[tex-live] [i18n-no] Fwd: [Scribus 0005322]: Hyphenation patterns distributed without license and copyright information

Axel Bojer axelb at skolelinux.no
Sun Jan 29 18:26:38 CET 2012


Den 29. jan. 2012 18:19, skrev Axel Bojer:
> Hei!
> 
> Vet ikke om denne e-posten når fram til Rune Kleveland, Ole Michael
> Selberg, Torstein Dybdahl e.a. med tilknytning til orddelingsfilene på
> norsk. Men om så er, kan mottaker gi beskjed om forholdet nedenfor
> (lisens for ordlistene som del av no.spelig.org/myspell).
> 
> Den 29. jan. 2012 16:48, skrev Karl Ove Hufthammer:
>> fr. den 27. 01. 2012 klokka 21.40 (+0100) skreiv Axel Bojer:
>>>
>>> Bare for sikkerhets skyld:
>>> Jeg antar det er korrekt å si at orddelingsreglene har samme lisens som
>>> resten av ordlistene, altså «GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, Version 2, June
>>> 1991»?
>>>
>>> Jeg har prøvd å finne informasjon i no.speling.org sin SVN, men finner
>>> ingenting som nevner orddeling eksplisitt. Dette er vel overtatt fra
>>> Kleveland i sin tid, noen som husker/vet? 
>>
>> Eg veit ikkje kva filer det er snakk om (og fann ingen nettsider som
>> verka eg kunne lasta dei ned frå),
> 
> Ja, jeg ser at både no.speling.org og alioth for øyeblikket er nede :-(
> 
>> men viss dei er basert på
>> Kleveland/Selberg si orddelingsliste, er det alt eit grovt brot på
>> lisensvilkåra. Den seier nemlig
>> "http://ftp.fagskolen.gjovik.no/pub/tex-archive/language/hyphenation/nohyph/nohyphbx.tex":
>>
>> % Copyright (C) 2004, 2005 Rune Kleveland, Ole Michael Selberg.
>> % Copying and distribution of this file, with or without modification,
>> % are permitted in any medium without royalty provided the copyright
>> % notice and this notice are preserved.
> 
> Takk!
> Det ser ut til at orddelinga kommer derfra.
> 
> Jeg har SVN lokalt på min maskin og tok noen enkle søk.
> 
> Jeg ser i fila
> Speling.org/src/spell-norwegian/ooo-hyph/README
> 
> ----------------------------------
> 
> This are hyphenation files for OpenOffice.org made from
> Rune Klevelands nohyphbc.tex.
> 
> Follow the instructions on the openofficepage for installation.
> 
> Torstein Dybdahl
> torsted<at>runbox.no
> Licence is GPL.
> 
> ---------------------------------
> 
> Det sier to ting, det ene er at det er den fila du henviser til, det
> andre er at lisensen er GPL, noe som ikke stemmer med den informasjonen
> som står i fila du viser til.

Fila Speling.org/src/spell-norwegian/nohyphbc.tex
er ulik
http://ftp.fagskolen.gjovik.no/pub/tex-archive/language/hyphenation/nohyph/nohyphbx.tex

Førstnevnte inneholder den innledende kommentaren:

-------------------------------------------
% Generated by a script written by Rune Kleveland
% (runekl A opoint.com) from dictionaries availiable from
% http://spell-norwegian.alioth.debian.org/
-------------------------------------------

Blindkopi også dit ...

> Noen som har historiske kunnskaper nok til å vite om det er en egen
> lisens (GPL) for denne fila som en del av ordlistene?
> Enten må da Kleveland ha gjort dette selv (noe som forklarer hvorfor
> Copying-fila ikke finnes der), eller vi/noen har innhentet tillatelse
> fra Kleveland? Hvis ja vet jeg ikke når eller hvordan denne
> copyright-informasjonen forsvant ...
> 
> Sender blindkopi til adressen som ligger i fila på fagskolens FTP,
> nemlig: tex-live (at) tug.org og til torsted<at>runbox.no  (Vet ikke om
> de ennå virker). Innledningen på toppen er ment til dem.
> 
> Mvh Axel Bojer


More information about the tex-live mailing list