texlive[47447] Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl: texlive-pl

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Wed Apr 11 22:26:05 CEST 2018


Revision: 47447
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=47447
Author:  karl
Date:   2018-04-11 22:26:05 +0200 (Wed, 11 Apr 2018)
Log Message:
-----------
texlive-pl 2018 tweak from Zofia

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.html
  trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.tex

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.html
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.html	2018-04-11 20:24:46 UTC (rev 47446)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.html	2018-04-11 20:26:05 UTC (rev 47447)
@@ -31,8 +31,8 @@
  </div>
 <div class="center" 
 >
-<!--l. 54--><p class="noindent" >
-<!--l. 55--><p class="noindent" >W tym roku <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 55--><p class="noindent" >
+<!--l. 56--><p class="noindent" >W tym roku <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Live jest poświęcony pamięci Staszka Wawrykiewicza.</div>
  <h3 class="likesectionHead"><a 
 id="x1-1000"></a>Spis treści</h3>
@@ -233,16 +233,16 @@
 id="x1-20001"></a>Wstęp</h3>
                                           
                                           
-<!--l. 65--><p class="noindent" >
+<!--l. 66--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">1.1. </span> <a 
 id="x1-30001.1"></a><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Live i <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Collection</h4>
-<!--l. 66--><p class="noindent" >Niniejsza dokumentacja opisuje oprogramowanie <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 67--><p class="noindent" >Niniejsza dokumentacja opisuje oprogramowanie <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live – dystrybucję <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a wraz z&#x00A0;programami
 pomocniczymi, dostępną dla r\xF3żnych wersji Unix, w&#x00A0;tym GNU/Linux, Mac OS X oraz Windows.
-<!--l. 71--><p class="indent" >  <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 72--><p class="indent" >  <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live można ściągnąć z&#x00A0;sieci bądź otrzymać na płytce DVD <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Collection, kt\xF3rą otrzymują
 członkowie odpowiedniej Grupy Użytkownik\xF3w Systemu <span class="TEX">T<span 
@@ -253,7 +253,7 @@
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Collection powstały dzięki zbiorowemu wysiłkowi Grup. W&#x00A0;tym
 dokumencie om\xF3wimy gł\xF3wnie samą dystrybucję <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live.
-<!--l. 77--><p class="indent" >  <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 78--><p class="indent" >  <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live zawiera skompilowane programy: <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>, <span class="LATEX">L<span class="A">A</span><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span></span>2<span 
@@ -264,11 +264,11 @@
 class="E">E</span>X</span>
 i&#x00A0;wiele innych oraz bogaty zestaw pakiet\xF3w makr o&#x00A0;wielorakim zastosowaniu, a także fonty i&#x00A0;dokumentacje.
 Wszystko to umożliwia skład publikacji w&#x00A0;wielu językach.
-<!--l. 88--><p class="indent" >  Lista najważniejszych zmian w&#x00A0;tej edycji <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 89--><p class="indent" >  Lista najważniejszych zmian w&#x00A0;tej edycji <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live znajduje się w&#x00A0;części&#x00A0;<a 
 href="#x1-850009.2">9.2<!--tex4ht:ref: sec:tlcurrent --></a>, na str.&#x00A0;<a 
 href="#x1-850009.2">85<!--tex4ht:ref: sec:tlcurrent --></a>.
-<!--l. 91--><p class="indent" >  Nie opisujemy tu, czym jest system <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 92--><p class="indent" >  Nie opisujemy tu, czym jest system <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>, a&#x00A0;jedynie kwestię instalacji i&#x00A0;konfiguracji oprogramowania <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>
 Live. Początkujący użytkownicy mogą się zapoznać z&#x00A0;podstawowymi pojęciami np. w&#x00A0;artykule <span 
@@ -280,24 +280,24 @@
 class="ec-lmri-10">E</span></span><span 
 class="ec-lmri-10">X</span></span>: <a 
 href="../../../../texmf-dist/doc/generic/tex-virtual-academy-pl/cototex.html" >texmf-dist/doc/generic/tex-virtual-academy-pl/cototex.html</a>.
-<!--l. 98--><p class="indent" >  <a id="platforms"></a>
+<!--l. 99--><p class="indent" >  <a id="platforms"></a>
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">1.2. </span> <a 
 id="x1-40001.2"></a>Obsługiwane systemy operacyjne</h4>
-<!--l. 102--><p class="noindent" ><span class="TEX">T<span 
+<!--l. 103--><p class="noindent" ><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live zawiera oprogramowanie dla wielu platform uniksowych, w&#x00A0;tym GNU/Linux, Mac OS X i&#x00A0;Cygwin.
 Załączone pliki źr\xF3dłowe pozwalają też na jego instalację na platformach innych system\xF3w operacyjnych
 i&#x00A0;kompilację samych program\xF3w.
-<!--l. 108--><p class="indent" >  Spośr\xF3d system\xF3w Windows obsługiwane jest Windows&#x00A0;7 i&#x00A0;wersje p\xF3źniejsze. W&#x00A0;Windows Vista, XP,
+<!--l. 109--><p class="indent" >  Spośr\xF3d system\xF3w Windows obsługiwane jest Windows&#x00A0;7 i&#x00A0;wersje p\xF3źniejsze. W&#x00A0;Windows Vista, XP,
 2000 <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live&#x00A0;r\xF3wnież powinien zadziałać. Brakuje wprawdzie oprogramowania dedykowanego dla wersji
 64-bitowych, ale programy 32-bitowe działają w&#x00A0;nich r\xF3wnie sprawnie.
-<!--l. 113--><p class="indent" >  W części <a 
+<!--l. 114--><p class="indent" >  W części <a 
 href="#x1-90002.1">2.1<!--tex4ht:ref: sec:tl-coll-dists --></a> om\xF3wiono alternatywne dystrybucje, przeznaczone dla Windows oraz Mac OS X.
-<!--l. 116--><p class="noindent" >
+<!--l. 117--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">1.3. </span> <a 
 id="x1-50001.3"></a>Podstawy instalacji <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live</h4>
-<!--l. 119--><p class="noindent" ><span class="TEX">T<span 
+<!--l. 120--><p class="noindent" ><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live można zainstalować z&#x00A0;płytki DVD lub internetu (<a 
 href="http://tug.org/texlive/acquire.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texlive/acquire.html</span></a>).
@@ -305,7 +305,7 @@
 zwłaszcza gdy potrzebujemy jedynie części oprogramowania <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live&#x00A0;i&#x00A0;nie chcemy pobierać niepotrzebnie
 obrazu całej płytki instalacyjnej.
-<!--l. 125--><p class="indent" >  Posiadając płytkę <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 126--><p class="indent" >  Posiadając płytkę <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Collection DVD (lub jej obraz w&#x00A0;pliku <span 
 class="ec-lmtt-10">.iso</span>) możemy zainstalować <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live na
@@ -331,10 +331,10 @@
   uruchamiać w&#x00A0;trybie tekstowym bądź graficznym; pozwala on doinstalować lub usunąć pakiety,
   aktualizować je z&#x00A0;sieci, a także wykonać r\xF3żne czynności konfiguracyjne.
   </li></ul>
-<!--l. 149--><p class="indent" >  <a id="security"></a>
+<!--l. 150--><p class="indent" >  <a id="security"></a>
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">1.4. </span> <a 
 id="x1-60001.4"></a>Uwagi dotyczące bezpieczeństwa</h4>
-<!--l. 153--><p class="noindent" >Zgodnie z&#x00A0;naszą najlepszą wiedzą, gł\xF3wne programy <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 154--><p class="noindent" >Zgodnie z&#x00A0;naszą najlepszą wiedzą, gł\xF3wne programy <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owe są (i&#x00A0;zawsze były) nadzwyczaj odporne. Jednak
 mimo dokładania najwyższej staranności, inne programy wspierające, zawarte w&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Live, nie zawsze
@@ -343,7 +343,7 @@
 podczas pracy nowych podfolder\xF3w.
                                           
                                           
-<!--l. 161--><p class="indent" >  Konieczność zachowania staranności jest szczeg\xF3lnie ważna w systemie Windows, ponieważ
+<!--l. 162--><p class="indent" >  Konieczność zachowania staranności jest szczeg\xF3lnie ważna w systemie Windows, ponieważ
 niezależnie od zawartości ścieżki przeszukiwania poszukuje on program\xF3w zawsze najpierw w bieżącym
 folderze. To zachowanie systemu otwiera szerokie możliwości ataku. Usunęliśmy wiele luk, lecz
 niewątpliwie niekt\xF3re jeszcze pozostały, szczeg\xF3lnie przy uruchamianiu program\xF3w pochodzących
@@ -351,15 +351,15 @@
 plik\xF3w, w&#x00A0;szczeg\xF3lności plik\xF3w wykonywalnych (binarnych lub skrypt\xF3w). Zwykle nie powinno
 ich być, a&#x00A0;w&#x00A0;szczeg\xF3lności nie powinny być one tworzone w&#x00A0;wyniku typowego przetwarzania
 dokument\xF3w.
-<!--l. 172--><p class="indent" >  I&#x00A0;na koniec: <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 173--><p class="indent" >  I&#x00A0;na koniec: <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;(oraz towarzyszące mu programy) mogą, przy przetwarzaniu dokument\xF3w, tworzyć pliki.
 Własność ta jest na wiele r\xF3żnych sposob\xF3w podatna na nadużycia. Także w&#x00A0;tych przypadkach,
 przetwarzanie nieznanych dokument\xF3w w&#x00A0;nowych podfolderach jest najlepszym znanym sposobem
 zabezpieczenia.
-<!--l. 177--><p class="noindent" >
+<!--l. 178--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">1.5. </span> <a 
 id="x1-70001.5"></a>Dostępna pomoc</h4>
-<!--l. 180--><p class="noindent" >Społeczność <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 181--><p class="noindent" >Społeczność <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owa jest bardzo aktywna i&#x00A0;pomocna, stąd też większość poważnych zapytań
 nie pozostaje bez odpowiedzi. Przed zadaniem pytania warto je uprzednio dobrze przemyśleć
 i&#x00A0;sformułować, ponieważ respondenci to wolontariusze, wśr\xF3d kt\xF3rych mogą się znaleźć mniej lub
@@ -370,7 +370,7 @@
 class="newline" /><a 
 href="http://tug.org/interest.html#vendors" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/interest.html#vendors</span></a>.)
-<!--l. 189--><p class="indent" >  Oto lista źr\xF3deł pomocy, w&#x00A0;kolejności przez nas rekomendowanej:
+<!--l. 190--><p class="indent" >  Oto lista źr\xF3deł pomocy, w&#x00A0;kolejności przez nas rekomendowanej:
   <dl class="description"><dt class="description">
 <span 
 class="ec-lmbx-10">Start</span> </dt><dd 
@@ -439,7 +439,7 @@
 class="ec-lmtt-10">news:comp.text.tex</span></a> czy liście dyskusyjnej <a 
 href="mailto:texhax at tug.org" ><span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">texhax at tug.org</span></span></a>
-   <!--l. 215--><p class="noindent" >Archiwa ostatnich dw\xF3ch list dyskusyjnych, zawierające pytania i odpowiedzi zbierane przez
+   <!--l. 216--><p class="noindent" >Archiwa ostatnich dw\xF3ch list dyskusyjnych, zawierające pytania i odpowiedzi zbierane przez
   wiele lat znajdziemy po adresem: <a 
 href="http://groups.google.com/group/comp.text.tex/topics" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://groups.google.com/group/comp.text.tex/topics</span></a>
@@ -466,7 +466,7 @@
 class="ec-lmtt-10">texhax at tug.org</span></span></a>.
                                           
                                           
-   <!--l. 226--><p class="noindent" >Przed wysłaniem zapytania <span 
+   <!--l. 227--><p class="noindent" >Przed wysłaniem zapytania <span 
 class="ec-lmri-10">nale</span><span 
 class="ec-lmri-10">ży </span>zapoznać się z&#x00A0;poradami dotyczącymi sposobu formułowania
   pytań, zawartymi w&#x00A0;FAQ: <a 
@@ -473,7 +473,7 @@
 href="http://www.tex.ac.uk/cgi-bin/texfaq2html?label=askquestion" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://www.tex.ac.uk/cgi-bin/texfaq2html?label=askquestion</span></a>.
   Zastosowanie się do tych zasad zwiększy szanse na otrzymanie użytecznej odpowiedzi.
-   <!--l. 234--><p class="noindent" >Polscy użytkownicy mają do dyspozycji listę dyskusyjną GUST (polskiej Grupy Użytkownik\xF3w
+   <!--l. 235--><p class="noindent" >Polscy użytkownicy mają do dyspozycji listę dyskusyjną GUST (polskiej Grupy Użytkownik\xF3w
   Systemu <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>); informacje o niej znajdziemy na stronie <a 
 href="http://www.gust.org.pl" class="url" ><span 
@@ -498,7 +498,7 @@
   to lepiej je skierować do osoby opiekującej się danym programem lub na specjalistyczną listę
   dyskusyjną.
   </dd></dl>
-<!--l. 245--><p class="indent" >  Druga strona medalu to pomaganie tym, kt\xF3rzy mają problemy. Zar\xF3wno <span class="path"><span 
+<!--l. 246--><p class="indent" >  Druga strona medalu to pomaganie tym, kt\xF3rzy mają problemy. Zar\xF3wno <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">comp.text.tex</span></span>, jak i&#x00A0;<span 
 class="ec-lmtt-10">texhax</span>
 (oraz lista dyskusyjna GUST) są otwarte dla każdego, tak więc zapraszamy do włączenia się, czytania
@@ -505,16 +505,16 @@
 wiadomości i&#x00A0;pomagania innym w&#x00A0;miarę własnych możliwości. Witamy wśr\xF3d użytkownik\xF3w systemu
 <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>!
-<!--l. 253--><p class="noindent" >
+<!--l. 254--><p class="noindent" >
  <h3 class="sectionHead"><span class="titlemark">2. </span> <a 
 id="x1-80002"></a>Struktura <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Live</h3>
-<!--l. 256--><p class="noindent" >Om\xF3wimy tutaj strukturę i&#x00A0;zawartość dystrybucji <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 257--><p class="noindent" >Om\xF3wimy tutaj strukturę i&#x00A0;zawartość dystrybucji <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live, a&#x00A0;także <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Collection – płytki DVD, w&#x00A0;skład
 kt\xF3rej wchodzi <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live.
-<!--l. 259--><p class="noindent" >
+<!--l. 260--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">2.1. </span> <a 
 id="x1-90002.1"></a>The <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Collection: <span class="TEX">T<span 
@@ -521,9 +521,9 @@
 class="E">E</span>X</span> Live, pro<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>t, Mac<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span></h4>
-<!--l. 262--><p class="noindent" >Płytka <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 263--><p class="noindent" >Płytka <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Collection DVD zawiera:
-<!--l. 264--><p class="indent" >
+<!--l. 265--><p class="indent" >
   <dl class="description"><dt class="description">
 <span class="TEX"><span 
 class="ec-lmbx-10">T</span><span 
@@ -571,16 +571,16 @@
 href="http://www.ctan.org" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://www.ctan.org</span></a>).
   </dd></dl>
-<!--l. 286--><p class="noindent" >CTAN, <span 
+<!--l. 287--><p class="noindent" >CTAN, <span 
 class="ec-lmss-10">protext </span>nie spełnia przyjętych dla <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live wymog\xF3w dotyczących swobody kopiowania, wobec
 tego należy ten fakt uwzględnić przy redystrybucji bądź modyfikacji zawartości wymienionych
 katalog\xF3w.
-<!--l. 291--><p class="noindent" >
+<!--l. 292--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">2.2. </span> <a 
 id="x1-100002.2"></a>Gł\xF3wne katalogi <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live</h4>
-<!--l. 294--><p class="noindent" >Poniżej wymieniono ważniejsze podkatalogi gł\xF3wnego katalogu <span 
+<!--l. 295--><p class="noindent" >Poniżej wymieniono ważniejsze podkatalogi gł\xF3wnego katalogu <span 
 class="ec-lmri-10">instalacji </span><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live (na płytce
 <span class="TEX">T<span 
@@ -591,7 +591,7 @@
 class="ec-lmtt-10">texlive</span></span> jako katalog
 gł\xF3wny we wszystkich odniesieniach do instalacji <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live).
-<!--l. 300--><p class="noindent" >
+<!--l. 301--><p class="noindent" >
                                           
                                           
   <dl class="list1"><dt class="list">
@@ -598,7 +598,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">bin</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 301--><p class="noindent" >Skompilowane programy <span class="TEX">T<span 
+   <!--l. 302--><p class="noindent" >Skompilowane programy <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owe i&#x00A0;pomocnicze, zorganizowane w&#x00A0;podkatalogach według
   platform systemowych.
   </dd><dt class="list">
@@ -605,19 +605,19 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">readme-*.dir</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 304--><p class="noindent" >Kr\xF3tkie om\xF3wienie z&#x00A0;użytecznymi odnośnikami, w kilku językach, w formacie HTML i&#x00A0;zwykłym
+   <!--l. 305--><p class="noindent" >Kr\xF3tkie om\xF3wienie z&#x00A0;użytecznymi odnośnikami, w kilku językach, w formacie HTML i&#x00A0;zwykłym
   tekstowym.
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">source</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 307--><p class="noindent" >Źr\xF3dła wszystkich program\xF3w, włącznie z&#x00A0;gł\xF3wnymi dystrybucjami Web2C <span class="TEX">T<span 
+   <!--l. 308--><p class="noindent" >Źr\xF3dła wszystkich program\xF3w, włącznie z&#x00A0;gł\xF3wnymi dystrybucjami Web2C <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a.
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf-dist</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 316--><p class="noindent" >Gł\xF3wne drzewo katalog\xF3w instalacji (zawiera makra, fonty i&#x00A0;dokumentacje; patrz: <span 
+   <!--l. 317--><p class="noindent" >Gł\xF3wne drzewo katalog\xF3w instalacji (zawiera makra, fonty i&#x00A0;dokumentacje; patrz: <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFDIST</span>
   w&#x00A0;następnej części).
   </dd><dt class="list">
@@ -624,16 +624,16 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">tlpkg</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 322--><p class="noindent" >Skrypty, programy i&#x00A0;inne dane potrzebne do instalacji. Katalog zawiera także „prywatne” dla
+   <!--l. 323--><p class="noindent" >Skrypty, programy i&#x00A0;inne dane potrzebne do instalacji. Katalog zawiera także „prywatne” dla
   <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live kopie oprogramowania Perl i&#x00A0;Ghostscript dla Windows (nie kolidują one z&#x00A0;posiadanymi
   przez użytkownika podobnymi programami i&#x00A0;działają tylko w&#x00A0;ramach instalacji). Poza tym
   dołączono szybki i&#x00A0;wygodny program do podglądu plik\xF3w postscriptowych i&#x00A0;PDF – PS_View
   dla Windows.</dd></dl>
-<!--l. 330--><p class="indent" >  Opr\xF3cz podkatalog\xF3w wymienionych powyżej katalog gł\xF3wny zawiera skrypty instalacyjne oraz plik <span class="path"><span 
+<!--l. 331--><p class="indent" >  Opr\xF3cz podkatalog\xF3w wymienionych powyżej katalog gł\xF3wny zawiera skrypty instalacyjne oraz plik <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">README</span></span>
 w&#x00A0;kilku językach (r\xF3wnież polskim).
-<!--l. 334--><p class="indent" >  Do znalezienia dokumentacji mogą się przydać na przykład dowiązania zawarte w&#x00A0;pliku <a 
+<!--l. 335--><p class="indent" >  Do znalezienia dokumentacji mogą się przydać na przykład dowiązania zawarte w&#x00A0;pliku <a 
 href="../../../../doc.html" >doc.html</a>.
 Dokumentacje niemal wszystkiego (pakiet\xF3w makr, format\xF3w, font\xF3w, program\xF3w, przewodnik\xF3w man i info,
 często także w&#x00A0;formacie PDF) znajdują się w&#x00A0;katalogu <span class="path"><span 
@@ -640,7 +640,7 @@
 class="ec-lmtt-10">texmf-dist/doc/</span></span>. W&#x00A0;odszukaniu konkretnej
 dokumentacji w&#x00A0;dowolnym z&#x00A0;wymienionych katalog\xF3w może pom\xF3c program <span 
 class="ec-lmss-10">texdoc</span>.
-<!--l. 342--><p class="indent" >  Po instalacji niniejsza dokumentacja jest dostępna w r\xF3żnych językach w&#x00A0;podkatalogach
+<!--l. 343--><p class="indent" >  Po instalacji niniejsza dokumentacja jest dostępna w r\xF3żnych językach w&#x00A0;podkatalogach
 <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">texmf-dist/doc/texlive</span></span>:
   <ul class="itemize1">
@@ -670,10 +670,10 @@
   </li>
   <li class="itemize">uproszczony chiński: <a 
 href="../../../../texmf-dist/doc/texlive/texlive-zh-cn" >texmf-dist/doc/texlive/texlive-zh-cn</a></li></ul>
-<!--l. 358--><p class="noindent" >
+<!--l. 359--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">2.3. </span> <a 
 id="x1-110002.3"></a>Predefiniowane drzewa katalog\xF3w texmf</h4>
-<!--l. 361--><p class="noindent" >W tej części wymieniono wszystkie używane przez system, predefiniowane zmienne specyfikujące drzewa
+<!--l. 362--><p class="noindent" >W tej części wymieniono wszystkie używane przez system, predefiniowane zmienne specyfikujące drzewa
 katalog\xF3w texmf, om\xF3wiono ich przeznaczenie i domyślny układ <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live. Uruchomiając polecenie
 <span 
@@ -682,7 +682,7 @@
 instalacji są przypisane do konkretnych zmiennych.
                                           
                                           
-<!--l. 367--><p class="indent" >  Wszystkie drzewa katalog\xF3w, włącznie z prywatnymi katalogami użytkownika, powinny mieć strukturę
+<!--l. 368--><p class="indent" >  Wszystkie drzewa katalog\xF3w, włącznie z prywatnymi katalogami użytkownika, powinny mieć strukturę
 zgodną z zaleceniami <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Directory Structure (TDS, <a 
 href="http://tug.org/tds" class="url" ><span 
@@ -693,12 +693,12 @@
 href="#x1-360003.4.6">39<!--tex4ht:ref: sec:local-personal-macros --></a>) będzie to om\xF3wione dokładniej. Porządek na liście jest odwrotny do tego,
 w&#x00A0;jakim drzewa są przeszukiwane, to znaczy, drzewa umieszczone na liście p\xF3źniej przesłaniają
 wcześniejsze.
-<!--l. 376--><p class="noindent" >
+<!--l. 377--><p class="noindent" >
   <dl class="list1"><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFDIST</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 377--><p class="noindent" >Drzewo katalog\xF3w zawierające niemal wszystkie pliki dystrybucji: pliki konfiguracyjne, pakiety
+   <!--l. 378--><p class="noindent" >Drzewo katalog\xF3w zawierające niemal wszystkie pliki dystrybucji: pliki konfiguracyjne, pakiety
   makr, font\xF3w, pomocnicze skrypty, dokumentacje itp. (pozostałe pliki dystrybucji, czyli programy,
   znajdują się w&#x00A0;r\xF3wnoległym katalogu <span 
 class="ec-lmtt-10">bin/</span>).
@@ -706,7 +706,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFSYSVAR</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 382--><p class="noindent" >Drzewo katalog\xF3w wykorzystywane przez <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
+   <!--l. 383--><p class="noindent" >Drzewo katalog\xF3w wykorzystywane przez <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">texconfig-sys</span></span></span>, <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">updmap-sys</span></span></span>, <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">fmtutil-sys</span></span></span>, a&#x00A0;także
@@ -717,7 +717,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFSYSCONFIG</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 386--><p class="noindent" >Drzewo  katalog\xF3w  wykorzystywane  przez  narzędzia  <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
+   <!--l. 387--><p class="noindent" >Drzewo  katalog\xF3w  wykorzystywane  przez  narzędzia  <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">texconfig-sys</span></span></span>,  <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">updmap-sys</span></span></span> oraz
   <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
@@ -726,13 +726,13 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFLOCAL</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 390--><p class="noindent" >Drzewo katalog\xF3w, kt\xF3re administratorzy mogą wykorzystać do przechowywania lokalnych makr,
+   <!--l. 391--><p class="noindent" >Drzewo katalog\xF3w, kt\xF3re administratorzy mogą wykorzystać do przechowywania lokalnych makr,
   font\xF3w itp., dostępnych dla wszystkich użytkownik\xF3w w&#x00A0;lokalnej sieci.
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFHOME</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 393--><p class="noindent" >Drzewo katalog\xF3w dla prywatnych makr, font\xF3w itp. użytkownika. Rozwinięcie tej zmiennej zależy
+   <!--l. 394--><p class="noindent" >Drzewo katalog\xF3w dla prywatnych makr, font\xF3w itp. użytkownika. Rozwinięcie tej zmiennej zależy
   domyślnie od wartości przypisanej zmiennej systemowej <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">$HOME</span></span></span> (w&#x00A0;Windows <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">%USERPROFILE%</span></span></span>).
@@ -740,7 +740,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFVAR</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 396--><p class="noindent" >Lokalne  drzewo  katalog\xF3w  wykorzystywane  przez  <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
+   <!--l. 397--><p class="noindent" >Lokalne  drzewo  katalog\xF3w  wykorzystywane  przez  <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">texconfig</span></span></span>,  <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">updmap</span></span></span> i&#x00A0;<span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">fmtutil</span></span></span> do
@@ -751,7 +751,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFCONFIG</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 399--><p class="noindent" >Lokalne drzewo katalog\xF3w wykorzystywane przez narzędzia <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
+   <!--l. 400--><p class="noindent" >Lokalne drzewo katalog\xF3w wykorzystywane przez narzędzia <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">texconfig</span></span></span>, <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">updmap</span></span></span> oraz <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">fmtutil</span></span></span> do
@@ -761,7 +761,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFCACHE</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 402--><p class="noindent" >Drzewa katalog\xF3w wykorzystywane przez Con<span class="TEX">T<span 
+   <!--l. 403--><p class="noindent" >Drzewa katalog\xF3w wykorzystywane przez Con<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>t&#x00A0;MkIV oraz Lua<span class="LATEX">L<span class="A">A</span><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span></span>&#x00A0;do przechowywania
   buforowanych  danych  z&#x00A0;przetwarzania;  domyślna  wartość  w&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
@@ -769,7 +769,7 @@
   z&#x00A0;<span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFSYSVAR </span>lub – jeśli katalog jest niedostępny do zapisu – <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFVAR</span>.</dd></dl>
-<!--l. 409--><p class="noindent" >Oto domyślny układ katalog\xF3w:
+<!--l. 410--><p class="noindent" >Oto domyślny układ katalog\xF3w:
   <dl class="description"><dt class="description">
 <span 
 class="ec-lmbx-10">og</span><span 
@@ -780,12 +780,12 @@
    <span 
 class="ec-lmtt-10">2017</span> </dt><dd 
 class="list">
-     <!--l. 414--><p class="noindent" >poprzednie wydanie
+     <!--l. 415--><p class="noindent" >poprzednie wydanie
     </dd><dt class="list">
    <span 
 class="ec-lmtt-10">2018</span> </dt><dd 
 class="list">
-     <!--l. 415--><p class="noindent" >wydanie aktualne
+     <!--l. 416--><p class="noindent" >wydanie aktualne
                                           
                                           
       <dl class="list3"><dt class="list">
@@ -792,27 +792,27 @@
      <span 
 class="ec-lmtt-10">bin</span> </dt><dd 
 class="list">
-       <!--l. 417--><p class="noindent" >&#x00A0;
+       <!--l. 418--><p class="noindent" >&#x00A0;
         <dl class="list4"><dt class="list">
       <span 
 class="ec-lmtt-10">i386-linux</span> </dt><dd 
 class="list">
-        <!--l. 419--><p class="noindent" >&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;programy dla GNU/Linux
+        <!--l. 420--><p class="noindent" >&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;programy dla GNU/Linux
         </dd><dt class="list">
       <span 
 class="ec-lmtt-10">...</span> </dt><dd 
 class="list">
-        <!--l. 420--><p class="noindent" >
+        <!--l. 421--><p class="noindent" >
         </dd><dt class="list">
       <span 
 class="ec-lmtt-10">x86_64-darwin</span> </dt><dd 
 class="list">
-        <!--l. 421--><p class="noindent" >programy dla Mac OS X
+        <!--l. 422--><p class="noindent" >programy dla Mac OS X
         </dd><dt class="list">
       <span 
 class="ec-lmtt-10">win32</span> </dt><dd 
 class="list">
-        <!--l. 422--><p class="noindent" >&#x00A0;&#x00A0;  &#x00A0;&#x00A0;   programy dla Windows</dd></dl>
+        <!--l. 423--><p class="noindent" >&#x00A0;&#x00A0;  &#x00A0;&#x00A0;   programy dla Windows</dd></dl>
       </dd><dt class="list">
      <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf-dist</span><span 
@@ -819,7 +819,7 @@
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span> </dt><dd 
 class="list">
-       <!--l. 424--><p class="noindent" >określany zmienną <span 
+       <!--l. 425--><p class="noindent" >określany zmienną <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFDIST </span>i <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFMAIN</span>
       </dd><dt class="list">
@@ -829,19 +829,19 @@
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span> </dt><dd 
 class="list">
-       <!--l. 425--><p class="noindent" ><span 
+       <!--l. 426--><p class="noindent" ><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFSYSVAR</span>
       </dd><dt class="list">
      <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf-config</span> </dt><dd 
 class="list">
-       <!--l. 426--><p class="noindent" ><span 
+       <!--l. 427--><p class="noindent" ><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFSYSCONFIG</span></dd></dl>
     </dd><dt class="list">
    <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf-local</span> </dt><dd 
 class="list">
-     <!--l. 428--><p class="noindent" ><span 
+     <!--l. 429--><p class="noindent" ><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFLOCAL</span>, katalog zachowywany od wydania do wydania</dd></dl>
   </dd><dt class="description">
 <span 
@@ -854,12 +854,12 @@
    <span 
 class="ec-lmtt-10">.texlive2017</span> </dt><dd 
 class="list">
-     <!--l. 434--><p class="noindent" >prywatne pliki konfiguracyjne poprzedniego wydania
+     <!--l. 435--><p class="noindent" >prywatne pliki konfiguracyjne poprzedniego wydania
     </dd><dt class="list">
    <span 
 class="ec-lmtt-10">.texlive2018</span> </dt><dd 
 class="list">
-     <!--l. 436--><p class="noindent" >prywatne pliki konfiguracyjne bieżącego wydania
+     <!--l. 437--><p class="noindent" >prywatne pliki konfiguracyjne bieżącego wydania
       <dl class="list3"><dt class="list">
      <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf-var</span><span 
@@ -867,7 +867,7 @@
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span> </dt><dd 
 class="list">
-       <!--l. 439--><p class="noindent" ><span 
+       <!--l. 440--><p class="noindent" ><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFVAR</span>, <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFCACHE</span>
       </dd><dt class="list">
@@ -874,20 +874,20 @@
      <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf-config</span> </dt><dd 
 class="list">
-       <!--l. 440--><p class="noindent" ><span 
+       <!--l. 441--><p class="noindent" ><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFCONFIG</span></dd></dl>
     </dd><dt class="list">
    <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf</span> </dt><dd 
 class="list">
-     <!--l. 442--><p class="noindent" ><span 
+     <!--l. 443--><p class="noindent" ><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFHOME </span>prywatne makra, fonty itp.</dd></dl>
   </dd></dl>
-<!--l. 446--><p class="noindent" >
+<!--l. 447--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">2.4. </span> <a 
 id="x1-120002.4"></a>Rozszerzenia <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a</h4>
-<!--l. 449--><p class="noindent" >Oryginalny <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 450--><p class="noindent" >Oryginalny <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>, stworzony przez prof. Knutha, został zamrożony, ale jest i&#x00A0;zawsze będzie w&#x00A0;przyszłości
 dostępny w&#x00A0;dystrybucji. <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live zawiera ponadto kilka wersji rozszerzonych standardowego <span class="TEX">T<span 
@@ -894,7 +894,7 @@
 class="E">E</span>X</span>-a (tzw.
 „silnik\xF3w” <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a):
-<!--l. 453--><p class="indent" >
+<!--l. 454--><p class="indent" >
   <dl class="description"><dt class="description">
 <span 
 class="plmi-10">&#x03B5;</span><span 
@@ -994,34 +994,34 @@
   <a 
 href="../../../../texmf-dist/doc/aleph/base" >texmf-dist/doc/aleph/base</a>.
   </dd></dl>
-<!--l. 503--><p class="noindent" >
+<!--l. 504--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">2.5. </span> <a 
 id="x1-130002.5"></a>Inne ważniejsze programy <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live</h4>
-<!--l. 505--><p class="noindent" >Poniżej zestawiono kilka innych, najczęściej używanych program\xF3w, dostępnych w&#x00A0;dystrybucji <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 506--><p class="noindent" >Poniżej zestawiono kilka innych, najczęściej używanych program\xF3w, dostępnych w&#x00A0;dystrybucji <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>
 Live:
-<!--l. 508--><p class="indent" >
+<!--l. 509--><p class="indent" >
   <dl class="list1"><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">bibtex, biber</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 510--><p class="noindent" >tworzenie spis\xF3w bibliograficznych;
+   <!--l. 511--><p class="noindent" >tworzenie spis\xF3w bibliograficznych;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">makeindex, xindy</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 512--><p class="noindent" >tworzenie posortowanych skorowidz\xF3w;
+   <!--l. 513--><p class="noindent" >tworzenie posortowanych skorowidz\xF3w;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">dvips</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 514--><p class="noindent" >konwersja DVI do PostScript;
+   <!--l. 515--><p class="noindent" >konwersja DVI do PostScript;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">xdvi</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 516--><p class="noindent" >przeglądarka plik\xF3w DVI dla X&#x00A0;Window;
+   <!--l. 517--><p class="noindent" >przeglądarka plik\xF3w DVI dla X&#x00A0;Window;
                                           
                                           
   </dd><dt class="list">
@@ -1028,12 +1028,12 @@
 <span 
 class="ec-lmss-10">dviconcat, dviselect</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 522--><p class="noindent" >programy do manipulacji stronami w&#x00A0;plikach DVI;
+   <!--l. 523--><p class="noindent" >programy do manipulacji stronami w&#x00A0;plikach DVI;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">dvipdfmx</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 525--><p class="noindent" >konwersja DVI do PDF, metoda alternatywna w&#x00A0;stosunku do wspomnianego wyżej programu
+   <!--l. 526--><p class="noindent" >konwersja DVI do PDF, metoda alternatywna w&#x00A0;stosunku do wspomnianego wyżej programu
   pdf<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>;
   </dd><dt class="list">
@@ -1041,18 +1041,18 @@
 class="ec-lmss-10">psselect, psnup, </span><span 
 class="ec-lmss-10">&#x2026;</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 530--><p class="noindent" >narzędzia do manipulacji na plikach postscriptowych;
+   <!--l. 531--><p class="noindent" >narzędzia do manipulacji na plikach postscriptowych;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">pdfjam, pdfjoin, </span><span 
 class="ec-lmss-10">&#x2026;</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 533--><p class="noindent" >narzędzia do manipulacji na plikach PDF;
+   <!--l. 534--><p class="noindent" >narzędzia do manipulacji na plikach PDF;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">context, mtxrun</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 538--><p class="noindent" >programy uruchamieniowe dla Con<span class="TEX">T<span 
+   <!--l. 539--><p class="noindent" >programy uruchamieniowe dla Con<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>t;
   </dd><dt class="list">
 <span 
@@ -1059,18 +1059,18 @@
 class="ec-lmss-10">htlatex, </span><span 
 class="ec-lmss-10">&#x2026;</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 540--><p class="noindent" ><span 
+   <!--l. 541--><p class="noindent" ><span 
 class="ec-lmss-10">tex4ht </span>postprocesor dla (L<span 
 class="ec-lmr-7">A</span> )<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a konwersji do HTML i&#x00A0;XML.
   </dd></dl>
-<!--l. 644--><p class="indent" >  <a id="installation"></a>
+<!--l. 645--><p class="indent" >  <a id="installation"></a>
  <h3 class="sectionHead"><span class="titlemark">3. </span> <a 
 id="x1-140003"></a>Instalacja</h3>
-<!--l. 648--><p class="noindent" >
+<!--l. 649--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">3.1. </span> <a 
 id="x1-150003.1"></a>Start instalacji</h4>
-<!--l. 651--><p class="noindent" >Instalację <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 652--><p class="noindent" >Instalację <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live uruchamiamy z&#x00A0;płytki <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Collection DVD lub po pobraniu z&#x00A0;sieci pakietu
 instalacyjnego i&#x00A0;jego rozpakowaniu. Dodatkowe informacje na temat r\xF3żnych metod instalacji znajdziemy na
@@ -1077,7 +1077,7 @@
 stronie <a 
 href="http://tug.org/texlive/acquire.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texlive/acquire.html</span></a>.
-<!--l. 656--><p class="indent" >
+<!--l. 657--><p class="indent" >
   <dl class="description"><dt class="description">
 <span 
 class="ec-lmbx-10">Instalacja z sieci; pliki .zip i</span><span 
@@ -1098,7 +1098,7 @@
   <span 
 class="ec-lmtt-10">bat</span></span> i&#x00A0;<span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">install-tl-advanced.bat</span></span>.
-   <!--l. 667--><p class="noindent" ><hr class="figure"><div class="figure" 
+   <!--l. 668--><p class="noindent" ><hr class="figure"><div class="figure" 
 ><a 
 id="x1-15001r1"></a> <img 
 src="nsis_installer.png" alt="PIC" 
@@ -1106,7 +1106,7 @@
 <br /> <div class="caption" 
 ><span class="id">Rysunek&#x00A0;1: </span><span 
 class="content">Ekran install-tl-windows.exe</span></div><!--tex4ht:label?: x1-15001r1 -->
-   <!--l. 670--><p class="noindent" ></div><hr class="endfigure">
+   <!--l. 671--><p class="noindent" ></div><hr class="endfigure">
   </dd><dt class="description">
 <span 
 class="ec-lmbx-10">Instalacja z</span><span 
@@ -1122,7 +1122,7 @@
   „Unpack only” (tylko rozpakowanie, czyli w&#x00A0;wyniku otrzymamy to samo, co po rozpakowaniu
   <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">install-tl.zip</span></span>).
-   <!--l. 682--><p class="noindent" >Plik <span 
+   <!--l. 683--><p class="noindent" >Plik <span 
 class="ec-lmtt-10">tlpdb/texlive.tlpdb </span>(wykorzystywany podczas instalacji) zawiera spis wszystkich plik\xF3w
   w&#x00A0;każdym pakiecie.
                                           
@@ -1147,10 +1147,10 @@
   zainstalowaniu z DVD&#x00A0;lub obrazu ISO można aktualizować pakiety bezpośrednio z&#x00A0;internetu (patrz
   <a 
 href="#x1-330003.4.3">3.4.3<!--tex4ht:ref: sec:dvd-install-net-updates --></a>).</dd></dl>
-<!--l. 705--><p class="indent" >  Bez względu na źr\xF3dło program instalacyjny jest ten sam. Podczas instalacji z sieci pobierane są najnowsze
+<!--l. 706--><p class="indent" >  Bez względu na źr\xF3dło program instalacyjny jest ten sam. Podczas instalacji z sieci pobierane są najnowsze
 aktualizacje pakiet\xF3w, natomiast zawartość DVD&#x00A0;i obrazu ISO, nie jest aktualizowana między corocznymi
 wydaniami.
-<!--l. 710--><p class="indent" >  Gdy łączymy się z&#x00A0;siecią poprzez serwer proxy, należy uwzględnić jego ustawienia dla
+<!--l. 711--><p class="indent" >  Gdy łączymy się z&#x00A0;siecią poprzez serwer proxy, należy uwzględnić jego ustawienia dla
 programu Wget w&#x00A0;pliku <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">~/.wget.rc</span></span> bądź poprzez modyfikację zmiennych środowiskowych (patrz
 <a 
@@ -1159,14 +1159,14 @@
 class="E">E</span>X</span> Live
 zawsze używa programu GNU&#x00A0;Wget. Oczywiście uwaga ta jest nieistotna gdy instalujemy z DVD&#x00A0;lub obrazu
 płyty ISO.
-<!--l. 718--><p class="noindent" >Poniżej om\xF3wiono dokładniej dalsze kroki instalacji.
+<!--l. 719--><p class="noindent" >Poniżej om\xF3wiono dokładniej dalsze kroki instalacji.
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.1.1. </span> <a 
 id="x1-160003.1.1"></a>Unix</h5>
-<!--l. 721--><p class="noindent" >Poniżej <span 
+<!--l. 722--><p class="noindent" >Poniżej <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E; </span>oznacza znak zachęty systemu (tzw. prompt); to, co wpisuje użytkownik, zaznaczono <span 
 class="ec-lmtk-10">pogrubieniem</span>.
 W&#x00A0;oknie terminala należy wykonać: <div class="alltt">
-<!--l. 725--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 726--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -1180,7 +1180,7 @@
 kombinacji). Zalecane jest powiększenie okna terminala, aby wyświetlić pełną zawartość ekranu programu
 instalacyjnego (rys.&#x00A0;<a 
 href="#x1-16061r2">2<!--tex4ht:ref: fig:text-main --></a>).
-<!--l. 734--><p class="indent" >  <hr class="figure"><div class="figure" 
+<!--l. 735--><p class="indent" >  <hr class="figure"><div class="figure" 
 >
                                           
                                           
@@ -1402,13 +1402,13 @@
 class="content">Gł\xF3wny ekran instalatora w&#x00A0;trybie tekstowym (GNU/Linux)</span></div><!--tex4ht:label?: x1-16061r2 -->
                                           
                                           
-<!--l. 769--><p class="indent" >  </div><hr class="endfigure">
-<!--l. 771--><p class="indent" >  Do uruchomienia w&#x00A0;trybie graficznym (GUI; rys.&#x00A0;<a 
+<!--l. 770--><p class="indent" >  </div><hr class="endfigure">
+<!--l. 772--><p class="indent" >  Do uruchomienia w&#x00A0;trybie graficznym (GUI; rys.&#x00A0;<a 
 href="#x1-16062r3">3<!--tex4ht:ref: fig:gui-main --></a>) wymagana jest obecność w&#x00A0;systemie modułu
 <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">Perl::TK</span></span>, skompilowanego ze wsparciem dla XFT (w&#x00A0;systemach GNU/Linux jest on z&#x00A0;reguły dostępny, ale
 w&#x00A0;innych systemach niekoniecznie). Mając go możemy uruchomić: <div class="alltt">
-<!--l. 775--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 776--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -1417,8 +1417,8 @@
 class="ec-lmtk-10">&#x00A0;-gui</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 779--><p class="indent" >  Kompletny wykaz dostępnych opcji otrzymamy uruchamiając: <div class="alltt">
-<!--l. 780--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 780--><p class="indent" >  Kompletny wykaz dostępnych opcji otrzymamy uruchamiając: <div class="alltt">
+<!--l. 781--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -1427,7 +1427,7 @@
 class="ec-lmtk-10">&#x00A0;-help</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 784--><p class="indent" >  <span 
+<!--l. 785--><p class="indent" >  <span 
 class="ec-lmbx-10">Uwaga dotycząca uprawnie</span><span 
 class="ec-lmbx-10">ń w Unix: </span>program instalacyjny będzie respektował aktualną wartość
 <span 
@@ -1436,7 +1436,7 @@
 class="ec-lmtt-10">umask 002</span>. Więcej informacji na temat <span 
 class="ec-lmtt-10">umask </span>znajdziemy w&#x00A0;dokumentacji posiadanego systemu
 operacyjnego.
-<!--l. 790--><p class="indent" >  <hr class="figure"><div class="figure" 
+<!--l. 791--><p class="indent" >  <hr class="figure"><div class="figure" 
 >
                                           
                                           
@@ -1445,7 +1445,7 @@
                                           
                                           
 
-<!--l. 791--><p class="noindent" ><img 
+<!--l. 792--><p class="noindent" ><img 
 src="install-lnx-main.png" alt="PIC" 
 width="1.00374pt" height="1.00374pt" >
 <br /> <div class="caption" 
@@ -1453,8 +1453,8 @@
 class="content">Ekran zaawansowanego programu instalacyjnego GUI (GNU/Linux)</span></div><!--tex4ht:label?: x1-16062r3 -->
                                           
                                           
-<!--l. 794--><p class="indent" >  </div><hr class="endfigure">
-<!--l. 796--><p class="indent" >  <span 
+<!--l. 795--><p class="indent" >  </div><hr class="endfigure">
+<!--l. 797--><p class="indent" >  <span 
 class="ec-lmbx-10">Uwagi specjalne dotyczące Cygwin: </span>w&#x00A0;odr\xF3żnieniu od wielu rzeczywistych system\xF3w
 operacyjnych, kt\xF3rych Cygwin jest jedynie emulatorem, w&#x00A0;środowisku tym mogą nie być domyślnie
 zainstalowane niekt\xF3re programy wymagane dla instalatora <span class="TEX">T<span 
@@ -1463,7 +1463,7 @@
 href="#x1-190003.1.4">3.1.4<!--tex4ht:ref: sec:cygwin --></a>.
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.1.2. </span> <a 
 id="x1-170003.1.2"></a>Mac OS X</h5>
-<!--l. 805--><p class="noindent" >Jak wspomniano w części <a 
+<!--l. 806--><p class="noindent" >Jak wspomniano w części <a 
 href="#x1-90002.1">2.1<!--tex4ht:ref: sec:tl-coll-dists --></a>, dla Mac OS X przygotowano odrębną dystrybucję Mac<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;(<a 
 href="http://tug.org/mactex" class="url" ><span 
@@ -1474,23 +1474,23 @@
 Mac OS X (Mac<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>, Fink, MacPorts, &#x2026;), wykorzystując tzw. struktury danych <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>Dist.
-<!--l. 813--><p class="indent" >  Mac<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 814--><p class="indent" >  Mac<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;jest oparty na <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live i gł\xF3wne drzewa katalog\xF3w oraz programy są w&#x00A0;nim dokładnie
 takie same; dodano jedynie katalogi ze specyficznymi dla systemu Mac OS X&#x00A0;dokumentacjami
 i&#x00A0;aplikacjami.
-<!--l. 817--><p class="noindent" >
+<!--l. 818--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.1.3. </span> <a 
 id="x1-180003.1.3"></a>Windows</h5>
-<!--l. 819--><p class="noindent" >Gdy używamy pobranego z&#x00A0;sieci i&#x00A0;rozpakowanego z&#x00A0;pliku zip instalatora (bądź program ten nie uruchamia się
+<!--l. 820--><p class="noindent" >Gdy używamy pobranego z&#x00A0;sieci i&#x00A0;rozpakowanego z&#x00A0;pliku zip instalatora (bądź program ten nie uruchamia się
 automatycznie po włożeniu DVD do napędu), należy uruchomić <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">install-tl-windows.bat</span></span> (np. podw\xF3jnym
 kliknięciem myszy). Jeśli potrzebujemy więcej opcji instalacyjnych (np. wyboru konkretnych kolekcji
 pakiet\xF3w), możemy uruchomić alternatywny <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">install-tl-advanced.bat</span></span>.
-<!--l. 826--><p class="indent" >  Można to uczynić także z&#x00A0;linii poleceń. Gdy katalog zawierający ten plik jest katalogiem bieżącym,
+<!--l. 827--><p class="indent" >  Można to uczynić także z&#x00A0;linii poleceń. Gdy katalog zawierający ten plik jest katalogiem bieżącym,
 wystarczy uruchomić: <div class="alltt">
-<!--l. 828--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 829--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -1497,9 +1497,9 @@
 class="ec-lmtk-10">install-tl-windows</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 832--><p class="indent" >  W linii poleceń można też podać ścieżkę do programu, np. dla <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 833--><p class="indent" >  W linii poleceń można też podać ścieżkę do programu, np. dla <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Collection&#x00A0;DVD: <div class="alltt">
-<!--l. 834--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 835--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -1513,8 +1513,8 @@
 class="ec-lmtt-10">D:</span></span> jest napędem DVD (rys.&#x00A0;<a 
 href="#x1-18001r4">4<!--tex4ht:ref: fig:wizard-w32 --></a> pokazuje domyślny dla Windows ekran programu
 instalacyjnego).
-<!--l. 841--><p class="indent" >  Instalacja w&#x00A0;trybie tekstowym wymaga podania: <div class="alltt">
-<!--l. 842--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 842--><p class="indent" >  Instalacja w&#x00A0;trybie tekstowym wymaga podania: <div class="alltt">
+<!--l. 843--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -1522,8 +1522,8 @@
 class="ec-lmtk-10">&#x00A0;-no-gui</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 846--><p class="indent" >  Wszystkie dostępne opcje wyświetlimy uruchamiając: <div class="alltt">
-<!--l. 847--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 847--><p class="indent" >  Wszystkie dostępne opcje wyświetlimy uruchamiając: <div class="alltt">
+<!--l. 848--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -1531,7 +1531,7 @@
 class="ec-lmtk-10">&#x00A0;-help</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 851--><p class="indent" >  <hr class="figure"><div class="figure" 
+<!--l. 852--><p class="indent" >  <hr class="figure"><div class="figure" 
 >
                                           
                                           
@@ -1540,7 +1540,7 @@
                                           
                                           
 
-<!--l. 852--><p class="noindent" ><img 
+<!--l. 853--><p class="noindent" ><img 
 src="wizard-w32.png" alt="PIC" 
 width="1.00374pt" height="1.00374pt" >
 <br /> <div class="caption" 
@@ -1548,11 +1548,11 @@
 class="content">Ekran programu instalacyjnego „Wizard” (Windows)</span></div><!--tex4ht:label?: x1-18001r4 -->
                                           
                                           
-<!--l. 855--><p class="indent" >  </div><hr class="endfigure">
-<!--l. 857--><p class="indent" >  <a id="cygwin"></a>
+<!--l. 856--><p class="indent" >  </div><hr class="endfigure">
+<!--l. 858--><p class="indent" >  <a id="cygwin"></a>
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.1.4. </span> <a 
 id="x1-190003.1.4"></a>Cygwin</h5>
-<!--l. 861--><p class="noindent" >Przed instalacją w tym systemie zaleca się uruchomić program <span class="path"><span 
+<!--l. 862--><p class="noindent" >Przed instalacją w tym systemie zaleca się uruchomić program <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">setup.exe</span></span> i,&#x00A0;o&#x00A0;ile nie zostały one uprzednio
 zainstalowane, zainstalować pakiety <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">perl</span></span> oraz <span class="path"><span 
@@ -1573,25 +1573,25 @@
   <li class="itemize"><span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">ncurses</span></span> (udostępnia <span 
 class="ec-lmtt-10">clear </span>– „czyste” polecenie stosowane przez program instalacyjny)</li></ul>
-<!--l. 873--><p class="noindent" >
+<!--l. 874--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.1.5. </span> <a 
 id="x1-200003.1.5"></a>Instalator w trybie tekstowym</h5>
-<!--l. 875--><p class="noindent" >Rysunek <a 
+<!--l. 876--><p class="noindent" >Rysunek <a 
 href="#x1-16061r2">2<!--tex4ht:ref: fig:text-main --></a> przedstawia gł\xF3wny ekran programu <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">install-tl</span></span> w (domyślnym) trybie tekstowym
 w&#x00A0;systemie Unix. W tym trybie nie używamy ani klawiszy kursora, ani myszy, lecz wyłącznie klawiszy
 alfanumerycznych (uwaga: duże i&#x00A0;małe litery są rozr\xF3żniane!). Wybraną opcję zatwierdzamy klawiszem
 Enter.
-<!--l. 881--><p class="indent" >  Instalator w&#x00A0;trybie tekstowym jest na tyle prosty, by działał na możliwie wielu platformach, nawet
+<!--l. 882--><p class="indent" >  Instalator w&#x00A0;trybie tekstowym jest na tyle prosty, by działał na możliwie wielu platformach, nawet
 wyposażonych jedynie w&#x00A0;podstawowe biblioteki Perla.
-<!--l. 885--><p class="noindent" >
+<!--l. 886--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.1.6. </span> <a 
 id="x1-210003.1.6"></a>Zaawansowany program instalacyjny w trybie graficznym</h5>
-<!--l. 887--><p class="noindent" >Rysunek <a 
+<!--l. 888--><p class="noindent" >Rysunek <a 
 href="#x1-16062r3">3<!--tex4ht:ref: fig:gui-main --></a> przedstawia program instalacyjny w&#x00A0;trybie graficznym, w&#x00A0;wersji rozszerzonej. W systemie Windows
 znajdziemy tu dodatkowe przyciski dla opcji nieistotnych w systemach Unix/Linux.
-<!--l. 891--><p class="indent" >  Tryb ten uruchamiamy poleceniem: <div class="alltt">
-<!--l. 892--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 892--><p class="indent" >  Tryb ten uruchamiamy poleceniem: <div class="alltt">
+<!--l. 893--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -1599,17 +1599,17 @@
 class="ec-lmtk-10">&#x00A0;-gui=perltk</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 896--><p class="noindent" >
+<!--l. 897--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.1.7. </span> <a 
 id="x1-220003.1.7"></a>Uproszczony program instalacyjny</h5>
-<!--l. 898--><p class="noindent" >W systemie Windows domyślnie uruchamiany jest uproszczony program instalujący wszystkie pakiety <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 899--><p class="noindent" >W systemie Windows domyślnie uruchamiany jest uproszczony program instalujący wszystkie pakiety <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>
 Live, kt\xF3ry wymaga od użytkownika odpowiedzi jedynie na kilka pytań (katalog docelowy itp.). Tryb ten
 zwany jest <span 
 class="ec-lmri-10">wizard </span>(„czarodziej”, „mag”, rys.&#x00A0;<a 
 href="#x1-18001r4">4<!--tex4ht:ref: fig:wizard-w32 --></a>).
-<!--l. 903--><p class="indent" >  Na innych platformach tryb ten uruchamiamy poleceniem: <div class="alltt">
-<!--l. 904--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 904--><p class="indent" >  Na innych platformach tryb ten uruchamiamy poleceniem: <div class="alltt">
+<!--l. 905--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -1617,17 +1617,17 @@
 class="ec-lmtk-10">&#x00A0;-gui=wizard</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 908--><p class="noindent" >
+<!--l. 909--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">3.2. </span> <a 
 id="x1-230003.2"></a>Podczas instalacji</h4>
-<!--l. 911--><p class="noindent" >Program instalacyjny jest z&#x00A0;założenia na tyle prosty, że szczeg\xF3łowe wyjaśnienia wydają się zbędne. Podamy
+<!--l. 912--><p class="noindent" >Program instalacyjny jest z&#x00A0;założenia na tyle prosty, że szczeg\xF3łowe wyjaśnienia wydają się zbędne. Podamy
 jednak kilka uwag dotyczących r\xF3żnych opcji i&#x00A0;dostępnych podmenu.
                                           
                                           
-<!--l. 915--><p class="noindent" >
+<!--l. 916--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.2.1. </span> <a 
 id="x1-240003.2.1"></a>Menu: binary systems (tylko Unix)</h5>
-<!--l. 918--><p class="noindent" ><hr class="figure"><div class="figure" 
+<!--l. 919--><p class="noindent" ><hr class="figure"><div class="figure" 
 >
                                           
                                           
@@ -1895,8 +1895,8 @@
 class="content">Wyb\xF3r platformy (systemu operacyjnego)</span></div><!--tex4ht:label?: x1-24043r5 -->
                                           
                                           
-<!--l. 943--><p class="noindent" ></div><hr class="endfigure">
-<!--l. 945--><p class="indent" >  Rysunek <a 
+<!--l. 944--><p class="noindent" ></div><hr class="endfigure">
+<!--l. 946--><p class="indent" >  Rysunek <a 
 href="#x1-24043r5">5<!--tex4ht:ref: fig:bin-text --></a> pokazuje (w&#x00A0;trybie tekstowym) wyb\xF3r platformy (systemu operacyjnego). Domyślnie
 instalowane są tylko programy dla bieżącej platformy, ale menu to pozwala wybrać także zestawy dla innych
 platform. Może być to przydatne do instalacji na serwerze i&#x00A0;wsp\xF3łdzielenia zasob\xF3w w&#x00A0;sieci dla r\xF3żnych
@@ -1903,7 +1903,7 @@
 system\xF3w operacyjnych bądź instalacji dla kilku system\xF3w na tej samej maszynie.
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.2.2. </span> <a 
 id="x1-250003.2.2"></a>Wyb\xF3r składnik\xF3w do instalacji</h5>
-<!--l. 955--><p class="noindent" ><hr class="figure"><div class="figure" 
+<!--l. 956--><p class="noindent" ><hr class="figure"><div class="figure" 
 >
                                           
                                           
@@ -2046,8 +2046,8 @@
 class="content">Menu: wyb\xF3r schemat\xF3w</span></div><!--tex4ht:label?: x1-25025r6 -->
                                           
                                           
-<!--l. 971--><p class="noindent" ></div><hr class="endfigure">
-<!--l. 973--><p class="indent" >  Rysunek <a 
+<!--l. 972--><p class="noindent" ></div><hr class="endfigure">
+<!--l. 974--><p class="indent" >  Rysunek <a 
 href="#x1-25025r6">6<!--tex4ht:ref: fig:scheme-text --></a> pokazuje menu „Wyb\xF3r schemat\xF3w”. Schematy to obszerne zestawy pakiet\xF3w, przeznaczone do
 wstępnego wyboru instalowanych komponent\xF3w. Mamy tu schematy do instalacji: podstawowej (<span 
 class="ec-lmtt-10">basic</span>),
@@ -2055,7 +2055,7 @@
 class="ec-lmtt-10">medium</span>) i&#x00A0;pełnej (<span 
 class="ec-lmtt-10">full</span>; jest ona domyślna), pozostałe przygotowano z&#x00A0;myślą o&#x00A0;wybranych grupach
 użytkownik\xF3w (np.&#x00A0;GUST) lub zastosowaniach (np.&#x00A0;XML lub ConTeXt).
-<!--l. 980--><p class="indent" >  <hr class="figure"><div class="figure" 
+<!--l. 981--><p class="indent" >  <hr class="figure"><div class="figure" 
 >
                                           
                                           
@@ -2065,9 +2065,9 @@
                                           
 <div class="center" 
 >
-<!--l. 981--><p class="noindent" >
+<!--l. 982--><p class="noindent" >
 
-<!--l. 982--><p class="noindent" ><img 
+<!--l. 983--><p class="noindent" ><img 
 src="stdcoll.png" alt="PIC" 
 width="1.00374pt" height="1.00374pt" >
 <br /> <div class="caption" 
@@ -2076,8 +2076,8 @@
 </div>
                                           
                                           
-<!--l. 985--><p class="indent" >  </div><hr class="endfigure">
-<!--l. 987--><p class="indent" >  Wstępnie wybrane schematy można modyfikować. W skład „schemat\xF3w” wchodzą tak zwane „kolekcje”,
+<!--l. 986--><p class="indent" >  </div><hr class="endfigure">
+<!--l. 988--><p class="indent" >  Wstępnie wybrane schematy można modyfikować. W skład „schemat\xF3w” wchodzą tak zwane „kolekcje”,
 czyli zestawy pakiet\xF3w, kt\xF3re można wybrać w&#x00A0;kolejnym menu: „Kolekcje” (rys.&#x00A0;<a 
 href="#x1-25026r7">7<!--tex4ht:ref: fig:collections-gui --></a>). Kolekcje stanowią niższy
 poziom niż schematy, a&#x00A0;same składają się z&#x00A0;„pakiet\xF3w”. Dopiero pakiety zawierają właściwe pliki makr,
@@ -2088,7 +2088,7 @@
 href="#x1-430005">5<!--tex4ht:ref: sec:tlmgr --></a>).
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.2.3. </span> <a 
 id="x1-260003.2.3"></a>Katalogi</h5>
-<!--l. 999--><p class="noindent" >Domyślny układ katalog\xF3w opisano w części&#x00A0;<a 
+<!--l. 1000--><p class="noindent" >Domyślny układ katalog\xF3w opisano w części&#x00A0;<a 
 href="#x1-110002.3">2.3<!--tex4ht:ref: sec:texmftrees --></a> na str.&#x00A0;<a 
 href="#x1-110002.3">8<!--tex4ht:ref: sec:texmftrees --></a>. Położenie domyślne całej instalacji (<span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXDIR</span></span>) to
@@ -2097,7 +2097,7 @@
 class="ec-lmtt-10">%SystemDrive%\texlive\2018</span></span></span>. Możemy
 zatem mieć kilka r\xF3wnoległych instalacji, każdą dla konkretnego roku wydania, i&#x00A0;łatwo się między nimi
 przełączać, zmieniając jedynie kolejność ścieżek przeszukiwania.
-<!--l. 1008--><p class="indent" >  Gł\xF3wnym powodem, dla kt\xF3rego chcielibyśmy ewentualnie zmienić domyślne położenie <span class="path"><span 
+<!--l. 1009--><p class="indent" >  Gł\xF3wnym powodem, dla kt\xF3rego chcielibyśmy ewentualnie zmienić domyślne położenie <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXDIR</span></span> podczas
 instalacji, może być brak uprawnień systemowych. Aby zainstalować <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live, nie musimy być
@@ -2109,7 +2109,7 @@
 class="ec-lmtt-10">~/texlive/2018</span></span></span>. Zalecamy użycie katalogu z&#x00A0;nazwą odzwierciedlającą rok wydania, co pozwoli na
 zainstalowanie obok siebie r\xF3żnych wydań <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live.
-<!--l. 1022--><p class="indent" >  Katalogi przeznaczone na instalację można r\xF3wnież zmienić definiując zmienne systemowe
+<!--l. 1023--><p class="indent" >  Katalogi przeznaczone na instalację można r\xF3wnież zmienić definiując zmienne systemowe
 <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXLIVE_INSTALL_PREFIX </span>lub <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXLIVE_INSTALL_TEXDIR</span>); patrz dokumentacja wyświetlana poleceniem
@@ -2118,13 +2118,13 @@
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;--help</span></span></span> (dostępna też online na stronie <a 
 href="http://tug.org/texlive/doc/install-tl.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texlive/doc/install-tl.html</span></a>).
-<!--l. 1028--><p class="indent" >  Zmiana <span class="path"><span 
+<!--l. 1029--><p class="indent" >  Zmiana <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXDIR</span></span> w programie instalacyjnym zmieni także ścieżki katalog\xF3w określone przez zmienne
 <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFLOCAL</span></span>, <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFSYSVAR</span></span> i&#x00A0;<span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFSYSCONFIG</span></span>.
-<!--l. 1032--><p class="indent" >  <span class="path"><span 
+<!--l. 1033--><p class="indent" >  <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFHOME</span></span> jest zalecanym położeniem dla prywatnych makr i&#x00A0;font\xF3w użytkownika. Domyślnym
 katalogiem jest <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">~/texmf</span></span></span>. W odr\xF3żnieniu od <span class="path"><span 
@@ -2138,7 +2138,7 @@
 class="ec-lmtt-10">TEXMFHOME</span>
 musi mieć strukturę zgodną z TDS, w&#x00A0;przeciwnym wypadku potrzebne pliki mogą nie zostać
 znalezione.
-<!--l. 1042--><p class="indent" >  Katalog określany przez zmienną <span class="path"><span 
+<!--l. 1043--><p class="indent" >  Katalog określany przez zmienną <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFVAR</span></span> przechowuje dane konfiguracyjne specyficzne dla każdego
 użytkownika. Katalog określany przez zmienną <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFCACHE</span></span> przechowuje dane buforowane (<span 
@@ -2148,10 +2148,10 @@
 class="E">E</span>X</span>t&#x00A0;MkIV (patrz część&#x00A0;<a 
 href="#x1-350003.4.5">3.4.5<!--tex4ht:ref: sec:context-mkiv --></a>, na str.&#x00A0;<a 
 href="#x1-350003.4.5">38<!--tex4ht:ref: sec:context-mkiv --></a>).
-<!--l. 1048--><p class="noindent" >
+<!--l. 1049--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.2.4. </span> <a 
 id="x1-270003.2.4"></a>Opcje</h5>
-<!--l. 1051--><p class="noindent" ><hr class="figure"><div class="figure" 
+<!--l. 1052--><p class="noindent" ><hr class="figure"><div class="figure" 
 >
                                           
                                           
@@ -2344,8 +2344,8 @@
 class="content">Menu: Options (Opcje) w Unix</span></div><!--tex4ht:label?: x1-27025r8 -->
                                           
                                           
-<!--l. 1067--><p class="noindent" ></div><hr class="endfigure">
-<!--l. 1069--><p class="indent" >  Rysunek <a 
+<!--l. 1068--><p class="noindent" ></div><hr class="endfigure">
+<!--l. 1070--><p class="indent" >  Rysunek <a 
 href="#x1-27025r8">8<!--tex4ht:ref: fig:options-text --></a> pokazuje menu (w&#x00A0;trybie tekstowym) z&#x00A0;dodatkowymi opcjami. Warto tu je wymienić:
   <dl class="description"><dt class="description">
 <span 
@@ -2390,7 +2390,7 @@
 class="ec-lmtt-10">MANPATH </span>i&#x00A0;<span 
 class="ec-lmtt-10">INFOPATH</span>). Wybranie opcji wymaga posiadania uprawnień do zapisu
   w&#x00A0;katalogach docelowych.
-   <!--l. 1104--><p class="noindent" >Zdecydowanie zaleca się <span 
+   <!--l. 1105--><p class="noindent" >Zdecydowanie zaleca się <span 
 class="ec-lmri-10">nie </span>używać tej opcji, bo może to powodować kolizje z&#x00A0;już zainstalowanym
   w&#x00A0;systemie środowiskiem <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>; może być ona przydatna jedynie wtedy, gdy w&#x00A0;standardowych
@@ -2414,7 +2414,7 @@
   graficznym. Patrz część&#x00A0;<a 
 href="#x1-290003.3.1">3.3.1<!--tex4ht:ref: sec:location --></a> i&#x00A0;część&#x00A0;<a 
 href="#x1-330003.4.3">3.4.3<!--tex4ht:ref: sec:dvd-install-net-updates --></a>.</dd></dl>
-<!--l. 1124--><p class="indent" >  Występujące w&#x00A0;zaawansowanym interfejsie Perl/Tk opcje specyficzne dla systemu Windows:
+<!--l. 1125--><p class="indent" >  Występujące w&#x00A0;zaawansowanym interfejsie Perl/Tk opcje specyficzne dla systemu Windows:
   <dl class="description"><dt class="description">
 <span 
 class="ec-lmbx-10">adjust PATH setting in registry</span> </dt><dd 
@@ -2447,14 +2447,14 @@
 class="E">E</span>X</span>works.</dd></dl>
                                           
                                           
-<!--l. 1144--><p class="indent" >  Po wykonaniu wszystkich potrzebnych ustawień można rozpocząć instalację (klawisz „I” lub przycisk
+<!--l. 1145--><p class="indent" >  Po wykonaniu wszystkich potrzebnych ustawień można rozpocząć instalację (klawisz „I” lub przycisk
 „Install TeX Live”). Po instalacji zaleca się zajrzeć do części <a 
 href="#x1-300003.4">3.4<!--tex4ht:ref: sec:postinstall --></a>, bo być może będą niezbędne dodatkowe
 kroki.
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">3.3. </span> <a 
 id="x1-280003.3"></a>Parametry instalacji z linii poleceń</h4>
-<!--l. 1153--><p class="noindent" >Uruchom <div class="alltt">
-<!--l. 1154--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 1154--><p class="noindent" >Uruchom <div class="alltt">
+<!--l. 1155--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -2462,12 +2462,12 @@
 class="ec-lmtk-10">&#x00A0;-help</span>
 </div>
 </div> aby wyświetlić wszystkie dostępne parametry. Oto najczęściej używane:
-<!--l. 1161--><p class="noindent" >
+<!--l. 1162--><p class="noindent" >
   <dl class="list1"><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">-gui</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 1162--><p class="noindent" >Użyj (jeśli to możliwe) programu w&#x00A0;wersji graficznej (GUI); wymagane jest posiadanie modułu
+   <!--l. 1163--><p class="noindent" >Użyj (jeśli to możliwe) programu w&#x00A0;wersji graficznej (GUI); wymagane jest posiadanie modułu
   Perl/Tk (<a 
 href="http://tug.org/texlive/distro.html#perltk" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texlive/distro.html#perltk</span></a>) skompilowanego ze wsparciem dla
@@ -2476,13 +2476,13 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">-no-gui</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 1168--><p class="noindent" >Wymusza tryb tekstowy, np. w&#x00A0;Windows.
+   <!--l. 1169--><p class="noindent" >Wymusza tryb tekstowy, np. w&#x00A0;Windows.
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">-lang </span><span 
 class="ec-lmro-10">LL</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 1169--><p class="noindent" >Pozwala wybrać język komunikat\xF3w, <span 
+   <!--l. 1170--><p class="noindent" >Pozwala wybrać język komunikat\xF3w, <span 
 class="ec-lmri-10">LL </span>oznacza tu dwuliterowy kod języka; listę dostępnych
   język\xF3w wyświetli <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">install-tl</span><span 
@@ -2492,7 +2492,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">-portable</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 1189--><p class="noindent" >Instalacja do użycia przenośnego, np. na pendrivie; opcja ta może być użyta zar\xF3wno w trybie
+   <!--l. 1190--><p class="noindent" >Instalacja do użycia przenośnego, np. na pendrivie; opcja ta może być użyta zar\xF3wno w trybie
   tekstowym (poleceniem <span 
 class="ec-lmtt-10">V</span>), jak i przez wyb\xF3r odpowiedniego przycisku programu instalacyjnego
   w trybie GUI (patrz część &#x00A0;<a 
@@ -2502,7 +2502,7 @@
 class="ec-lmtt-10">-profile </span><span 
 class="ec-lmro-10">plik</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 1194--><p class="noindent" >Wczytuje <span 
+   <!--l. 1195--><p class="noindent" >Wczytuje <span 
 class="ec-lmro-10">plik </span>profilu instalacji i&#x00A0;przebiega ona bez interakcji ze strony użytkownika; program
   instalacyjny zapisuje plik <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">texlive.profile</span></span> w&#x00A0;katalogu <span class="path"><span 
@@ -2516,13 +2516,13 @@
 class="ec-lmro-10">ście</span><span 
 class="ec-lmro-10">żka</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 1201--><p class="noindent" >Pozwala określić inne niż domyślne źr\xF3dło instalacji (patrz poniżej).
-   <!--l. 1204--><p class="noindent" ><a id="opt-in-place"></a>
+   <!--l. 1202--><p class="noindent" >Pozwala określić inne niż domyślne źr\xF3dło instalacji (patrz poniżej).
+   <!--l. 1205--><p class="noindent" ><a id="opt-in-place"></a>
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">-in-place</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 1205--><p class="noindent" >Jeśli  posiadamy  kopię  repozytorium  <span class="TEX">T<span 
+   <!--l. 1206--><p class="noindent" >Jeśli  posiadamy  kopię  repozytorium  <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>  Live  uzyskaną  via  rsync,  svn  itp.  (patrz
   <a 
 href="http://tug.org/texlive/acquire-mirror.html" class="url" ><span 
@@ -2537,17 +2537,17 @@
   instalacyjnym z&#x00A0;interfejsem graficznym.</dd></dl>
                                           
                                           
-<!--l. 1216--><p class="noindent" >
+<!--l. 1217--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.3.1. </span> <a 
 id="x1-290003.3.1"></a>Parametr <span 
 class="ec-lmtt-10">-repository</span></h5>
-<!--l. 1219--><p class="noindent" >Domyślnym repozytorium pakiet\xF3w dla <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1220--><p class="noindent" >Domyślnym repozytorium pakiet\xF3w dla <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live jest kopia (<span 
 class="ec-lmri-10">mirror</span>) CTAN, znajdywana automatycznie
 poprzez sewis <a 
 href="http://mirror.ctan.org" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://mirror.ctan.org</span></a>.
-<!--l. 1222--><p class="indent" >  Parametrowi <span 
+<!--l. 1223--><p class="indent" >  Parametrowi <span 
 class="ec-lmtt-10">-repository </span>można przypisać adres w sieci (rozpoczynający się od <span 
 class="ec-lmtt-10">ftp:</span>, <span 
 class="ec-lmtt-10">http: </span>lub
@@ -2566,7 +2566,7 @@
 class="ec-lmtt-10">/</span>” lub komponent „<span 
 class="ec-lmtt-10">/tlpkg</span>” są
 ignorowane.)
-<!--l. 1232--><p class="indent" >  Przykładowo, można wybrać konkretną kopię (zwierciadło) CTAN&#x00A0;z
+<!--l. 1233--><p class="indent" >  Przykładowo, można wybrać konkretną kopię (zwierciadło) CTAN&#x00A0;z
 <a 
 href="http://ctan.example.org/tex-archive/systems/texlive/tlnet/" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://ctan.example.org/tex-archive/systems/texlive/tlnet/</span></a> podstawiając prawdziwą nazwę hosta i
@@ -2575,14 +2575,14 @@
 CTAN&#x00A0;dostępna jest na stronie <a 
 href="http://ctan.org/mirrors" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://ctan.org/mirrors</span></a>.
-<!--l. 1238--><p class="noindent" >
+<!--l. 1239--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">3.4. </span> <a 
 id="x1-300003.4"></a>Czynności poinstalacyjne</h4>
-<!--l. 1241--><p class="noindent" >Mogą być wymagane jakieś czynności poinstalacyjne.
-<!--l. 1251--><p class="noindent" >
+<!--l. 1242--><p class="noindent" >Mogą być wymagane jakieś czynności poinstalacyjne.
+<!--l. 1252--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.4.1. </span> <a 
 id="x1-310003.4.1"></a>Zmienne środowiska dla Unix</h5>
-<!--l. 1254--><p class="noindent" >Użycie opisanej w&#x00A0;części&#x00A0;<a 
+<!--l. 1255--><p class="noindent" >Użycie opisanej w&#x00A0;części&#x00A0;<a 
 href="#x1-270003.2.4">3.2.4<!--tex4ht:ref: sec:options --></a> opcji tworzenia dowiązań symbolicznych w&#x00A0;standardowych katalogach nie
 wymaga zmian w zmiennych środowiska systemowego. Niemniej jednak w systemach Unix po instalacji należy
 do zmiennej <span 
@@ -2589,11 +2589,11 @@
 class="ec-lmtt-10">PATH </span>dodać ścieżkę do program\xF3w <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live. (W Windows program instalacyjny czyni to za
 nas.)
-<!--l. 1260--><p class="indent" >  Każda z&#x00A0;obsługiwanych platform ma własny podkatalog w&#x00A0;ramach <span class="path"><span 
+<!--l. 1261--><p class="indent" >  Każda z&#x00A0;obsługiwanych platform ma własny podkatalog w&#x00A0;ramach <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXDIR/bin</span></span>. Listę platform
 i&#x00A0;odpowiadających im katalog\xF3w przedstawiono na rys.&#x00A0;<a 
 href="#x1-24043r5">5<!--tex4ht:ref: fig:bin-text --></a>.
-<!--l. 1264--><p class="indent" >  R\xF3wnież korzystanie z&#x00A0;systemowych przeglądarek dokumentacji <span 
+<!--l. 1265--><p class="indent" >  R\xF3wnież korzystanie z&#x00A0;systemowych przeglądarek dokumentacji <span 
 class="ec-lmss-10">man </span>i&#x00A0;<span 
 class="ec-lmss-10">info </span>staje się możliwe dopiero po
 dodaniu odpowiednich katalog\xF3w do ich ścieżek przeszukiwania. Strony <span 
@@ -2600,7 +2600,7 @@
 class="ec-lmss-10">man </span>mogą być także znajdywane
 automatycznie po dodaniu ścieżki ich położenia do <span 
 class="ec-lmtt-10">MANPATH</span>.
-<!--l. 1270--><p class="indent" >  Dla powłoki zgodnej z&#x00A0;Bourne takiej jak <span 
+<!--l. 1271--><p class="indent" >  Dla powłoki zgodnej z&#x00A0;Bourne takiej jak <span 
 class="ec-lmss-10">bash</span>, używając na przykład Intel x86 GNU/Linux i domyślnej
 konfiguracji, należałoby edytować plik <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">$HOME/.profile</span></span> (lub inny pochodzący z <span class="path"><span 
@@ -2624,7 +2624,7 @@
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;INFOPATH=/usr/local/texlive/2018/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH;</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;export</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;INFOPATH</span></div>
-<!--l. 1277--><p class="indent" >  W&#x00A0;wypadku csh lub tcsh należy zmodyfikować plik <span class="path"><span 
+<!--l. 1278--><p class="indent" >  W&#x00A0;wypadku csh lub tcsh należy zmodyfikować plik <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">$HOME/.cshrc</span></span> i dopisać linie:
  <div class="fancyvrb" id="fancyvrb6"><a 
 id="x1-31008r1"></a><span 
@@ -2643,16 +2643,16 @@
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;setenv</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;INFOPATH</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;/usr/local/texlive/2018/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH</span></div>
-<!--l. 1284--><p class="indent" >  Jeśli jakieś ustawienia zawarto już w&#x00A0;prywatnych plikach konfiguracyjnych, w\xF3wczas oczywiście katalogi
+<!--l. 1285--><p class="indent" >  Jeśli jakieś ustawienia zawarto już w&#x00A0;prywatnych plikach konfiguracyjnych, w\xF3wczas oczywiście katalogi
 <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live&#x00A0;powinny być tam odpowiednio wkomponowane.
-<!--l. 1287--><p class="noindent" >
+<!--l. 1288--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.4.2. </span> <a 
 id="x1-320003.4.2"></a>Zmienne środowiska: konfiguracja globalna</h5>
-<!--l. 1290--><p class="noindent" >Jeśli zmiany mają być na poziomie globalnym albo jeśli mają dotyczyć nowego użytkownika systemu, to
+<!--l. 1291--><p class="noindent" >Jeśli zmiany mają być na poziomie globalnym albo jeśli mają dotyczyć nowego użytkownika systemu, to
 należy to zrobić na własną rękę – jest zbyt wiele możliwości dla r\xF3żnych system\xF3w dotyczących miejsca
 i&#x00A0;sposobu konfiguracji aby je wszystkie tutaj opisywać.
-<!--l. 1295--><p class="indent" >  Nasze dwie rady są następujące: 1)&#x00A0;można sprawdzić plik <span class="path"><span 
+<!--l. 1296--><p class="indent" >  Nasze dwie rady są następujące: 1)&#x00A0;można sprawdzić plik <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">/etc/manpath.config</span></span> i,&#x00A0;jeśli jest obecny,
 dodać w nim wiersze
  <div class="fancyvrb" id="fancyvrb7"><a 
@@ -2676,12 +2676,12 @@
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;/usr/local/texlive/2018/texmf-dist/doc/man</span></div>
-<!--l. 1301--><p class="noindent" >2)&#x00A0;można sprawdzić plik <span class="path"><span 
+<!--l. 1302--><p class="noindent" >2)&#x00A0;można sprawdzić plik <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">/etc/environment</span></span>, w kt\xF3rym może być zdefiniowana ścieżka wyszukiwania i&#x00A0;inne
 domyślne zmienne środowiska.
                                           
                                           
-<!--l. 1304--><p class="indent" >  W każdym katalogu w plikami wykonywalnymi system\xF3w uniksowych możemy też utworzyć symboliczne
+<!--l. 1305--><p class="indent" >  W każdym katalogu w plikami wykonywalnymi system\xF3w uniksowych możemy też utworzyć symboliczne
 dowiązanie o nazwie <span 
 class="ec-lmtt-10">man </span>do katalogu <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">texmf-dist/doc/man</span></span>. Niekt\xF3re programy <span 
@@ -2689,14 +2689,14 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">man </span>w systemie Mac OS X, automatycznie znajdą to dowiązanie, likwidując potrzebę jakiegokolwiek działania z
 naszej strony.
-<!--l. 1310--><p class="noindent" >
+<!--l. 1311--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.4.3. </span> <a 
 id="x1-330003.4.3"></a>Aktualizacje z internetu po instalacji z DVD</h5>
-<!--l. 1313--><p class="noindent" >Po instalacji z DVD&#x00A0;i <span 
+<!--l. 1314--><p class="noindent" >Po instalacji z DVD&#x00A0;i <span 
 class="ec-lmri-10">po modyfikacji </span>ścieżki wyszukiwania program\xF3w (jak opisano to powyżej), możemy
 pobrać z internetu aktualizacje pakiet\xF3w:
  <div class="alltt">
-<!--l. 1317--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 1318--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -2706,7 +2706,7 @@
 class="ec-lmtk-10">&#x00A0;http://mirror.ctan.org/systems/texlive/tlnet</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 1321--><p class="indent" >  W\xF3wczas pakiety będą aktualizowane z najbliższej, automatycznie znalezionej kopii archiw\xF3w CTAN (co
+<!--l. 1322--><p class="indent" >  W\xF3wczas pakiety będą aktualizowane z najbliższej, automatycznie znalezionej kopii archiw\xF3w CTAN (co
 domyślnie włączono podczas instalacji). Jeśli wystąpią problemy z automatycznym wyborem archiwum,
 należy podać konkretny adres (listę adres\xF3w znajdziemy na <a 
 href="http://ctan.org/mirrors" class="url" ><span 
@@ -2713,18 +2713,18 @@
 class="ec-lmtt-10">http://ctan.org/mirrors</span></a>) wraz z pełną ścieżką
 do podkatalogu <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">tlnet</span></span>.
-<!--l. 1327--><p class="indent" >  <a id="xetexfontconfig"></a> <a id="sysfontconfig"></a>
+<!--l. 1328--><p class="indent" >  <a id="xetexfontconfig"></a> <a id="sysfontconfig"></a>
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.4.4. </span> <a 
 id="x1-340003.4.4"></a>Konfiguracja font\xF3w dla Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;i&#x00A0;Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span></h5>
-<!--l. 1332--><p class="noindent" >Xe<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1333--><p class="noindent" >Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;i&#x00A0;Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;mogą używać wszystkich font\xF3w zainstalowanych w&#x00A0;systemie, nie tylko tych znajdujących
 się w&#x00A0;katalogach <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owych. Oba programy korzystają tu ze zbliżonych, ale jednak r\xF3żnych
 metod.
-<!--l. 1336--><p class="indent" >  W systemach Windows fonty dostarczone z&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1337--><p class="indent" >  W systemach Windows fonty dostarczone z&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live&#x00A0;są automatycznie dostępne dla programu
 Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> poprzez odwołanie do nazwy fontu. W&#x00A0;Mac OS X wyszukanie font\xF3w wymaga dodatkowych
@@ -2738,7 +2738,7 @@
 class="ec-lmss-10">xetex </span>tworzony jest plik konfiguracyjny font\xF3w:
 <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFSYSVAR/fonts/conf/texlive-fontconfig.conf</span></span>.
-<!--l. 1345--><p class="indent" >  Aby udostępnić fonty <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1346--><p class="indent" >  Aby udostępnić fonty <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live dla innych aplikacji systemu (zakładając, że mamy odpowiednie
 uprawnienia) należy wykonać następujące czynności:
   <ol class="enumerate1" >
@@ -2750,7 +2750,7 @@
   <li 
  class="enumerate" id="x1-34004x2">uruchomić <span 
 class="ec-lmtk-10">fc-cache -fsv</span>.</li></ol>
-<!--l. 1354--><p class="indent" >  Jeśli nie mamy odpowiednich uprawnień, a&#x00A0;chcemy korzystać z&#x00A0;font\xF3w dostępnych w&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1355--><p class="indent" >  Jeśli nie mamy odpowiednich uprawnień, a&#x00A0;chcemy korzystać z&#x00A0;font\xF3w dostępnych w&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live,
 należy:
   <ol class="enumerate1" >
@@ -2764,16 +2764,16 @@
   <li 
  class="enumerate" id="x1-34008x2">uruchomić <span 
 class="ec-lmtk-10">fc-cache -fv</span>.</li></ol>
-<!--l. 1363--><p class="indent" >  Aby wyświetlić nazwy font\xF3w systemowych trzeba uruchomić program <span 
+<!--l. 1364--><p class="indent" >  Aby wyświetlić nazwy font\xF3w systemowych trzeba uruchomić program <span 
 class="ec-lmtt-10">fc-list</span>. Uruchomienie <span 
 class="ec-lmtt-10">fc-list :</span>
 <span 
 class="ec-lmtt-10">family style file spacing </span>pokaże więcej interesujących informacji.
-<!--l. 1367--><p class="noindent" >
+<!--l. 1368--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.4.5. </span> <a 
 id="x1-350003.4.5"></a>Con<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>t Mark IV</h5>
-<!--l. 1370--><p class="noindent" >Po instalacji <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1371--><p class="noindent" >Po instalacji <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live, zar\xF3wno tzw. „stary” Con<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>t (Mark II), jak i&#x00A0;nowy Con<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>t (Mark IV, oparty na
@@ -2781,7 +2781,7 @@
 class="E">E</span>X</span>) powinny działać bez problem\xF3w, o ile do aktualizacji będziemy używać wyłącznie programu
 <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">tlmgr</span></span></span>.
-<!--l. 1373--><p class="indent" >  Ponieważ Con<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1374--><p class="indent" >  Ponieważ Con<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>t MkIV nie stosuje biblioteki kpathsea do wyszukiwania plik\xF3w, to po zainstalowaniu
 ręcznie nowych plik\xF3w (bez użycia <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">tlmgr</span></span></span>). Po każdej tego typu instalacji wymagane jest uruchomienie:
@@ -2792,24 +2792,24 @@
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;context</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;--generate</span></div>
-<!--l. 1379--><p class="noindent" >aby odświeżyć dane buforowe Con<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1380--><p class="noindent" >aby odświeżyć dane buforowe Con<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>t. Wygenerowane pliki zostaną zapisane w&#x00A0;katalogach wskazywanych przez
 zmienną <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFCACHE </span>(domyślną wartością tej zmiennej w&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live&#x00A0;jest <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFSYSVAR;TEXMFVAR</span></span></span>).
-<!--l. 1384--><p class="indent" >  Con<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1385--><p class="indent" >  Con<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>t&#x00A0;MkIV przeszuka wszystkie ścieżki wymienione w <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFCACHE</span></span></span> i zapisze dane w pierwszej ścieżce,
 kt\xF3ra jest dostępna do zapisu. Gdy dane buforowe są zduplikowane, podczas ich odczytywania zostaną
 wykorzystane ostatnio znalezione.
-<!--l. 1389--><p class="indent" >  Więcej informacji znajdziemy na stronach: <a 
+<!--l. 1390--><p class="indent" >  Więcej informacji znajdziemy na stronach: <a 
 href="http://wiki.contextgarden.net/Running_Mark_IV" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://wiki.contextgarden.net/Running_Mark_IV</span></a>.
-<!--l. 1392--><p class="noindent" >
+<!--l. 1393--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.4.6. </span> <a 
 id="x1-360003.4.6"></a>Integracja lokalnych i prywatnych pakiet\xF3w makr</h5>
-<!--l. 1395--><p class="noindent" >Jak już wspomniano w&#x00A0;części&#x00A0;<a 
+<!--l. 1396--><p class="noindent" >Jak już wspomniano w&#x00A0;części&#x00A0;<a 
 href="#x1-110002.3">2.3<!--tex4ht:ref: sec:texmftrees --></a>, katalog <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFLOCAL</span></span> (domyślnie <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">/usr/local/texlive/texmf-local</span></span> lub
@@ -2827,7 +2827,7 @@
 class="ec-lmtt-10">TEXMFLOCAL</span></span>, co w&#x00A0;przyszłości (przy następnych wydaniach <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live) pozwoli uniknąć ręcznego
 konfigurowania.
-<!--l. 1406--><p class="indent" >  W&#x00A0;obu drzewach katalog\xF3w pliki powinny być umieszczane w&#x00A0;odpowiednich podkatalogach, zgodnie
+<!--l. 1407--><p class="indent" >  W&#x00A0;obu drzewach katalog\xF3w pliki powinny być umieszczane w&#x00A0;odpowiednich podkatalogach, zgodnie
 z&#x00A0;zaleceniami TDS (patrz: <a 
 href="http://tug.org/tds" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/tds</span></a>, także plik <span class="path"><span 
@@ -2837,13 +2837,13 @@
 class="ec-lmtt-10">TEXMFLOCAL/tex/latex/</span></span> lub
 <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFHOME/tex/latex/</span></span> (lub ich podkatalogach).
-<!--l. 1413--><p class="indent" >  <span class="path"><span 
+<!--l. 1414--><p class="indent" >  <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFLOCAL</span></span> po zmianie zawartości wymaga odświeżenia bazy danych – poleceniem <span 
 class="ec-lmss-10">mktexlsr </span>lub
 poprzez użycie przycisku „Odśwież bazy danych” w&#x00A0;graficznym trybie programu TeX Live Manager
 (<span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr</span>).
-<!--l. 1417--><p class="indent" >  Każda z tych zmiennych ma domyślnie przypisany pojedynczy katalog, ale nie musi być to regułą. Jeśli
+<!--l. 1418--><p class="indent" >  Każda z tych zmiennych ma domyślnie przypisany pojedynczy katalog, ale nie musi być to regułą. Jeśli
 testujemy r\xF3żne wersje pakiet\xF3w, możemy do własnych cel\xF3w zakładać kolejne drzewa katalog\xF3w i przełączać
 kolejność ich przeszukiwania. Wystarczy zadeklarować zmienną <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFHOME</span></span> dla listy katalog\xF3w, kt\xF3re
@@ -2854,30 +2854,30 @@
  <div class="fancyvrb" id="fancyvrb9"><a 
 id="x1-36002r1"></a>&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;TEXMFHOME&#x00A0;=&#x00A0;{/my/dir1,/mydir2,/a/third/dir}</div>
 </div>
-<!--l. 1425--><p class="nopar" >
-<!--l. 1427--><p class="indent" >  W części <a 
+<!--l. 1426--><p class="nopar" >
+<!--l. 1428--><p class="indent" >  W części <a 
 href="#x1-600007.1.5">7.1.5<!--tex4ht:ref: sec:brace-expansion --></a> opisano dokładniej analizę listy katalog\xF3w umieszczonych w klamrach.
-<!--l. 1430--><p class="noindent" >
+<!--l. 1431--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">3.4.7. </span> <a 
 id="x1-370003.4.7"></a>Integracja font\xF3w z innych źr\xF3deł</h5>
-<!--l. 1432--><p class="noindent" >Jest to, niestety, bardzo skomplikowane zagadnienie, wymagające sporej wiedzy użytkownika. Warto
+<!--l. 1433--><p class="noindent" >Jest to, niestety, bardzo skomplikowane zagadnienie, wymagające sporej wiedzy użytkownika. Warto
 najpierw przejrzeć, jakie fonty mamy dostępne bezpłatnie w&#x00A0;dystrybucji <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live&#x00A0;(jest ich całkiem
 sporo).
-<!--l. 1436--><p class="indent" >  Alternatywą jest tu użycie programu Xe<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1437--><p class="indent" >  Alternatywą jest tu użycie programu Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> lub Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;(patrz część&#x00A0;<a 
 href="#x1-120002.4">2.4<!--tex4ht:ref: sec:tex-extensions --></a>), kt\xF3re korzystają z font\xF3w
 systemowych bez potrzeby instalowania ich dla program\xF3w <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owych.
-<!--l. 1440--><p class="indent" >  Procedury instalacji i integracji font\xF3w opisano w&#x00A0;miarę dokładnie np. na stronie:
+<!--l. 1441--><p class="indent" >  Procedury instalacji i integracji font\xF3w opisano w&#x00A0;miarę dokładnie np. na stronie:
 <a 
 href="http://tug.org/fonts/fontinstall.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/fonts/fontinstall.html</span></a>.
-<!--l. 1445--><p class="noindent" >
+<!--l. 1446--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">3.5. </span> <a 
 id="x1-380003.5"></a>Testowanie instalacji</h4>
-<!--l. 1448--><p class="noindent" >Po zainstalowaniu <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1449--><p class="noindent" >Po zainstalowaniu <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live warto sprawdzić, czy programy działają poprawnie. Pierwszą rzeczą będzie
 znalezienie programu do edycji plik\xF3w. <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live dostarcza edytor <span class="TEX">T<span 
@@ -2890,14 +2890,14 @@
 class="ec-lmtt-10">http://pages.uoregon.edu/koch/texshop</span></a>). Dla
 innych system\xF3w uniksowych wyb\xF3r edytora pozostawia się użytkownikowi. W&#x00A0;zasadzie we wszystkich
 systemach możemy korzystać z&#x00A0;dowolnego edytora, operującego na czystym tekście.
-<!--l. 1458--><p class="indent" >  Opiszemy tu podstawowe procedury testujące funkcjonowanie instalacji w&#x00A0;systemach Unix, ale zasady są
+<!--l. 1459--><p class="indent" >  Opiszemy tu podstawowe procedury testujące funkcjonowanie instalacji w&#x00A0;systemach Unix, ale zasady są
 identyczne dla innych system\xF3w.
-<!--l. 1461--><p class="indent" >
+<!--l. 1462--><p class="indent" >
   <ol class="enumerate1" >
   <li 
  class="enumerate" id="x1-38002x1">Sprawdzamy najpierw, czy uruchamia się program <span 
 class="ec-lmss-10">tex</span>: <div class="alltt">
-   <!--l. 1463--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+   <!--l. 1464--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
   <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -2928,7 +2928,7 @@
   <li 
  class="enumerate" id="x1-38004x2">Następnie przetwarzamy prosty plik <span class="LATEX">L<span class="A">A</span><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span></span>-owy: <div class="alltt">
-   <!--l. 1475--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+   <!--l. 1476--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
   <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -2968,7 +2968,7 @@
   </li>
   <li 
  class="enumerate" id="x1-38006x3">Podgląd wyniku składu: <div class="alltt">
-   <!--l. 1490--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+   <!--l. 1491--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
   <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -2995,7 +2995,7 @@
   </li>
   <li 
  class="enumerate" id="x1-38008x4">Przetwarzanie wyniku składu do PostScript w&#x00A0;celu wyświetlenia lub wydruku: <div class="alltt">
-   <!--l. 1504--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+   <!--l. 1505--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
   <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -3008,7 +3008,7 @@
   </li>
   <li 
  class="enumerate" id="x1-38010x5">Tworzenie dokumentu bezpośrednio w&#x00A0;formacie PDF: <div class="alltt">
-   <!--l. 1509--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+   <!--l. 1510--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
   <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -3019,7 +3019,7 @@
   </li>
   <li 
  class="enumerate" id="x1-38012x6">Podgląd dokumentu PDF: <div class="alltt">
-   <!--l. 1514--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+   <!--l. 1515--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
   <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -3060,12 +3060,12 @@
   </li>
   <li 
  class="enumerate" id="x1-38014x7">Inne przydatne pliki testowe:
-   <!--l. 1535--><p class="noindent" >
+   <!--l. 1536--><p class="noindent" >
     <dl class="list2"><dt class="list">
    <span 
 class="ec-lmtt-10">small2e.tex</span> </dt><dd 
 class="list">
-     <!--l. 1536--><p class="noindent" >przykład prostszy niż <span class="path"><span 
+     <!--l. 1537--><p class="noindent" >przykład prostszy niż <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">sample2e</span></span>;
                                           
                                           
@@ -3073,18 +3073,18 @@
    <span 
 class="ec-lmtt-10">testpage.tex</span> </dt><dd 
 class="list">
-     <!--l. 1537--><p class="noindent" >test położenia wydruku na kartce papieru, przydatny do sprawdzenia, czy nasza drukarka
+     <!--l. 1538--><p class="noindent" >test położenia wydruku na kartce papieru, przydatny do sprawdzenia, czy nasza drukarka
     nie wprowadza przesunięć;
     </dd><dt class="list">
    <span 
 class="ec-lmtt-10">nfssfont.tex</span> </dt><dd 
 class="list">
-     <!--l. 1539--><p class="noindent" >służy do wydruku tablic fontowych;
+     <!--l. 1540--><p class="noindent" >służy do wydruku tablic fontowych;
     </dd><dt class="list">
    <span 
 class="ec-lmtt-10">testfont.tex</span> </dt><dd 
 class="list">
-     <!--l. 1540--><p class="noindent" >jak wyżej, z&#x00A0;tym że zamiast <span class="LATEX">L<span class="A">A</span><span class="TEX">T<span 
+     <!--l. 1541--><p class="noindent" >jak wyżej, z&#x00A0;tym że zamiast <span class="LATEX">L<span class="A">A</span><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span></span>-a trzeba użyć plain <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>;
     </dd><dt class="list">
@@ -3091,7 +3091,7 @@
    <span 
 class="ec-lmtt-10">story.tex</span> </dt><dd 
 class="list">
-     <!--l. 1542--><p class="noindent" >najbardziej  kanoniczny  przykład  dla  plain  <span class="TEX">T<span 
+     <!--l. 1543--><p class="noindent" >najbardziej  kanoniczny  przykład  dla  plain  <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>;  na  zakończenie  przetwarzania
     uruchomionego poleceniem „<span 
 class="ec-lmtt-10">tex story</span>”, po ukazaniu się <span 
@@ -3101,7 +3101,7 @@
   <li 
  class="enumerate" id="x1-38016x8">Jeśli zainstalowano pakiet <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">xetex</span></span>, możemy przetestować użycie font\xF3w systemowych: <div class="alltt">
-   <!--l. 1549--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+   <!--l. 1550--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
   <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -3133,15 +3133,15 @@
   należy zmienić konfigurację systemu, jak to opisano w&#x00A0;części&#x00A0;<a 
 href="#x1-340003.4.4">3.4.4<!--tex4ht:ref: sec:font-conf-sys --></a>.
   </li></ol>
-<!--l. 1564--><p class="noindent" >
+<!--l. 1565--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">3.6. </span> <a 
 id="x1-390003.6"></a>Dodatkowe oprogramowanie</h4>
-<!--l. 1565--><p class="noindent" >Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1566--><p class="noindent" >Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-em, lub potrzebujesz pomocy w trakcie składania dokumentu, odwiedź
 stronę <a 
 href="http://tug.org/begin.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/begin.html</span></a>. Znajdziesz tam wiele przydatnych informacji.
-<!--l. 1567--><p class="indent" >  Poniżej znajdziesz linki do innych narzędzi, kt\xF3re mogą przydać się w pracy z <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1568--><p class="indent" >  Poniżej znajdziesz linki do innych narzędzi, kt\xF3re mogą przydać się w pracy z <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-em:
   <dl class="description"><dt class="description">
 <span 
@@ -3250,17 +3250,17 @@
 href="http://www.winshell.de" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://www.winshell.de</span></a>.</li></ul>
   </dd></dl>
-<!--l. 1599--><p class="indent" >  Dłuższą listę pakiet\xF3w i program\xF3w można znaleźć na <a 
+<!--l. 1600--><p class="indent" >  Dłuższą listę pakiet\xF3w i program\xF3w można znaleźć na <a 
 href="http://tug.org/interest.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/interest.html</span></a>.
-<!--l. 1603--><p class="noindent" >
+<!--l. 1604--><p class="noindent" >
  <h3 class="sectionHead"><span class="titlemark">4. </span> <a 
 id="x1-400004"></a>Instalacje zaawansowane</h3>
-<!--l. 1605--><p class="noindent" >W poprzednich częściach opisano proces typowej instalacji. Teraz om\xF3wimy te bardziej wyspecjalizowane.
-<!--l. 1608--><p class="indent" >  <a id="tlsharedinstall"></a>
+<!--l. 1606--><p class="noindent" >W poprzednich częściach opisano proces typowej instalacji. Teraz om\xF3wimy te bardziej wyspecjalizowane.
+<!--l. 1609--><p class="indent" >  <a id="tlsharedinstall"></a>
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">4.1. </span> <a 
 id="x1-410004.1"></a>Instalacje dla wielu użytkownik\xF3w (lub wieloplatformowe)</h4>
-<!--l. 1612--><p class="noindent" ><span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1613--><p class="noindent" ><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live zaprojektowano tak, by w&#x00A0;sieci komputerowej mogło z&#x00A0;niego korzystać wielu użytkownik\xF3w, nawet
 w&#x00A0;r\xF3żnych systemach operacyjnych. Stosując standardową strukturę katalog\xF3w, nie ma potrzeby konfiguracji
 i&#x00A0;określania konkretnych ścieżek: położenie plik\xF3w wymaganych przez programy <span class="TEX">T<span 
@@ -3290,13 +3290,13 @@
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;TEXMFLOCAL</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;=</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;$SELFAUTOGRANDPARENT/texmf-local</span></div>
-<!--l. 1627--><p class="noindent" >W konsekwencji oznacza to, że dla r\xF3żnych system\xF3w operacyjnych bądź użytkownik\xF3w wystarczy dodać do ich
+<!--l. 1628--><p class="noindent" >W konsekwencji oznacza to, że dla r\xF3żnych system\xF3w operacyjnych bądź użytkownik\xF3w wystarczy dodać do ich
 ścieżek przeszukiwania tylko ścieżkę do program\xF3w <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live.
-<!--l. 1631--><p class="indent" >  Możliwa jest zatem np. instalacja lokalna <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1632--><p class="indent" >  Możliwa jest zatem np. instalacja lokalna <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live, po czym przeniesienie całej struktury w&#x00A0;inne miejsce
 w&#x00A0;sieci.
-<!--l. 1634--><p class="indent" >  W&#x00A0;wypadku Windows, <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1635--><p class="indent" >  W&#x00A0;wypadku Windows, <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live zawiera program uruchomieniowy <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">tlaunch</span></span>. Jego gł\xF3wne okno zawiera
 zawiera menu i&#x00A0;przyciski dla r\xF3żnych program\xF3w <span class="TEX">T<span 
@@ -3313,7 +3313,7 @@
 <a 
 href="https://ctan.org/pkg/tlaunch" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">https://ctan.org/pkg/tlaunch</span></a>).
-<!--l. 1645--><p class="indent" >  Użytkownicy Windows mogą pobrać z&#x00A0;internetu program uruchomieniowy <span class="path"><span 
+<!--l. 1646--><p class="indent" >  Użytkownicy Windows mogą pobrać z&#x00A0;internetu program uruchomieniowy <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">tlaunch</span></span> (patrz:
 <a 
 href="http://tug.org/texlive/w32client.html" class="url" ><span 
@@ -3322,18 +3322,18 @@
 class="E">E</span>X</span>-owych oraz dokumentacji. Ponadto dodaje do menu Start skr\xF3t dla odwołania tych zmian
 w&#x00A0;konfiguracji (taki sam skr\xF3t znajdzie się r\xF3wnież w menu <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">tlaunch</span></span>).
-<!--l. 1657--><p class="indent" >  <a id="tlportable"></a>
+<!--l. 1658--><p class="indent" >  <a id="tlportable"></a>
                                           
                                           
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">4.2. </span> <a 
 id="x1-420004.2"></a>Przenośna instalacja na pendrivie USB</h4>
-<!--l. 1661--><p class="noindent" >Aby wykonać przenośną instalację na pendrivie, należy uruchomić program instalacyjny z&#x00A0;opcją <span 
+<!--l. 1662--><p class="noindent" >Aby wykonać przenośną instalację na pendrivie, należy uruchomić program instalacyjny z&#x00A0;opcją <span 
 class="ec-lmtt-10">-portable</span>
 (lub polecenie <span 
 class="ec-lmtt-10">V </span>w&#x00A0;trybie tekstowym bądź odpowiednia opcja w&#x00A0;trybie GUI). Instalacja taka nie ingeruje
 w&#x00A0;sam system operacyjny. Można ją wykonać bezpośrednio na pendrivie, lub na dysku twardym, skąd
 kopiujemy ją na urządzenie przenośne.
-<!--l. 1667--><p class="indent" >  Do uruchomienia program\xF3w <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1668--><p class="indent" >  Do uruchomienia program\xF3w <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live&#x00A0;w&#x00A0;takiej instalacji wystarczy w sesji terminala dodać, jak
 zazwyczaj, odpowiedni katalog do zmiennej <span 
 class="ec-lmtt-10">PATH</span>. W&#x00A0;Windows należy dwukrotnie kliknąć <span class="path"><span 
@@ -3341,15 +3341,15 @@
 gł\xF3wnym katalogu instalacji i&#x00A0;utworzyć pomocnicze ‘tray menu‘, kt\xF3re oferuje wyb\xF3r spośr\xF3d kilku
 podstawowych zadań, pokazanych na poniższym rysunku:
 
-<!--l. 1675--><p class="indent" >  <img 
+<!--l. 1676--><p class="indent" >  <img 
 src="tray-menu.png" alt="PIC" 
 width="1.00374pt" height="1.00374pt" >
-<!--l. 1678--><p class="noindent" >Wyb\xF3r „More&#x2026;” pokaże komunikat z&#x00A0;informacją, jak można dostosować menu do własnych potrzeb.
-<!--l. 1737--><p class="indent" >  <a id="tlmgr"></a>
+<!--l. 1679--><p class="noindent" >Wyb\xF3r „More&#x2026;” pokaże komunikat z&#x00A0;informacją, jak można dostosować menu do własnych potrzeb.
+<!--l. 1738--><p class="indent" >  <a id="tlmgr"></a>
  <h3 class="sectionHead"><span class="titlemark">5. </span> <a 
 id="x1-430005"></a><span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr</span>: zarządzanie instalacją</h3>
-<!--l. 1741--><p class="noindent" ><span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1742--><p class="noindent" ><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live zawiera program o&#x00A0;nazwie <span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr</span>, służący do dalszego zarządzania <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live po pierwotnej
@@ -3365,7 +3365,7 @@
   <li class="itemize">zmianę opcji instalacji, takich jak rozmiar papieru czy zmiana położenia źr\xF3dła instalacji (patrz
   część&#x00A0;<a 
 href="#x1-290003.3.1">3.3.1<!--tex4ht:ref: sec:location --></a>).</li></ul>
-<!--l. 1754--><p class="indent" >  Program <span 
+<!--l. 1755--><p class="indent" >  Program <span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr </span>całkowicie zastąpił funkcjonalność programu <span 
 class="ec-lmss-10">texconfig</span>. Choć ten ostatni jest nadal dostępny
 w&#x00A0;dystrybucji <span class="TEX">T<span 
@@ -3372,7 +3372,7 @@
 class="E">E</span>X</span> Live dla użytkownik\xF3w przyzwyczajonych do tego interfejsu, zalecamy obecnie używanie
 <span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr</span>.
-<!--l. 1759--><p class="indent" >  <hr class="figure"><div class="figure" 
+<!--l. 1760--><p class="indent" >  <hr class="figure"><div class="figure" 
 >
                                           
                                           
@@ -3381,7 +3381,7 @@
                                           
                                           
 
-<!--l. 1760--><p class="noindent" ><img 
+<!--l. 1761--><p class="noindent" ><img 
 src="tlmgr-gui.png" alt="PIC" 
 width="1.00374pt" height="1.00374pt" >
 <br /> <div class="caption" 
@@ -3391,8 +3391,8 @@
 class="ec-lmri-10">Load</span>).</span></div><!--tex4ht:label?: x1-43001r9 -->
                                           
                                           
-<!--l. 1764--><p class="indent" >  </div><hr class="endfigure">
-<!--l. 1766--><p class="indent" >  <hr class="figure"><div class="figure" 
+<!--l. 1765--><p class="indent" >  </div><hr class="endfigure">
+<!--l. 1767--><p class="indent" >  <hr class="figure"><div class="figure" 
 >
                                           
                                           
@@ -3402,7 +3402,7 @@
                                           
                                           
 
-<!--l. 1770--><p class="noindent" ><img 
+<!--l. 1771--><p class="noindent" ><img 
 src="tlmgr-general-options.png" alt="PIC" 
 width="1.00374pt" height="1.00374pt" >
 <br /> <div class="caption" 
@@ -3409,7 +3409,7 @@
 ><span class="id">Rysunek&#x00A0;10: </span><span 
 class="content"><span 
 class="ec-lmtt-10">tlmgr </span>w trybie GUI: Opcje og\xF3lne</span></div><!--tex4ht:label?: x1-43002r10 -->      
-<!--l. 1777--><p class="noindent" ><img 
+<!--l. 1778--><p class="noindent" ><img 
 src="tlmgr-paper-options.png" alt="PIC" 
 width="1.00374pt" height="1.00374pt" >
 <br /> <div class="caption" 
@@ -3419,14 +3419,14 @@
 Opcje dotyczące formatu papieru</span></div><!--tex4ht:label?: x1-43003r11 -->
                                           
                                           
-<!--l. 1782--><p class="indent" >  </div><hr class="endfigure">
+<!--l. 1783--><p class="indent" >  </div><hr class="endfigure">
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">5.1. </span> <a 
 id="x1-440005.1"></a><span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr </span>– tryb graficzny (GUI)</h4>
-<!--l. 1793--><p class="noindent" ><span 
+<!--l. 1794--><p class="noindent" ><span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr </span>może być uruchomiony w&#x00A0;trybie graficznym (rys.&#x00A0;<a 
 href="#x1-43001r9">9<!--tex4ht:ref: fig:tlmgr-gui --></a>) za pomocą polecenia: <div class="alltt">
-<!--l. 1795--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 1796--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -3441,26 +3441,26 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">Manager</span>. Po kliknięciu przycisku „Wczytaj” wyświetla listę dostępnych oraz listę zainstalowanych
 pakiet\xF3w.
-<!--l. 1803--><p class="indent" >  Rysunki&#x00A0;<a 
+<!--l. 1804--><p class="indent" >  Rysunki&#x00A0;<a 
 href="#x1-43002r10">10<!--tex4ht:ref: fig:tlmgr-general-options --></a> i&#x00A0;<a 
 href="#x1-43003r11">11<!--tex4ht:ref: fig:tlmgr-paper-options --></a> pokazują zakładki dotyczące opcji.
-<!--l. 1807--><p class="noindent" >
+<!--l. 1808--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">5.2. </span> <a 
 id="x1-450005.2"></a>Other GUI interfaces for <span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr</span></h4>
-<!--l. 1809--><p class="noindent" >Besides the <span 
+<!--l. 1810--><p class="noindent" >Besides the <span 
 class="ec-lmtt-10">tlmgr -gui </span>mode described just above, two other GUI programs use <span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr </span>as a backend: <span 
 class="ec-lmss-10">tlshell</span>
 (written in Tcl/Tk) and <span 
 class="ec-lmss-10">tlcockpit </span>(written in Java). They are included as separate packages.
-<!--l. 1815--><p class="noindent" >
+<!--l. 1816--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">5.3. </span> <a 
 id="x1-460005.3"></a>Przykładowe wywołania <span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr </span>z&#x00A0;linii poleceń</h4>
-<!--l. 1817--><p class="noindent" >Po zainstalowaniu <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1818--><p class="noindent" >Po zainstalowaniu <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live można zaktualizować wszystkie pakiety: <div class="alltt">
-<!--l. 1818--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 1819--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -3469,7 +3469,7 @@
 class="ec-lmtk-10">&#x00A0;-all</span>
 </div>
 </div> Symulację aktualizacji umożliwia: <div class="alltt">
-<!--l. 1822--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 1823--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -3479,7 +3479,7 @@
 class="ec-lmtk-10">&#x00A0;-dry-run</span>
 </div>
 </div> bądź tylko wyliczenie, jakie pakiety będą aktualizowane: <div class="alltt">
-<!--l. 1826--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 1827--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -3488,11 +3488,11 @@
 class="ec-lmtk-10">&#x00A0;-list</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 1830--><p class="indent" >  Poniższy, bardziej rozbudowany przykład dodaje kolekcję zawierającą m.in. nowy „silnik” Xe<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1831--><p class="indent" >  Poniższy, bardziej rozbudowany przykład dodaje kolekcję zawierającą m.in. nowy „silnik” Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>,
 z&#x00A0;lokalnego repozytorium instalacji:
  <div class="alltt">
-<!--l. 1833--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 1834--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -3578,13 +3578,13 @@
 class="ec-lmtt-8">&#x00A0;installed.</span></div>
                                           
                                           
-<!--l. 1856--><p class="indent" >  Jak widać, <span 
+<!--l. 1857--><p class="indent" >  Jak widać, <span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr </span>instaluje wszystkie pakiety zależne, a także przeprowadza wymagane czynności
 poinstalacyjne, jak aktualizacja bazy danych, budowa plik\xF3w format\xF3w itp. (w przykładzie wygenerowaliśmy
 nowy format dla Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>).
-<!--l. 1861--><p class="indent" >  Aby wyświetlić informację o&#x00A0;pakiecie (kolekcji bądź schemacie), należy uruchomić np.: <div class="alltt">
-<!--l. 1863--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 1862--><p class="indent" >  Aby wyświetlić informację o&#x00A0;pakiecie (kolekcji bądź schemacie), należy uruchomić np.: <div class="alltt">
+<!--l. 1864--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -3649,13 +3649,13 @@
 class="ec-lmtt-8">&#x00A0;</span><span 
 class="ec-lmtt-8">&#x00A0;</span><span 
 class="ec-lmtt-8">&#x00A0;657941k</span></div>
-<!--l. 1877--><p class="noindent" ><span 
+<!--l. 1878--><p class="noindent" ><span 
 class="ec-lmbx-10">Uwaga: </span>pełna dokumentacja programu <span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr </span>dostępna jest pod adresem: <a 
 href="http://tug.org/texlive/tlmgr.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texlive/tlmgr.html</span></a>
 lub po uruchomieniu: <div class="alltt">
-<!--l. 1881--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 1882--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -3663,13 +3663,13 @@
 class="ec-lmtk-10">&#x00A0;-help</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 1885--><p class="noindent" >
+<!--l. 1886--><p class="noindent" >
  <h3 class="sectionHead"><span class="titlemark">6. </span> <a 
 id="x1-470006"></a>Uwagi dotyczące Windows</h3>
-<!--l. 1893--><p class="noindent" >
+<!--l. 1894--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">6.1. </span> <a 
 id="x1-480006.1"></a>Cechy specyficzne w&#x00A0;systemie Windows</h4>
-<!--l. 1896--><p class="noindent" >W systemie Windows program instalacyjny wykonuje kilka dodatkowych czynności:
+<!--l. 1897--><p class="noindent" >W systemie Windows program instalacyjny wykonuje kilka dodatkowych czynności:
   <dl class="description"><dt class="description">
 <span 
 class="ec-lmbx-10">Menu i skr</span><span 
@@ -3722,15 +3722,15 @@
 class="E">E</span>X</span>
   Live&#x00A0;są zabezpieczone przed zapisem przez zwykłego użytkownika (przynajmniej na dysku stałym
   sformatowanym w&#x00A0;NTFS).</dd></dl>
-<!--l. 1926--><p class="indent" >  Istnieje też inne podejście, używając programu <span class="path"><span 
+<!--l. 1927--><p class="indent" >  Istnieje też inne podejście, używając programu <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">tlaunch</span></span>, opisanego w&#x00A0;punkcie&#x00A0;<a 
 href="#x1-410004.1">4.1<!--tex4ht:ref: sec:sharedinstall --></a>.
                                           
                                           
-<!--l. 1929--><p class="noindent" >
+<!--l. 1930--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">6.2. </span> <a 
 id="x1-490006.2"></a>Programy pomocnicze dla Windows</h4>
-<!--l. 1931--><p class="noindent" >Początkującym użytkownikom polecamy stronę <a 
+<!--l. 1932--><p class="noindent" >Początkującym użytkownikom polecamy stronę <a 
 href="http://tug.org/begin.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/begin.html</span></a> oraz podręcznik Petera Flynna
 <span 
@@ -3737,7 +3737,7 @@
 class="ec-lmri-10">Formatting Information</span>, dostępny pod adresem <a 
 href="http://www.ctan.org/tex-archive/documentation/beginlatex" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://www.ctan.org/tex-archive/documentation/beginlatex</span></a>.
-<!--l. 1936--><p class="indent" >  Aby instalacja była kompletna, <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 1937--><p class="indent" >  Aby instalacja była kompletna, <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live wymaga kilku pomocniczych program\xF3w, kt\xF3re nie są
 dostarczane z&#x00A0;systemem Windows. Wiele skrypt\xF3w napisano w&#x00A0;języku Perl, ponadto wiele narzędzi wymaga
 programu Ghostscript (interpretera języka PostScript) do rasteryzacji bądź konwersji plik\xF3w. Przydatne są
@@ -3744,7 +3744,7 @@
 także w&#x00A0;wielu wypadkach r\xF3żne programy do obr\xF3bki grafiki. Ponadto posiadanie edytora dedykowanego dla
 środowiska <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> znacznie ułatwi pracę.
-<!--l. 1944--><p class="indent" >  Stosowne wersje tych program\xF3w dla systemu Windows można dość łatwo znaleźć w&#x00A0;sieci, ponieważ
+<!--l. 1945--><p class="indent" >  Stosowne wersje tych program\xF3w dla systemu Windows można dość łatwo znaleźć w&#x00A0;sieci, ponieważ
 jednak jest ich spory wyb\xF3r, postanowiliśmy te najbardziej istotne umieścić w&#x00A0;dystrybucji <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>
 Live:
@@ -3766,14 +3766,14 @@
 class="ec-lmbx-10">PS_View.</span> </dt><dd 
 class="description">Program do podglądu plik\xF3w postscriptowych (a&#x00A0;także plik\xF3w PDF), patrz rys.&#x00A0;<a 
 href="#x1-49001r12">12<!--tex4ht:ref: fig:psview --></a>;
-   <!--l. 1959--><p class="noindent" ><hr class="figure"><div class="figure" 
+   <!--l. 1960--><p class="noindent" ><hr class="figure"><div class="figure" 
 ><a 
 id="x1-49001r12"></a>
 <div class="center" 
 >
-<!--l. 1960--><p class="noindent" >
+<!--l. 1961--><p class="noindent" >
 
-<!--l. 1961--><p class="noindent" ><img 
+<!--l. 1962--><p class="noindent" ><img 
 src="psview.png" alt="PIC" 
 width="1.00374pt" height="1.00374pt" >
 <br /> <div class="caption" 
@@ -3780,7 +3780,7 @@
 ><span class="id">Rysunek&#x00A0;12: </span><span 
 class="content">PS_View: umożliwia bardzo duże powiększenia!</span></div><!--tex4ht:label?: x1-49001r12 -->
 </div>
-   <!--l. 1964--><p class="noindent" ></div><hr class="endfigure">
+   <!--l. 1965--><p class="noindent" ></div><hr class="endfigure">
   </dd><dt class="description">
 <span 
 class="ec-lmbx-10">dviout.</span> </dt><dd 
@@ -3836,8 +3836,8 @@
 class="E">E</span>X</span>-u polecenia
   <span 
 class="ec-lmtt-10">\font</span>).</dd></dl>
-<!--l. 1994--><p class="indent" >  Poniżej zamieszczono listę miejsc, z&#x00A0;kt\xF3rych można pobrać programy pomocnicze:
-<!--l. 1997--><p class="indent" >
+<!--l. 1995--><p class="indent" >  Poniżej zamieszczono listę miejsc, z&#x00A0;kt\xF3rych można pobrać programy pomocnicze:
+<!--l. 1998--><p class="indent" >
   <dl class="description"><dt class="description">
 <span 
 class="ec-lmbx-10">Ghostscript</span> </dt><dd 
@@ -3946,13 +3946,13 @@
 href="http://www.winedt.com" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://www.winedt.com</span></a>)</li></ul>
   </dd></dl>
-<!--l. 2044--><p class="indent" >  Obszerniejszą listę program\xF3w można znaleźć na stronie <a 
+<!--l. 2045--><p class="indent" >  Obszerniejszą listę program\xF3w można znaleźć na stronie <a 
 href="http://tug.org/interest.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/interest.html</span></a>.
-<!--l. 2047--><p class="noindent" >
+<!--l. 2048--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">6.3. </span> <a 
 id="x1-500006.3"></a>User Profile (inaczej Home – katalog domowy)</h4>
-<!--l. 2050--><p class="noindent" >Odpowiednikiem uniksowego katalogu domowego użytkownika (<span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
+<!--l. 2051--><p class="noindent" >Odpowiednikiem uniksowego katalogu domowego użytkownika (<span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">$HOME</span></span></span>) jest w&#x00A0;Windows katalog
 określany zmienną <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">%USERPROFILE%</span></span></span>. W&#x00A0;Windows Vista i&#x00A0;w&#x00A0;wersjach p\xF3źniejszych jest to
@@ -3963,12 +3963,12 @@
 Kpathsea znak <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">~</span></span></span> jest poprawnie rozwijany do odpowiedniej zmiennej – zar\xF3wno w&#x00A0;Windows, jak
 i&#x00A0;w&#x00A0;Unix/Linux.
-<!--l. 2058--><p class="noindent" >
+<!--l. 2059--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">6.4. </span> <a 
 id="x1-510006.4"></a>Rejestr Windows</h4>
                                           
                                           
-<!--l. 2061--><p class="noindent" >W systemie Windows prawie wszystkie dane konfiguracyjne przechowywane są w&#x00A0;tzw. rejestrze. Zawiera on
+<!--l. 2062--><p class="noindent" >W systemie Windows prawie wszystkie dane konfiguracyjne przechowywane są w&#x00A0;tzw. rejestrze. Zawiera on
 hierarchicznie zorganizowane klucze, w&#x00A0;ramach kilku kluczy gł\xF3wnych. Najbardziej istotne dla program\xF3w
 instalacyjnych są klucze <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">HKEY_CURRENT_USER</span></span> oraz <span class="path"><span 
@@ -3980,26 +3980,26 @@
 href="#x1-500006.3">6.3<!--tex4ht:ref: sec:winhome --></a>), zaś <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">HKLM</span></span> – podkatalog\xF3w systemowych (w&#x00A0;katalogu
 Windows).
-<!--l. 2069--><p class="indent" >  Informacje o&#x00A0;ustawieniach systemu można czasem uzyskać ze zmiennych środowiska, ale po inne
+<!--l. 2070--><p class="indent" >  Informacje o&#x00A0;ustawieniach systemu można czasem uzyskać ze zmiennych środowiska, ale po inne
 informacje, np. położenie tzw. skr\xF3t\xF3w, trzeba odwołać się do rejestru. Także zapis zmiennych środowiska na
 stałe wymaga dostępu do rejestru.
-<!--l. 2074--><p class="noindent" >
+<!--l. 2075--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">6.5. </span> <a 
 id="x1-520006.5"></a>Uprawnienia w Windows</h4>
-<!--l. 2081--><p class="noindent" >W nowszych wersjach Windows istnieje wyraźne rozr\xF3żnienie między użytkownikami „zwykłymi”
+<!--l. 2082--><p class="noindent" >W nowszych wersjach Windows istnieje wyraźne rozr\xF3żnienie między użytkownikami „zwykłymi”
 i&#x00A0;administratorami, kt\xF3rzy mają pełną swobodę dostępu do całości systemu. Dołożono wielu starań, aby
 umożliwić instalację <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live także osobom bez uprawnień administratora.
-<!--l. 2087--><p class="indent" >  Jeśli osoba instalująca ma uprawnienia administratora, to udostępniona jest opcja instalacji
+<!--l. 2088--><p class="indent" >  Jeśli osoba instalująca ma uprawnienia administratora, to udostępniona jest opcja instalacji
 dla wszystkich użytkownik\xF3w. Użycie jej oznacza, że tworzone są skr\xF3ty, a także ustawiane są
 zmienne środowiska dla całego systemu. W&#x00A0;przeciwnym wypadku skr\xF3ty i&#x00A0;menu są tworzone
 jedynie dla konkretnego użytkownika, także definiowane zmienne środowiska dotyczą zwykłych
 użytkownik\xF3w.
-<!--l. 2094--><p class="indent" >  Bez względu na status użytkownika proponowanym, domyślnym katalogiem gł\xF3wnym instalacji jest
+<!--l. 2095--><p class="indent" >  Bez względu na status użytkownika proponowanym, domyślnym katalogiem gł\xF3wnym instalacji jest
 katalog w&#x00A0;ramach <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">%SystemDrive%</span></span></span>. Program instalacyjny zawsze sprawdza, czy ten katalog jest dostępny do
 zapisu dla aktualnego użytkownika.
-<!--l. 2099--><p class="indent" >  Problem może się pojawić wtedy, gdy użytkownik instalujący <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 2100--><p class="indent" >  Problem może się pojawić wtedy, gdy użytkownik instalujący <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live nie jest administratorem,
 a&#x00A0;programy <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owe są już w&#x00A0;ścieżce przeszukiwania. Wynikowa ścieżka zawiera wtedy ścieżkę systemową,
@@ -4011,15 +4011,15 @@
 class="E">E</span>X</span> Live. Dotyczy to także programu <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>works, o ile go
 zainstalowaliśmy.
-<!--l. 2108--><p class="indent" >  Windows Vista i nowsze stwarzają dodatkowe utrudnienia: nawet jeśli jesteśmy zalogowani jako
+<!--l. 2109--><p class="indent" >  Windows Vista i nowsze stwarzają dodatkowe utrudnienia: nawet jeśli jesteśmy zalogowani jako
 administrator, musimy dodatkowo żądać uprawnień do uruchomienia program\xF3w jako administrator!
 W rzeczywistości nie ma sensu logowanie jako administrator, zamiast tego wystarczy kliknąć
 prawym klawiszem myszy na programie (lub skr\xF3cie), co pozwala wybrać opcję „Uruchom jako
 administrator”.
-<!--l. 2125--><p class="noindent" >
+<!--l. 2126--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">6.6. </span> <a 
 id="x1-530006.6"></a>Zwiększanie maksymalnej ilości dostępnej pamięci w&#x00A0;Windows i&#x00A0;Cygwin</h4>
-<!--l. 2128--><p class="noindent" >Użytkownicy system\xF3w Windows i&#x00A0;Cygwin (patrz&#x00A0;<a 
+<!--l. 2129--><p class="noindent" >Użytkownicy system\xF3w Windows i&#x00A0;Cygwin (patrz&#x00A0;<a 
 href="#x1-190003.1.4">3.1.4<!--tex4ht:ref: sec:cygwin --></a> mogą w&#x00A0;przypadku uruchamiania niekt\xF3rych
 program\xF3w dostarczonych w&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live spotkać się z&#x00A0;niewystarczającą ilością dostępnej pamięci. Na przykład
@@ -4028,13 +4028,13 @@
 liczb rzeczywistych, a&#x00A0;Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;przy przetwarzaniu dokumentu zawierającego wiele dużych plik\xF3w
 czcionek.
-<!--l. 2136--><p class="indent" >  W&#x00A0;Cygwin można ten problem rozwiązać korzystając z porady zawartej w&#x00A0;Podręczniku Użytkownika
+<!--l. 2137--><p class="indent" >  W&#x00A0;Cygwin można ten problem rozwiązać korzystając z porady zawartej w&#x00A0;Podręczniku Użytkownika
 Cygwin (<a 
 href="http://www.cygwin.com/cygwin-ug-net/setup-maxmem.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://www.cygwin.com/cygwin-ug-net/setup-maxmem.html</span></a>).
-<!--l. 2140--><p class="indent" >  W&#x00A0;Windows należy utworzyć plik, np. <span 
+<!--l. 2141--><p class="indent" >  W&#x00A0;Windows należy utworzyć plik, np. <span 
 class="ec-lmtt-10">moremem.reg</span>, z&#x00A0;takimi czterema liniami:
-<!--l. 2142--><p class="indent" >
+<!--l. 2143--><p class="indent" >
  <div class="fancyvrb" id="fancyvrb13"><a 
 id="x1-53002r1"></a><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;</span><span 
@@ -4052,17 +4052,17 @@
 id="x1-53008r4"></a><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;"heap_chunk_in_mb"=dword:ffffff00</span></div>
-<!--l. 2149--><p class="noindent" >a&#x00A0;następnie wykonać (jako użytkownik z&#x00A0;prawami administratora) polecenie: <span 
+<!--l. 2150--><p class="noindent" >a&#x00A0;następnie wykonać (jako użytkownik z&#x00A0;prawami administratora) polecenie: <span 
 class="ec-lmtt-10">regedit /s moremem.reg</span>.
 Zamiast ustawień globalnych dla systemu, można też zmienić wielkość dostępnej pamięci jedynie dla
 bieżącego użytkownika, używając <span 
 class="ec-lmtt-10">HKEY_CURRENT_USER</span>.
-<!--l. 2213--><p class="noindent" >
+<!--l. 2214--><p class="noindent" >
  <h3 class="sectionHead"><span class="titlemark">7. </span> <a 
 id="x1-540007"></a>Instrukcja obsługi systemu Web2C</h3>
                                           
                                           
-<!--l. 2215--><p class="noindent" >Web2C to zestaw program\xF3w związanych z&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 2216--><p class="noindent" >Web2C to zestaw program\xF3w związanych z&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-em, tj. sam <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>, <span 
 class="logo-10">METAFONT</span>, MetaPost, B<span 
@@ -4073,7 +4073,7 @@
 innymi użytecznymi plikami jest dostępna pod adresem <a 
 href="http://tug.org/web2c" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/web2c</span></a>.
-<!--l. 2220--><p class="indent" >  Trochę historii: Oryginalna implementacja wykonana została przez Tomasa Rokickiego, kt\xF3ry w&#x00A0;roku 1987
+<!--l. 2221--><p class="indent" >  Trochę historii: Oryginalna implementacja wykonana została przez Tomasa Rokickiego, kt\xF3ry w&#x00A0;roku 1987
 stworzył pierwszy system <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-to-C, adaptując pliki wymiany (<span 
 class="ec-lmri-10">change files</span>) pod Unix-em (pierwotnie były one
@@ -4081,74 +4081,74 @@
 systemu, jego nazwa została zmieniona na Web-to-C. W&#x00A0;1990 roku prace nad projektem przejął Karl Berry
 wraz z&#x00A0;dziesiątkami wsp\xF3łpracownik\xF3w, w&#x00A0;roku 1997 pałeczkę przejął Olaf Weber, kt\xF3ry z powrotem
 przekazał ją w 2006 roku Karlowi.
-<!--l. 2228--><p class="indent" >  Web2C działa w systemach Unix, Windows 32-bitowy, (w&#x00A0;tym Mac OS X), i&#x00A0;innych systemach
+<!--l. 2229--><p class="indent" >  Web2C działa w systemach Unix, Windows 32-bitowy, (w&#x00A0;tym Mac OS X), i&#x00A0;innych systemach
 operacyjnych. System wykorzystuje oryginalne źr\xF3dła <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owe autorstwa Donalda Knutha oraz inne
 programy napisane w&#x00A0;<span 
 class="ec-lmtt-10">WEB </span>i&#x00A0;tłumaczy je na kod źr\xF3dłowy&#x00A0;C. Podstawowymi składnikami systemu
 są:
-<!--l. 2237--><p class="indent" >
+<!--l. 2238--><p class="indent" >
   <dl class="list1"><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">bibtex</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2238--><p class="noindent" >Tworzenie spis\xF3w bibliograficznych;
+   <!--l. 2239--><p class="noindent" >Tworzenie spis\xF3w bibliograficznych;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">dvicopy</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2239--><p class="noindent" >Modyfikowanie pliku DVI;
+   <!--l. 2240--><p class="noindent" >Modyfikowanie pliku DVI;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">dvitomp</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2240--><p class="noindent" >Konwersja DVI do MPX (rysunki MetaPost-a);
+   <!--l. 2241--><p class="noindent" >Konwersja DVI do MPX (rysunki MetaPost-a);
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">dvitype</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2241--><p class="noindent" >Konwersja DVI na plik tekstowy (ASCII);
+   <!--l. 2242--><p class="noindent" >Konwersja DVI na plik tekstowy (ASCII);
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">gftodvi</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2242--><p class="noindent" >Zamiana fontu GF na plik DVI;
+   <!--l. 2243--><p class="noindent" >Zamiana fontu GF na plik DVI;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">gftopk</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2243--><p class="noindent" >Zamiana fontu w&#x00A0;formacie GF na font spakowany (PK);
+   <!--l. 2244--><p class="noindent" >Zamiana fontu w&#x00A0;formacie GF na font spakowany (PK);
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">gftype</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2244--><p class="noindent" >Zamiana fontu GF na plik tekstowy (ASCII);
+   <!--l. 2245--><p class="noindent" >Zamiana fontu GF na plik tekstowy (ASCII);
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">mf</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2245--><p class="noindent" >Generowanie font\xF3w bitmapowych w formacie GF;
+   <!--l. 2246--><p class="noindent" >Generowanie font\xF3w bitmapowych w formacie GF;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">mft</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2246--><p class="noindent" >Skład plik\xF3w źr\xF3dłowych <span 
+   <!--l. 2247--><p class="noindent" >Skład plik\xF3w źr\xF3dłowych <span 
 class="logo-10">METAFONT</span>-a;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">mpost</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2247--><p class="noindent" >Tworzenie rysunk\xF3w oraz diagram\xF3w technicznych;
+   <!--l. 2248--><p class="noindent" >Tworzenie rysunk\xF3w oraz diagram\xF3w technicznych;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">patgen</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2248--><p class="noindent" >Tworzenie wzorc\xF3w przenoszenia wyraz\xF3w;
+   <!--l. 2249--><p class="noindent" >Tworzenie wzorc\xF3w przenoszenia wyraz\xF3w;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">pktogf</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2249--><p class="noindent" >Zamiana font\xF3w w formacie PK na fonty GF;
+   <!--l. 2250--><p class="noindent" >Zamiana font\xF3w w formacie PK na fonty GF;
                                           
                                           
   </dd><dt class="list">
@@ -4155,55 +4155,55 @@
 <span 
 class="ec-lmss-10">pktype</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2250--><p class="noindent" >Zamiana fontu PK na plik tekstowy (ASCII);
+   <!--l. 2251--><p class="noindent" >Zamiana fontu PK na plik tekstowy (ASCII);
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">pltotf</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2251--><p class="noindent" >Konwersja tekstowej listy właściwości do TFM;
+   <!--l. 2252--><p class="noindent" >Konwersja tekstowej listy właściwości do TFM;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">pooltype</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2252--><p class="noindent" >Wyświetlanie <span 
+   <!--l. 2253--><p class="noindent" >Wyświetlanie <span 
 class="ec-lmtt-10">WEB</span>-owych plik\xF3w pool;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">tangle</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2253--><p class="noindent" >Konwersja <span 
+   <!--l. 2254--><p class="noindent" >Konwersja <span 
 class="ec-lmtt-10">WEB </span>do języka Pascal;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">tex</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2254--><p class="noindent" >Skład tekstu;
+   <!--l. 2255--><p class="noindent" >Skład tekstu;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">tftopl</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2255--><p class="noindent" >Konwersja TFM do tekstowej listy właściwości (PL);
+   <!--l. 2256--><p class="noindent" >Konwersja TFM do tekstowej listy właściwości (PL);
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">vftovp</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2256--><p class="noindent" >Konwersja font\xF3w wirtualnych do wirtualnej listy właściwości (VPL);
+   <!--l. 2257--><p class="noindent" >Konwersja font\xF3w wirtualnych do wirtualnej listy właściwości (VPL);
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">vptovf</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2258--><p class="noindent" >Konwersja wirtualnej listy właściwości do font\xF3w wirtualnych;
+   <!--l. 2259--><p class="noindent" >Konwersja wirtualnej listy właściwości do font\xF3w wirtualnych;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmss-10">weave</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2259--><p class="noindent" >Konwersja <span 
+   <!--l. 2260--><p class="noindent" >Konwersja <span 
 class="ec-lmtt-10">WEB </span>do <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a.</dd></dl>
-<!--l. 2262--><p class="noindent" >Dokładny opis funkcji oraz składni tych program\xF3w zawarty jest w&#x00A0;dokumentacji poszczeg\xF3lnych pakiet\xF3w
+<!--l. 2263--><p class="noindent" >Dokładny opis funkcji oraz składni tych program\xF3w zawarty jest w&#x00A0;dokumentacji poszczeg\xF3lnych pakiet\xF3w
 samego Web2C. Do optymalnego korzystania z&#x00A0;instalacji Web2C przyda się znajomość kilku zasad rządzących
 całą rodziną program\xF3w.
-<!--l. 2268--><p class="indent" >  Wszystkie programy obsługują standardowe opcje GNU:
+<!--l. 2269--><p class="indent" >  Wszystkie programy obsługują standardowe opcje GNU:
   <dl class="description"><dt class="description">
 <span 
 class="ec-lmtk-10">--help</span><span 
@@ -4219,7 +4219,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtk-10">--version</span> </dt><dd 
 class="description">podaje informację o&#x00A0;wersji, po czym kończy działanie programu.</dd></dl>
-<!--l. 2276--><p class="indent" >  Do lokalizowania plik\xF3w programy oparte na Web2C używają biblioteki do przeszukiwania ścieżek zwanej
+<!--l. 2277--><p class="indent" >  Do lokalizowania plik\xF3w programy oparte na Web2C używają biblioteki do przeszukiwania ścieżek zwanej
 Kpathsea. Dla optymalizacji przeszukiwania <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owego drzewa podkatalog\xF3w biblioteka ta używa
 kombinacji zmiennych środowiskowych oraz kilku plik\xF3w konfiguracyjnych. Web2C potrafi obsługiwać
@@ -4232,11 +4232,11 @@
 katalogu.
                                           
                                           
-<!--l. 2290--><p class="noindent" >
+<!--l. 2291--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">7.1. </span> <a 
 id="x1-550007.1"></a>Przeszukiwanie ścieżek przez Kpathsea</h4>
-<!--l. 2293--><p class="noindent" >Opiszemy najpierw og\xF3lny mechanizm przeszukiwania ścieżek przez bibliotekę Kpathsea.
-<!--l. 2296--><p class="indent" >  Tym, co nazywamy <span 
+<!--l. 2294--><p class="noindent" >Opiszemy najpierw og\xF3lny mechanizm przeszukiwania ścieżek przez bibliotekę Kpathsea.
+<!--l. 2297--><p class="indent" >  Tym, co nazywamy <span 
 class="ec-lmri-10">ście</span><span 
 class="ec-lmri-10">żką przeszukiwania</span>, jest rozdzielona dwukropkami lub średnikami lista <span 
 class="ec-lmri-10">element</span><span 
@@ -4251,12 +4251,12 @@
 class="ec-lmtt-10">./my-file</span>, potem <span 
 class="ec-lmtt-10">/dir/my-file</span>, zwracając
 pierwszy odnaleziony (lub możliwie wszystkie).
-<!--l. 2304--><p class="indent" >  Aby optymalnie zaadaptować się do konwencji wszystkich system\xF3w operacyjnych, na systemach
+<!--l. 2305--><p class="indent" >  Aby optymalnie zaadaptować się do konwencji wszystkich system\xF3w operacyjnych, na systemach
 nieunixowych Kpathsea może używać jako separator\xF3w nazw ścieżek znak\xF3w innych niż dwukropek („<span 
 class="ec-lmtt-10">:</span>”) oraz
 „ciach” („<span 
 class="ec-lmtt-10">/</span>”).
-<!--l. 2309--><p class="indent" >  W&#x00A0;celu sprawdzenia konkretnego elementu <span 
+<!--l. 2310--><p class="indent" >  W&#x00A0;celu sprawdzenia konkretnego elementu <span 
 class="ec-lmro-10">p </span>ścieżki, Kpathsea najpierw sprawdza, czy zbudowana
 wcześniej baza danych (patrz „Baza nazw plik\xF3w” na str.&#x00A0;<a 
 href="#x1-630007.2">62<!--tex4ht:ref: Filename-database --></a>) odnosi się do <span 
@@ -4264,7 +4264,7 @@
 w&#x00A0;podkatalogu z&#x00A0;prefiksem&#x00A0;<span 
 class="ec-lmro-10">p</span>. Jeżeli tak, to specyfikacja ścieżki jest por\xF3wnywana z&#x00A0;zawartością
 bazy.
-<!--l. 2315--><p class="indent" >  Chociaż najprostszym i&#x00A0;najbardziej powszechnym elementem ścieżki jest nazwa katalogu, Kpathsea
+<!--l. 2316--><p class="indent" >  Chociaż najprostszym i&#x00A0;najbardziej powszechnym elementem ścieżki jest nazwa katalogu, Kpathsea
 korzysta z&#x00A0;dodatkowych możliwości w&#x00A0;przeszukiwaniu ścieżek: wielowarstwowych wartości domyślnych,
 zmiennych środowiskowych, wartości pliku konfiguracyjnego, lokalnych podkatalog\xF3w użytkownika oraz
 rekursywnego przeszukiwania podkatalog\xF3w. Można więc powiedzieć, że Kpathsea <span 
@@ -4271,18 +4271,18 @@
 class="ec-lmri-10">rozwija </span>element ścieżki,
 czyli transformuje wszystkie specyfikacje do nazwy podstawowej lub nazw katalog\xF3w. Jest to opisane
 w&#x00A0;kolejnych akapitach, w&#x00A0;kolejności, w&#x00A0;jakiej to zachodzi.
-<!--l. 2325--><p class="indent" >  Trzeba zauważyć, że jeżeli nazwa poszukiwanego pliku jest absolutna lub jawnie względna, tj.
+<!--l. 2326--><p class="indent" >  Trzeba zauważyć, że jeżeli nazwa poszukiwanego pliku jest absolutna lub jawnie względna, tj.
 zaczyna się od „<span 
 class="ec-lmtt-10">/</span>” lub „<span 
 class="ec-lmtt-10">./</span>” lub „<span 
 class="ec-lmtt-10">../</span>”, to Kpathsea ogranicza się do sprawdzenia, czy ten plik
 istnieje.
-<!--l. 2339--><p class="noindent" >
+<!--l. 2340--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">7.1.1. </span> <a 
 id="x1-560007.1.1"></a>Źr\xF3dła ścieżek</h5>
-<!--l. 2342--><p class="noindent" >Nazwa przeszukiwanej ścieżki może pochodzić z&#x00A0;wielu źr\xF3deł. Oto kolejność, w&#x00A0;jakiej Kpathsea ich
+<!--l. 2343--><p class="noindent" >Nazwa przeszukiwanej ścieżki może pochodzić z&#x00A0;wielu źr\xF3deł. Oto kolejność, w&#x00A0;jakiej Kpathsea ich
 używa:
-<!--l. 2345--><p class="indent" >
+<!--l. 2346--><p class="indent" >
   <ol class="enumerate1" >
   <li 
  class="enumerate" id="x1-56002x1">Zmienna    środowiskowa    ustawiana    przez    użytkownika,    np.    <span 
@@ -4309,13 +4309,13 @@
   </li>
   <li 
  class="enumerate" id="x1-56008x4">Wartości domyślne dla uruchamianych program\xF3w.</li></ol>
-<!--l. 2359--><p class="noindent" >Każdą z&#x00A0;tych wartości dla danej ścieżki przeszukiwania można zobaczyć, używając opcji diagnostyki błęd\xF3w
+<!--l. 2360--><p class="noindent" >Każdą z&#x00A0;tych wartości dla danej ścieżki przeszukiwania można zobaczyć, używając opcji diagnostyki błęd\xF3w
 (patrz „Diagnostyka błęd\xF3w” na str.&#x00A0;<a 
 href="#x1-670007.2.4">66<!--tex4ht:ref: sec:debugging --></a>).
-<!--l. 2363--><p class="noindent" >
+<!--l. 2364--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">7.1.2. </span> <a 
 id="x1-570007.1.2"></a>Pliki konfiguracyjne</h5>
-<!--l. 2366--><p class="noindent" >Kpathsea szuka ścieżek przeszukiwania i&#x00A0;innych definicji w&#x00A0;<span 
+<!--l. 2367--><p class="noindent" >Kpathsea szuka ścieżek przeszukiwania i&#x00A0;innych definicji w&#x00A0;<span 
 class="ec-lmri-10">plikach konfiguracyjnych </span>o&#x00A0;nazwach <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf.cnf</span>.
 Ścieżka przeszukiwania używana do znajdowania tych plik\xF3w określana jest przez zmienną <span 
@@ -4329,7 +4329,7 @@
 modyfikowany, gdyż zmiany będą utracone podczas aktualizacji.
                                           
                                           
-<!--l. 2379--><p class="indent" >  Czytane będą <span 
+<!--l. 2380--><p class="indent" >  Czytane będą <span 
 class="ec-lmri-10">wszystkie </span>pliki <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf.cnf </span>w&#x00A0;ścieżce przeszukiwania, a&#x00A0;definicje we wcześniejszych plikach
 zastąpią te w&#x00A0;p\xF3źniejszych. Tak więc w&#x00A0;ścieżce <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
@@ -4337,7 +4337,7 @@
 class="ec-lmtt-10">./texmf.cnf </span>zastąpią te
 z&#x00A0;<span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">$TEXMF/texmf.cnf</span></span></span>.
-<!--l. 2386--><p class="indent" >  Dociekliwy czytelnik może być zainteresowany sposobem, w&#x00A0;jaki programy znajdują plik <span 
+<!--l. 2387--><p class="indent" >  Dociekliwy czytelnik może być zainteresowany sposobem, w&#x00A0;jaki programy znajdują plik <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf.cnf</span>, skoro
 nie ma konieczności deklarowania specyficznej zmiennej środowiskowej systemu. Ot\xF3ż położenie domyślne jest
 wkompilowane w&#x00A0;programy jako względne do ich położenia (określanego, jak wiemy, w&#x00A0;ścieżce specyfikowanej
@@ -4347,7 +4347,7 @@
 class="ec-lmtt-10">../texmf-dist/web2c/</span></span>. Jeśli jawnie deklarujemy zmienną
 <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFCNF</span>, wymagane jest podanie bezwzględnej ścieżki.
-<!--l. 2395--><p class="indent" >  Podczas czytania zamieszczonego poniżej opisu formatu pliku <span 
+<!--l. 2396--><p class="indent" >  Podczas czytania zamieszczonego poniżej opisu formatu pliku <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf.cnf</span>, warto przeglądać jego zawartość.
 Położenie <span 
 class="ec-lmri-10">aktywnego </span>pliku znajdziemy za pomocą polecenia <span 
@@ -4363,7 +4363,7 @@
   kontynuacją bieżącego. Spacja na początku kolejnego wiersza nie jest ignorowana.
   </li>
   <li class="itemize">Pozostałe wiersze mają postać: <div class="alltt">
-   <!--l. 2410--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+   <!--l. 2411--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
   <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -4420,7 +4420,7 @@
   </li>
   <li class="itemize">Wszystkie definicje czytane są zanim cokolwiek zostanie rozwinięte, tak więc do zmiennych można się
   odwoływać przed ich zdefiniowaniem.</li></ul>
-<!--l. 2435--><p class="noindent" >Oto fragment pliku konfiguracyjnego ilustrujący większość opisanych powyżej reguł notacji:
+<!--l. 2436--><p class="noindent" >Oto fragment pliku konfiguracyjnego ilustrujący większość opisanych powyżej reguł notacji:
  <div class="fancyvrb" id="fancyvrb14">
 <a 
 id="x1-57002r1"></a><span 
@@ -4482,10 +4482,10 @@
 class="ec-lmtt-8x-x-87">&#x00A0;=</span><span 
 class="ec-lmtt-8x-x-87">&#x00A0;.;$TEXMF/{etex,tex}/{eplain,plain,generic;}//</span>
  </div>
-<!--l. 2443--><p class="noindent" >
+<!--l. 2444--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">7.1.3. </span> <a 
 id="x1-580007.1.3"></a>Rozwijanie ścieżek</h5>
-<!--l. 2446--><p class="noindent" >Kpathsea rozpoznaje w&#x00A0;ścieżkach przeszukiwania pewne specjalne znaki oraz konstrukcje, podobne do tych,
+<!--l. 2447--><p class="noindent" >Kpathsea rozpoznaje w&#x00A0;ścieżkach przeszukiwania pewne specjalne znaki oraz konstrukcje, podobne do tych,
 kt\xF3re są dostępne w&#x00A0;powłokach system\xF3w typu Unix. Jako og\xF3lny przykład: złożona ścieżka
 <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">~$USER/{foo,bar}//baz</span></span></span> rozwija się do wszystkich podkatalog\xF3w pod katalogami <span 
@@ -4497,10 +4497,10 @@
 podrozdziałach.
                                           
                                           
-<!--l. 2455--><p class="noindent" >
+<!--l. 2456--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">7.1.4. </span> <a 
 id="x1-590007.1.4"></a>Rozwijanie domyślne</h5>
-<!--l. 2459--><p class="noindent" >Jeżeli ścieżka przeszukiwania największego uprzywilejowania (patrz „Źr\xF3dła ścieżek” na str.&#x00A0;<a 
+<!--l. 2460--><p class="noindent" >Jeżeli ścieżka przeszukiwania największego uprzywilejowania (patrz „Źr\xF3dła ścieżek” na str.&#x00A0;<a 
 href="#x1-560007.1.1">57<!--tex4ht:ref: Path-sources --></a>) zawiera
 <span 
 class="ec-lmri-10">dodatkowy dwukropek </span>(np. na początku, na końcu lub podw\xF3jny), to Kpathsea wstawia w&#x00A0;tym miejscu
@@ -4508,7 +4508,7 @@
 ścieżka ma dodatkowy dwukropek, to dzieje się dalej to samo. Przykładowo, jeżeli ustawić zmienną
 środowiskową
  <div class="alltt">
-<!--l. 2468--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2469--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -4520,7 +4520,7 @@
 class="ec-lmtt-10">TEXINPUTS </span>pobraną z&#x00A0;<span 
 class="ec-lmtt-10">texmf.cnf</span>
  <div class="alltt">
-<!--l. 2473--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2474--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;.:$TEXMF//tex</span>
@@ -4527,20 +4527,20 @@
 </div>
 </div> to końcową wartością użytą w&#x00A0;przeszukiwaniu będzie:
  <div class="alltt">
-<!--l. 2478--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2479--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;/home/karl:.:$TEXMF//tex</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 2482--><p class="indent" >  Ponieważ nieużytecznym byłoby wstawiać wartość domyślną w&#x00A0;więcej niż jednym miejscu, Kpathsea
+<!--l. 2483--><p class="indent" >  Ponieważ nieużytecznym byłoby wstawiać wartość domyślną w&#x00A0;więcej niż jednym miejscu, Kpathsea
 zmienia tylko jeden dodatkowy „<span 
 class="ec-lmtt-10">:</span>”&#x00A0;i&#x00A0;pozostawia inne bez zmian. Kpathsea najpierw szuka dwukropk\xF3w na
 początku linii, potem na końcu, a&#x00A0;następnie podw\xF3jnych.
-<!--l. 2487--><p class="noindent" >
+<!--l. 2488--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">7.1.5. </span> <a 
 id="x1-600007.1.5"></a>Rozwijanie nawias\xF3w</h5>
-<!--l. 2490--><p class="noindent" >Użyteczna jest możliwość rozwijania nawias\xF3w, co oznacza, że np. <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
+<!--l. 2491--><p class="noindent" >Użyteczna jest możliwość rozwijania nawias\xF3w, co oznacza, że np. <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">v{a,b}w</span></span></span> rozwija się do <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">vaw:vbw</span></span></span>. Nawiasy
 można też zagnieżdżać. Funkcji tej można użyć do zaimplementowania r\xF3żnych hierarchii <span class="TEX">T<span 
@@ -4555,7 +4555,7 @@
  <div class="fancyvrb" id="fancyvrb15"><a 
 id="x1-60002r1"></a>&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;TEXMF&#x00A0;=&#x00A0;{$TEXMFVAR,$TEXMFHOME,!!$TEXMFLOCAL,!!$TEXMFDIST}</div>
 </div>
-<!--l. 2499--><p class="nopar" >Używając jej, można następnie zdefiniować na przykład:
+<!--l. 2500--><p class="nopar" >Używając jej, można następnie zdefiniować na przykład:
                                           
                                           
  <div class="verbatim" id="verbatim-3">
@@ -4562,7 +4562,7 @@
  <div class="fancyvrb" id="fancyvrb16"><a 
 id="x1-60004r1"></a>&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;TEXINPUTS&#x00A0;=&#x00A0;.;$TEXMF/tex//</div>
 </div>
-<!--l. 2503--><p class="nopar" >co oznacza, że po szukaniu w&#x00A0;katalogu bieżącym będą przeszukane kolejno <span 
+<!--l. 2504--><p class="nopar" >co oznacza, że po szukaniu w&#x00A0;katalogu bieżącym będą przeszukane kolejno <span 
 class="ec-lmtt-10">$TEXMFVAR/tex</span>, <span 
 class="ec-lmtt-10">$TEXMFHOME/tex</span>,
 <span 
@@ -4576,10 +4576,10 @@
 wersjami. Używanie zmiennej <span 
 class="ec-lmtt-10">$TEXMF </span>we wszystkich definicjach daje pewność, że najpierw przeszukiwane jest
 drzewo uaktualnione.
-<!--l. 2515--><p class="noindent" >
+<!--l. 2516--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">7.1.6. </span> <a 
 id="x1-610007.1.6"></a>Rozwijanie podkatalog\xF3w</h5>
-<!--l. 2518--><p class="noindent" >Dwa lub więcej kolejnych „ciach\xF3w” („/”) w&#x00A0;elemencie ścieżki, występujących po nazwie katalogu&#x00A0;<span 
+<!--l. 2519--><p class="noindent" >Dwa lub więcej kolejnych „ciach\xF3w” („/”) w&#x00A0;elemencie ścieżki, występujących po nazwie katalogu&#x00A0;<span 
 class="ec-lmro-10">d</span>,
 zastępowanych jest przez wszystkie podkatalogi&#x00A0;<span 
 class="ec-lmro-10">d</span>, najpierw podkatalogi znajdujące się bezpośrednio pod&#x00A0;<span 
@@ -4588,7 +4588,7 @@
 <span 
 class="ec-lmri-10">nieokre</span><span 
 class="ec-lmri-10">ślona</span>.
-<!--l. 2524--><p class="indent" >  Jeśli wyszczeg\xF3lni się człony nazwy pliku po „<span 
+<!--l. 2525--><p class="indent" >  Jeśli wyszczeg\xF3lni się człony nazwy pliku po „<span 
 class="ec-lmtt-10">//</span>”, to uwzględnione zostaną tylko te podkatalogi, kt\xF3re
 zawierają powyższe człony. Na przykład „<span 
 class="ec-lmtt-10">/a//b</span>” rozwija się do katalog\xF3w <span 
@@ -4598,43 +4598,43 @@
 nie do <span 
 class="ec-lmtt-10">/a/b/c </span>czy <span 
 class="ec-lmtt-10">/a/1</span>.
-<!--l. 2529--><p class="indent" >  Możliwe jest wielokrotne użycie „<span 
+<!--l. 2530--><p class="indent" >  Możliwe jest wielokrotne użycie „<span 
 class="ec-lmtt-10">//</span>” w&#x00A0;ścieżce, jednakże „<span 
 class="ec-lmtt-10">//</span>” występujące na początku ścieżki nie jest
 brane pod uwagę.
-<!--l. 2532--><p class="noindent" >
+<!--l. 2533--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">7.1.7. </span> <a 
 id="x1-620007.1.7"></a>Lista znak\xF3w specjalnych i&#x00A0;ich znaczeń – podsumowanie</h5>
-<!--l. 2534--><p class="noindent" >Poniższa lista podsumowuje znaczenie znak\xF3w specjalnych w&#x00A0;plikach konfiguracyjnych.
-<!--l. 2539--><p class="noindent" >
+<!--l. 2535--><p class="noindent" >Poniższa lista podsumowuje znaczenie znak\xF3w specjalnych w&#x00A0;plikach konfiguracyjnych.
+<!--l. 2540--><p class="noindent" >
   <dl class="list1"><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">:</span>   </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2540--><p class="noindent" >znak rozdzielający w&#x00A0;specyfikacji ścieżki; umieszczony na początku lub na końcu ścieżki zastępuje
+   <!--l. 2541--><p class="noindent" >znak rozdzielający w&#x00A0;specyfikacji ścieżki; umieszczony na początku lub na końcu ścieżki zastępuje
   domyślne rozwinięcie ścieżki;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">;</span>   </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2542--><p class="noindent" >znak rozdzielający dla system\xF3w nieuniksowych (działa tak jak <span 
+   <!--l. 2543--><p class="noindent" >znak rozdzielający dla system\xF3w nieuniksowych (działa tak jak <span 
 class="ec-lmtt-10">:</span>);
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">$</span>   </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2544--><p class="noindent" >rozwijanie zmiennej;
+   <!--l. 2545--><p class="noindent" >rozwijanie zmiennej;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">~</span>   </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2545--><p class="noindent" >oznacza katalog gł\xF3wny użytkownika;
+   <!--l. 2546--><p class="noindent" >oznacza katalog gł\xF3wny użytkownika;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">{</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x2026;}</span>  </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2546--><p class="noindent" >rozwijanie nawias\xF3w, np. <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
+   <!--l. 2547--><p class="noindent" >rozwijanie nawias\xF3w, np. <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">a{1,2}b</span></span></span> zmieni się w&#x00A0;<span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">a1b:a2b</span></span></span>;
   </dd><dt class="list">
@@ -4641,17 +4641,17 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">//</span>   </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2548--><p class="noindent" >rozwijanie podkatalog\xF3w (może wystąpić gdziekolwiek w&#x00A0;ścieżce, poza jej początkiem);
+   <!--l. 2549--><p class="noindent" >rozwijanie podkatalog\xF3w (może wystąpić gdziekolwiek w&#x00A0;ścieżce, poza jej początkiem);
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">%</span>   </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2550--><p class="noindent" >początek komentarza, obejmującego wszystkie znaki do końca linii;
+   <!--l. 2551--><p class="noindent" >początek komentarza, obejmującego wszystkie znaki do końca linii;
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">\</span>   </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2552--><p class="noindent" >znak kontynuacji (pozwala na przełamanie wiersza z&#x00A0;wyrażeniem);
+   <!--l. 2553--><p class="noindent" >znak kontynuacji (pozwala na przełamanie wiersza z&#x00A0;wyrażeniem);
                                           
                                           
   </dd><dt class="list">
@@ -4658,13 +4658,13 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">!!</span>   </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2554--><p class="noindent" >przeszukiwanie <span 
+   <!--l. 2555--><p class="noindent" >przeszukiwanie <span 
 class="ec-lmri-10">tylko </span>bazy danych, a&#x00A0;<span 
 class="ec-lmri-10">nie </span>dysku.</dd></dl>
-<!--l. 2559--><p class="noindent" >
+<!--l. 2560--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">7.2. </span> <a 
 id="x1-630007.2"></a>Bazy nazw plik\xF3w</h4>
-<!--l. 2562--><p class="noindent" >Podczas przeszukiwania Kpathsea stara się zminimalizować dostęp do dysku. Niemniej, w&#x00A0;przypadku instalacji
+<!--l. 2563--><p class="noindent" >Podczas przeszukiwania Kpathsea stara się zminimalizować dostęp do dysku. Niemniej, w&#x00A0;przypadku instalacji
 ze zbyt dużą liczbą katalog\xF3w przeglądanie każdego dopuszczalnego katalogu w&#x00A0;poszukiwaniu pliku może
 zabierać sporo czasu (ma to miejsce zwłaszcza, jeżeli przeszukać trzeba setki katalog\xF3w z&#x00A0;fontami).
 Dlatego też Kpathsea może używać zewnętrznego pliku z&#x00A0;„bazą danych” o&#x00A0;nazwie <span 
@@ -4671,15 +4671,15 @@
 class="ec-lmtt-10">ls-R</span>, kt\xF3ry
 zawiera przypisania plik\xF3w do katalog\xF3w. Unika się w&#x00A0;ten spos\xF3b czasochłonnego przeszukiwania
 dysku.
-<!--l. 2571--><p class="indent" >  Drugi plik z&#x00A0;bazą danych – <span 
+<!--l. 2572--><p class="indent" >  Drugi plik z&#x00A0;bazą danych – <span 
 class="ec-lmtt-10">aliases </span>– pozwala na nadawanie dodatkowych nazw plikom zawartym w&#x00A0;<span 
 class="ec-lmtt-10">ls-R</span>.
 Może to być pomocne do adaptacji do DOS-owej konwencji „8.3” nazewnictwa plik\xF3w w&#x00A0;plikach
 źr\xF3dłowych.
-<!--l. 2576--><p class="noindent" >
+<!--l. 2577--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">7.2.1. </span> <a 
 id="x1-640007.2.1"></a>Baza nazw plik\xF3w</h5>
-<!--l. 2579--><p class="noindent" >Jak wspomniano, plik zawierający gł\xF3wną bazę nazw plik\xF3w musi nosić nazwę <span 
+<!--l. 2580--><p class="noindent" >Jak wspomniano, plik zawierający gł\xF3wną bazę nazw plik\xF3w musi nosić nazwę <span 
 class="ec-lmtt-10">ls-R</span>. W&#x00A0;katalogu
 podstawowym każdej hierarchii <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owej (domyślnie <span 
@@ -4689,13 +4689,13 @@
 hierarchia. Kpathsea szuka pliku <span 
 class="ec-lmtt-10">ls-R </span>w&#x00A0;ścieżce <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFDBS</span>.
-<!--l. 2586--><p class="indent" >  Najlepszym sposobem stworzenia i&#x00A0;utrzymywania pliku <span 
+<!--l. 2587--><p class="indent" >  Najlepszym sposobem stworzenia i&#x00A0;utrzymywania pliku <span 
 class="ec-lmtt-10">ls-R </span>jest uruchomienie skryptu <span 
 class="ec-lmtt-10">mktexlsr</span>,
 będącego składnikiem dystrybucji. Jest on wywoływany przez r\xF3żne skrypty typu „<span 
 class="ec-lmtt-10">mktex...</span>”. W&#x00A0;zasadzie
 skrypt ten jedynie wykonuje polecenie <div class="alltt">
-<!--l. 2590--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2591--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">cd</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -4712,15 +4712,15 @@
 działa prawidłowo). Aby mieć pewność, że baza danych jest zawsze aktualna, wygodnie jest przebudowywać
 ją regularnie za pomocą demona <span 
 class="ec-lmtt-10">cron</span>.
-<!--l. 2601--><p class="indent" >  Jeśli pliku nie ma w&#x00A0;bazie danych, Kpathsea domyślnie przechodzi do przeszukiwania dysku. Jeżeli jednak
+<!--l. 2602--><p class="indent" >  Jeśli pliku nie ma w&#x00A0;bazie danych, Kpathsea domyślnie przechodzi do przeszukiwania dysku. Jeżeli jednak
 dany element ścieżki zaczyna się od „<span 
 class="ec-lmtt-10">!!</span>”, to w&#x00A0;poszukiwaniu tego elementu sprawdzona zostanie <span 
 class="ec-lmri-10">jedynie </span>baza
 danych, a&#x00A0;nigdy dysk.
-<!--l. 2606--><p class="noindent" >
+<!--l. 2607--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">7.2.2. </span> <a 
 id="x1-650007.2.2"></a>kpsewhich – program do przeszukiwania ścieżek</h5>
-<!--l. 2609--><p class="noindent" >Przeszukiwanie ścieżek przez program <span 
+<!--l. 2610--><p class="noindent" >Przeszukiwanie ścieżek przez program <span 
 class="ec-lmtt-10">kpsewhich </span>jest niezależne od jakiejkolwiek aplikacji. Może on być
 przydatny jako rodzaj programu <span 
 class="ec-lmtt-10">find</span>, za pomocą kt\xF3rego lokalizować można pliki w&#x00A0;hierarchiach <span class="TEX">T<span 
@@ -4728,7 +4728,7 @@
 (jest on używany intensywnie w&#x00A0;skryptach „<span 
 class="ec-lmtt-10">mktex...</span>” tej dystrybucji).
  <div class="alltt">
-<!--l. 2615--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2616--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -4745,12 +4745,12 @@
 class="ec-lmtt-10">-</span>”, jak i&#x00A0;od „<span 
 class="ec-lmtt-10">--</span>”, a&#x00A0;dozwolony jest
 każdy jednoznaczny skr\xF3t.
-<!--l. 2621--><p class="indent" >  Kpathsea traktuje każdy argument niebędący parametrem jako nazwę pliku i&#x00A0;zwraca pierwszą odnalezioną
+<!--l. 2622--><p class="indent" >  Kpathsea traktuje każdy argument niebędący parametrem jako nazwę pliku i&#x00A0;zwraca pierwszą odnalezioną
 nazwę. Nie ma parametru nakazującego zwracanie wszystkich nazw plik\xF3w o&#x00A0;określonej nazwie (w&#x00A0;tym celu
 można wykorzystać Unix-owy program „<span 
 class="ec-lmtt-10">find</span>”).
-<!--l. 2626--><p class="indent" >  Oto ważniejsze parametry.
-<!--l. 2628--><p class="noindent" >
+<!--l. 2627--><p class="indent" >  Oto ważniejsze parametry.
+<!--l. 2629--><p class="noindent" >
                                           
                                           
   <dl class="list1"><dt class="list">
@@ -4758,7 +4758,7 @@
 class="ec-lmtt-10">--dpi=</span><span 
 class="ec-lmro-10">num</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2629--><p class="noindent" ><br 
+   <!--l. 2630--><p class="noindent" ><br 
 class="newline" />Ustaw rozdzielczość na „<span 
 class="ec-lmro-10">num</span>”; ma to tylko wpływ na przeszukiwanie font\xF3w „<span 
 class="ec-lmtt-10">gf</span>” i&#x00A0;„<span 
@@ -4771,7 +4771,7 @@
 class="ec-lmtt-10">--format=</span><span 
 class="ec-lmro-10">nazwa</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2634--><p class="noindent" ><br 
+   <!--l. 2635--><p class="noindent" ><br 
 class="newline" />Ustawienie formatu (typu pliku) przeszukiwania na „<span 
 class="ec-lmro-10">nazwa</span>”. Domyślnie format odgadywany jest
   z&#x00A0;nazwy pliku. Dla format\xF3w, kt\xF3re nie mają przydzielonego jednoznacznego rozszerzenia, takich
@@ -4784,7 +4784,7 @@
 class="ec-lmtt-10">--mode=</span><span 
 class="ec-lmro-10">string</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2642--><p class="noindent" ><br 
+   <!--l. 2643--><p class="noindent" ><br 
 class="newline" />Ustaw nazwę trybu na „<span 
 class="ec-lmro-10">string</span>”; dotyczy to jedynie szukania font\xF3w „<span 
 class="ec-lmtt-10">gf</span>” oraz „<span 
@@ -4794,7 +4794,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">--must-exist</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2647--><p class="noindent" ><br 
+   <!--l. 2648--><p class="noindent" ><br 
 class="newline" />Zr\xF3b wszystko co możliwe, aby odnaleźć pliki, włączając w&#x00A0;to przede wszystkim przeszukanie
   dysku. Domyślnie, w&#x00A0;celu zwiększeniu efektywności działania, sprawdzana jest tylko baza <span 
 class="ec-lmtt-10">ls-R</span>.
@@ -4803,7 +4803,7 @@
 class="ec-lmtt-10">--path=</span><span 
 class="ec-lmro-10">string</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2652--><p class="noindent" ><br 
+   <!--l. 2653--><p class="noindent" ><br 
 class="newline" />Szukaj w&#x00A0;ścieżce „<span 
 class="ec-lmro-10">string</span>” (rozdzielonej, jak zwykle, dwukropkami), zamiast zgadywać ścieżkę
   przeszukiwania z&#x00A0;nazwy pliku. „<span 
@@ -4816,7 +4816,7 @@
 class="ec-lmtt-10">--progname=</span><span 
 class="ec-lmro-10">nazwa</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2658--><p class="noindent" ><br 
+   <!--l. 2659--><p class="noindent" ><br 
 class="newline" />Ustaw nazwę programu na „<span 
 class="ec-lmro-10">nazwa</span>”. Może to mieć wpływ na ścieżkę przeszukiwania poprzez
   „<span 
@@ -4828,7 +4828,7 @@
 class="ec-lmtt-10">--show-path=</span><span 
 class="ec-lmro-10">nazwa</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2663--><p class="noindent" ><br 
+   <!--l. 2664--><p class="noindent" ><br 
 class="newline" />Pokazuje ścieżkę używaną do poszukiwania plik\xF3w typu „<span 
 class="ec-lmro-10">nazwa</span>”. Użyć można zar\xF3wno
   rozszerzenia („<span 
@@ -4840,15 +4840,15 @@
 class="ec-lmtt-10">--debug=</span><span 
 class="ec-lmro-10">num</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2668--><p class="noindent" ><br 
+   <!--l. 2669--><p class="noindent" ><br 
 class="newline" />ustawia parametry wykrywania błęd\xF3w na „<span 
 class="ec-lmro-10">num</span>”.</dd></dl>
-<!--l. 2677--><p class="noindent" >
+<!--l. 2678--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">7.2.3. </span> <a 
 id="x1-660007.2.3"></a>Przykłady użycia</h5>
-<!--l. 2680--><p class="noindent" >Przyjrzyjmy sie teraz, jak działa Kpathsea.
+<!--l. 2681--><p class="noindent" >Przyjrzyjmy sie teraz, jak działa Kpathsea.
  <div class="alltt">
-<!--l. 2682--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2683--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -4869,7 +4869,7 @@
 class="ec-lmtt-10">tex/latex/base</span>, pod katalogiem nadrzędnym „<span 
 class="ec-lmtt-10">texmf-dist</span>”. Podobnie wszystkie poniższe pliki odnajdywane
 są bezproblemowo dzięki swoim jednoznacznym rozszerzeniom: <div class="alltt">
-<!--l. 2693--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2694--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -4907,12 +4907,12 @@
 class="ec-lmtt-10">/usr/local/texmf-dist/bibtex/bib/beebe/tugboat.bib</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 2706--><p class="noindent" >(ostatni plik to B<span 
+<!--l. 2707--><p class="noindent" >(ostatni plik to B<span 
 class="ec-lmcsc-10">ib</span><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owa baza bibliograficzna dla artykuł\xF3w <span 
 class="ec-lmri-10">TUGBoat</span>).
  <div class="alltt">
-<!--l. 2709--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2710--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -4928,7 +4928,7 @@
 Computer Modern (wynika to z&#x00A0;faktu używania w&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live font\xF3w PostScript-owych Type1).
 <div class="alltt">
-<!--l. 2719--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2720--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -4945,7 +4945,7 @@
 class="logo-10">METAFONT</span>-owym trybem naszej instalacji jest <span 
 class="ec-lmtt-10">ljfour </span>z&#x00A0;podstawową rozdzielczością 600dpi, zwracany jest
 taki właśnie wynik. <div class="alltt">
-<!--l. 2729--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2730--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -4961,7 +4961,7 @@
 utworzyć pliki <span 
 class="ec-lmtt-10">.pk </span>w&#x00A0;wymaganej rozdzielczości (używając skryptu <span 
 class="ec-lmss-10">mktexpk</span>).
-<!--l. 2739--><p class="indent" >  Przeanalizujmy teraz pliki nagł\xF3wkowe i&#x00A0;konfiguracyjne programu <span 
+<!--l. 2740--><p class="indent" >  Przeanalizujmy teraz pliki nagł\xF3wkowe i&#x00A0;konfiguracyjne programu <span 
 class="ec-lmss-10">dvips</span>. Najpierw szukamy pliku
 PostScript-owego prologu <span 
 class="ec-lmtt-10">tex.pro</span>, wykorzystywanego dla potrzeb <span class="TEX">T<span 
@@ -4981,7 +4981,7 @@
 <div class="alltt">
                                           
                                           
-<!--l. 2751--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2752--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -5007,11 +5007,11 @@
 class="ec-lmtt-10">/usr/local/texmf-var/fonts/map/dvips/updmap/psfonts.map</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 2760--><p class="indent" >  Następnie przyjrzyjmy się bliżej plikom pomocniczym font\xF3w Times z&#x00A0;kolekcji URW. W&#x00A0;standardzie
+<!--l. 2761--><p class="indent" >  Następnie przyjrzyjmy się bliżej plikom pomocniczym font\xF3w Times z&#x00A0;kolekcji URW. W&#x00A0;standardzie
 nazewnictwa font\xF3w mają one prefiks „<span 
 class="ec-lmtt-10">utm</span>”. Pierwszy plik, kt\xF3rego szukamy, to plik konfiguracyjny,
 zawierający nazwę pliku z&#x00A0;przemapowaniem font\xF3w: <div class="alltt">
-<!--l. 2764--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2765--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -5025,7 +5025,7 @@
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;/usr/local/texmf-dist/dvips/psnfss/config.utm</span>
 </div>
 </div> W&#x00A0;pliku tym znajduje się wiersz: <div class="alltt">
-<!--l. 2769--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2770--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;p</span><span 
@@ -5033,7 +5033,7 @@
 </div>
 </div> wskazujący na plik <span 
 class="ec-lmtt-10">utm.map</span>, kt\xF3ry chcemy zlokalizować w&#x00A0;następnej kolejności: <div class="alltt">
-<!--l. 2774--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2775--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -5046,7 +5046,7 @@
 </div>
 </div> Plik z&#x00A0;przemapowaniem definiuje nazwy czcionek PostScriptowych Type1 w&#x00A0;zestawie font\xF3w URW, zaś jego
 zawartość wygląda następująco (pokazane są tylko fragmenty wierszy): <div class="alltt">
-<!--l. 2781--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2782--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">utmb8r</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -5094,7 +5094,7 @@
 class="ec-lmtt-10">utmr8a.pfb </span>w&#x00A0;drzewie
 katalog\xF3w <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf</span>: <div class="alltt">
-<!--l. 2791--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2792--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -5106,22 +5106,22 @@
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;/usr/local/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmr8a.pfb</span>
 </div>
 </div>
-<!--l. 2798--><p class="indent" >  Powyższe przykłady pokazują, jak łatwo można znajdować lokalizację danego pliku. Jest to ważne
+<!--l. 2799--><p class="indent" >  Powyższe przykłady pokazują, jak łatwo można znajdować lokalizację danego pliku. Jest to ważne
 zwłaszcza w\xF3wczas, gdy istnieje podejrzenie, że gdzieś zawieruszyła się błędna wersja jakiegoś pliku; <span 
 class="ec-lmss-10">kpsewhich</span>
 pokaże tylko pierwszy napotkany plik.
                                           
                                           
-<!--l. 2803--><p class="noindent" >
+<!--l. 2804--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">7.2.4. </span> <a 
 id="x1-670007.2.4"></a>Diagnostyka błęd\xF3w</h5>
-<!--l. 2806--><p class="noindent" >Czasami niezbędne są informacje o&#x00A0;tym, jak program sobie radzi z&#x00A0;odniesieniami do plik\xF3w. Aby dało się je
+<!--l. 2807--><p class="noindent" >Czasami niezbędne są informacje o&#x00A0;tym, jak program sobie radzi z&#x00A0;odniesieniami do plik\xF3w. Aby dało się je
 uzyskać w&#x00A0;wygodny spos\xF3b, Kpathsea oferuje r\xF3żne poziomy diagnostyki błęd\xF3w:
   <dl class="list1"><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;1</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2810--><p class="noindent" >wywołania <span 
+   <!--l. 2811--><p class="noindent" >wywołania <span 
 class="ec-lmtt-10">stat </span>(testy pliku). Podczas uruchamiania z&#x00A0;uaktualnioną bazą danych <span 
 class="ec-lmtt-10">ls-R </span>nie
   powinno to przeważnie dawać żadnego wyniku.
@@ -5129,7 +5129,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;2</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2813--><p class="noindent" >Zapis odwołań do tablic asocjacyjnych (<span 
+   <!--l. 2814--><p class="noindent" >Zapis odwołań do tablic asocjacyjnych (<span 
 class="ec-lmri-10">hash tables</span>), takich jak baza <span 
 class="ec-lmtt-10">ls-R</span>, pliki przemapowań,
   pliki konfiguracyjne.
@@ -5137,41 +5137,41 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;4</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2815--><p class="noindent" >Operacje otwarcia i&#x00A0;zamknięcia pliku.
+   <!--l. 2816--><p class="noindent" >Operacje otwarcia i&#x00A0;zamknięcia pliku.
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;8</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2816--><p class="noindent" >Og\xF3lne informacje o&#x00A0;ścieżkach dla typ\xF3w plik\xF3w szukanych przez Kpathsea; użyteczne do
+   <!--l. 2817--><p class="noindent" >Og\xF3lne informacje o&#x00A0;ścieżkach dla typ\xF3w plik\xF3w szukanych przez Kpathsea; użyteczne do
   znalezienia ścieżki zdefiniowanej dla danego pliku.
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">16</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2819--><p class="noindent" >Lista katalog\xF3w dla każdego z&#x00A0;element\xF3w ścieżki (odnosi się tylko do poszukiwań na dysku).
+   <!--l. 2820--><p class="noindent" >Lista katalog\xF3w dla każdego z&#x00A0;element\xF3w ścieżki (odnosi się tylko do poszukiwań na dysku).
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">32</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2821--><p class="noindent" >Poszukiwania plik\xF3w.
+   <!--l. 2822--><p class="noindent" >Poszukiwania plik\xF3w.
   </dd><dt class="list">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">64</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2822--><p class="noindent" >Wartości zmiennych.</dd></dl>
-<!--l. 2824--><p class="noindent" >Wartość <span 
+   <!--l. 2823--><p class="noindent" >Wartości zmiennych.</dd></dl>
+<!--l. 2825--><p class="noindent" >Wartość <span 
 class="ec-lmtt-10">-1 </span>ustawia wszystkie powyższe opcje – w&#x00A0;praktyce, poszukując przyczyny błęd\xF3w, prawdopodobnie
 będziesz zawsze używać tych poziom\xF3w.
-<!--l. 2828--><p class="indent" >  Podobnie w&#x00A0;przypadku programu <span 
+<!--l. 2829--><p class="indent" >  Podobnie w&#x00A0;przypadku programu <span 
 class="ec-lmss-10">dvips</span>, ustawiając kombinację przełącznik\xF3w wykrywania błęd\xF3w, można
 dokładnie śledzić, skąd pochodzą pliki. W&#x00A0;sytuacji gdy plik nie zostanie odnaleziony, widać,
 w&#x00A0;kt\xF3rych katalogach program szukał danego pliku, dzięki czemu można się zorientować, w&#x00A0;czym
 problem.
-<!--l. 2834--><p class="indent" >  Og\xF3lnie m\xF3wiąc, ponieważ programy odwołują się wewnętrznie do biblioteki Kpathsea, opcje wykrywania
+<!--l. 2835--><p class="indent" >  Og\xF3lnie m\xF3wiąc, ponieważ programy odwołują się wewnętrznie do biblioteki Kpathsea, opcje wykrywania
 błęd\xF3w można wybrać przy użyciu zmiennej środowiskowej <span 
 class="ec-lmtt-10">KPATHSEA_DEBUG</span>, ustawiając ją na opisaną
 powyżej wartość (kombinację wartości).
-<!--l. 2839--><p class="noindent" ><span 
+<!--l. 2840--><p class="noindent" ><span 
 class="ec-lmbx-10">Uwaga dla u</span><span 
 class="ec-lmbx-10">żytkownik</span><span 
 class="ec-lmbx-10">\xF3w Windows: </span>w&#x00A0;systemie tym niełatwo przekierować komunikaty
@@ -5179,7 +5179,7 @@
 class="ec-lmtt-10">SET</span>
 <span 
 class="ec-lmtt-10">KPATHSEA_DEBUG_OUTPUT=err.log</span>.
-<!--l. 2849--><p class="indent" >  Rozważmy na przykład mały <span class="LATEX">L<span class="A">A</span><span class="TEX">T<span 
+<!--l. 2850--><p class="indent" >  Rozważmy na przykład mały <span class="LATEX">L<span class="A">A</span><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span></span>-owy plik źr\xF3dłowy <span 
 class="ec-lmtt-10">hello-world.tex</span>, kt\xF3ry zawiera:
                                           
@@ -5191,12 +5191,12 @@
 id="x1-67006r3"></a>&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;Hello&#x00A0;World!<br class="fancyvrb" /><a 
 id="x1-67008r4"></a>&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;\end{document}</div>
 </div>
-<!--l. 2856--><p class="nopar" >Ten mały plik korzysta jedynie z&#x00A0;fontu <span 
+<!--l. 2857--><p class="nopar" >Ten mały plik korzysta jedynie z&#x00A0;fontu <span 
 class="ec-lmtt-10">cmr10</span>. Przyjrzyjmy się, jak <span 
 class="ec-lmss-10">dvips </span>przygotowuje plik PostScript-owy
 (chcemy użyć wersji Type1 fontu Computer Modern, stąd opcja <span 
 class="ec-lmtt-10">-Pcms</span>). <div class="alltt">
-<!--l. 2860--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2861--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -5214,7 +5214,7 @@
 href="../../../../texmf-dist/doc/dvips/dvips.pdf" >texmf-dist/doc/dvips/dvips.pdf</a>). Komunikaty z&#x00A0;uruchomienia programu (nieco zmodyfikowane) znajdują się
 na&#x00A0;rys.&#x00A0;<a 
 href="#x1-67031r13">13<!--tex4ht:ref: fig:dvipsdbga --></a>.
-<!--l. 2869--><p class="indent" >  <a 
+<!--l. 2870--><p class="indent" >  <a 
 id="x1-67031r13"></a><hr class="float"><div class="float" 
 >
                                           
@@ -5293,7 +5293,7 @@
                                           
                                           
  </div><hr class="endfloat" />
-<!--l. 2875--><p class="indent" >  Program <span 
+<!--l. 2876--><p class="indent" >  Program <span 
 class="ec-lmss-10">dvips </span>zaczyna pracę od zlokalizowania potrzebnych mu plik\xF3w. Najpierw znajduje plik <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf.cnf</span>,
 kt\xF3ry zawiera ścieżki przeszukiwania dla innych plik\xF3w. Potem znajduje bazę danych <span 
@@ -5315,7 +5315,7 @@
 kt\xF3re definiują relacje pomiędzy <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owymi, PostScript-owymi i&#x00A0;systemowymi nazwami font\xF3w.
 <div class="alltt">
-<!--l. 2889--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2890--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <span 
 class="ec-lmtt-10">&#x003E;</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;</span><span 
@@ -5341,9 +5341,9 @@
 na temat postscriptowych plik\xF3w przemapowań font\xF3w można znaleźć w&#x00A0;ostatniej części rozdziału
 <a 
 href="#x1-660007.2.3">7.2.3<!--tex4ht:ref: SExamplesofuse --></a>).
-<!--l. 2903--><p class="indent" >  W&#x00A0;tym miejscu <span 
+<!--l. 2904--><p class="indent" >  W&#x00A0;tym miejscu <span 
 class="ec-lmss-10">dvips </span>zgłasza się użytkownikowi: <div class="alltt">
-<!--l. 2904--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">      <span 
+<!--l. 2905--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">      <span 
 class="ec-lmtt-10">%</span>
 <br /><span 
 class="ec-lmtt-10">This</span><span 
@@ -5361,7 +5361,7 @@
 </div>
 </div>potem szuka pliku prologu <span 
 class="ec-lmtt-10">texc.pro</span>: <div class="alltt">
-<!--l. 2912--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2913--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <br /><span 
 class="ec-lmtt-9">kdebug:start</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;search(file=texc.pro,</span><span 
@@ -5389,7 +5389,7 @@
 Ponieważ potrzebuje pliku z&#x00A0;fontem <span 
 class="ec-lmtt-10">cmr10</span>, a&#x00A0;jest on zadeklarowany jako dostępny, wyświetla komunikat:
 <div class="alltt">
-<!--l. 2927--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2928--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <br /><span 
 class="ec-lmtt-9">TeX</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;output</span><span 
@@ -5416,7 +5416,7 @@
 innych plik\xF3w startowych (nie pokazanych). W&#x00A0;końcu przykładowy font Type1 <span 
 class="ec-lmtt-10">cmr10.pfb </span>zostaje
 zlokalizowany i&#x00A0;dołączony do pliku wynikowego (patrz ostatnia linia): <div class="alltt">
-<!--l. 2936--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
+<!--l. 2937--><p class="noindent" ><div class="obeylines-v">
 <br /><span 
 class="ec-lmtt-9">kdebug:start</span><span 
 class="ec-lmtt-9">&#x00A0;search(file=cmr10.tfm,</span><span 
@@ -5476,7 +5476,7 @@
 </div>
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">7.3. </span> <a 
 id="x1-680007.3"></a>Parametry kontrolujące działanie program\xF3w</h4>
-<!--l. 2954--><p class="noindent" >Inną użyteczną cechą Web2C jest możliwość kontrolowania wielu parametr\xF3w określających wielkość pamięci
+<!--l. 2955--><p class="noindent" >Inną użyteczną cechą Web2C jest możliwość kontrolowania wielu parametr\xF3w określających wielkość pamięci
 za pomocą pliku <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf.cnf </span>kt\xF3ry jest czytany przez Kpathsea. Ustawienia wszystkich parametr\xF3w znajdują
 się w&#x00A0;części trzeciej pliku. Najważniejszymi zmiennymi są:
@@ -5484,7 +5484,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">main_memory</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2961--><p class="noindent" >Całkowita wielkość pamięci dostępnej dla <span class="TEX">T<span 
+   <!--l. 2962--><p class="noindent" >Całkowita wielkość pamięci dostępnej dla <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a, <span 
 class="logo-10">METAFONT</span>-a i&#x00A0;MetaPost-a. Dla każdego
   nowego ustawienia tej zmiennej należy wykonać nowy format.
@@ -5492,7 +5492,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">extra_mem_bot</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2972--><p class="noindent" >Dodatkowa wielkość pamięci przeznaczonej na „duże” struktury danych <span class="TEX">T<span 
+   <!--l. 2973--><p class="noindent" >Dodatkowa wielkość pamięci przeznaczonej na „duże” struktury danych <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a, takie jak:
   pudełka, kleje itd.; przydatna zwłaszcza w&#x00A0;wypadku korzystania z&#x00A0;pakietu PI C<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>.
@@ -5500,7 +5500,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">font_mem_size</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2976--><p class="noindent" >Wielkość pamięci przeznaczonej przez <span class="TEX">T<span 
+   <!--l. 2977--><p class="noindent" >Wielkość pamięci przeznaczonej przez <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a na informacje o&#x00A0;fontach. Jest to mniej więcej og\xF3lna
   wielkość wczytywanych przez <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a plik\xF3w TFM.
@@ -5508,24 +5508,24 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">hash_extra</span> </dt><dd 
 class="list">
-   <!--l. 2980--><p class="noindent" >Dodatkowa wielkość pamięci przeznaczonej na tablicę zawierającą nazwy instrukcji. Tablica
+   <!--l. 2981--><p class="noindent" >Dodatkowa wielkość pamięci przeznaczonej na tablicę zawierającą nazwy instrukcji. Tablica
   gł\xF3wna może zmieścić w&#x00A0;przybliżeniu 10000 nazw; wielkość ta może się okazać zbyt mała, np.
   w&#x00A0;wypadku obszernej książki zawierającej liczne odsyłacze. Domyślna wartość <span 
 class="ec-lmtt-10">hash_extra </span>to
   <span 
 class="ec-lmtt-10">50000</span>.</dd></dl>
-<!--l. 2989--><p class="indent" >  Oczywiście powyższa możliwość nie zastąpi prawdziwej, dynamicznej alokacji pamięci. Jest to jednak
+<!--l. 2990--><p class="indent" >  Oczywiście powyższa możliwość nie zastąpi prawdziwej, dynamicznej alokacji pamięci. Jest to jednak
 niezwykle trudne do zaimplementowania w&#x00A0;obecnej wersji <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a i&#x00A0;dlatego powyższe parametry stanowią
 praktyczny kompromis, pozwalając na pewną elastyczność.
-<!--l. 2995--><p class="indent" >  Należy tu jednak nadmienić, iż nie wszystkie programy korzystają z tych zmiennych. Np. Lua<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 2996--><p class="indent" >  Należy tu jednak nadmienić, iż nie wszystkie programy korzystają z tych zmiennych. Np. Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;posiada
 nowoczesną, w&#x00A0;pełni dynamiczną alokację pamięci, a zatem powyższe zmienne są w tym przypadku po prostu
 ignorowane.
-<!--l. 3119--><p class="indent" >  <a id="ack"></a>
+<!--l. 3120--><p class="indent" >  <a id="ack"></a>
  <h3 class="sectionHead"><span class="titlemark">8. </span> <a 
 id="x1-690008"></a>Podziękowania</h3>
-<!--l. 3122--><p class="noindent" ><span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3123--><p class="noindent" ><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live jest wsp\xF3lnym dziełem prawie wszystkich grup <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owych. Niniejsza edycja <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live została
@@ -5704,7 +5704,7 @@
   </li>
   <li class="itemize">Grahama Williamsa, kt\xF3ry zainicjował prace nad <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Catalogue.</li></ul>
-<!--l. 3256--><p class="indent" >  Binaria dla r\xF3żnych platform skompilowali: Marc Baudoin (<span 
+<!--l. 3257--><p class="indent" >  Binaria dla r\xF3żnych platform skompilowali: Marc Baudoin (<span 
 class="ec-lmss-10">amd64-netbsd</span>, <span 
 class="ec-lmss-10">i386-netbsd</span>), Ken Brown
 (<span 
@@ -5729,11 +5729,11 @@
 class="ec-lmss-10">powerpc-linux</span>), Boris Veytsman
 (<span 
 class="ec-lmss-10">armel-linux</span>).
-<!--l. 3273--><p class="indent" >  Informacje na temat procesu budowy <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3274--><p class="indent" >  Informacje na temat procesu budowy <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live można znaleźć na stronie: <a 
 href="http://tug.org/texlive/build.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texlive/build.html</span></a>.
-<!--l. 3276--><p class="indent" >  Aktualizacje i&#x00A0;tłumaczenia dokumentacji wykonali: Denis Bitouz\xE9 & Patrick Bideault (francuski), Carlos
+<!--l. 3277--><p class="indent" >  Aktualizacje i&#x00A0;tłumaczenia dokumentacji wykonali: Denis Bitouz\xE9 & Patrick Bideault (francuski), Carlos
 Enriquez Figueras (hiszpański), Jjgod Jiang, Jinsong Zhao, Yue Wang, & Helin Gai (chiński), Nikola Le&#x010D;ić
 (serbski), Marco Pallante & Carla Maggi (włoski), Petr Sojka & Jan Busa (czeski/słowacki), Boris Veytsman
 (rosyjski), Zofia Walczak (polski), Uwe Ziegenhagen (niemiecki). Dokumentację <span class="TEX">T<span 
@@ -5741,18 +5741,18 @@
 stronie <a 
 href="http://tug.org/texlive/doc.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texlive/doc.html</span></a> .
-<!--l. 3301--><p class="indent" >  Oczywiście, najważniejsze podziękowania należą się Donaldowi Knuthowi za stworzenie systemu <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3302--><p class="indent" >  Oczywiście, najważniejsze podziękowania należą się Donaldowi Knuthowi za stworzenie systemu <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>
 i&#x00A0;ofiarowanie go nam wszystkim.
-<!--l. 3305--><p class="noindent" >
+<!--l. 3306--><p class="noindent" >
  <h3 class="sectionHead"><span class="titlemark">9. </span> <a 
 id="x1-700009"></a>Historia</h3>
                                           
                                           
-<!--l. 3308--><p class="noindent" >
+<!--l. 3309--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">9.1. </span> <a 
 id="x1-710009.1"></a>Poprzednie wersje</h4>
-<!--l. 3310--><p class="noindent" >Dystrybucja <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3311--><p class="noindent" >Dystrybucja <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live jest wsp\xF3lnym przedsięwzięciem grup Użytkownik\xF3w Systemu <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> z Niemiec,
 Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Czech, Słowacji, Polski, Indii i&#x00A0;Rosji oraz grupy międzynarodowej TUG
@@ -5787,7 +5787,7 @@
 łatwego w&#x00A0;instalacji/pielęgnacji i&#x00A0;użytkowaniu systemu. Było to jednym z&#x00A0;cel\xF3w projektu <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>
 Live.
-<!--l. 3335--><p class="indent" >  Projekt przygotowania płytki CD, opartej na standardzie TDS i&#x00A0;zorientowanej na systemy uniksowe,
+<!--l. 3336--><p class="indent" >  Projekt przygotowania płytki CD, opartej na standardzie TDS i&#x00A0;zorientowanej na systemy uniksowe,
 rozpoczął się jesienią 1995 roku. Szybko zdecydowaliśmy się na wykorzystanie te<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a autorstwa Thomasa
 Essera, ponieważ działał na wielu platformach i&#x00A0;został zaprojektowany z&#x00A0;myślą o&#x00A0;przenośności pomiędzy
@@ -5807,7 +5807,7 @@
 class="E">E</span>X</span>-a i&#x00A0;nowej wersji
 Web2C (7.3). Wtedy to też zapoczątkowano kompletną dystrybucję dla Windows – dzięki Fabrice
 Popineau.
-<!--l. 3354--><p class="indent" >  Edycja piąta (marzec 2000) zawierała wiele poprawek i&#x00A0;uzupełnień; zaktualizowano setki pakiet\xF3w.
+<!--l. 3355--><p class="indent" >  Edycja piąta (marzec 2000) zawierała wiele poprawek i&#x00A0;uzupełnień; zaktualizowano setki pakiet\xF3w.
 Szczeg\xF3łową zawartość pakiet\xF3w zapisano w&#x00A0;plikach XML. Gł\xF3wną zmianą w&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Live&#x00A0;5 było usunięcie
 program\xF3w, kt\xF3re nie miały statusu <span 
@@ -5816,13 +5816,13 @@
 href="http://www.debian.org/intro/free" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://www.debian.org/intro/free</span></a>). Dołożyliśmy wszelkich starań, aby
 sprawdzić warunki licencyjne pakiet\xF3w.
-<!--l. 3363--><p class="indent" >  Sz\xF3sta edycja (lipiec 2001) zawierała aktualizacje całego materiału. Gł\xF3wną zmianą było wprowadzenie
+<!--l. 3364--><p class="indent" >  Sz\xF3sta edycja (lipiec 2001) zawierała aktualizacje całego materiału. Gł\xF3wną zmianą było wprowadzenie
 nowej koncepcji program\xF3w instalacyjnych – użytkownik miał odtąd możliwość dokładniejszego wyboru
 potrzebnych zestaw\xF3w i&#x00A0;pakiet\xF3w. Zestawy dotyczące obsługi poszczeg\xF3lnych język\xF3w zostały całkowicie
 zreorganizowane, dzięki czemu wyb\xF3r jednego z&#x00A0;nich nie tylko instalował potrzebne makra i&#x00A0;fonty, ale też
 przygotowywał odpowiedni plik <span 
 class="ec-lmtt-10">language.dat</span>.
-<!--l. 3371--><p class="indent" >  <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3372--><p class="indent" >  <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live&#x00A0;7 (rok 2002) zawierał po raz pierwszy oprogramowanie dla Mac OS X i – jak zwykle –
 aktualizację wszelkich program\xF3w i&#x00A0;pakiet\xF3w. Ważnym zadaniem, kt\xF3re wykonano, było ujednolicenie plik\xF3w
 źr\xF3dłowych program\xF3w z&#x00A0;dystrybucją te<span class="TEX">T<span 
@@ -5830,7 +5830,7 @@
 bardziej og\xF3lnych, predefiniowanych zestaw\xF3w pakiet\xF3w (m.in. dla użytkownik\xF3w francuskojęzycznych oraz
 polskich). Nowością było także wprowadzenie procedury aktualizacji map fontowych dla Dvips i&#x00A0;PDFTeX
 podczas instalacji oraz doinstalowywania pakiet\xF3w fontowych.
-<!--l. 3380--><p class="indent" >  W&#x00A0;2003&#x00A0;r., wraz z&#x00A0;napływem aktualizacji i&#x00A0;dodatkowych nowych pakiet\xF3w, okazało się, że <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3381--><p class="indent" >  W&#x00A0;2003&#x00A0;r., wraz z&#x00A0;napływem aktualizacji i&#x00A0;dodatkowych nowych pakiet\xF3w, okazało się, że <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live nie
 mieści się na pojedynczym CD. Zmuszeni byliśmy podzielić <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live na trzy dystrybucje, kt\xF3re wydano na
@@ -5882,10 +5882,10 @@
   <li class="itemize">wreszcie, ponieważ numery wersji kolejnych edycji mogły wprowadzać w&#x00A0;błąd, postanowiono
   identyfikować edycje <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live zgodnie z&#x00A0;rokiem wydania.</li></ul>
-<!--l. 3415--><p class="noindent" >
+<!--l. 3416--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">9.1.1. </span> <a 
 id="x1-720009.1.1"></a>Wydanie 2004</h5>
-<!--l. 3417--><p class="noindent" >Jak w&#x00A0;każdej kolejnej wersji, w&#x00A0;2004 roku uaktualniono wiele pakiet\xF3w i&#x00A0;program\xF3w. Poniżej wymieniamy
+<!--l. 3418--><p class="noindent" >Jak w&#x00A0;każdej kolejnej wersji, w&#x00A0;2004 roku uaktualniono wiele pakiet\xF3w i&#x00A0;program\xF3w. Poniżej wymieniamy
 najbardziej istotne zmiany.
   <ul class="itemize1">
   <li class="itemize">Gdy mieliśmy już lokalnie zainstalowane fonty, kt\xF3re korzystały z&#x00A0;własnych plik\xF3w <span class="path"><span 
@@ -5895,7 +5895,7 @@
 class="ec-lmri-10">nale</span><span 
 class="ec-lmri-10">żało </span>przenieść te pliki w&#x00A0;nowe miejsce w&#x00A0;strukturze <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">texmf-dist/</span></span>.
-   <!--l. 3425--><p class="noindent" >Pliki <span class="path"><span 
+   <!--l. 3426--><p class="noindent" >Pliki <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">.map</span></span> (map fontowych) są odtąd wyszukiwane w&#x00A0;podkatalogach <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">fonts/map</span></span> (w&#x00A0;każdym
   drzewie <span class="path"><span 
@@ -5911,7 +5911,7 @@
   uporządkowania struktury katalog\xF3w: wszystkie pliki dotyczące font\xF3w znajdują się odtąd
   w&#x00A0;ramach jednego podkatalogu <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">fonts/</span></span>.
-   <!--l. 3436--><p class="noindent" >Metody radzenia sobie z&#x00A0;sytuacjami związanymi z&#x00A0;przejściem na nowy układ katalog\xF3w omawiał
+   <!--l. 3437--><p class="noindent" >Metody radzenia sobie z&#x00A0;sytuacjami związanymi z&#x00A0;przejściem na nowy układ katalog\xF3w omawiał
   artykuł <a 
 href="http://tug.org/texlive/mapenc.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texlive/mapenc.html</span></a>.
@@ -6002,7 +6002,7 @@
 class="E">E</span>X</span>-a
   (<a 
 href="../../../../texmf-dist/doc/etex/base/" >texmf-dist/doc/etex/base/</a>).
-   <!--l. 3492--><p class="noindent" >Oznacza to także, co warto podkreślić, że <span 
+   <!--l. 3493--><p class="noindent" >Oznacza to także, co warto podkreślić, że <span 
 class="ec-lmri-10">zalecane </span>jest odtąd użycie pakietu <span 
 class="ec-lmss-10">ifpdf </span>(kt\xF3ry działa
   zar\xF3wno z&#x00A0;plain, jak i&#x00A0;<span class="LATEX">L<span class="A">A</span><span class="TEX">T<span 
@@ -6059,7 +6059,7 @@
 id="x1-72002r1"></a>&#x00A0;&#x00A0;\input&#x00A0;"nazwa_pliku&#x00A0;ze&#x00A0;spacjami"&#x00A0;&#x00A0;&#x00A0;%&#x00A0;plain<br class="fancyvrb" /><a 
 id="x1-72004r2"></a>&#x00A0;&#x00A0;\input{"nazwa_pliku&#x00A0;ze&#x00A0;spacjami"}&#x00A0;&#x00A0;%&#x00A0;latex</div>
 </div>
-   <!--l. 3533--><p class="nopar" >Więcej informacji zawarto w&#x00A0;podręczniku Web2C: <a 
+   <!--l. 3534--><p class="nopar" >Więcej informacji zawarto w&#x00A0;podręczniku Web2C: <a 
 href="../../../../texmf-dist/doc/web2c" >texmf-dist/doc/web2c</a>.
   </li>
   <li class="itemize"><span 
@@ -6147,10 +6147,10 @@
   </li></ul>
                                           
                                           
-<!--l. 3589--><p class="noindent" >
+<!--l. 3590--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">9.1.2. </span> <a 
 id="x1-730009.1.2"></a>Wydanie 2005</h5>
-<!--l. 3591--><p class="noindent" >Kolejna edycja przyniosła, jak zwykle, mn\xF3stwo aktualizacji pakiet\xF3w i&#x00A0;program\xF3w. Struktura dystrybucji
+<!--l. 3592--><p class="noindent" >Kolejna edycja przyniosła, jak zwykle, mn\xF3stwo aktualizacji pakiet\xF3w i&#x00A0;program\xF3w. Struktura dystrybucji
 ustabilizowała się, niemniej pojawiło się nieco zmian w&#x00A0;konfiguracji:
   <ul class="itemize1">
   <li class="itemize">Wprowadzono  nowe  skrypty  <span 
@@ -6209,7 +6209,7 @@
   <div class="fancyvrb" id="fancyvrb19"><a 
 id="x1-73002r1"></a>&#x00A0;&#x00A0;latex&#x00A0;--translate-file=empty.tcx&#x00A0;twojplik.tex</div>
 </div>
-   <!--l. 3633--><p class="nopar" >
+   <!--l. 3634--><p class="nopar" >
   </li>
   <li class="itemize">Dołączono nowy program <span 
 class="ec-lmss-10">dvipdfmx</span>, służący do konwersji DVI do PDF. Program jest aktywnie
@@ -6235,10 +6235,10 @@
 class="ec-lmtt-10">TEXMFVAR</span>, przeznaczoną domyślnie dla użytkownika. Patrz też
   punkt pierwszy, powyżej.
   </li></ul>
-<!--l. 3652--><p class="noindent" >
+<!--l. 3653--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">9.1.3. </span> <a 
 id="x1-740009.1.3"></a>Wydanie 2006–2007</h5>
-<!--l. 3654--><p class="noindent" >Największą nowością edycji lat 2006 i&#x00A0;2007 był Xe<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3655--><p class="noindent" >Największą nowością edycji lat 2006 i&#x00A0;2007 był Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>, w&#x00A0;postaci program\xF3w <span 
 class="ec-lmtt-10">xetex </span>i&#x00A0;<span 
 class="ec-lmtt-10">xelatex</span>; patrz
@@ -6246,7 +6246,7 @@
 href="../../../../texmf-dist/doc/xetex/XeTeX-reference.pdf" >texmf-dist/doc/xetex/XeTeX-reference.pdf</a> lub <a 
 href="http://scripts.sil.org/xetex" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://scripts.sil.org/xetex</span></a>.
-<!--l. 3659--><p class="indent" >  W istotny spos\xF3b został zaktualizowany MetaPost, zaplanowano także jego dalszy rozw\xF3j
+<!--l. 3660--><p class="indent" >  W istotny spos\xF3b został zaktualizowany MetaPost, zaplanowano także jego dalszy rozw\xF3j
 (<a 
 href="http://tug.org/metapost/articles" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/metapost/articles</span></a>); to samo dotyczy pdf<span class="TEX">T<span 
@@ -6253,7 +6253,7 @@
 class="E">E</span>X</span>-a (<a 
 href="http://tug.org/applications/pdftex" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/applications/pdftex</span></a>).
-<!--l. 3663--><p class="indent" >  Pliki format\xF3w (pdf)TeX-a (<span class="path"><span 
+<!--l. 3664--><p class="indent" >  Pliki format\xF3w (pdf)TeX-a (<span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">.fmt</span></span>) oraz analogiczne dla MetaPosta i&#x00A0;MetaFonta są od tej edycji zapisywane
 w&#x00A0;podkatalogach <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">texmf-dist/web2c</span></span>, choć sam ten katalog jest nadal przeszukiwany. Podkatalogi te mają
@@ -6262,7 +6262,7 @@
 class="ec-lmtt-10">pdftex</span></span> lub <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">xetex</span></span>. Zmiana ta nie
 powinna być zauważalna w&#x00A0;typowym użyciu.
-<!--l. 3670--><p class="indent" >  Program <span 
+<!--l. 3671--><p class="indent" >  Program <span 
 class="ec-lmtt-10">tex </span>(plain) od tej edycji już nie analizował pierwszego wiersza rozpoczynającego się znakami <span 
 class="ec-lmtt-10">%&</span>,
 aby ustalić jaki ma wczytać format. Pozostał zatem czysty, Knuthowy <span class="TEX">T<span 
@@ -6270,11 +6270,11 @@
 class="E">E</span>X</span></span>&#x00A0;i&#x00A0;wszystkie pozostałe
 formaty nadal analizują pierwszy wiersz z&#x00A0;<span 
 class="ec-lmtt-10">%&</span>.
-<!--l. 3675--><p class="indent" >  Oczywiście, jak zwykle, w&#x00A0;okresie od poprzedniego wydania opracowano setki innych aktualizacji pakiet\xF3w
+<!--l. 3676--><p class="indent" >  Oczywiście, jak zwykle, w&#x00A0;okresie od poprzedniego wydania opracowano setki innych aktualizacji pakiet\xF3w
 i program\xF3w. Kolejne aktualizacje można znaleźć tradycyjnie na CTAN (<a 
 href="http://mirror.ctan.org" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://mirror.ctan.org</span></a>).
-<!--l. 3679--><p class="indent" >  Drzewo źr\xF3dłowe <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3680--><p class="indent" >  Drzewo źr\xF3dłowe <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live jest odtąd przechowywane w&#x00A0;Subversion. Przeglądanie umożliwia standardowy
 interfejs www, a&#x00A0;jego adres zamieszczono na stronie <a 
 href="http://tug.org.pl/texlive" class="url" ><span 
@@ -6282,7 +6282,7 @@
 tej zmiany w końcowej dystrybucji, mamy nadzieję, że w&#x00A0;nadchodzących latach będzie to stabilne
 repozytorium oprogramowania dla rozwoju <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live.
-<!--l. 3686--><p class="indent" >  W&#x00A0;maju 2006&#x00A0;r. Thomas Esser ogłosił, że zaprzestaje aktualizowania dystrybucji te<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3687--><p class="indent" >  W&#x00A0;maju 2006&#x00A0;r. Thomas Esser ogłosił, że zaprzestaje aktualizowania dystrybucji te<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>
 (<a 
 href="http://tug.org/tetex" class="url" ><span 
@@ -6294,19 +6294,19 @@
 class="ec-lmtt-10">tetex</span>.) Mamy nadzieję, że w&#x00A0;przyszłości doprowadzi to do ulepszeń w&#x00A0;otoczeniu
 <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owym, na kt\xF3rych skorzystają wszyscy.
-<!--l. 3694--><p class="noindent" >
+<!--l. 3695--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">9.1.4. </span> <a 
 id="x1-750009.1.4"></a>Wydanie 2008</h5>
-<!--l. 3696--><p class="noindent" >W 2008 roku cała infrastruktura <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3697--><p class="noindent" >W 2008 roku cała infrastruktura <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live została przeprojektowana i&#x00A0;przeprogramowana. Informacja
 dotycząca instalacji jest przechowywana obecnie w&#x00A0;zwykłym pliku tekstowym <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">tlpkg/texlive.tlpdb</span></span>.
-<!--l. 3700--><p class="indent" >  Po zainstalowaniu <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3701--><p class="indent" >  Po zainstalowaniu <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live wreszcie jest możliwa jego aktualizacja z&#x00A0;internetu, podobnie jak od paru lat
 umożliwia to dystrybucja MiK<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>. Zamierzamy regularnie aktualizować pakiety, w&#x00A0;miarę jak będą się
 pojawiać na serwerach CTAN.
-<!--l. 3705--><p class="indent" >  W&#x00A0;tym wydaniu pojawił się nowy „silnik”, Lua<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3706--><p class="indent" >  W&#x00A0;tym wydaniu pojawił się nowy „silnik”, Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;(<a 
 href="http://luatex.org" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://luatex.org</span></a>). Pr\xF3cz nowych, elastycznych
@@ -6315,31 +6315,31 @@
 class="E">E</span>X</span>-owych, jak i&#x00A0;poza nimi.
                                           
                                           
-<!--l. 3710--><p class="indent" >  Obsługa dla Windows i&#x00A0;platform opartych na Unix została obecnie znacznie bardziej zunifikowana.
+<!--l. 3711--><p class="indent" >  Obsługa dla Windows i&#x00A0;platform opartych na Unix została obecnie znacznie bardziej zunifikowana.
 W&#x00A0;szczeg\xF3lności większość skrypt\xF3w w&#x00A0;Perlu i&#x00A0;Lua dostępna jest teraz także dla Windows (zastosowano
 „wewnętrzny” Perl, dostarczany wraz z&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live).
-<!--l. 3715--><p class="indent" >  Pojawił się nowy skrypt <span 
+<!--l. 3716--><p class="indent" >  Pojawił się nowy skrypt <span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr </span>(patrz część&#x00A0;<a 
 href="#x1-430005">5<!--tex4ht:ref: sec:tlmgr --></a>), kt\xF3ry staje się gł\xF3wnym narzędziem do zarządzania <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>
 Live po jego instalacji. Umożliwia on aktualizację pakiet\xF3w wraz z&#x00A0;niezbędnymi wtedy czynnościami, jak
 regenerowanie format\xF3w, aktualizacja map fontowych itp.
-<!--l. 3720--><p class="indent" >  Wraz z pojawieniem się <span 
+<!--l. 3721--><p class="indent" >  Wraz z pojawieniem się <span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr </span>niekt\xF3re funkcje <span 
 class="ec-lmss-10">texconfig </span>zostały zablokowane (edycja plik\xF3w
 konfiguracyjnych format\xF3w i&#x00A0;wzorc\xF3w przenoszenia).
-<!--l. 3724--><p class="indent" >  Program <span 
+<!--l. 3725--><p class="indent" >  Program <span 
 class="ec-lmss-10">xindy </span>do tworzenia skorowidz\xF3w (<a 
 href="http://xindy.sourceforge.net/" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://xindy.sourceforge.net/</span></a>) jest obecnie dostępny dla
 większości platform.
-<!--l. 3728--><p class="indent" >  Narzędzie <span 
+<!--l. 3729--><p class="indent" >  Narzędzie <span 
 class="ec-lmss-10">kpsewhich </span>może obecnie raportować wszystkie wyniki przeszukiwania danego pliku (parametr
 <span 
 class="ec-lmtt-10">–all</span>), jak r\xF3wnież ograniczyć wyszukiwanie do jednego katalogu (parametr <span 
 class="ec-lmtt-10">–subdir</span>).
-<!--l. 3732--><p class="indent" >  Program <span 
+<!--l. 3733--><p class="indent" >  Program <span 
 class="ec-lmss-10">dvipdfmx </span>posiada obecnie funkcję <span 
 class="ec-lmss-10">extractbb </span>uzyskania informacji o&#x00A0;prostokącie ograniczającym
 (<span 
@@ -6346,12 +6346,12 @@
 class="ec-lmri-10">bounding box</span>); jest to jedna z&#x00A0;ostatnich cech przejętych od dawniej używanego programu <span 
 class="ec-lmss-10">dvipdfm </span>(kt\xF3ry jest
 nadal dostępny).
-<!--l. 3737--><p class="indent" >  Usunięto aliasy font\xF3w <span class="path"><span 
+<!--l. 3738--><p class="indent" >  Usunięto aliasy font\xF3w <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">Times-Roman</span></span>, <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">Helvetica</span></span>, itd. R\xF3żne pakiety korzystały z&#x00A0;nich w&#x00A0;nieoczekiwany
 spos\xF3b (np. spodziewając się, że fonty te będą miały r\xF3żne kodowanie). Nie ma obecnie dobrego sposobu na
 rozwiązanie tych sprzeczności.
-<!--l. 3742--><p class="indent" >  Usunięto format <span 
+<!--l. 3743--><p class="indent" >  Usunięto format <span 
 class="ec-lmss-10">platex</span>, by uniknąć konfliktu nazwy z&#x00A0;używanym od wielu lat japońskim pakietem
 <span 
 class="ec-lmss-10">platex</span>; pakiet <span 
@@ -6359,9 +6359,9 @@
 class="ec-lmss-10">platex</span>) jest obecnie wystarczającym sposobem na polonizację dla
 <span class="LATEX">L<span class="A">A</span><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span></span>-a.
-<!--l. 3747--><p class="indent" >  Usunięto pliki <span class="path"><span 
+<!--l. 3748--><p class="indent" >  Usunięto pliki <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">.pool</span></span>, kt\xF3re są obecnie wkompilowane w&#x00A0;programy, co ułatwia ich aktualizację.
-<!--l. 3750--><p class="indent" >  Do tego wydania włączono także ostatnie zmiany wprowadzone przez Donalda Knutha (tzw. <span class="TEX"><span 
+<!--l. 3751--><p class="indent" >  Do tego wydania włączono także ostatnie zmiany wprowadzone przez Donalda Knutha (tzw. <span class="TEX"><span 
 class="ec-lmri-10">T</span><span 
 class="E"><span 
 class="ec-lmri-10">E</span></span><span 
@@ -6371,10 +6371,10 @@
 class="ec-lmri-10">of 2008</span>); patrz: <a 
 href="http://tug.org/TUGboat/Articles/tb29-2/tb92knut.pdf" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/TUGboat/Articles/tb29-2/tb92knut.pdf</span></a>.
-<!--l. 3754--><p class="noindent" >
+<!--l. 3755--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">9.1.5. </span> <a 
 id="x1-760009.1.5"></a>Wydanie 2009</h5>
-<!--l. 3756--><p class="noindent" >W wydaniu 2009 najbardziej widoczną zmianą jest to, że pdf(L<span 
+<!--l. 3757--><p class="noindent" >W wydaniu 2009 najbardziej widoczną zmianą jest to, że pdf(L<span 
 class="ec-lmr-7">A</span> )<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;<span 
 class="ec-lmri-10">automatycznie </span>konwertuje plik EPS do
@@ -6393,7 +6393,7 @@
 (<a 
 href="http://ctan.org/pkg/epstopdf-pkg" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://ctan.org/pkg/epstopdf-pkg</span></a>).
-<!--l. 3767--><p class="indent" >  Ważną zmianą jest także uruchamianie podczas kompilacji niekt\xF3rych zewnętrznych program\xF3w via
+<!--l. 3768--><p class="indent" >  Ważną zmianą jest także uruchamianie podczas kompilacji niekt\xF3rych zewnętrznych program\xF3w via
 <span 
 class="ec-lmtt-10">\write18</span>. Dotyczy to np. <span 
 class="ec-lmtt-10">epstopdf</span>, <span 
@@ -6405,7 +6405,7 @@
 href="#x1-270003.2.4">3.2.4<!--tex4ht:ref: sec:options --></a>). Po instalacji można
 zablokować uruchamianie w&#x00A0;pliku <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf.cnf</span>.
-<!--l. 3776--><p class="indent" >  Od wydania 2009 domyślnym formatem wyjściowym dla Lua(L<span 
+<!--l. 3777--><p class="indent" >  Od wydania 2009 domyślnym formatem wyjściowym dla Lua(L<span 
 class="ec-lmr-7">A</span> )<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;staje się PDF (wykorzystuje on
 m.in. obsługę przez Lua<span class="TEX">T<span 
@@ -6416,9 +6416,9 @@
 class="E">E</span>X</span>: <a 
 href="http://luatex.org" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://luatex.org</span></a>.
-<!--l. 3781--><p class="indent" >  Usunięto oryginalny silnik Omega i format Lambda (w uzgodnieniu z autorami). Pozostał zaktualizowany
+<!--l. 3782--><p class="indent" >  Usunięto oryginalny silnik Omega i format Lambda (w uzgodnieniu z autorami). Pozostał zaktualizowany
 Aleph i format Lamed, oraz pliki pomocnicze Omega.
-<!--l. 3784--><p class="indent" >  Załączono nowe wydanie font\xF3w AMS Type&#x00A0;1, m.in. fonty Computer Modern. Zawierają one poprawki, jakie
+<!--l. 3785--><p class="indent" >  Załączono nowe wydanie font\xF3w AMS Type&#x00A0;1, m.in. fonty Computer Modern. Zawierają one poprawki, jakie
 D.&#x00A0;Knuth wprowadził w&#x00A0;plikach metafontowych w ciągu ostatnich lat, a także poprawki hintingu. Hermann Zapf
 przeprojektował także fonty Euler (patrz <a 
 href="http://tug.org/TUGboat/Articles/tb29-2/tb92hagen-euler.pdf" class="url" ><span 
@@ -6427,7 +6427,7 @@
 <a 
 href="http://www.ams.org/tex/amsfonts.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://www.ams.org/tex/amsfonts.html</span></a>.
-<!--l. 3792--><p class="indent" >  Dla Windows i Mac<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3793--><p class="indent" >  Dla Windows i Mac<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> dołączono nowe środowisko-edytor <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>works. Dla innych platform patrz:
 <a 
@@ -6435,11 +6435,11 @@
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texworks</span></a>. Inspirowany przez edytor TeXShop dla Mac OS X, <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>works jest
 wieloplatformowym, łatwym w użyciu środowiskiem pracy.
-<!--l. 3797--><p class="indent" >  Dla niekt\xF3rych platform załączono nowy program graficzny Asymptote (<a 
+<!--l. 3798--><p class="indent" >  Dla niekt\xF3rych platform załączono nowy program graficzny Asymptote (<a 
 href="http://asymptote.sourceforge.net" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://asymptote.sourceforge.net</span></a>).
 Korzysta on z tekstowej notacji zbliżonej do MetaPosta, ale rozszerzonej do obsługi 3D itp.
-<!--l. 3801--><p class="indent" >  Program <span 
+<!--l. 3802--><p class="indent" >  Program <span 
 class="ec-lmtt-10">dvipdfm </span>został zastąpiony przez <span 
 class="ec-lmtt-10">dvipdfmx</span>, kt\xF3ry działa w specjalnym trybie kompatybilnym, gdy
 użyć do wywołania dawną nazwę. <span 
@@ -6448,7 +6448,7 @@
 class="ec-lmtt-10">dvipdfm</span>. Strona domowa: <a 
 href="http://project.ktug.or.kr/dvipdfmx" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://project.ktug.or.kr/dvipdfmx</span></a>.
-<!--l. 3807--><p class="indent" >  Dodano zestawy program\xF3w dla <span 
+<!--l. 3808--><p class="indent" >  Dodano zestawy program\xF3w dla <span 
 class="ec-lmss-10">cygwin </span>i <span 
 class="ec-lmss-10">i386-netbsd</span>, podczas gdy usunięto programy dla innych platform
                                           
@@ -6457,7 +6457,7 @@
 class="E">E</span>X</span>-owe wraz z
 aktualizacją obu system\xF3w. Ponadto natknęliśmy się na spore trudności przy kompilacji program\xF3w, kt\xF3re
 mogłyby działać w r\xF3żnych wersjach tych system\xF3w.
-<!--l. 3814--><p class="indent" >  Inne zmiany: do kompresji pakiet\xF3w użyto programu <span 
+<!--l. 3815--><p class="indent" >  Inne zmiany: do kompresji pakiet\xF3w użyto programu <span 
 class="ec-lmss-10">xz</span>, stanowiącego stabilny zamiennik <span 
 class="ec-lmss-10">lzma</span>
 (<a 
@@ -6466,16 +6466,16 @@
 class="ec-lmtt-10">$</span></span></span> jest obecnie dozwolony w nazwach plik\xF3w, o ile nie poprzedza on nazwy
 znanej zmiennej; biblioteka Kpathsea jest obecnie wielowątkowa (co wykorzystano w&#x00A0;programie MetaPost); do
 budowy wszystkich program\xF3w wykorzystano teraz Automake.
-<!--l. 3821--><p class="noindent" >
+<!--l. 3822--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">9.1.6. </span> <a 
 id="x1-770009.1.6"></a>Wydanie 2010</h5>
-<!--l. 3824--><p class="noindent" >Od wydania 2010 generowane są pliki PDF w&#x00A0;wersji 1.5, oferującej lepszą kompresję. Dotyczy to wszystkich
+<!--l. 3825--><p class="noindent" >Od wydania 2010 generowane są pliki PDF w&#x00A0;wersji 1.5, oferującej lepszą kompresję. Dotyczy to wszystkich
 mechanizm\xF3w używanych do generowania PDF, w&#x00A0;tym <span 
 class="ec-lmtt-10">dvipdfmx</span>. Powr\xF3t do wersji 1.4 jest możliwy poprzez
 użycie pakietu <span 
 class="ec-lmss-10">pdf14 </span>lub komendy <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">\pdfminorversion=4</span></span></span>.
-<!--l. 3829--><p class="indent" >  Obecnie pdf(L<span 
+<!--l. 3830--><p class="indent" >  Obecnie pdf(L<span 
 class="ec-lmr-7">A</span> )<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;<span 
 class="ec-lmri-10">automatycznie </span>konwertuje plik EPS (<span 
@@ -6497,7 +6497,7 @@
 szczeg\xF3ł\xF3w znajduje się w dokumentacji pakietu epstopdf (<a 
 href="http://ctan.org/pkg/epstopdf-pkg" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://ctan.org/pkg/epstopdf-pkg</span></a>).
-<!--l. 3841--><p class="indent" >  Domyślnie włączono r\xF3wnież wykonywanie kilku program\xF3w zewnętrznych dla <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3842--><p class="indent" >  Domyślnie włączono r\xF3wnież wykonywanie kilku program\xF3w zewnętrznych dla <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a poprzez mechanizm
 <span 
 class="ec-lmtt-10">\write18</span>. Dotyczy to: <span 
@@ -6516,7 +6516,7 @@
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;texmf</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;shell_escape</span><span 
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;0</span></span></span>.
-<!--l. 3849--><p class="indent" >  Kolejna zmiana dotyczyła program\xF3w B<span 
+<!--l. 3850--><p class="indent" >  Kolejna zmiana dotyczyła program\xF3w B<span 
 class="ec-lmcsc-10">ib</span><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;i&#x00A0;Makeindex, kt\xF3re (podobnie zresztą jak sam <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>)
@@ -6526,12 +6526,12 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFOUTPUT </span>lub zmodyfikować <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">openout_any</span></span></span>.
-<!--l. 3855--><p class="indent" >  Podobnie jak pdf<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3856--><p class="indent" >  Podobnie jak pdf<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>, obecnie r\xF3wnież Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;obsługuje wyr\xF3wnywanie (tzw. kernowanie) na krawędzi
 wiersza, ale możliwość poszerzania pisma (<span 
 class="ec-lmri-10">font expansion</span>) nadal nie jest dostępna.
-<!--l. 3859--><p class="indent" >  Program tlmgr podczas aktualizacji zachowuje obecnie domyślnie kopię poprzedniej wersji pakietu (<span 
+<!--l. 3860--><p class="indent" >  Program tlmgr podczas aktualizacji zachowuje obecnie domyślnie kopię poprzedniej wersji pakietu (<span 
 class="ec-lmtt-10">tlmgr</span>
 <span 
 class="ec-lmtt-10">option autobackup 1</span>), zatem aktualizację można łatwo cofnąć za pomocą <span 
@@ -6540,7 +6540,7 @@
 class="ec-lmtt-10">tlmgr option autobackup</span>
 <span 
 class="ec-lmtt-10">0</span>.
-<!--l. 3865--><p class="indent" >  Dołączono nowe programy: p<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3866--><p class="indent" >  Dołączono nowe programy: p<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;i&#x00A0;narzędzia do składu w&#x00A0;języku japońskim, B<span 
 class="ec-lmcsc-10">ib</span><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>U dla obsługi
@@ -6562,7 +6562,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">x86_64-darwin</span>, <span 
 class="ec-lmtt-10">x86_64-solaris</span>.
-<!--l. 3874--><p class="indent" >  W&#x00A0;dokumentacji zmian poprzedniego wydanie (<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3875--><p class="indent" >  W&#x00A0;dokumentacji zmian poprzedniego wydanie (<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live 2009) nie zdążono uwzględnić usunięcia wielu
 program\xF3w uruchomieniowych dla <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>4ht (<a 
@@ -6570,27 +6570,27 @@
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/tex4ht</span></a>) oraz zastąpienia ich jednym programem
 <span 
 class="ec-lmtt-10">mk4ht</span>.
-<!--l. 3879--><p class="indent" >  Wreszcie, z&#x00A0;powodu niewystarczającej ilości miejsca na płycie <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3880--><p class="indent" >  Wreszcie, z&#x00A0;powodu niewystarczającej ilości miejsca na płycie <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Collection&#x00A0;DVD, zrezygnowano
 z&#x00A0;możliwości uruchamiania <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live w&#x00A0;trybie „live”. Jednocześnie znacznie przyspieszyło to sam proces
 instalacji <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live z&#x00A0;płytki DVD.
-<!--l. 3883--><p class="noindent" >
+<!--l. 3884--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">9.1.7. </span> <a 
 id="x1-780009.1.7"></a>Wydanie 2011</h5>
-<!--l. 3885--><p class="noindent" >Edycja 2011 zawierała stosunkowo niewiele zmian w por\xF3wnaniu do poprzednich wydań.
-<!--l. 3888--><p class="indent" >  Programy dla Mac OS X&#x00A0;(<span 
+<!--l. 3886--><p class="noindent" >Edycja 2011 zawierała stosunkowo niewiele zmian w por\xF3wnaniu do poprzednich wydań.
+<!--l. 3889--><p class="indent" >  Programy dla Mac OS X&#x00A0;(<span 
 class="ec-lmtt-10">universal-darwin </span>i <span 
 class="ec-lmtt-10">x86_64-darwin</span>) działają od tego momentu tylko dla wersji
 Leopard i p\xF3źniejszych. Wersje Panther i Tiger nie będą obsługiwane.
-<!--l. 3892--><p class="indent" >  Dla większości platform dołączono program <span 
+<!--l. 3893--><p class="indent" >  Dla większości platform dołączono program <span 
 class="ec-lmtt-10">biber</span>, służący do przetwarzania danych bibliograficznych.
 Rozw\xF3j tego programu jest ściśle związany z pakietem <span 
 class="ec-lmtt-10">biblatex</span>, kt\xF3ry w zupełnie nowy spos\xF3b obsługuje
 bibliografie w&#x00A0;La<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-u .
-<!--l. 3897--><p class="indent" >  Program MetaPost (<span 
+<!--l. 3898--><p class="indent" >  Program MetaPost (<span 
 class="ec-lmtt-10">mpost</span>) ani nie tworzy, ani już więcej nie wykorzystuje pliku formatu <span 
 class="ec-lmtt-10">.mem</span>. Wymagane
 pliki (np. <span 
@@ -6599,23 +6599,23 @@
                                           
 przeciętnego użytkownika) związana jest z nowym, innym podejściem: MetaPost jest obecnie traktowany jako
 biblioteka program\xF3w.
-<!--l. 3903--><p class="indent" >  Zaprogramowany w Perl program <span 
+<!--l. 3904--><p class="indent" >  Zaprogramowany w Perl program <span 
 class="ec-lmtt-10">updmap </span>(uprzednio stosowany tylko w&#x00A0;Windows) został dostosowany do
 wszystkich platform. R\xF3wnież te zmiany są niezauważalne dla użytkownika, choć znacznie przyspieszyły
 działanie programu.
-<!--l. 3908--><p class="indent" >  Przywr\xF3cono (ze względ\xF3w raczej historycznych) programy <span 
+<!--l. 3909--><p class="indent" >  Przywr\xF3cono (ze względ\xF3w raczej historycznych) programy <span 
 class="ec-lmss-10">initex </span>i&#x00A0;<span 
 class="ec-lmss-10">inimf </span>(ale nie inne warianty
 <span 
 class="ec-lmss-10">ini*</span>).
-<!--l. 3911--><p class="noindent" >
+<!--l. 3912--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">9.1.8. </span> <a 
 id="x1-790009.1.8"></a>Wydanie 2012</h5>
-<!--l. 3913--><p class="noindent" >Znacznie zmodyfikowano program <span 
+<!--l. 3914--><p class="noindent" >Znacznie zmodyfikowano program <span 
 class="ec-lmtt-10">tlmgr</span>, odtąd pozwala on m.in. aktualizować z&#x00A0;kilku repozytori\xF3w w&#x00A0;sieci.
 Szczeg\xF3ły zawarto w&#x00A0;pomocy (<span 
 class="ec-lmtt-10">tlmgr –help</span>), w&#x00A0;części dotyczącej wielu repozytori\xF3w.
-<!--l. 3917--><p class="indent" >  Dla parametru <span 
+<!--l. 3918--><p class="indent" >  Dla parametru <span 
 class="ec-lmtt-10">\XeTeXdashbreakstate </span>(<span 
 class="ec-lmtt-10">xetex </span>i&#x00A0;<span 
 class="ec-lmtt-10">xelatex</span>) ustawiono domyślnie wartość&#x00A0;1. Pozwala to na
@@ -6627,10 +6627,10 @@
 programem Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;wymagają zatem użycia polecenia <span 
 class="ec-lmtt-10">\XeTeXdashbreakstate=0</span>.
-<!--l. 3925--><p class="indent" >  Wynikowe pliki <span 
+<!--l. 3926--><p class="indent" >  Wynikowe pliki <span 
 class="ec-lmtt-10">pdftex </span>oraz <span 
 class="ec-lmtt-10">dvips </span>mogą obecnie przekraczyć wielkość dw\xF3ch gigabajt\xF3w.
-<!--l. 3928--><p class="indent" >  Dotychczas program <span 
+<!--l. 3929--><p class="indent" >  Dotychczas program <span 
 class="ec-lmtt-10">dvips </span>korzystał ze zbyt wielu r\xF3żnych wersji standardowych 35&#x00A0;font\xF3w
 postscriptowych. Nie były one domyślnie włączane do pliku wynikowego, bo zakładano, że urządzenia
 drukujące bądź programy (np. GhostScript) mają dostęp do odpowiednich font\xF3w. Od tej edycji fonty ze
@@ -6638,16 +6638,16 @@
 class="E">E</span>X</span> Live, domyślnie są włączane do tworzonego przez
 <span 
 class="ec-lmtt-10">dvips </span>pliku.
-<!--l. 3935--><p class="indent" >  W zastrzeżonym trybie pracy <span 
+<!--l. 3936--><p class="indent" >  W zastrzeżonym trybie pracy <span 
 class="ec-lmtt-10">\write18 </span>(ustawianym domyślnie) dopuszczono uruchamianie programu
 <span 
 class="ec-lmtt-10">mpost</span>.
-<!--l. 3938--><p class="indent" >  Plik konfiguracyjny <span 
+<!--l. 3939--><p class="indent" >  Plik konfiguracyjny <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf.cnf </span>znajdywany jest także w&#x00A0;drzewie katalog\xF3w <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">../texmf-local</span></span>, np.
 <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">/usr/local/texlive/texmf-local/web2c/texmf.cnf</span></span>.
-<!--l. 3942--><p class="indent" >  Skrypt <span 
+<!--l. 3943--><p class="indent" >  Skrypt <span 
 class="ec-lmtt-10">updmap </span>wczytuje <span 
 class="ec-lmtt-10">updmap.cfg </span>z&#x00A0;kolejnych drzew <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owych, zamiast jeden plik globalny. Zmiana
@@ -6655,16 +6655,16 @@
 class="ec-lmtt-10">updmap.cfg</span>. Uruchomienie <span 
 class="ec-lmtt-10">updmap –help </span>pokaże
 szczeg\xF3ły.
-<!--l. 3947--><p class="indent" >  Dodano binaria dla <span 
+<!--l. 3948--><p class="indent" >  Dodano binaria dla <span 
 class="ec-lmss-10">armel-linux </span>and <span 
 class="ec-lmss-10">mipsel-linux</span>. Usunięto z&#x00A0;gł\xF3wnej dystrybucji binaria dla <span 
 class="ec-lmss-10">sparc-linux</span>
 i&#x00A0;<span 
 class="ec-lmss-10">i386-netbsd</span>.
-<!--l. 3951--><p class="noindent" >
+<!--l. 3952--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">9.1.9. </span> <a 
 id="x1-800009.1.9"></a>Wydanie 2013</h5>
-<!--l. 3953--><p class="noindent" >W układzie dystrybucji zawartość katalogu <span 
+<!--l. 3954--><p class="noindent" >W układzie dystrybucji zawartość katalogu <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf/ </span>włączono (dla uproszczenia) do katalogu <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf-dist/</span>.
 Obie zmienne Kpathsea: <span 
@@ -6672,14 +6672,14 @@
 class="ec-lmtt-10">TEXMFDIST </span>wskazują odtąd katalog <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf-dist</span>. R\xF3wnież dla
 uproszczenia instalacji połączono sporo niewielkich kolekcji językowych.
-<!--l. 3959--><p class="indent" >  W programie MetaPost udostępniono zapis do formatu PNG i&#x00A0;dodane wsparcie dla operacji
+<!--l. 3960--><p class="indent" >  W programie MetaPost udostępniono zapis do formatu PNG i&#x00A0;dodane wsparcie dla operacji
 zmiennoprzecinkowych (IEEE double).
-<!--l. 3962--><p class="indent" >  Lua<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3963--><p class="indent" >  Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> zaktualizowano do wersji 5.2 Lua, oraz dołączono nową bibliotekę <span 
 class="ec-lmtt-10">pdfscanner</span>, służącą do
 przetwarzania zawartości zewnętrznych stron w&#x00A0;formacie PDF (więcej informacji na stronie domowej
 projektu).
-<!--l. 3966--><p class="indent" >  W programie Xe<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 3967--><p class="indent" >  W programie Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;(patrz także na stronie domowej projektu):
   <ul class="itemize1">
   <li class="itemize">do obsługi układu font\xF3w zastosowano bibliotekę HarfBuzz, zamiast dotychczasowej biblioteki ICU
@@ -6701,15 +6701,15 @@
                                           
   </li>
   <li class="itemize">dołączono wsparcie dla OpenType math cut-ins;</li></ul>
-<!--l. 3983--><p class="indent" >  W programie <span 
+<!--l. 3984--><p class="indent" >  W programie <span 
 class="ec-lmss-10">xdvi </span>zastąpiono bibliotekę do wyświetlania <span 
 class="ec-lmtt-10">t1lib </span>przez FreeType.
-<!--l. 3986--><p class="indent" >  W <span 
+<!--l. 3987--><p class="indent" >  W <span 
 class="ec-lmss-10">microtype.sty </span>dodano niekt\xF3re operacje mikrotypograficzne dla program\xF3w Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;(protrusion)
 i&#x00A0;Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;(protrusion, font expansion, tracking).
-<!--l. 3991--><p class="indent" >  W&#x00A0;<span 
+<!--l. 3992--><p class="indent" >  W&#x00A0;<span 
 class="ec-lmss-10">tlmgr </span>zastosowano operację „przypinania” (ang. <span 
 class="ec-lmri-10">pinning</span>) wielu repozytori\xF3w do pobierania aktualizacji.
 Więcej informacji: <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
@@ -6717,7 +6717,7 @@
 class="ec-lmtt-10">&#x00A0;--help</span></span></span> lub strona <a 
 href="http://tug.org/texlive/doc/tlmgr.html#MULTIPLE-REPOSITORIES" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texlive/doc/tlmgr.html#MULTIPLE-REPOSITORIES</span></a>.
-<!--l. 3996--><p class="indent" >  Dodano bądź przywr\xF3cono binaria dla platform: <span 
+<!--l. 3997--><p class="indent" >  Dodano bądź przywr\xF3cono binaria dla platform: <span 
 class="ec-lmss-10">armhf-linux</span>, <span 
 class="ec-lmss-10">mips-irix</span>, <span 
 class="ec-lmss-10">i386-netbsd </span>i&#x00A0;<span 
@@ -6724,10 +6724,10 @@
 class="ec-lmss-10">amd64-netbsd</span>; usunięto
 <span 
 class="ec-lmss-10">powerpc-aix</span>.
-<!--l. 4000--><p class="noindent" >
+<!--l. 4001--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">9.1.10. </span> <a 
 id="x1-810009.1.10"></a>Wydanie 2014</h5>
-<!--l. 4002--><p class="noindent" >Edycja 2014 zawierała kolejną, drobną poprawkę D.E.&#x00A0;Knutha: dotyczy ona wszystkich silnik\xF3w TeX-a, ale
+<!--l. 4003--><p class="noindent" >Edycja 2014 zawierała kolejną, drobną poprawkę D.E.&#x00A0;Knutha: dotyczy ona wszystkich silnik\xF3w TeX-a, ale
 jedyną widoczną zmianą jest przywr\xF3cenie komunikatu <span 
 class="ec-lmtt-10">preloaded format </span>(zamiast <span 
 class="ec-lmtt-10">format</span>) wyświetlanego
@@ -6734,7 +6734,7 @@
 w&#x00A0;wierszu identyfikującym program podczas jego uruchamiania. Według Knutha zmiana ma podkreślać, że
 chodzi o format ładowany domyślnie przez odpowiednie wywołanie, a&#x00A0;nie o&#x00A0;format, kt\xF3ry jest zaszyty w
 binariach i&#x00A0;kt\xF3ry może zostać zastąpiony innym formatem.
-<!--l. 4011--><p class="indent" >  pdf<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4012--><p class="indent" >  pdf<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: dodano nowy parametr <span 
 class="ec-lmtt-10">\pdfsuppresswarningpagegroup </span>pozwalający wyłączyć
 ostrzegawcze komunikaty programu; dodano nowe polecenia wbudowane (<span 
@@ -6743,7 +6743,7 @@
 class="ec-lmtt-10">\pdfinterwordspaceoff</span>, <span 
 class="ec-lmtt-10">\pdffakespace</span>) modyfikujące spacjowanie, mające w zamierzeniu ułatwiać
 oblewanie tekstem.
-<!--l. 4016--><p class="indent" >  Lua<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4017--><p class="indent" >  Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: jest kilka istotnych zmian i&#x00A0;poprawek w&#x00A0;ładowaniu font\xF3w i&#x00A0;wzorc\xF3w przenoszenia. Najważniejszym
 dodatkiem są nowe warianty silnika: <span 
 class="ec-lmtt-10">luajittex </span>(<a 
@@ -6762,7 +6762,7 @@
 class="ec-lmtt-10">luatex</span>. Zar\xF3wno my,
 jak i&#x00A0;projektanci tego programu zalecamy jego użycie jedynie do eksperyment\xF3w z&#x00A0;kodem jit
 i&#x00A0;Lua.
-<!--l. 4028--><p class="indent" >  Xe<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4029--><p class="indent" >  Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: na wszystkich platformach (w&#x00A0;tym na Mac OSX) obsługiwane są obecnie te same formaty plik\xF3w
 graficznych; zrezygnowano z&#x00A0;niekt\xF3rych wariant\xF3w dekompozycji znak\xF3w unikodowych (<span 
 class="ec-lmri-10">compatibility</span>
@@ -6770,7 +6770,7 @@
 class="ec-lmri-10">decomposition</span>); preferowane jest korzystanie z&#x00A0;font\xF3w OpenType, zamiast font\xF3w Graphite, dla zapewnienia
 zgodności w&#x00A0;poprzednimi wersjami Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a.
-<!--l. 4034--><p class="indent" >  MetaPost: zestaw możliwych wartości parametru <span 
+<!--l. 4035--><p class="indent" >  MetaPost: zestaw możliwych wartości parametru <span 
 class="ec-lmtt-10">numbersystem </span>rozszerzono o wartość <span 
 class="ec-lmtt-10">decimal</span>;
 dokładność obliczeń można ustalać za pomocą nowej zmiennej wbudowanej <span 
@@ -6779,7 +6779,7 @@
 class="ec-lmtt-10">drawdot </span>w&#x00A0;pliku <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">plain.mp</span></span> (Knuth); usunięto błędy m.in. w&#x00A0;zapisie do format\xF3w SVG
 i&#x00A0;PNG.
-<!--l. 4042--><p class="indent" >  Narzędzie Con<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4043--><p class="indent" >  Narzędzie Con<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>t-a <span 
 class="ec-lmss-10">pstopdf </span>zostanie usunięte jakiś czas po opublikowaniu tego wydania
 <span class="TEX">T<span 
@@ -6788,7 +6788,7 @@
 class="ec-lmtt-10">mtxrun –script</span>
 <span 
 class="ec-lmtt-10">pstopdf</span>.
-<!--l. 4047--><p class="indent" >  Programy <span 
+<!--l. 4048--><p class="indent" >  Programy <span 
 class="ec-lmss-10">psutils </span>zostały w&#x00A0;istotny spos\xF3b zmienione przez nowego opiekuna. W&#x00A0;rezultacie kilka rzadko
 używanych narzędzi (<span 
 class="ec-lmtt-10">fix*</span>, <span 
@@ -6799,7 +6799,7 @@
 jako samodzielne programy (jeśli się okaże, że stwarza to problemy, może w&#x00A0;przyszłości zostać to zmienione).
 Dodano nowy skrypt <span 
 class="ec-lmtt-10">psjoin</span>.
-<!--l. 4054--><p class="indent" >  Z&#x00A0;pochodnej z&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4055--><p class="indent" >  Z&#x00A0;pochodnej z&#x00A0;<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live dystrybucji Mac<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;(część&#x00A0;<a 
 href="#x1-170003.1.2">3.1.2<!--tex4ht:ref: sec:macosx --></a>) usunięto opcjonalne tylko dla Mac OSX
@@ -6811,15 +6811,15 @@
 class="ec-lmss-10">convert</span>, ponieważ program <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>4ht korzysta bezpośrednio z programu
 Ghostscript.
-<!--l. 4061--><p class="indent" >  Z&#x00A0;kolekcji <span 
+<!--l. 4062--><p class="indent" >  Z&#x00A0;kolekcji <span 
 class="ec-lmss-10">langcjk</span>, wsp\xF3lnej dla język\xF3w chińskiego, japońskiego i&#x00A0;koreańskiego, zostały wydzielone
 oddzielne (o&#x00A0;mniejszej wielkości) kolekcje dla każdego z&#x00A0;tych język\xF3w.
-<!--l. 4065--><p class="indent" >  Dodano programy dla platformy <span 
+<!--l. 4066--><p class="indent" >  Dodano programy dla platformy <span 
 class="ec-lmss-10">x86_64-cygwin</span>, usunięto programy dla platformy <span 
 class="ec-lmss-10">mips-irix</span>. Ponieważ
 Microsoft zakończył wspieranie Windows XP, może się w&#x00A0;przyszłości zdarzyć, że nasze programy nie będą
 działać prawidłowo w&#x00A0;tym systemie.
-<!--l. 4070--><p class="indent" >  Programy dla niekt\xF3rych innych platform są dostępne na stronie: <a 
+<!--l. 4071--><p class="indent" >  Programy dla niekt\xF3rych innych platform są dostępne na stronie: <a 
 href="http://tug.org/texlive/custom-bin.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texlive/custom-bin.html</span></a>.
 Ponadto binaria dla pewnych platform pominięto na DVD&#x00A0;(dla zaoszczędzenia miejsca), ale można je
@@ -6826,10 +6826,10 @@
 zainstalować z&#x00A0;repozytori\xF3w w&#x00A0;sieci.
                                           
                                           
-<!--l. 4075--><p class="noindent" >
+<!--l. 4076--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">9.1.11. </span> <a 
 id="x1-820009.1.11"></a>Wydanie 2015</h5>
-<!--l. 4077--><p class="noindent" >Do <span class="LATEX">L<span class="A">A</span><span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4078--><p class="noindent" >Do <span class="LATEX">L<span class="A">A</span><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span></span>2<span 
 class="plmi-10">&#x03B5;</span>&#x00A0;włączono domyślnie zmiany, kt\xF3re poprzednio były dostępne jedynie przez dosłowne
 zadeklarowanie pakietu <span 
@@ -6844,27 +6844,27 @@
 class="E">E</span>X</span></span>2<span 
 class="plmi-10">&#x03B5;</span>, są nadal rozwijane odrębnie, ale nie zostały naruszone
 wspomnianymi wyżej zmianami.
-<!--l. 4085--><p class="indent" >  Obecnie <span class="LATEX">L<span class="A">A</span><span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4086--><p class="indent" >  Obecnie <span class="LATEX">L<span class="A">A</span><span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span></span>2<span 
 class="plmi-10">&#x03B5;</span>&#x00A0;zawiera wewnętrzny mechanizm konfiguracji obsługi Unicode (kt\xF3re znaki są
 traktowane jako litery, nazewnictwo poleceń wbudowanych itp.). Dla użytkownika nie powinno być to
 zauważalne, mimo iż zmieniono nazwy kilku poleceń wbudowanych, zaś kilka usunięto.
-<!--l. 4090--><p class="indent" >  pdf<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4091--><p class="indent" >  pdf<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: poprawiono wsparcie dla plik\xF3w JPEG Exif oraz JFIF dla zgodności z&#x00A0;programem
 <span 
 class="ec-lmss-10">xpdf</span>&#x00A0;3.04.
-<!--l. 4093--><p class="indent" >  Lua<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4094--><p class="indent" >  Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: dołączono nową bibliotekę <span 
 class="ec-lmss-10">newtokenlib </span>do skanowania żeton\xF3w (ang. <span 
 class="ec-lmri-10">token</span>); poprawiono ponadto
 generator liczb losowych <span 
 class="ec-lmtt-10">normal </span>i&#x00A0;inne drobne błędy.
-<!--l. 4097--><p class="indent" >  Xe<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4098--><p class="indent" >  Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: poprawiono obsługę wczytywanych ilustracji oraz program <span 
 class="ec-lmss-10">xdvipdfmx</span>; zmieniono także wewnętrzne
 polecenie <span 
 class="ec-lmtt-10">XDV</span>.
-<!--l. 4100--><p class="indent" >  MetaPost: zestaw możliwych wartości parametru <span 
+<!--l. 4101--><p class="indent" >  MetaPost: zestaw możliwych wartości parametru <span 
 class="ec-lmtt-10">numbersystem </span>rozszerzono o wartość <span 
 class="ec-lmtt-10">binary</span>;
 nowe programy <span 
@@ -6872,7 +6872,7 @@
 class="ec-lmss-10">updvitomp </span>dostarczają wsparcie dla języka japońskiego (podobnie jak
 <span 
 class="ec-lmss-10">up*tex</span>).
-<!--l. 4104--><p class="indent" >  Mac<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4105--><p class="indent" >  Mac<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: uaktualniono dołączony pakiet Ghostscript dla wparcia CJK. Tzw. <span 
 class="ec-lmri-10">The </span><span class="TEX"><span 
 class="ec-lmri-10">T</span><span 
@@ -6882,7 +6882,7 @@
 class="ec-lmri-10">&#x00A0;Distribution</span>
 <span 
 class="ec-lmri-10">Preference Pane </span>działa obecnie w Yosemite (Mac OS X&#x00A0;10.10).
-<!--l. 4108--><p class="indent" >  Infrastruktura <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4109--><p class="indent" >  Infrastruktura <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live: program <span 
 class="ec-lmss-10">fmtutil </span>został przekonstruowany tak, aby wczytywał <span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">fmtutil.cnf</span></span>
@@ -6895,14 +6895,14 @@
 class="ec-lmss-10">mktexpk</span>) preferują obecnie położenie program\xF3w w&#x00A0;ich własnych katalogach, zamiast
 wykorzystywać za każdym razem zmienną systemową <span 
 class="ec-lmtt-10">PATH</span>.
-<!--l. 4115--><p class="indent" >  Usunięto programy dla platform <span 
+<!--l. 4116--><p class="indent" >  Usunięto programy dla platform <span 
 class="ec-lmss-10">*-kfreebsd</span>, ponieważ <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live jest obecnie łatwo dostępny poprzez ich
 mechanizmy aktualizacji.
-<!--l. 4119--><p class="noindent" >
+<!--l. 4120--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">9.1.12. </span> <a 
 id="x1-830009.1.12"></a>Wydanie 2016</h5>
-<!--l. 4121--><p class="noindent" >Lua<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4122--><p class="noindent" >Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: og\xF3lne zmiany dotyczące poleceń podstawowych (<span 
 class="ec-lmri-10">primitives</span>) – zredukowana została ich liczba, dla
 niekt\xF3rych operacji zmieniono nazwy, ponadto zmieniona została struktura węzł\xF3w. Zmiany zostały
@@ -6914,12 +6914,12 @@
 Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a <a 
 href="../../../../texmf-dist/doc/luatex/base/luatex.pdf" >texmf-dist/doc/luatex/base/luatex.pdf</a>.
-<!--l. 4128--><p class="indent" >  <span 
+<!--l. 4129--><p class="indent" >  <span 
 class="logo-10">METAFONT</span>: nowe, w&#x00A0;znacznym stopniu eksperymentalne „rodzeństwo” – programy MFlua and MFluajit,
 będące połączeniem Lua z&#x00A0;<span 
 class="logo-10">METAFONT</span>-em, udostępnione do pr\xF3bnych test\xF3w.
-<!--l. 4132--><p class="indent" >  Metapost: poprawki i&#x00A0;wewnętrzne przygotowanie do wersji 2.0.
-<!--l. 4134--><p class="indent" >  Zmienna <span 
+<!--l. 4133--><p class="indent" >  Metapost: poprawki i&#x00A0;wewnętrzne przygotowanie do wersji 2.0.
+<!--l. 4135--><p class="indent" >  Zmienna <span 
 class="ec-lmtt-10">SOURCE_DATE_EPOCH </span>jest obsługiwana przez wszystkie implementacje (silniki) za wyjątkiem
 Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a (obsługa zostanie zaimplementowana w&#x00A0;kolejnej wersji) i&#x00A0;(celowo) w&#x00A0;oryginalnym <span 
@@ -6938,7 +6938,7 @@
 class="ec-lmtt-10">\time</span>. Szczeg\xF3ły i&#x00A0;odnośne przykłady można znaleźć w&#x00A0;podręczniku
 pdf<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a.
-<!--l. 4145--><p class="indent" >  pdf<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4146--><p class="indent" >  pdf<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: nowe polecenia podstawowe <span 
 class="ec-lmtt-10">\pdfinfoomitdate</span>, <span 
 class="ec-lmtt-10">\pdftrailerid</span>, <span 
@@ -6945,7 +6945,7 @@
 class="ec-lmtt-10">\pdfsuppressptexinfo</span>,
 wpływające na wartości parametr\xF3w pojawiających się w&#x00A0;wynikowym pliku PDF (operacje te nie mają
 wpływu na wynikowy plik DVI).
-<!--l. 4150--><p class="indent" >  Xe<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4151--><p class="indent" >  Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: nowe polecenia podstawowe <span 
 class="ec-lmtt-10">\XeTeXhyphenatablelength</span>, <span 
 class="ec-lmtt-10">\XeTeXgenerateactualtext</span>,
@@ -6952,7 +6952,7 @@
 <span 
 class="ec-lmtt-10">\XeTeXinterwordspaceshaping</span>; ograniczenie liczby klas znak\xF3w powiększono do 4096; wartość bajtu
 identyfikacyjnego w&#x00A0;pliku DVI powiększono o&#x00A0;1.
-<!--l. 4155--><p class="indent" >  Inne programy:
+<!--l. 4156--><p class="indent" >  Inne programy:
   <ul class="itemize1">
   <li class="itemize"><span 
 class="ec-lmtt-10">gregorio </span>jest nowym programem, częścią pakietu <span 
@@ -6974,7 +6974,7 @@
   </li>
   <li class="itemize"><span 
 class="ec-lmtt-10">ps2pk </span>obsługuje rozszerzone fonty PK/GF.</li></ul>
-<!--l. 4169--><p class="indent" >  Mac<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4170--><p class="indent" >  Mac<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: program <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Distribution Preference Pane został zastąpiony przez program <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>&#x00A0;Live Utility;
@@ -6981,7 +6981,7 @@
 zmodernizowano aplikacje działające w&#x00A0;trybie GUI; dodano nowy skrypt <span 
 class="ec-lmtt-10">cjk-gs-integrate</span>, umożliwiający
 włączanie r\xF3żnych font\xF3w CJK do Ghostscripta.
-<!--l. 4174--><p class="indent" >  Infrastruktura: plik konfiguracyjny <span 
+<!--l. 4175--><p class="indent" >  Infrastruktura: plik konfiguracyjny <span 
 class="ec-lmtt-10">tlmgr </span>jest obsługiwany na poziomie systemowym; sprawdzane są sumy
 kontrolne pakiet\xF3w; jeśli jest dostępna usługa GPG (GNU Privacy Guard), to sprawdzana jest r\xF3wnież
 sygnatura instalacji pakiet\xF3w bądź ich aktualizacji z&#x00A0;sieci. Dotyczy to także programu instalacyjnego
@@ -6988,19 +6988,19 @@
 <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live. Jeżeli usługa GPG nie jest dostępna, to instalacja bądź aktualizacja przebiega jak
 dotychczas.
-<!--l. 4182--><p class="indent" >  Binaria dla platform <span 
+<!--l. 4183--><p class="indent" >  Binaria dla platform <span 
 class="ec-lmtt-10">alpha-linux </span>i&#x00A0;<span 
 class="ec-lmtt-10">mipsel-linux </span>zostały usunięte.
-<!--l. 4185--><p class="noindent" >
+<!--l. 4186--><p class="noindent" >
  <h5 class="subsubsectionHead"><span class="titlemark">9.1.13. </span> <a 
 id="x1-840009.1.13"></a>Wydanie 2017</h5>
-<!--l. 4188--><p class="noindent" >Lua<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4189--><p class="noindent" >Lua<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: Więcej wywołań zwrotnych (<span 
 class="ec-lmri-10">ang. </span>callbacks), więcej możliwości sterowania składem, więcej dostępu
 do struktur wewnętrznych; w&#x00A0;wypadku niekt\xF3rych platform dodana biblioteka <span 
 class="ec-lmtt-10">ffi </span>do dynamicznego
 ładowania kodu.
-<!--l. 4193--><p class="indent" >  pdf<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4194--><p class="indent" >  pdf<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: Zmienna środowiskowa <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">SOURCE_DATE_EPOCH_TEX_PRIMITIVES</span></span></span> z&#x00A0;instalacji poprzedniego roku
 zmienila nazwę na <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
@@ -7009,16 +7009,16 @@
 zawiera napis <span 
 class="ec-lmtt-10">/MediaBox</span>, to pomija się wyjście domyślnego <span 
 class="ec-lmtt-10">/MediaBox</span>.
-<!--l. 4199--><p class="indent" >  Xe<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4200--><p class="indent" >  Xe<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: Obsługa wzor\xF3w matematycznych Unicode/OpenType oparta jest teraz na używaniu tabeli
 HarfBuzz’s MATH; kilka poprawek błęd\xF3w.
-<!--l. 4202--><p class="indent" >  Dvips: Decyduje ostatnie ustalenie formatu papieru, dla zgodności z&#x00A0;<span 
+<!--l. 4203--><p class="indent" >  Dvips: Decyduje ostatnie ustalenie formatu papieru, dla zgodności z&#x00A0;<span 
 class="ec-lmtt-10">dvipdfmx </span>i&#x00A0;z&#x00A0;oczekiwaniami pakietu;
 opcja <span 
 class="ec-lmtt-10">-L0 </span>(<span 
 class="ec-lmtt-10">L0 </span>w&#x00A0;ustawieniach konfiguracyjnych) przywraca poprzednie zachowanie, w&#x00A0;kt\xF3rym decydowało
 pierwsze ustalenie formatu papieru.
-<!--l. 4208--><p class="indent" >  ep<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4209--><p class="indent" >  ep<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>, eup<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: Nowe polecenia: <span 
 class="ec-lmtt-10">\pdfuniformdeviate</span>, <span 
@@ -7029,7 +7029,7 @@
 class="ec-lmtt-10">\pdfelapsedtime</span>, <span 
 class="ec-lmtt-10">\pdfresettimer </span>zapożyczono z&#x00A0;pdf<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-a.
-<!--l. 4212--><p class="indent" >  Mac<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4213--><p class="indent" >  Mac<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: Począwszy od tego roku będzie zapewniana obsługa – pod nazwą <span class="obeylines-h"><span class="verb"><span 
 class="ec-lmtt-10">x86_64-darwin</span></span></span> – jedynie
 tych wersji Mac<span class="TEX">T<span 
@@ -7042,7 +7042,7 @@
 class="ec-lmtt-10">i386-darwin</span>,
 <span 
 class="ec-lmtt-10">powerpc-darwin</span>).
-<!--l. 4219--><p class="indent" >  Infrastruktura: Drzewo <span 
+<!--l. 4220--><p class="indent" >  Infrastruktura: Drzewo <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFLOCAL </span>jest teraz domyślnie przeszukiwane przed <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFSYSCONFIG</span>
 i&#x00A0;<span 
@@ -7053,7 +7053,7 @@
 class="ec-lmtt-10">shell </span>– do użycia interaktywnego i&#x00A0;skryptowego – jak też nową zadanie <span 
 class="ec-lmtt-10">conf auxtrees </span>– do łatwego
 dodawania i&#x00A0;usuwania dodatkowych drzew.
-<!--l. 4228--><p class="indent" >  <span 
+<!--l. 4229--><p class="indent" >  <span 
 class="ec-lmtt-10">updmap </span>and <span 
 class="ec-lmtt-10">fmtutil</span>: Skrypty te ostrzegają teraz, jeśli wywołano je bez jawnego podania tzw. trybu
 systemowego (<span 
@@ -7068,7 +7068,7 @@
 stronie: <a 
 href="http://tug.org/texlive/scripts-sys-user.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texlive/scripts-sys-user.html</span></a>.
-<!--l. 4238--><p class="indent" >  <span 
+<!--l. 4239--><p class="indent" >  <span 
 class="ec-lmtt-10">install-tl</span>: Ścieżki własne użytkownika Mac-\xF3w, takie jak <span 
 class="ec-lmtt-10">TEXMFHOME</span>, są teraz w&#x00A0;Mac<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-u domyślnie
@@ -7078,7 +7078,7 @@
 zachowanego profilu poprzedniej instalacji; nowe polecenie <span 
 class="ec-lmtt-10">P </span>dla zapisu profilu; nowe nazwy zmiennych
 w&#x00A0;profilach (stare są jednak nadal akceptowane).
-<!--l. 4243--><p class="indent" >  Sync<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4244--><p class="indent" >  Sync<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: tworzony przez ten program plik tymczasowy ma obecnie postać <span 
 class="ec-lmtt-10">foo.synctex(busy)</span>, zamiast
 <span 
@@ -7085,7 +7085,7 @@
 class="ec-lmtt-10">foo.synctex.gz(busy) </span>(nie jest kompresowany programem <span 
 class="ec-lmtt-10">gz</span>). Programy korzystające z&#x00A0;SyncTeX powinny
 zastosować nową konwencję, szczeg\xF3lnie przy usuwaniu pliku tymczasowego.
-<!--l. 4246--><p class="indent" >  Programy pomocnicze: <span 
+<!--l. 4247--><p class="indent" >  Programy pomocnicze: <span 
 class="ec-lmtt-10">texosquery-jre8 </span>jest nowym programem wieloplatformowym do odczytywania
 w&#x00A0;dokumencie <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>-owym danych o&#x00A0;lokalizacji i&#x00A0;innych informacji z&#x00A0;poziomu systemu operacyjnego; został
@@ -7097,12 +7097,12 @@
 class="ec-lmri-10">ang. </span>shell). (Starsze wersje JRE są obsługiwane przez texosquery, ale nie można ich udostępnić
 w&#x00A0;trybie ograniczonym, gdyż Oracle już ich nie wspiera, nawet z&#x00A0;bardzo poważnych powod\xF3w związanych
 z&#x00A0;bezpieczeństwem).
-<!--l. 4255--><p class="indent" >  Platformy: zapoznaj się z&#x00A0;powyższą informacją na temat Mac<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4256--><p class="indent" >  Platformy: zapoznaj się z&#x00A0;powyższą informacją na temat Mac<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>; innych zmian nie ma.
-<!--l. 4258--><p class="indent" >  <a id="news"></a>
+<!--l. 4259--><p class="indent" >  <a id="news"></a>
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">9.2. </span> <a 
 id="x1-850009.2"></a>Wersja aktualna – 2018</h4>
-<!--l. 4262--><p class="noindent" >Kpathsea: teraz domyślnie nie rozr\xF3żnia wielkości liter w nazwach plik\xF3w w katalogach niesystemowych;
+<!--l. 4263--><p class="noindent" >Kpathsea: teraz domyślnie nie rozr\xF3żnia wielkości liter w nazwach plik\xF3w w katalogach niesystemowych;
 wyłączyć tę opcję można w <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf.cnf </span>lub ustawiając zmienną środowiskową <span 
 class="ec-lmtt-10">texmf_casefold_search </span>na <span 
@@ -7110,13 +7110,12 @@
 Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Kpathsea (<a 
 href="http://tug.org/kpathsea" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/kpathsea</span></a>).
-<!--l. 4264--><p class="indent" >  ep<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4265--><p class="indent" >  ep<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>, eup<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: Nowe polecenie pierwotne <span 
 class="ec-lmtt-10">\epTeXversion</span>.
-<!--l. 4266--><p class="indent" >  Lua<span class="TEX">T<span 
-class="E">E</span>X</span>: Przygotowanie do przejścia 1 2019 r. na wersję Lua<span class="TEX">T<span 
-class="E">E</span>X</span>&#x00A0;5.3: binaria <span 
+<!--l. 4267--><p class="indent" >  Lua<span class="TEX">T<span 
+class="E">E</span>X</span>: Przygotowanie do przejścia w 2019 r. na wersję Lua 5.3: binaria <span 
 class="ec-lmtt-10">luatex53 </span>są dostępne na
 większości platform, ale przed uruchomieniem muszą zostać przenazywane na <span 
 class="ec-lmtt-10">luatex</span>. Można też użyć
@@ -7125,17 +7124,17 @@
 href="http://wiki.contextgarden.net" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://wiki.contextgarden.net</span></a>); tam też dostępne są dodatkowe
 informacje.
-<!--l. 4272--><p class="indent" >  MetaPost: Poprawiono błędne kierunki ścieżek oraz wyjście w formatach TFM i PNG .
-<!--l. 4274--><p class="indent" >  Dopuszczono stosowanie plik\xF3w przekodowujących dla font\xF3w bitmapowych; identyfikator PDF obecnie
+<!--l. 4273--><p class="indent" >  MetaPost: Poprawiono błędne kierunki ścieżek oraz wyjście w formatach TFM i PNG .
+<!--l. 4275--><p class="indent" >  Dopuszczono stosowanie plik\xF3w przekodowujących dla font\xF3w bitmapowych; identyfikator PDF obecnie
 nie zależy od nazwy katalogu w kt\xF3rym jest tworzony; poprawki błęd\xF3w dla <span 
 class="ec-lmtt-10">\pdfprimitive </span>i
 pokrewne.
-<!--l. 4277--><p class="indent" >  Mac<span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4278--><p class="indent" >  Mac<span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span>: Zobacz poniżej zmiany obsługiwanych wersji. Ponadto, dla większej klarowności, układ plik\xF3w
 zainstalowanych w &#x00A0;code / Applications / TeX / przez Mac &#x00A0;TeX &#x00A0;został zmieniony; teraz ta lokalizacja
 zawiera cztery programy GUI (BibDesk, LaTeXiT, TeX Live Utility, i TeXShop) oraz katalogi z dodatkowymi
 narzędziami i dokumentacją.
-<!--l. 4282--><p class="indent" >  <span 
+<!--l. 4283--><p class="indent" >  <span 
 class="ec-lmtt-10">tlmgr</span>: nowe nakładki <span 
 class="ec-lmtt-10">tlshell </span>(Tcl/Tk) i <span 
 class="ec-lmtt-10">tlcockpit </span>(Java); wyjście w formacie JSON; <span 
@@ -7143,7 +7142,7 @@
 oznacza to samo co <span 
 class="ec-lmtt-10">remove</span>; nowa akcja/opcja <span 
 class="ec-lmtt-10">print-platform-info</span>.
-<!--l. 4286--><p class="indent" >  Platformy:
+<!--l. 4287--><p class="indent" >  Platformy:
   <ul class="itemize1">
   <li class="itemize">Nowe: <span 
 class="ec-lmtt-10">x86_64-linuxmusl </span>i <span 
@@ -7164,15 +7163,15 @@
 class="ec-lmtt-10">platforms </span>zostały usunięte.
   </li>
   <li class="itemize">Windows: XP nie jest już obsługiwane.</li></ul>
-<!--l. 4304--><p class="noindent" >Końcowa uwaga, dotycząca przeszłości: Wszystkie wydania <span class="TEX">T<span 
+<!--l. 4305--><p class="noindent" >Końcowa uwaga, dotycząca przeszłości: Wszystkie wydania <span class="TEX">T<span 
 class="E">E</span>X</span> Live, wraz z&#x00A0;dodatkowymi materiałami (np.
 okładkami płytek), są dostępne na stronie: <a 
 href="ftp://tug.org/historic/systems/texlive" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">ftp://tug.org/historic/systems/texlive</span></a>.
-<!--l. 4310--><p class="noindent" >
+<!--l. 4311--><p class="noindent" >
  <h4 class="subsectionHead"><span class="titlemark">9.3. </span> <a 
 id="x1-860009.3"></a>Przyszłe wersje</h4>
-<!--l. 4312--><p class="noindent" ><span 
+<!--l. 4313--><p class="noindent" ><span 
 class="ec-lmri-10">Niniejsza dystrybucja nie jest doskonała! </span>Planujemy kontynuować wydawanie nowych wersji i&#x00A0;chcielibyśmy,
 żeby zawierały one jeszcze więcej pomocnej dokumentacji, więcej program\xF3w użytkowych, lepsze programy
 instalacyjne oraz stale ulepszany i&#x00A0;poprawiany katalog makr i&#x00A0;font\xF3w. Zadanie to jest wykonywane przez
@@ -7181,16 +7180,16 @@
 <a 
 href="http://tug.org/texlive/contribute.html" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texlive/contribute.html</span></a>.
-<!--l. 4321--><p class="indent" >  Prosimy o&#x00A0;przesyłanie poprawek, sugestii i&#x00A0;uzupełnień oraz deklaracji pomocy w&#x00A0;opracowywaniu kolejnych
+<!--l. 4322--><p class="indent" >  Prosimy o&#x00A0;przesyłanie poprawek, sugestii i&#x00A0;uzupełnień oraz deklaracji pomocy w&#x00A0;opracowywaniu kolejnych
 edycji pod adres:
   <div class="quote">
-   <!--l. 4324--><p class="noindent" ><a 
+   <!--l. 4325--><p class="noindent" ><a 
 href="mailto:tex-live at tug.org" ><span class="path"><span 
 class="ec-lmtt-10">tex-live at tug.org</span></span></a><br 
 class="newline" /><a 
 href="http://tug.org/texlive" class="url" ><span 
 class="ec-lmtt-10">http://tug.org/texlive</span></a></div>
-<!--l. 4329--><p class="noindent" ><span 
+<!--l. 4330--><p class="noindent" ><span 
 class="ec-lmri-10">Przyjemnego </span><span class="TEX"><span 
 class="ec-lmri-10">T</span><span 
 class="E"><span 

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.tex	2018-04-11 20:24:46 UTC (rev 47446)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.tex	2018-04-11 20:26:05 UTC (rev 47447)
@@ -16,6 +16,7 @@
 \usepackage{polski}      %% for PL
 \usepackage[latin2]{inputenc} %% for PL
 \usepackage[T1]{fontenc}
+\usepackage{hyperref}
 \exhyphenpenalty=10000     %% for PL
 \def\Dash{---}
 \widowpenalty=10000
@@ -55,10 +56,10 @@
 W tym roku \TeX\ Live jest po\xB6wi\xEAcony pami\xEAci Staszka Wawrykiewicza. 
 \end{center}
 
-\begin{multicols}{2}
+%\begin{multicols}{2}
 \tableofcontents
 %\listoftables
-\end{multicols}
+%\end{multicols}
 %--------------------------
 \section{Wst\xEAp}\label{sec:intro}
 
@@ -4263,7 +4264,7 @@
 
 ep\TeX, eup\TeX: Nowe polecenie pierwotne \cs{epTeXversion}.
 
-Lua\TeX: Przygotowanie do przej\xB6cia 1 2019 r. na wersj\xEA Lua\TeX\ 5.3: binaria
+Lua\TeX: Przygotowanie do przej\xB6cia w 2019 r. na wersj\xEA Lua 5.3: binaria
 \code{luatex53} s\xB1 dost\xEApne na wi\xEAkszo\xB6ci platform, ale przed uruchomieniem musz\xB1 zosta\xE6 przenazywane  na 
 \code{luatex}. Mo\xBFna te\xBF u\xBFy\xE6 plik\xF3w \ConTeXt\ Garden
 (\url{http://wiki.contextgarden.net}); tam te\xBF dost\xEApne s\xB1 dodatkowe informacje.More information about the tex-live-commits mailing list