[tex-live] TeXdoc

Philip TAYLOR P.Taylor at Rhul.Ac.Uk
Sat Mar 7 12:42:49 CET 2009


[Is this the correct list for TeXdoc issues ?]

1) Acrobat 5.0.5; if Acrobat 5.0.5 is already open,
    TeXdoc does nothing yet reports no error (for,
    say, "TeXdoc transparent"), yet if Acrobat 5.0.5
    is closed, it launches "Transparent.pdf" w/out
    difficulty.

2) "TeXdoc oldstyle", in a British English environment,
    displays only the following (Polish) text :

> oldstyle
> Pakiet zawiera definicje dwóch makroinstrukcji przełączających sposób pisania cyfr na stosowany w dawnych publikacjach
> 
> 1234567890 to jest liczba pisana standardową czcionką, \textos{1234567890} 
> --- a
> to starym stylem; i analogicznie w trybie matematycznym:
> $1234567890$ i $\mathos{1234567890}$
> 
> Włodzimierz Macewicz
> Ostatnie zmiany: .

Philip TAYLOR


More information about the tex-live mailing list