26 UTC (rev 51728)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.pdf	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)

Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.pdf
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/pdf
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.tex	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.tex	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)
@@ -0,0 +1,41 @@
+% !TEX TS-program = XeLaTeX
+%%% یک نمونه پروژه/پایان‌نامه/رساله با استفاده از کلاس Tabriz_thesis، نسخه 1.1
+%%% وحید دامن‌افشان، دانشگاه صنعتی کرمانشاه،    http://www.damanafshan.ir
+%%% تالار گفتگوی پارسی‌لاتک،    http://forum.parsilatex.com
+%%%  آپدیت شده در اسفند ۹۱
+
+%-----------------------------------------------------------------------------------------------------
+%    توجه داشته باشید برای دیدن خروجی کامل شامل نمایه و فهرست مطالب، ابتدا دو بار این فایل را
+%    را اجرا کرده، سپس با استفاده از خط فرمان، به مسیر پوشه جاری رفته و دستور 
+% xindy -L persian -C utf8 -M texindy -M page-ranges tabriz-thesis.idx
+%    را در خط فرمان اجرا کنید. سپس دو بار دیگر، این فایل را اجرا کنید. 
+%    اگر قصد نوشتن پروژه کارشناسی را دارید، در خط زیر به جای msc، کلمه bsc و اگر قصد نوشتن رساله دکتری
+%    را دارید، کلمه phd را قرار دهید. کلیه تنظیمات لازم، به طور خودکار، اعمال می‌شود.
+\documentclass[msc]{tabriz-thesis}
+\csname at twosidetrue\endcsname
+\usepackage{xepersian}
+\settextfont[Scale=1.1]{XB Niloofar}
+\defpersianfont\nastaliq[Scale=2]{IranNastaliq}
+% چنانچه می‌خواهید اعداد در فرمول‌ها، انگلیسی باشد، خط زیر را غیرفعال کنید.
+\setdigitfont[Scale=1.1]{Yas}
+\begin{document}
+\baselineskip=.75cm
+\pagenumbering{harfi}
+\input{fa-title}
+\tableofcontents\clearpage
+%\listoffigures\clearpage
+%\listoftables\clearpage
+\pagenumbering{arabic}
+\include{chapter1}
+\include{chapter2}
+\include{chapter3}
+\appendix
+\include{appendix1}
+\include{references}
+\baselineskip=.75cm
+\include{dicfa2en}
+\include{dicen2fa}
+\printindex
+\input{en-title}
+\label{LastPage}
+\end{document}
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.tex
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/tex/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.cls
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.cls	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.cls	2019-07-25 21:49:36 UTC (rev 51729)
@@ -0,0 +1,509 @@
+
+%%
+%% This is file `tabriz-thesis.cls',
+%% The original file was xepersian-thesis.cls by Vafa Khalighi
+%%  __________________________________
+%%  Copyright © 2011-2013 Vahid Damanafshan
+%% 
+%%  http://www.damanafshan.ir
+%%  http://www.parsilatex.com 
+%%  http://forum.parsilatex.com
+%% 
+%% 
+\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
+\ProvidesClass{tabriz-thesis}
+       [2013/03/17 v1.1 University of Tabriz projects/theses/dissertations Class]
+\DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{book}}
+\ProcessOptions
+\LoadClass[a4paper,11pt,oneside,openany]{book}
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+\RequirePackage{amsthm}
+\RequirePackage{amssymb}
+\RequirePackage{amsmath}
+\RequirePackage[top=40mm, bottom=40mm, left=25mm, right=35mm]{geometry}
+\RequirePackage{graphicx}
+\RequirePackage{framed} 
+\RequirePackage{lastpage}
+\RequirePackage{fancyhdr}
+\RequirePackage[nottoc]{tocbibind}
+\RequirePackage{makeidx}
+\makeindex
+\RequirePackage[]{hyperref}
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+\def\university#1{\gdef\@university{#1}}
+\def\department#1{\gdef\@department{#1}}
+\def\degree#1{\gdef\@degree{#1}}
+\def\thesisdate#1{\gdef\@thesisdate{#1}}
+\newcommand{\firstsupervisor}[1]{\def\@firstsupervisor{#1}}
+\newcommand{\secondsupervisor}[1]{\def\@secondsupervisor{#1}}
+\newcommand{\firstadvisor}[1]{\def\@firstadvisor{#1}}
+\newcommand{\secondadvisor}[1]{\def\@secondadvisor{#1}}
+\def\name#1{\gdef\@name{#1}}
+\def\surname#1{\gdef\@surname{#1}}
+\long\def\keywords#1{\gdef\@keywords{#1}}
+\long\def\fa-abstract#1{\gdef\@fa-abstract{#1}}
+\def\faculty#1{\gdef\@faculty{#1}}
+\def\subject#1{\gdef\@subject{#1}}
+\def\field#1{\gdef\@field{#1}}
+\def\department#1{\gdef\@department{#1}}
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+\def\latintitle#1{\gdef\@latintitle{#1}}
+\def\latinauthor#1{\gdef\@latinauthor{#1}}
+\def\latindegree#1{\gdef\@latindegree{#1}}
+\def\latinfaculty#1{\gdef\@latinfaculty{#1}}
+\def\latinthesisdate#1{\gdef\@latinthesisdate{#1}}
+\def\latinsubject#1{\gdef\@latinsubject{#1}}
+\def\latinfield#1{\gdef\@latinfield{#1}}
+\def\firstlatinsupervisor#1{\gdef\@firstlatinsupervisor{#1}}
+\def\secondlatinsupervisor#1{\gdef\@secondlatinsupervisor{#1}}
+\def\firstlatinadvisor#1{\gdef\@firstlatinadvisor{#1}}
+\def\secondlatinadvisor#1{\gdef\@secondlatinadvisor{#1}}
+\def\latinname#1{\gdef\@latinname{#1}}
+\def\latinsurname#1{\gdef\@latinsurname{#1}}
+\long\def\en-abstract#1{\gdef\@en-abstract{#1}}
+\long\def\latinkeywords#1{\gdef\@latinkeywords{#1}}
+\def\latinuniversity#1{\gdef\@latinuniversity{#1}}
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+\newif\if at bscthesis
+\@bscthesisfalse
+\DeclareOption{bsc}{\@bscthesistrue}
+\newif\if at mscthesis
+\@mscthesisfalse
+\DeclareOption{msc}{\@mscthesistrue}
+\ProcessOptions
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+\newcommand{\vtitle}{\begin{titlepage}
+\vspace{-10ex}\centerline{{\includegraphics[height=4.3cm]{logo}}}
+\vspace{-2ex}
+{\large\@faculty\par
+
+\vspace{-3ex}\@department}
+\vskip 4ex
+ \if at mscthesis
+{\large\bfseries پایان‌نامه}
+\else
+ \if at bscthesis
+ {\large\bfseries پروژه }
+ \else
+{\large\bfseries رساله}
+\fi\fi
+\vskip 2ex
+{\large\bfseries\writtenfor
+\if at mscthesis
+کارشناسی ارشد
+\else
+\if at bscthesis
+کارشناسی
+\else
+دکتری
+\fi\fi
+}
+{\large\bfseries{در رشته}}
+\vskip 1ex
+\centerline{\large \bfseries\@subject%
+\if at mscthesis%
+، گرایش
+\else
+\if at bscthesis%
+\relax%
+\else%
+، گرایش
+\fi\fi
+\@field}
+\vskip 6ex
+%\baselineskip=.750cm
+\centerline{\Large \bfseries\onvan}
+%\vskip .2cm
+ {\huge\bfseries {\baselineskip=1cm \@title}}\baselineskip=1.5cm\par
+\vskip 4ex
+ \baselineskip=.5cm
+\large
+{\ifx\@firstsupervisor\undefined%
+\ifx\@secondsupervisor\undefined%
+\else\fi
+\else
+\ifx\@secondsupervisor\undefined%
+استاد راهنما
+{\Large\bfseries\par
+\@firstsupervisor}
+\else
+\large
+استادان راهنما
+\par
+{\Large\bfseries \@firstsupervisor{} و \@secondsupervisor}
+\fi\fi}
+\par\large
+{\ifx\@firstadvisor\undefined%
+\ifx\@secondadvisor\undefined%
+\else\fi
+\else
+\ifx\@secondadvisor\undefined%
+استاد مشاور
+{\Large\bfseries\par
+\@firstadvisor}
+\else
+
+\large
+استادان مشاور
+\par
+{\Large\bfseries\@firstadvisor{} و \@secondadvisor}
+\fi\fi}
+
+{\large%
+ \by}\par
+\par
+{\Large\bfseries{\nastaliq\large\bfseries  \@name\ \ \@surname}}\par
+%\vskip 3ex
+%\vfill
+{\large \@thesisdate}
+%\vfill
+\end{titlepage}%
+\newpage
+\thispagestyle{empty}
+\baselineskip=.7cm
+\if at bscthesis \relax
+\else
+\begin{frame}
+\noindent
+نام خانوادگی دانشجو: 
+\@surname
+ \hspace*{\fill}
+ نام: 
+\@name
+ \hspace*{\fill}\\ \hrule
+ \vspace{3mm}
+ \noindent
+ عنوان:
+\@title\\ \hrule
+ \vspace{3mm}
+ \noindent
+{\ifx\@firstsupervisor\undefined%
+\ifx\@secondsupervisor\undefined%
+\else\fi
+\else
+\ifx\@secondsupervisor\undefined%
+استاد راهنما:
+{
+\@firstsupervisor}
+\else
+\large
+استادان راهنما:
+{\@firstsupervisor{} و \@secondsupervisor}
+\fi\fi}%\par
+\noindent
+{\ifx\@firstadvisor\undefined%
+\ifx\@secondadvisor\undefined%
+\else\fi
+\else
+\ifx\@secondadvisor\undefined%
+\par\noindent
+استاد مشاور:
+{
+\@firstadvisor}
+\else\\
+\large
+استادان مشاور:
+{\@firstadvisor{} و \@secondadvisor}
+\fi\fi}
+\\ \hrule
+ \vspace{3mm}
+ \noindent
+ مقطع تحصیلی:
+ \if at mscthesis
+کارشناسی ارشد
+\else
+دکتری
+\fi
+ \hspace*{\fill}
+رشته: 
+\@subject
+ \hspace*{\fill}
+ گرایش:
+\@field
+\\ \hrule
+ \vspace{3mm}
+ \noindent
+دانشگاه: 
+\@university
+ \hspace*{\fill}
+\@faculty\hspace*{\fill}
+\\ 
+تاریخ فارغ‌التحصیلی:
+\@thesisdate
+ \hspace*{\fill}
+تعداد صفحات: 
+\pageref{LastPage}\hspace*{\fill}
+\\ \hrule
+ \vspace{3mm}
+ \noindent
+واژگان کلیدی:
+\@keywords
+\\ \hrule
+ \vspace{3mm}
+ \noindent
+\textbf{چکیده}\par
+\@fa-abstract
+\end{frame}
+\fi
+}
+\def\frame{\newpage
+\thispagestyle{empty}
+\begin{framed}\thispagestyle{empty}}
+\def\endframe{\thispagestyle{empty}\end{framed}
+\thispagestyle{empty}
+\newpage
+}
+\def\abstractpage{\newpage
+\thispagestyle{empty}
+\vskip 15mm
+\par
+\begin{abstract}}
+\def\endabstractpage{\end{abstract}
+\newpage
+}
+
+\def\latinabstract{\newpage
+\thispagestyle{empty}
+\vskip 15mm
+\begin{center}{\Large\bfseries \@latintitle \\[5mm]}
+{\bfseries Abstract}
+\end{center}
+\vspace{5mm}}
+
+\def\endlatinabstract{\newpage}
+
+\def\acknowledgementpage{\newpage
+\thispagestyle{empty}
+
+\vspace{1cm}
+\par\noindent}
+\def\endacknowledgementpage{\newpage}
+
+\def\titlepage{\newpage\centering
+ \thispagestyle{empty}
+ \parindent 0pt \parskip 10pt plus 1fil minus 1fil
+ \def\baselinestretch{1}\@normalsize\vbox to \vsize\bgroup\vbox to 9in\bgroup}
+\def\endtitlepage{\par\kern 0pt\egroup\vss\egroup\newpage}
+
+\def\signature{\vspace{1cm}
+\begin{flushleft}
+{\nastaliq \scriptsize \@name\ \@surname \\
+\@thesisdate}
+\end{flushleft}}
+
+\def\abstract{\subsection*{\abstractname}\small
+\@normalsize}
+\def\endabstract{\par}
+
+\newcommand{\latinvtitle}{%
+\if at bscthesis \relax
+\else
+\begin{frame}
+\noindent
+Surname:
+\@latinsurname
+ \hspace*{\fill}
+Name:
+\@latinname
+ \hspace*{\fill}\\ \hrule
+ \vspace{3mm}
+ \noindent
+Title:
+\@latintitle\\ \hrule
+ \vspace{3mm}
+ \noindent
+{\ifx\@firstlatinsupervisor\undefined%
+\ifx\@secondlatinsupervisor\undefined%
+\else\fi
+\else
+\ifx\@secondlatinsupervisor\undefined%
+Supervisor:
+{
+\@firstlatinsupervisor}
+\else
+\large
+Supervisors:
+{ \@firstlatinsupervisor{} and \@secondlatinsupervisor}
+\fi\fi}\par
+\noindent
+{\ifx\@firstlatinadvisor\undefined%
+\ifx\@secondlatinadvisor\undefined%
+\else\fi
+\else
+\ifx\@secondlatinadvisor\undefined%
+Advisor:
+{
+\@firstlatinadvisor}
+\else
+\large
+Advisors:
+{\@firstlatinadvisor{} and \@secondlatinadvisor}
+\fi\fi}
+\\ \hrule
+ \vspace{3mm}
+ \noindent
+Degree:
+ \if at mscthesis
+ Master of Science
+\else
+ Doctor of Science
+\fi
+ \hspace*{\fill}
+Subject:
+\@latinsubject
+\hspace*{\fill}
+\\ 
+Field:
+\@latinfield
+\\ \hrule
+ \vspace{3mm}
+ \noindent
+\@latinuniversity
+ \hspace*{\fill}
+\@latinfaculty\hspace*{\fill}
+\\ 
+Date:
+\@latinthesisdate
+ \hspace*{\fill}
+Number of pages:
+\pageref{LastPage}\hspace*{\fill}
+\\ \hrule
+ \vspace{3mm}
+ \noindent
+Keywords:
+\@latinkeywords
+\\ \hrule
+ \vspace{3mm}
+ \noindent
+\textbf{Abstract}\par
+\@en-abstract
+\end{frame}
+\begin{titlepage}
+\vspace{-1.5cm}{\includegraphics[height=4.3cm]{logo}}
+\centerline{\bf \@latinuniversity} 
+\large\bfseries
+\@latinfaculty\space 
+\vskip 5mm
+%{
+ \if at mscthesis
+Dissertation Submitted in Partial 
+\\[.2cm]
+ Fulfillment of The Requirements For The
+\\[.2cm]
+Degree of Master of Science in\par
+\else
+Doctoral Thesis Submitted in Partial 
+\\[.2cm]
+Fulfillment of The Requirements For The
+\\[.2cm]
+Degree of Doctor of Science in \par
+\fi
+{\large\bfseries \@latinsubject}
+\vskip 1cm
+\baselineskip=.750cm
+{\Large\bfseries\@latintitle}
+\baselineskip=.750cm \par
+%\addtolength{\baselineskip}{-5mm}
+\vskip 1.5cm
+\large
+{\ifx\@firstlatinsupervisor\undefined%
+\ifx\@secondlatinsupervisor\undefined%
+\else\fi
+\else
+\ifx\@secondlatinsupervisor\undefined%
+Supervisor
+{\large\bfseries\par
+\@firstlatinsupervisor}
+\else
+\large
+Supervisors
+\par
+{\large\bfseries \@firstlatinsupervisor{} and \@secondlatinsupervisor}
+\fi\fi}
+\par
+\large
+{\ifx\@firstlatinadvisor\undefined%
+\ifx\@secondlatinadvisor\undefined%
+\else\fi
+\else
+\ifx\@secondlatinadvisor\undefined%
+Advisor
+{\large\bfseries\par
+\@firstlatinadvisor}
+\else
+
+\large
+Advisors
+\par
+{\large\bfseries\@firstlatinadvisor{} and \@secondlatinadvisor}
+\fi\fi}
+\vskip 5mm
+{\bfseries\latinby}\par
+{\large %\supervisorfont
+\@latinname \; \@latinsurname}\par
+\vskip 5mm
+
+\par
+\vskip 1cm
+
+{\@latinthesisdate}
+\par
+\vskip 1cm
+
+\par
+
+\vfill
+%
+\end{titlepage}
+\fi}
+
+\def\onvan{عنوان}
+\def\writtenfor{برای دریافت درجه }
+\def\by{پژوهشگر}
+\def\latinby{By}
+\def\cleardoublepage{\clearpage\if at twoside \ifodd\c at page\else
+\hbox{}
+\thispagestyle{empty}
+\newpage
+\if at twocolumn\hbox{}\newpage\fi\fi\fi}
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+\renewcommand{\bibname}{مراجع}
+\newcommand\persiangloss[2]{#1\dotfill\lr{#2}\\}
+\newcommand\englishgloss[2]{#2\dotfill\lr{#1}\\}
+\newcommand{\پ}{پروژه/پایان‌نامه/رساله }
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+\theoremstyle{definition}
+\newtheorem{definition}{تعریف}[section]
+\theoremstyle{theorem}
+\newtheorem{theorem}[definition]{قضیه}
+\newtheorem{lemma}[definition]{لم}
+\newtheorem{proposition}[definition]{گزاره}
+\newtheorem{corollary}[definition]{نتیجه}
+\newtheorem{remark}[definition]{ملاحظه}
+\theoremstyle{definition}
+\newtheorem{example}[definition]{مثال}
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+\pagestyle{fancy}
+\fancyhf{} 
+\fancyhead[OL,EL]{\thepage}
+\fancyhead[OR]{\small\rightmark}
+\fancyhead[ER]{\small\leftmark}
+\renewcommand{\chaptermark}[1]{%
+\markboth{\thechapter.\ #1}{}}
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+%% 
+%% Copyright © 2011-2013   by Vahid Damanafshan   
+%% 
+%% Distributable under the LaTeX Project Public License,
+%% version 1.3c or higher (your choice). The latest version of
+%% this license is at: http://www.latex-project.org/lppl.txt
+%% 
+%% This work is "maintained" (as per LPPL maintenance status)
+%% by Vahid Damanafshan.
+%% 
+%% 
+%% 
+%% 
+%% Special thanks to Vafa Khalighi for his invaluable hints.
+%%
+%% End of file `tabriz-thesis.cls'.


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/tex/xelatex/tabriz-thesis/tabriz-thesis.cls
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property


More information about the tex-live-commits mailing list