[Mac OS X TeX] Dutch hyphenation

Martin Stokhof stokhof at hum.uva.nl
Wed Feb 20 16:33:16 CET 2002Gerben, Maarten: dank voor de hulp. Ik heb language.dat in 
texmf.local verwijderd en de formats opnieuw aangemaakt. Toen ging 
het nog niet goed, bij inspectie bleek dat in de language.dat in 
texmf dutch toch niet actief was. Daarna was het geen probleem meer. 
Nogmaals bedankt: een probleem opgelost en ook weer wat geleerd, wat 
wil een mens nog meer? Groet, Martin Stokhof

-----------------------------------------------------------------
To UNSUBSCRIBE, send email to <info at email.esm.psu.edu> with
"unsubscribe macosx-tex" (no quotes) in the body.
For additional HELP, send email to <info at email.esm.psu.edu> with
"help" (no quotes) in the body.
This list is not moderated, and I am not responsible for
messages posted by third parties.
-----------------------------------------------------------------
More information about the macostex-archives mailing list