texlive[64278] Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia:

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Sat Sep 3 21:48:23 CEST 2022


Revision: 64278
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=64278
Author:  karl
Date:   2022-09-03 21:48:22 +0200 (Sat, 03 Sep 2022)
Log Message:
-----------
kaytannollista-latexia (3sep22)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/README.md
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/kaytannollista-latexia.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/kirjallisuutta.bib
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-asetukset.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-rakenne.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/tavutusvihjeet.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/versio.tex

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/README.md
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/README.md	2022-09-03 06:01:50 UTC (rev 64277)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/README.md	2022-09-03 19:48:22 UTC (rev 64278)
@@ -140,8 +140,6 @@
  - Lisätään Muuta tekniikkaa -luku, jonka sisällöksi esimerkiksi:
   päiväykset ja kellonajat (datetime2), textpos-paketti, omien
   makropakettien ja dokumenttiluokkien tekeminen.
- - Marginaalihuomautusluvussa voisi mainita `\marginpar`-komennon
-  puutteet ja vaihtoehdon `marginnote`.
  - Mahdollisesti vaihdetaan uudempaan wrapfig2-pakettiin, kunhan se
   yleistyy.
  - Uusi `fi-x-school`-tavutuskaava.

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/kaytannollista-latexia.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/kirjallisuutta.bib
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/kirjallisuutta.bib	2022-09-03 06:01:50 UTC (rev 64277)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/kirjallisuutta.bib	2022-09-03 19:48:22 UTC (rev 64278)
@@ -1,8 +1,8 @@
 @book{unoffref,
  author =    {Berry, Karl and Gilmore, Stephen and Martinsen, Torsten},
  title =    {Latex 2e: An unofficial reference manual},
- note =     {October 2018},
- date =     2018,
+ note =     {May 2022},
+ date =     2022,
  url =     {https://latexref.xyz/},
  langid =    {british}
 }
@@ -39,8 +39,8 @@
          Schlegl, Elisabeth},
  title =    {The Not So Short Introduction to Latex 2ε},
  subtitle =   {Or Latex 2ε in 139 minutes},
- note =     {Version 6.2},
- date =     2018,
+ note =     {Version 6.4},
+ date =     2021,
  url =     {https://www.ctan.org/pkg/lshort-english},
  langid =    {british}
 }
@@ -79,7 +79,7 @@
 
 @book{kaijanaho,
  author =     {Kaijan\-aho, Antti-Juhani},
- title =      {Latex ja AMS-Latex},
+ title =      {Latex ja \textsc{ams}-Latex},
  subtitle =    {Opus asiatekstin ladonnasta},
  date =      1998,
  publisher =    {Jyväskylän yli\-opiston atk-keskus},

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-asetukset.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-asetukset.tex	2022-09-03 06:01:50 UTC (rev 64277)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-asetukset.tex	2022-09-03 19:48:22 UTC (rev 64278)
@@ -1107,7 +1107,9 @@
 Valmiita paketteja on kuitenkin vain harvoille fonteille, ja käytännössä
 lähes aina \englanti{True Type}- ja \englanti{Open Type} \=/muodossa
 olevat fontit otetaan käyttöön \pakettictan{fontspec}\-/ paketin
-komennoilla seuraavan esimerkin mukaisesti:
+komennoilla\footnote{Vaihtoehtoisesti fonttien asettamiseen voi käyttää
+ \paketti{babel}\-/ paketin komentoja (luku \ref{luku/babel}).}
+seuraavan esimerkin mukaisesti:
 
 \komentoi{setmainfont}
 \komentoi{setsansfont}
@@ -2318,6 +2320,7 @@
 kohdekielelle ja \=/kirjainperheelle on määritelty sopiva fonttikomento.
 
 \subsection{Babel}
+\label{luku/babel}
 
 Vanha kunnon \pakettictan{babel}\yipilkku\footnote{Katso myös
  \paketti{babel}\-/ paketin mukana toimitettavat kielikohtaiset
@@ -2489,9 +2492,10 @@
 on mukana yksikin tavutusvihje, tavalliset tavutuskohdat kytkeytyvät
 pois käytöstä, ja sana katkaistaan vain tavutusvihjeiden kohdalta sekä
 edellä mainittujen viivavälimerkkien jälkeen. Kielipaketti
-\paketti{babel} käyttäytyy kuitenkin suomen kielessä eri tavoin. Se
-määrittelee suomen kielelle tavutusvihjeen siten, että se sallii sanan
-tavutuksen muistakin kohdista kuin tavutusvihjeen kohdalta.
+\paketti{babel} (luku \ref{luku/babel}) käyttäytyy kuitenkin suomen
+kielessä eri tavoin. Se määrittelee suomen kielelle tavutusvihjeen
+siten, että se sallii sanan tavutuksen muistakin kohdista kuin
+tavutusvihjeen kohdalta.
 
 \leijutlk{
  \begin{tabular}{lll}

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-rakenne.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-rakenne.tex	2022-09-03 06:01:50 UTC (rev 64277)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-rakenne.tex	2022-09-03 19:48:22 UTC (rev 64278)
@@ -719,10 +719,16 @@
 Yleensä marginaalihuomautukset kannattaa latoa erilaisella
 kirjainleikkauksella kuin leipäteksti, jotta ne erottuvat toisistaan.
 Jos leipätekstissä käytetään antiikvaa, voisi marginaalissa käyttää
-esimerkiksi pienempää groteskia. Tämän toteutusta varten kannattaa
-määritellä uusi komento, vaikkapa nimellä \komentox{huomautus}, jota
-käyttämällä marginaalihuomautukset saa helposti yhdenmukaiseksi.
-Seuraavassa on esimerkki tällaisen komennon määrittelystä:
+esimerkiksi pienempää groteskia. Tämän \marginpar{\sffamily
+ \linespread{1} \scriptsize \RaggedRight Tässä on pienellä groteskilla
+ ladottu huomautus.} tekstikappaleen vieressä on esimerkki edellä
+mainitun tyylisestä marginaalihuomautuksesta. Kirjainleikkauksen on
+syytä olla selvästi pienempi ja riittävän erilainen kuin leipätekstissä,
+jotta huomautus ei häiritse liikaa leipätekstin lukemista. Tällaisen
+toteutusta varten kannattaa määritellä uusi komento, vaikkapa nimellä
+\komentox{huomautus}, jota käyttämällä marginaalihuomautukset saa
+helposti yhdenmukaiseksi. Seuraavassa on esimerkki tällaisen komennon
+määrittelystä:
 
 \komentoi{newcommand}
 \komentoi{marginpar}
@@ -741,13 +747,6 @@
 vaikuttava komento \komento{RaggedRight}, josta on lisätietoa luvussa
 \ref{luku/kappaleen-tasaus}.
 
-Tämän \marginpar{\sffamily \linespread{1} \scriptsize \RaggedRight Tässä
- on pienellä groteskilla ladottu huomautus.} tekstikappaleen vieressä
-on esimerkki edellä mainitun tyylisestä marginaalihuomautuksesta.
-Kirjainleikkauksen on syytä olla selvästi pienempi ja riittävän
-erilainen kuin leipätekstissä, jotta huomautus ei häiritse liikaa
-leipätekstin lukemista. \noclub[3]
-
 Sivun marginaalissa olevan huomautuspalstan leveys voidaan määrittää
 sivun asetusten yhteydessä. Asetuksia hoitavan \pakettictan{geometry}\-/
 paketin valitsimella \koodi{marginparwidth} asetetaan palstan leveys ja
@@ -758,7 +757,7 @@
 
 Edellä mainittuja asetuksia voi muuttaa myös kesken dokumentin. Mitta
 \mitta{marginparwidth} määrittää marginaalihuomautuspalstan leveyden ja
-mitta \mitta{marginparsep} sen etäisyyden leipätekstistä. Lisäksi on
+mitta \mitta{marginparsep} palstan etäisyyden leipätekstistä. Lisäksi on
 mitta \mitta{marginparpush}, jolla asetetaan peräkkäisten
 marginaalihuomautusten vähimmäisetäisyys toisistaan. Seuraavassa on
 esimerkki näiden mittojen asettamisesta:
@@ -778,6 +777,35 @@
 marginaalihuomautukset vastakkaiseen marginaaliin ja komennolla
 \komentom{normalmarginpar} palautetaan oletusasetukset.
 
+Marginaalihuomautuksen ensimmäisen rivin peruslinja sijoittuu oletuksena
+samalle kohdalle kuin rivi, jolla \komento{marginpar}\-/ komento
+sijaitsee. Huomautukset ovat kuitenkin ovat jossain määrin leijuvia, eli
+samaan kohtaan sattuvat huomautukset ladotaan allekkain, ja niiden
+välissä on mitan \mitta{marginparpush} suuruinen pystysuuntainen tila.
+
+Valitettavasti Latex ei osaa aina latoa marginaalihuomautuksia
+siististi. Esimerkiksi sivun lopussa oleva monirivinen huomautus saattaa
+sijoittua ikävän alas alamarginaaliin. Parempi olisi latoa se
+kokonaisena seuraavan sivun alkuun. Sivun loppuun sattuva
+\komento{marginpar}\-/ komento saattaa myös aiheuttaa kaksipuolisessa
+asettelussa (luku \ref{luku/sivun-mitat}) sen, että huomautus ladotaan
+seuraavalle sivulle mutta väärään marginaaliin -- ei siis aukeaman
+ulkomarginaaliin, kuten yleensä pitäisi. Käytännössä kirjoittaja ei voi
+luottaa siihen, että huomautukset ladotaan aina tyylikkäästi, vaan
+lopputulosta täytyy vähän tarkkailla.
+
+Vaihtoehto Latexin omille marginaalihuomautukselle on
+\pakettictan{marginnote}\-/ paketin komento \komento{marginnote}. Se ei
+tee leijuvia huomautuksia, vaan huomautus ladotaan juuri siihen kohtaan
+kuin missä komento sijaitsee. Kirjoittaja voi siis tarkemmin vaikuttaa
+huomautuksen sijoitteluun. Toisaalta komennosta puuttuu samaan kohtaan
+sattuvien huomautuksen automaattinen sijoittaminen allekkain, eli
+huomautukset voivat sijoittua myös toistensa päälle.
+\komento{marginnote}\-/ komennon etuna on se, että sitä voi käyttää
+leijuvien osien sisällä (luku \ref{luku/leijuosat}) ja alaviitteissäkin
+(luku \ref{luku/alaviitteet}). Paketin ohjekirjassa kerrotaan muutamasta
+hyödyllisestä huomautusten sijoitteluun vaikuttavasta asetuksesta.
+
 \subsection{Anfangit eli suurikokoiset alkukirjaimet}
 
 \lettrine[lines=3, loversize=.06, lhang=.02, findent=-5bp, nindent=4bp,
@@ -789,7 +817,7 @@
 leipäteksti. Esimerkiksi vanhassa ja vanhantyylisessä typografiassa
 anfangiin voi sopia erityisen koristeellinen kirjain.
 
-\medskip
+\medbreak
 
 \lettrine[lines=2, lhang=1, nindent=0bp]{E\hspace{1.5bp}}{dellä
  olevaan}, tähän ja seuraavaan tekstikappaleeseen anfangit sopivat

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/tavutusvihjeet.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/tavutusvihjeet.tex	2022-09-03 06:01:50 UTC (rev 64277)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/tavutusvihjeet.tex	2022-09-03 19:48:22 UTC (rev 64278)
@@ -342,6 +342,7 @@
 make-label
 make-labels
 make-title
+margin-note
 margin-par
 margin-par-push
 margin-par-sep

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/versio.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/versio.tex	2022-09-03 06:01:50 UTC (rev 64277)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/versio.tex	2022-09-03 19:48:22 UTC (rev 64278)
@@ -1 +1 @@
-\newcommand{\versio}{2022.7}
+\newcommand{\versio}{2022.9}More information about the tex-live-commits mailing list.