[texworks] Call for Help: Translations

Ignasi Furió ignasi.furio at uib.cat
Wed Feb 9 20:52:13 CET 2011


El Wed, 09 Feb 2011 18:56:02 +0100, Stefan Löffler <st.loeffler at gmail.com>  
vau escriure:

>
> <p><a href="http://qt.nokia.com/">Marc d'aplicació Qt</a> v%1 de Qt
> Software, una divisió de Nokia Corporation.
>

Perfect!

Ignasi


More information about the texworks mailing list