[XeTeX] ! Patterns can be loaded only by INITEX.

pimaho at centrum.cz pimaho at centrum.cz
Wed Jun 23 12:45:30 CEST 2010


  
Hi,
 
 I’ve been trying to find how to input Czech hyphenation in plain XeTeX. 
 
 When I run my file "bez_nazvu-1.tex":
 
 input loadhyph-cs.tex

fonta="Baskerville 10 Pro:language=CSY" at 10  pt

baselineskip 15pt

parindent 10pt

parskip 0pt

a

Krása světa je skrytá. Tisíce pohledů ztrácíme marně, poněvadž nedovedly uviděti svět v okresích jejího proměňujícího a očišťujícího záření. Neznáme celého bohatství vlastních svých krajin. Sotva že v slunci svého poledne dovedeme se orientovati podle svého stínu o tajemných světových stranách.

Po šesti dnech práce a budování světa je krása sedmým dnem duší. Je harmonickým oddychnutím věčné vůle, tvůrčím pohledem, jenž se rozletěl všemi budoucími vesmíry, rozkvétajícími ze zrní prvních hvězd, a shledal, že všechno je dobré; zářícím pohledem, nesnesitelným smrtelnému, zachyceným věčností, ležícím, neviditelné až do času, na všech světech.

Jen tu a tam, z mrákot věků, zdvihne se duše dosti silná, aby ho snesla ve žhoucích světlech ukončení, která prozařují staletími vývoje. Strašné a slavné divadlo blesků, jimiž se vyrovnávají oblaky ležící na věcech, věčné oslaveno časným, milostná zardění života rozníceného nesmrtelností. V těchto chvílích, zdá se, že vzniklo učení o tvůrčí malomoci zla.


 bye
 
 with plain XeTeX I always get message below and Czech hyphenation isn’t load.
This is XeTeX, Version 3.1415926-2.2-0.9995.1 (MiKTeX 2.8)
entering extended mode

(C:UsersPichlDesktopbez_nazvu-1.tex

("C:Program FilesMiKTeX 2.8texgenerichyph-utf8loadhyphloadhyph-cs.tex"

UTF-8 Czech Hyphenation Patterns (Pavel Sevecek, v3, 1995)

("C:Program FilesMiKTeX 2.8texgenerichyph-utf8patternstexhyph-cs.tex"

! Patterns can be loaded only by INITEX.

l.84 patterns

{

?

 

Can anybody help me?

Thanks

Marek

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://tug.org/pipermail/xetex/attachments/20100623/55baa61e/attachment.html>


More information about the XeTeX mailing list