texlive[62783] Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz: Czechoslovak

commits+sojka at tug.org commits+sojka at tug.org
Fri Mar 18 17:41:34 CET 2022


Revision: 62783
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=62783
Author:  sojka
Date:   2022-03-18 17:41:34 +0100 (Fri, 18 Mar 2022)
Log Message:
-----------
Czechoslovak 2022 texlive doc update

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.tex

Removed Paths:
-------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/nsisinstaller.png

Deleted: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/nsisinstaller.png
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.tex	2022-03-18 02:28:23 UTC (rev 62782)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz/texlive-cz.tex	2022-03-18 16:41:34 UTC (rev 62783)
@@ -1,5 +1,5 @@
 %
-% texlive-cz/texlive-cz.tex - TeXlive 2021 documentation 
+% texlive-cz/texlive-cz.tex - TeXlive 2022 documentation 
 % CzechoSlovak translation (some parts are in Czech and some
 % are in Slovak :-)
 %
@@ -14,6 +14,8 @@
 % Public domain.
 %
 % History:
+% 2022/03/18: v1.70 last minute fixes and additions (PS)
+% 2022/03/09: v1.69 translation of 2022 modifications (JB)
 % 2022/03/05: v1.68 last minute fixes and additions (PS)
 % 2021/03/07: v1.67 translation of 2021 modifications (JB)
 % 2020/03/02: v1.66 last minute fixes and additions (PS)
@@ -89,10 +91,10 @@
 %
 % version, metadata as macros
 %
-\newcommand\thisyear{2021}
-\newcommand\lastyear{2020}
-\newcommand\cstlversion{1.68}
-\newcommand\cstldate{5.\ b\v rezna 2022} %\thisyear}
+\newcommand\thisyear{2022}
+\newcommand\lastyear{2021}
+\newcommand\cstlversion{1.70}
+\newcommand\cstldate{18.\ b\v rezna 2022} %\thisyear}
 %
 % macros for different version of document:
 % - in Zpravodaj CSTUG (with different layout)
@@ -132,6 +134,7 @@
 
 %\listfiles
 \documentclass[\classoptions,slovak,english,czech]{\classname}
+%\usepackage{xkeyval}
 \usepackage{tex-live}
 \usepackage[T1]{fontenc}
 \usepackage[utf8x]{inputenc}
@@ -252,7 +255,7 @@
 \fi
 
 Překlad 
- 2004--2021 Ján Buša, 
+ 2004--2022 Ján Buša, 
  2001 Janka Chlebíková,
  2003--2022 Petr Sojka a 
  2003 Petra Sojková 
@@ -283,7 +286,7 @@
 
 \TL{} můžete získat stažením z~internetu nebo na \TKCS{} \DVD.
 Některé skupiny uživatelů \TeX{}u distribuují \DVD\ svým členům. 
-Obsah \DVD\ je stručně popsán v~oddíle~\ref{sec:tlcoll.dists}.
+Obsah \DVD\ je stručně popsán v~oddíle~\ref{sec:tlcoll-dists}.
 \TL{} a \TKCS{} spolu jsou výsledkem společného úsilí 
 skupin uživatelů \TeX u. Tento dokument popisuje převážně samotný \TL{}.
 
@@ -296,12 +299,12 @@
 %\acro{CTAN} na \url{http://www.ctan.org/}.
 
 Krátký seznam hlavních změn v~této verzi \TL{}
-najdete na konci tohoto dokumentu, v~oddílu~\ref{sec:history} 
-na straně~\pageref{sec:history}.
+najdete na konci tohoto dokumentu, v~oddílu~\ref{sec:history}. 
+%na straně~\pageref{sec:history}.
 
 \htmlanchor{platforms}
 \subsection{Podpora operačních systémů}
-\label{sec:os.support}
+\label{sec:os-support}
 
 \TL{} obsahuje binárky pro mnohé unixové platformy
 včetně \GNU/Linux, \MacOSX a Cygwin. 
@@ -309,7 +312,7 @@
 pro platformy, pro které neposkytujeme binárky.
 
 Co se týče Windows: podporovány jsou Windows~7 a pozdější verze.
-Windows Vista a 2000 ještě bude pravděpodobně z~větší části fungovat,
+Windows Vista a 2000 ještě bude \emph{pravděpodobně} z~větší části fungovat,
 ale \TL{} se dokonce nenainstaluje pod Windows XP a dřívějšími. 
 Pro Windows nejsou k~dispozici zvláštní 64bitové \file{.exe} soubory, ale
 32bitové binárky by měly běžet na 64bitových systémech. Ale podívejte se na
@@ -317,7 +320,7 @@
 64bitových binárních souborů. 
 			
 Alternativní řešení pro Windows a \MacOSX{} najdete 
-v~oddíle~\ref{sec:tlcoll.dists}.
+v~oddíle~\ref{sec:tlcoll-dists}.
 
 \subsection{Základní instalace \protect\TL{}}
 \label{sec:basic}
@@ -327,8 +330,8 @@
 instalační program je malý a vše požadované stáhne z~internetu. 
 
 Instalační program na \DVD{} vám umožní instalaci na lokálním 
-disku. \TL{} nemůžete spustit přímo z~\DVD{} 
-(nebo z~jeho \code{.iso} obrazu), avšak můžete připravit
+disku, ale \TL{} nemůžete spustit přímo z~\TK{} \DVD{} 
+(nebo z~\TK{} nebo \TL{} \code{.iso} obrazů), avšak \emph{můžete} připravit
 spustitelnou instalaci, například na klíči \USB{} (viz
 oddíl~\ref{sec:portable-tl}). Instalace je popsána v~následujících 
 sekcích (na stránce~\pageref{sec:install}), zde jen souhrn:
@@ -336,7 +339,7 @@
 \item Instalační dávka pro Unix se jmenuje \filename{install-tl}; na
 Windows byste místo toho měli vyvolat \filename{install-tl-windows}.
 Instalační program bude pracovat v~grafickém režimu při volbě 
-\code{-gui} (výchozí pro Windows a \MacOSX) nebo v~textovém režimu
+\code{-gui} (výchozí pro Windows a starší \MacOSX) nebo v~textovém režimu
 při zadání volby \code{-gui=text} (výchozí pro všechny ostatní). 
 
 \item Součástí instalace je program
@@ -395,20 +398,16 @@
 \begin{description}
 \item [první kroky] Pokud jste \TeX ovský nováček, na stránce
 \url{https://tug.org/begin.html} najdete krátký úvod do systému.
-\item [\TeX{} FAQ] \TeX{} FAQ je obrovská studnice
- znalostí obsahující všechny druhy otázek, od těch základních až po 
- ty nejobskurnější. Dokument najdete v~\TL{} v~adresáři 
-\OnCD{texmf-dist/doc/generic/FAQ-en/} 
- nebo na internetu na \url{https://texfaq.org}.
- Prosíme, začněte své hledání odpovědi zde.
 
-\item [\TeX{} Catalogue] Pokud hledáte konkrétní balík,
- font, program ap., \TeX{} Catalogue je místo, kde začít.
- Je to obsáhlá sbírka \TeX{}ových položek. Viz
-% \url{http://mirror.ctan.org/help/Catalogue/}.
-% \url{http://ftp.cstug.cz/pub/CTAN/help/Catalogue/}.
- \url{https://ctan.org/pkg/catalogue}.
+\item [CTAN] Pokud hledáte konkrétní balík,
+ font, program ap., \CTAN{} je místo, kde začít.
+ Je to obsáhlá sbírka všech \TeX{}ových položek. Katalogové záznamy vám také říkají, zda je
+ balíček dostupný pro \TL{} nebo MiK\TeX. Viz
+ \url{https://ctan.org}.
 
+\item [\TeX{} FAQ] \TeX{} FAQ je studnice
+znalostí obsahující všechny druhy otázek, od těch základních až po 
+ty nejobskurnější. Dokument najdete na stránce \url{https://texfaq.org}.
 
 \item [\TeX{}ové odkazy na Webu] Na \url{https://tug.org/interest.html}
  najdete mnoho relevantních odkazů na různé příručky,
@@ -469,7 +468,7 @@
 
 
 \subsection{Kolekce \protect\TeX{}u: \protect\TL, pro\protect\TeX{}t, Mac\protect\TeX}
-\label{sec:tlcoll.dists}
+\label{sec:tlcoll-dists}
 
 \DVD{} \TKCS{} zahrnuje následující:
 
@@ -570,7 +569,7 @@
 \begin{ttdescription}
 \item [TEXMFDIST] Strom obsahující téměř všechny soubory původní 
 distribuce --- konfigurační soubory, pomocné skripty, balíky maker,
-fonty atd. Hlavní výjimku tvoří binárky závislé na platformách, 
+fonty atd. Hlavní výjimky tvoří binárky závislé na platformách, 
 které jsou uloženy v~sourozeneckém adresáři \code{bin/}\,. 
 %
 \item [TEXMFSYSVAR] Strom (uživateli v~instalaci sdílený) 
@@ -589,8 +588,9 @@
 %
 \item [TEXMFHOME] Strom, který mohou použít uživatelé 
 na svoje osobní doplňková nebo upravená makra, fonty atd.
-Rozšíření této proměnné se dynamicky nastaví pro
-každého uživatele na jeho vlastní osobní adresář. 
+Tato proměnná pro
+každého uživatele ukazuje na jeho vlastní osobní adresář. 
+
 %
 \item [TEXMFVAR] Strom (soukromý) používaný programy \verb+texconfig+, 
 \verb+updmap-user+ a \verb+fmtutil-user+ na (cache) uložení runtime
@@ -597,7 +597,7 @@
 údajů, jako jsou soubory formátů a generované \code{.map} soubory.
 %
 \item [TEXMFCONFIG] Strom (soukromý) používaný nástroji 
-\verb+texconfig+, \verb+updmap-sys+ a \verb+fmtutil-sys+ na uložení 
+\verb+texconfig+, \verb+updmap-sys+ a \verb+fmtutil-sys+ na uložení
 modifikovaných konfiguračních údajů.
 %
 \item [TEXMFCACHE] Strom(y) používaný \ConTeXt{}extem 
@@ -644,7 +644,7 @@
 
 
 \subsection{Rozšíření \protect\TeX{}u}
-\label{sec:tex.extensions}
+\label{sec:tex-extensions}
 
 Samotný Knuthův původní \TeX{} je zmrazený, kromě ojedinělých oprav chyb.
 Je v~\TL\ přítomen jako program \prog{tex} a tak to zůstane
@@ -708,7 +708,7 @@
 
 \item [bibtex, biber] podpora práce se seznamem literatury.
 
-\item [makeindex, xindy] vytváření rejstříku. Pro češtinu a slovenštinu
+\item [makeindex, upmendex, xindex, xindy] vytváření rejstříku. Pro češtinu a slovenštinu
 však potřebujete verzi programu s~názvem \texttt{csindex}.
 Ta zatím není součástí distribuce, je potřeba instalovat 
 zvlášť z~\url{https://www.ctan.org/pkg/csindex}.
@@ -715,6 +715,10 @@
 
 \item [dvips] pro konverzi \dvi{} do \PS{}.
 
+\item [dvipdfmx] konvertor \dvi{} do PDF, alternativní
+přístup vedle pdf\TeX{}u zmíněného výše.
+%Srovnej balíky \pkgname{ps4pdf} a \pkgname{pdftricks} pro další alternativy.
+
 \item [xdvi] prohlížeč \dvi{} pro systém X~Window.
 
 %\item [dvilj] \dvi{} ovladač tiskáren HP Laser\-Jet.
@@ -724,10 +728,6 @@
 \item [dviconcat, dviselect] pro kopii a vkládání stránek
 do/z~\dvi{} souborů.
 
-\item [dvipdfmx] konvertor \dvi{} do PDF, alternativní
-přístup vedle pdf\TeX{}u zmíněného výše.
-%Srovnej balíky \pkgname{ps4pdf} a \pkgname{pdftricks} pro další alternativy.
-
 \item [psselect, psnup, \ldots] programy pro práci s~\PS{}em.
 
 \item [pdfjam, pdfjoin, \ldots] pomůcky pro PDF.
@@ -735,7 +735,7 @@
 \item [context, mtxrun] Con\TeX{}t a PDF procesor.
 
 \item [htlatex, \ldots] \cmdname{tex4ht}: konvertor \AllTeX{}
-do HTML (a~XML a dalších formátů).
+do HTML (a~XML, DocX a dalších formátů).
 
 \end{cmddescription}
 
@@ -744,7 +744,7 @@
 \label{sec:install}
 
 \subsection{Spuštění instalačního programu}
-\label{sec:inst.start}
+\label{sec:inst-start}
 
 Pro začátek si obstarejte \TK{} \DVD{} nebo si stáhněte
 síťový instalační program \TL{}.
@@ -769,36 +769,40 @@
 „Install“ a „Unpack only“.
 
 \item [\DVD{} \TeX{} kolekce:] vejděte do podadresáře \DVD{} \dirname{texlive}. 
-Pod Windows se instalátor normálně spustí %by se instalátor měl spustit 
-automaticky po vložení \DVD. \DVD\ můžete získat, když se stanete členem 
-skupiny uživatelů \TeX u (vřele doporučujeme \CSTUG,
-\url{https://tug.org/usergroups.html}), nebo si ho zvlášť zakoupíte
-(\url{https://tug.org/store}), anebo si vypálíte svoje vlastní z~\ISO\
-obrazu. %(\url{http://tug.org/texlive/acquire.html}).
+ Pod Windows by se instalátor mohl spustit automaticky po vložení \DVD,
+ pokud to není z~bezpečnostních důvodů zakázané, jinak musíte instalaci
+ spustit ručně.
+ \DVD\ můžete získat, když se stanete členem skupiny uživatelů \TeX u
+ (vřele doporučujeme \CSTUG, \url{https://tug.org/usergroups.html}),
+ nebo si ho zvlášť zakoupíte (\url{https://tug.org/store}).
+Můžete si vypálit svoje vlastní \DVD\ z~\ISO\
+obrazu staženého z~\CTAN{}u, \url{https://tug.org/texlive/acquire.html}.
 Ve většině systémů můžete \ISO\ namontovat přímo. 
-Jestliže máte po instalaci z~\DVD\ nebo \ISO{} 
+Jestliže máte po instalaci z~\DVD\ nebo \ISO{}
 zájem o~pokračující aktualizace z~Internetu, 
 nahlédněte, prosím, do oddílu~\ref{sec:dvd-install-net-updates}.
 \end{description}
 
+\newcommand\figdesc{První fáze instalátoru \code{.exe} pod Windows}
 \begin{figure}[tb]
-\centering\tlpng{nsisinstaller}{.6\linewidth}
-%\includegraphics[width=0.6\linewidth]{nsisinstaller}
-\caption{První fáze \texttt{.exe} instalátoru pod Windows}
+%\centering 
+\tlpng{nsis_installer}{.6\linewidth}{\figdesc}
+\caption{\figdesc. Stisknutím tlačítka Instalovat získáte
+	okno zobrazené na obrázku~\ref{fig:basic-w32}.}
 \label{fig:nsis}
 \end{figure}
 
-Nezávisle na zdroji se spouští tentýž instalátor. Nejviditelnější
-rozdíl mezi oběma možnostmi je ten, že po skončení
+Nezávisle na zdroji se spouští tentýž instalátor.
+Nejvíc znatelný rozdíl mezi oběma možnostmi je ten, že po skončení
 instalace z~Internetu získáte balíky, které jsou v~současné 
 době k~dispozici. To je v~protikladu k~\DVD\ a 
 \ISO\ obrazům, které se mezi významnějšími vydáními neaktualizují.
 
-Pokud potřebujete stahovat přes proxy server, použijte soubor \filename{~/.wgetrc} 
-nebo proměnné prostředí s~nastavením proxy pro Wget
+Pokud potřebujete stahovat přes proxy server, použijte soubor
+\filename{~/.wgetrc} nebo proměnné prostředí s~nastavením proxy pro Wget
 (\url{https://www.gnu.org/software/wget/manual/html_node/Proxies.html}),
-nebo ekvivalent za cokoli, stáhněte program, který používáte. Samozřejmě se to
-netýká instalace z~\DVD\ nebo z~\ISO\ obrazu.
+nebo ekvivalent za cokoli, stáhněte program, který používáte.
+Samozřejmě se to netýká instalace z~\DVD\ nebo z~\ISO\ obrazu.
 
 \noindent
 Následující oddíly vysvětlují spuštění instalátoru podrobněji.
@@ -807,7 +811,7 @@
 
 Dále \texttt{>} označuje výzvu (prompt shellu); vstup 
 uživatele je \Ucom{\texttt{zvýrazněn}}.
-Skript \filename{install-tl} je skript v~jazyce Perl. Nejjednodušší
+Program \filename{install-tl} je skript v~jazyce Perl. Nejjednodušší
 způsob jeho spuštění v~unixovém systému je následující:
 \begin{alltt}
 > \Ucom{perl /path/to/installer/install-tl}
@@ -824,8 +828,7 @@
 > \Ucom{perl install-tl -gui}
 \end{alltt}
 
-Staré volby \code{-wizard} a \code{-perltk}/\code{-expert} jsou stále 
-ještě k~dispozici, ale nyní dělají tytéž věci jako \code{-gui}.
+Staré volby \code{-wizard} a \code{-perltk}/\code{-expert} nyní dělají tytéž věci jako \code{-gui}.
 Úplný seznam různých voleb získáte povelem:
 \begin{alltt}
 > \Ucom{perl install-tl -help}
@@ -845,7 +848,7 @@
 \subsubsection{\MacOSX}
 \label{sec:macosx}
 
-Jak již bylo zmíněno v~sekci~\ref{sec:tlcoll.dists}, pro \MacOSX\ je 
+Jak již bylo zmíněno v~sekci~\ref{sec:tlcoll-dists}, pro \MacOSX\ je 
 připravena samostatná distribuce, nazvaná 
 Mac\TeX\ (\url{https://tug.org/mactex}).
 Doporučujeme použít původní instalační program 
@@ -852,8 +855,8 @@
 Mac\TeX u namísto instalátoru \TL\
 pod \MacOSX, protože původní (nativní) instalátor provede 
 několik nastavení specifických pro Mac, zejména umožňuje 
-snadné přepínání mezi různými distribucemi \TeX u pro \MacOSX\ 
-(Mac\TeX, Fink, MacPorts, \ldots) používající takzvanou datovou strukturu \TeX{}Dist.
+snadné přepínání mezi různými vydáními \TL\ na počítačích Mac, pomocí %takzvané 
+datové struktury \TeX{}Dist. 
 
 Mac\TeX\ je silně založen na \TL a hlavní \TeX ovská stromová 
 struktura a binárky jsou identické. Přidává několik dalších adresářů 
@@ -891,9 +894,12 @@
 > \Ucom{install-tl-windows -help}
 \end{alltt}
 
+\textbf{Poznámka.} Pokud stejný adresář obsahuje také \texttt{install-tl-windows.exe}, přidejte příponu \texttt{.bat}. 
+Obvykle tomu tak nebude (pokud jste nezrcadlili adresář \dirname{tlnet} lokálně).
+
 \begin{figure}[tb]
 \begin{boxedverbatim}
-Installing TeX Live 2021 from: ...
+Installing TeX Live 2022 from: ...
 Platform: x86_64-linux => 'GNU/Linux on x86_64'
 Distribution: inst (compressed)
 Directory for temporary files: /tmp
@@ -905,11 +911,11 @@
 <S> set installation scheme: scheme-full
 
 <C> customizing installation collections
-  40 collections out of 41, disk space required: 7172 MB
+  40 collections out of 41, disk space required: 7239 MB
 
 <D> directories:
   TEXDIR (the main TeX directory):
-  /usr/local/texlive/2021
+  /usr/local/texlive/2022
  ...
 
 <O> options:
@@ -932,20 +938,18 @@
 
 % nebudeme překládat
 \begin{figure}[tb]
-	\tlpng{basic-w32}{.6\linewidth}
-	\caption{Základní obrazovka instalátoru (Windows); tlačidlo \singleuv{Advanced} 
-	způsobí něco jako na obr.~~\ref{fig:advanced-lnx}}
+	\tlpng{basic-w32}{.6\linewidth}{Základní obrazovka instalátoru (Windows)}
+	\caption{Základní obrazovka instalátoru (Windows); tlačítko \singleuv{Advanced} 
+	způsobí něco jako na obr.~\ref{fig:advanced-lnx}}
 	\label{fig:basic-w32}
 \end{figure}
 
-
 \begin{figure}[tb]
-\tlpng{advanced-lnx}{\linewidth}
+\tlpng{advanced-lnx}{\linewidth}{Obrazovka pokročilého \GUI{} instalátoru (\GNU/Linux)}
 \caption{Obrazovka pokročilého \GUI{} instalátoru (\GNU/Linux)}
 \label{fig:advanced-lnx}
 \end{figure}
 
-
 \htmlanchor{cygwin}
 \subsubsection{Cygwin}
 \label{sec:cygwin}
@@ -1087,8 +1091,9 @@
 specializovaná schémata a schémata specifická pro některé země.
 
 \begin{figure}[tb]
-\centering \tlpng{stdcoll}{.7\linewidth}
-\caption{Nabídka kolekcí}\label{fig:collections.gui}
+\def\figdesc{Nabídka kolekcí}
+\centering \tlpng{stdcoll}{.7\linewidth}{\figdesc}
+\caption{\figdesc}\label{fig:collections.gui}
 \end{figure}
 
 Svůj výběr schématu můžete upřesnit pomocí nabídky \singleuv{collections} 
@@ -1111,8 +1116,8 @@
 \p.\pageref{sec:texmftrees}. 
 
 Standardní umístění instalačního adresáře je
-\dirname{/usr/local/texlive/2021} pro Unix
-a \verb|%SystemDrive%\texlive\|\dirname{2021} pod Windows.
+\dirname{/usr/local/texlive/2022} pro Unix
+a \verb|C:\texlive\2022| pod Windows.
 Toto uspořádání umožňuje mít mnoho paralelních instalací \TL, jednu pro každé vydání
 (typicky podle roku, jako tady),
 a můžete mezi nimi přepínat pouhou změnou vyhledávací cesty.
@@ -1125,6 +1130,10 @@
 Nemusíte být zrovna rootem nebo administrátorem, když 
 instalujete \TL, ale potřebujete oprávnění na zápis do cílového adresáře.
 
+V systému Windows obvykle nemusíte být správcem
+na vytvoření \verb|C:\texlive\2022| (nebo obecněji,
+\verb|%SystemDrive%\texlive\2022|). 
+
 Instalační adresáře mohou být také změněny nastavením různých proměnných 
 prostředí před spuštěním instalátoru (pravděpodobně
 \envname{TEXLIVE\_INSTALL\_PREFIX} nebo
@@ -1136,7 +1145,7 @@
 Rozumnou alternativou je adresář uvnitř vašeho domovského
 adresáře, zvlášť když chcete být výhradním uživatelem. 
 K~označení domovského adresáře použijte vlnku, `|~|',
-například `|~/texlive/2021|'.
+například `|~/texlive/2022|'.
 
 Doporučujeme do názvu začlenit rok, což umožní paralelní
 společné zachování různých vydání \TL{} vedle sebe. Můžete 
@@ -1203,13 +1212,9 @@
 povolených programů je uveden v~souboru \filename{texmf.cnf}.
 Pro další podrobnosti viz novinky 2010 (oddíl~\ref{sec:2010news}).
 
-\item[create all format files:] Přestože si vytvoření nepotřebných formátů
-vyžaduje čas a diskový prostor pro uložení, doporučujeme nechat
-tuto volbu vyznačenou: když ji nevyznačíte, budou formátové soubory
-vytvořené v~osobních stromech \dirname{TEXMFVAR} uživatelů, když budou
-zapotřebí. Na tomto místě nebudou automaticky aktualizované, když se budou
-například obnovovat základní balíčky nebo vzory dělení v~instalaci, a tudíž můžete
-skončit s~nekompatibilními soubory formátů.
+\item[create all format files:] Doporučujeme ponechat tuto možnost
+zaškrtnutou, abyste předešli zbytečným problémům při dynamickém vytváření formátů. 
+Další podrobnosti najdete v~dokumentaci \prog{fmtutil}. 
 
 \item[install font/macro \ldots\ tree:] Stahování/instalace 
 dokumentace a zdrojových souborů ve většine balíků.
@@ -1275,7 +1280,9 @@
 
 \begin{ttdescription}
 \item[-gui] Použijte \GUI{} instalátor pokud je to možné. Toto si vyžaduje
-Tcl/Tk ve verzi 8.5 nebo vyšší. Toto je případ na \MacOSX\ a je 
+Tcl/Tk ve verzi 8.5 nebo vyšší. Toto bylo distribuováno s~\MacOSX, až do
+Monterey; poté budete muset nainstalovat Tcl/Tk sami, pokud nezvolíte
+použití instalačního programu Mac\TeX\. Tcl/Tk je 
 distribuován s~\TL{} pod Windows. Starší volby \texttt{-gui=perltk} 
 a \texttt{-gui=wizard} jsou stále ještě k~dispozici, ale vyvolají stejné \GUI{} rozhraní; 
 pokud Tcl/Tk a Perl/Tk nejsou k~dispozici, pokračuje instalace 
@@ -1320,8 +1327,8 @@
  si nejste jisti tím, co děláte!) 
  Pokud již máte \prog{rsync}, \prog{svn} nebo jinou kopii \TL{} (viz
  \url{https://tug.org/texlive/acquire-mirror.html}) tehdy tato volba
- použije ta data, která již máte stažena, a vykoná pouze nevyhnutelnou
- post-instalaci. Upozorňujeme, že soubor \filename{tlpkg/texlive.tlpdb}
+ použije ta data, která již máte stažena, a vykoná pouze nezbytné činnosti
+ po instalaci. Upozorňujeme, že soubor \filename{tlpkg/texlive.tlpdb}
  může být přepsán; jeho uložení zůstává na vaší odpovědnosti. Také odstranění 
  balíku se musí vykonat ručně. Tato volba nemůže být zapnuta pomocí 
  rozhraní instalátoru.
@@ -1352,6 +1359,7 @@
 jsou použity komprimované soubory v~podadresáři \dirname{archive}
 cesty repozitáře (i kdyby byly rovněž k~dispozici nekomprimované soubory).
 
+\htmlanchor{postinstall}
 \subsection{Poinstalační činnosti}
 \label{sec:postinstall}
 
@@ -1377,16 +1385,22 @@
 Dokumentační stránky mohou být automaticky
 nalezeny po přidání do proměnné \envname{PATH}.
 
-Například pro Bourne-kompatibilní shell, jako je 
-\prog{bash} a používaný Intel x86
-GNU/Linux se standardním nastavením adresářů, může 
+For Bourne-compatible shells such as \prog{bash}, and using Intel x86
+GNU/Linux and the \TL\ default directory setup as an example, the file to edit
+might be \filename{$HOME/.profile} (or another file sourced by
+\filename{.profile}), and the lines to add would look like this:
+
+
+Pro shelly kompatibilní s~Bourneshell, jako je 
+\prog{bash}, použijíc jako příklad Intel x86
+GNU/Linux se standardním nastavením adresářů \TL, může 
 být vhodné editovat soubor \filename{$HOME/.profile} a řádky, které je potřeba přidat, 
 budou vypadat následovně:
 
 \begin{sverbatim}
-PATH=/usr/local/texlive/2021/bin/x86_64-linux:$PATH; export PATH
-MANPATH=/usr/local/texlive/2021/texmf-dist/doc/man:$MANPATH; export MANPATH
-INFOPATH=/usr/local/texlive/2021/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH; export INFOPATH
+PATH=/usr/local/texlive/2022/bin/x86_64-linux:$PATH; export PATH
+MANPATH=/usr/local/texlive/2022/texmf-dist/doc/man:$MANPATH; export MANPATH
+INFOPATH=/usr/local/texlive/2022/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH; export INFOPATH
 \end{sverbatim}
 
 Pro \prog{csh} nebo \prog{tcsh} je editovaný soubor 
@@ -1393,15 +1407,22 @@
 typicky \filename{$HOME/.cshrc} a
 řádky k~přidání mohou vypadat jako:
 \begin{sverbatim}
-setenv PATH /usr/local/texlive/2021/bin/x86_64-linux:$PATH
-setenv MANPATH /usr/local/texlive/2021/texmf-dist/doc/man:$MANPATH
-setenv INFOPATH /usr/local/texlive/2021/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH
+setenv PATH /usr/local/texlive/2022/bin/x86_64-linux:$PATH
+setenv MANPATH /usr/local/texlive/2022/texmf-dist/doc/man:$MANPATH
+setenv INFOPATH /usr/local/texlive/2022/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH
 \end{sverbatim}
 
-Pokud již máte nastavení někde ve vašich tečkou začínajících souborech, 
-adresáře \TL\ by se s~nimi měly přirozeně sloučit.
+Pokud nejste na platformě \code{x86\_64-linux}, použijte příslušný
+název platformy; podobně, pokud jste nenainstalovali ve výchozím
+adresáři, změňte název adresáře. Instalační program \TL\ oznamuje
+plné řádky k~použití na konci instalace.
 
+Pokud již někde ve svých spouštěcích souborech máte nastavení \envname{PATH}, 
+slučte v adresářích \TL\, jak uznáte za vhodné. 
+% If you already have \envname{PATH} settings somewhere in your startup
+% files, merge in the \TL\ directories as you see fit.
 
+
 \subsubsection{Proměnné prostředí: globální konfigurace}
 \label{sec:envglobal}
 Volba, zda učinit tyto změny globálně, anebo pro uživatele právě
@@ -1411,8 +1432,8 @@
 \filename{/etc/manpath.config} a pokud existuje, přidejte řádky jako
 
 \begin{sverbatim}
-MANPATH_MAP /usr/local/texlive/2021/bin/x86_64-linux \
-      /usr/local/texlive/2021/texmf-dist/doc/man
+MANPATH_MAP /usr/local/texlive/2022/bin/x86_64-linux \
+      /usr/local/texlive/2022/texmf-dist/doc/man
 \end{sverbatim}
 
 A za 2)~vyhledejte soubor \filename{/etc/environment},
@@ -1547,7 +1568,7 @@
 \dirname{TEXMFLOCAL} vyžaduje aktuální databázi jmen souborů, jinak
 nebudou soubory nalezeny.
 Můžete ji obnovit povelem \cmdname{mktexlsr} nebo použít tlačítko
-\singleuv{Reinit file database} na konfigurační záložce programu
+\singleuv{Update file database} na záložce \singleuv{Actions} programu
 \TeX\ Live Manager v~režimu \GUI.
 
 Standardně je každá z~těchto proměnných definována jako 
@@ -1575,8 +1596,9 @@
 
 Zvažte rovněž použití \XeTeX{}u nebo Lua\TeX{}u (viz
 sekce~\ref{sec:tex-extensions}), které vám umožní používat provozní
-systémová písma bez jakékoli instalace v~\TeX{}u. (Ale pozor, používáním
-systémovým fontů jsou vaše dokumenty okamžitě nepoužitelné pro kohokoli v~jiném prostředí.) 
+systémová písma bez jakékoli instalace v~\TeX{}u. (Ale pozor, používání
+systémových fontů obvykle způsobí, že zdrojáky vašich dokumentů budou nepoužitelné pro kohokoli v~jiném prostředí.) 
+% your document sources
 
 \subsection{Testování instalace}
 \label{sec:test.install}
@@ -1695,6 +1717,48 @@
 oddíl~\ref{sec:font-conf-sys}.
 \end{enumerate}
 
+
+\htmlanchor{uninstall}
+\subsection{Odinstalování \TL}
+\label{sec:uninstall}
+
+Chcete-li odinstalovat \TL\ (po úspěšné instalaci) použijte: 
+
+\begin{alltt}
+	> \Ucom{tlmgr uninstall --all}
+\end{alltt}
+
+Budete požádáni o potvrzení, jinak se nic dělat nebude.
+(Bez \code{-{}-all} se k~odstranění použije činnost \code{uninstall}
+jednotlivé balíčky.) 
+
+Tím se neodstraní adresáře specifické pro uživatele, konkrétně (viz také
+oddíl~{sec:texmftrees}): 
+
+\begin{ttdescription}
+\item [TEXMFCONFIG] To je určeno pro změny uživatelské konfigurace.
+Pokud je chcete zachovat, před odstraněním sa ujistěte, že víte, jak je znovu vytvořit. 
+	
+\item [TEXMFVAR] To je určeno k~ukládání automaticky generovaných runtime dat, 
+jako jsou lokální soubory formátů. Pokud jste je nepoužili
+pro jiné účely, mělo by jejich odstranění být bezpečné. 
+	
+\item[TEXMFHOME] Obvykle obsahuje pouze soubory, které jste si sami nainstalovali,
+které nejsou dostupné v~distribucích. Pravděpodobně toto nebudete chtít odstranit, pokud neplánujete úplně
+přestat používat \TeX, nebo pokud nechcete začít znovu od nuly.
+\end{ttdescription}
+
+\noindent Cesty k adresářům pro tyto proměnné můžete najít spuštěním \code{kpsewhich -var-value=\ttvar{var}}.
+
+Tato odinstalace \prog{tlmgr} také nezruší poinstalační
+činnosti, jako jsou změny \envname{PATH} v~inicializačních souborech vašeho shellu 
+a systémový přístup k fontům v~\TL\ (viz oddíl~\ref{sec:postinstall}). 
+Takové akce musíte ručně zvrátit, pokud je to žádoucí. 
+
+V~systému Windows lze odinstalaci provést pomocí \GUI; viz
+oddíl~\ref{sec:winfeatures}. 
+
+
 \subsection{Odkazy na doplňkový software s~možností stažení z~internetu}
 
 Pokud jste \TeX{}ový začátečník nebo potřebujete pomoc s~psaním
@@ -1704,9 +1768,10 @@
 
 Odkazy na některé další pomůcky, o~jejichž instalaci můžete uvažovat:
 \begin{description}
-\item[Ghostscript] \url{https://ghostscript.com/}
+\item[Ghostscript] \url{https://ghostscript.com/}, bezplatný interpret PostScriptu a
+PDF. 
 \item[Perl] \url{https://perl.org/} 
-   s~doplňujícími balíky z~CPAN, \url{https://cpan.org/}
+   s~doplňujícími balíky z~CPAN, \url{https://cpan.org/}.
 \item[ImageMagick] \url{https://imagemagick.org}, k~zpracování 
    a konverzi grafiky
 \item[NetPBM] \url{http://netpbm.sourceforge.net}, rovněž pro grafiku.
@@ -1715,10 +1780,11 @@
 záležitost vkusu uživatele. Tady je výběr v~abecedním řazení
 (několik málo je pouze pro Windows).
  \begin{itemize*}
- \item \cmdname{GNU Emacs} je přirozeně též k~dispozici pod Windows, viz
-\url{https://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html}
- \item \cmdname{Emacs} s~Auc\TeX em pro Windows je k~dispozici z~\CTAN{}u.
-    Jeho domovská stránka je \url{https://www.gnu.org/software/auctex}.
+\item \cmdname{GNU Emacs} je k~dispozici pro všechny hlavní platformy, viz
+\url{https://www.gnu.org/software/emacs}.
+\item \cmdname{AUC\TeX} běží pod Emacsem; je k dispozici přes správce balíčků Emacs \cmdname{ELPA}. 
+Zdroje jsou také k~dispozici na CTAN. Domovská stránka AUC\TeX{}u je \url{https://www.gnu.org/software/auctex}. 
+    
  \item \cmdname{SciTE} je k~dostání z~\url{https://www.scintilla.org/SciTE.html}.
  \item \cmdname{Texmaker} je volný (free) software, k~dispozici 
     z~\url{https://www.xmlmath.net/texmaker}.
@@ -1809,10 +1875,10 @@
 několika běžnými úkoly, jak je to ukázáno na této obrazovce:
 
 \medskip
-\tlpng{tray-menu}{4cm}
+\tlpng{tray-menu}{4cm}{Zásobníková nabídka Windows} %{Windows tray menu}
 \smallskip
 
-\noindent Vstup \singleuv{More\ldots} vysvětluje, jak si můžete 
+\noindent Vstup \singleuv{Více\ldots} vysvětluje, jak si můžete 
 přizpůsobit tuto nabídku.
 
 
@@ -1882,20 +1948,23 @@
 \label{sec:tlmgr}
 
 \begin{figure}[tb]
-	\tlpng{tlshell-macos}{\linewidth}
-	\caption{\prog{tlshell} \GUI, ukazující menu \singleuv{Actions} (\MacOSX)}
+	\def\figdesc{\prog{tlshell} \GUI, ukazující menu \singleuv{Actions} (\MacOSX)}
+	\tlpng{tlshell-macos}{\linewidth}{\figdesc}
+	\caption{\figdesc}
 	\label{fig:tlshell}
 \end{figure}
 
 \begin{figure}[tb]
-	\tlpng{tlcockpit-packages}{.8\linewidth}
-	\caption{\prog{tlcockpit} \GUI{} pro \prog{tlmgr}}
+	\def\figdesc{\prog{tlcockpit} \GUI{} pro \prog{tlmgr}}
+	\tlpng{tlcockpit-packages}{.8\linewidth}{\figdesc}
+	\caption{\figdesc}
 	\label{fig:tlcockpit}
 \end{figure}
 
 \begin{figure}[tb]
-	\tlpng{tlmgr-gui}{\linewidth}
-	\caption{Starší režim \prog{tlmgr} \GUI: hlavní okno, po kliknutí na tlačítko \singleuv{Load}}
+	\def\figdesc{Starší režim \prog{tlmgr} \GUI: hlavní okno, po kliknutí na tlačítko \singleuv{Load}}
+	\tlpng{tlmgr-gui}{\linewidth}{\figdesc}
+	\caption{\figdesc}
 	\label{fig:tlmgr-gui}
 \end{figure}
 
@@ -1969,12 +2038,12 @@
 install: xetex-def
 ...
 running mktexlsr
-mktexlsr: Updating /usr/local/texlive/2021/texmf-dist/ls-R...
+mktexlsr: Updating /usr/local/texlive/2022/texmf-dist/ls-R...
 ...
 running fmtutil-sys --missing
 ...
 Transcript written on xelatex.log.
-fmtutil: /usr/local/texlive/2021/texmf-var/web2c/xetex/xelatex.fmt installed.
+fmtutil: /usr/local/texlive/2022/texmf-var/web2c/xetex/xelatex.fmt installed.
 \end{fverbatim}
 
 Jak můžete vidět, \prog{tlmgr} nainstaluje závislosti
@@ -2012,30 +2081,29 @@
 Pod Windows dělá instalační program některé dodatečné věci:
 \begin{description}
 \item[Nabídky a zkratky.] Je nainstalována nová položka \singleuv{\TL{}} nabídky
- Start, obsahující vstupy pro některé programy \GUI{} 
- (\prog{tlmgr}, \prog{texdoctk}, prohlížeč PostScriptu PS\_View (\prog{psv}))
- a trochu dokumentace. 
+ Start. Obsahuje vstupy pro některé programy \GUI{} jako \prog{tlshell}
+ (\GUI\ pro \prog{tlmgr}) a \prog{dviout} a trochu dokumentace. 
+ 
 %
 \item[Přidružení souborů.] Pokud je to povoleno, \prog{TeXworks}, \prog{Dviout}
  a \prog{PS\_view} se buď stávají předvolenými programy pro jejich příslušné
  typy souborů, nebo pro tyto typu souborů získávají položku v~nabídce 
  \singleuv{Otevřít pomocí} dostupnou kliknutím pravým tlačítkem.
+ Avšak přidružení souborů \singleuv{Uživatelská volba} s~vyšší prioritou, která mohou být pouze
+ specifikované interaktivně, může překážet. 
 %
-\item[Konvertor bitmap na soubory formátu EPS.] Různé formáty
- bitmapových souborů mohou být vstupem programu
- \cmdname{bitmap2eps} v~jejich položce \singleuv{Otevřít pomocí}
- nabídky dostupné kliknutím pravým tlačítkem. \cmdname{Bitmap2eps} 
- je jednoduchý skript, který skutečnou práci ponechává 
- na programech \cmdname{sam2p} nebo \cmdname{bmeps}.
-%
+\item[Podpora PostScriptu.] Pro soubory PostScript typ souboru PSviewer
+nyní převede PostScript na dočasné PDF, které pak
+zobrazí výchozí prohlížeč PDF. Různé bitmapové formáty získají
+záznam \cmdname{bitmap2eps} v jejich nabídce \singleuv{Otevřít pomocí} kliknutím pravým tlačítkem
+pro převod do EPS, skutečnou práci vykonají \cmdname{sam2p} nebo \cmdname{bmeps}. 
+
 \item[Automatické nastavení proměnné path.] Nevyžadují se žádné
  kroky ruční konfigurace.
 %
 \item[Odinstalátor.] Instalační program vytvoří položku 
- pro \TL{} pod nabídkou \singleuv{Add/Remove 
- Programs}. Vztahuje se k~tomu záložka \singleuv{Uninstallation} \GUI\ 
- programu \TeX\ Live Manager. Pro instalaci pro jednoho uživatele
- instalátor vytvoří také položku menu \singleuv{uninstall}.
+ pro \TL{}, pod nabídkou \singleuv{Add/Remove Programs} (administrátorská instalace) nebo pod nabídkou \TL\ (instalace pro jednoho uživatele).
+
 %
 \item[Ochrana proti zápisu.] Pro administrátorskou instalaci jsou adresáře 
  \TL\ chráněny proti zápisu, přinejmenším pokud je \TL\ instalován na pevném disku
@@ -2049,18 +2117,19 @@
 
 \subsection{Dodatečný obsažený software pod Windows}
 
-Pro úplnost, instalace \TL{} potřebuje další balíky a programy,
+Pro úplnost, instalace \TL{} potřebuje podpůrné programy,
 které na stroji s~Windows obvykle nenajdete.
 \TL{} poskytuje chybějící součásti. Tyto programy jsou nainstalovány jako 
 část \TL{} pouze pod Windows.
 
 \begin{description}
-\item[Perl a Ghostscript.] Kvůli důležitosti Perlu a Ghostscriptu
- zahrnuje \TL{} \singleuv{skryté} kopie těchto programů. 
- Programy \TL{}, které je potřebují, vědí, kde je najdou, ale
- neprozrazují jejich přítomnost nastavením proměnných prostředí nebo 
- registrů. Nejsou to úplné instalace a neměly by překážet žádným 
- systémovým instalacím Perlu nebo Ghostscriptu.
+\item[Perl, Tcl/Tk a Ghostscript.] Kvůli důležitosti Perlu a Ghostscriptu,
+a protože \GUI{} instalačního programu a tlshell jsou napsány v Tcl/Tk, 
+zahrnuje \TL{} \singleuv{skryté} kopie těchto programů. 
+Programy \TL{}, které je potřebují, vědí, kde je najdou, ale
+neprozrazují jejich přítomnost nastavením proměnných prostředí nebo 
+registrů. Nejsou to úplné instalace a neměly by překážet žádným 
+systémovým instalacím Perlu, Tcl/Tk nebo Ghostscriptu.
 
 \item[PS\_View.] Nainstalován je také PS\_View, prohlížeč \PS{}
  a PDF souborů; viz obr.~\ref{fig:psview}.
@@ -2087,10 +2156,8 @@
  programy \cmdname{gzip}, \cmdname{zip},%\cmdname{chktex}, \cmdname{jpeg2ps}, 
  \cmdname{unzip} %, \cmdname{wget} 
  programy ze skupiny \cmdname{poppler} (\cmdname{pdfinfo},
- \cmdname{pdffonts}, \ldots); samostatný prohlížeč PDF pro Windows
- není k~dispozici. Jednou z~alternativ je prohlížeč PDF Sumatra
- dostupný z~\url{https://sumatrapdfreader.org/}.
-  
+ \cmdname{pdffonts}, \ldots).
+   
 \item[\prog{fc-listi}, \prog{fc-cache}, \ldots] Nástroj z~knihovny 
  fontconfig pomáhá \XeTeX{}u efektivněji zacházet s~fonty pod Windows. 
  Můžete použít \prog{fc-list} k~určení jmen fontů 
@@ -2540,7 +2607,7 @@
 \item[\CODE{,}] Oddeľuje členy v~expanzii zátvoriek.
 \item[\CODE{//}] Expanzia podadresárov. (Môže sa
  vyskytnúť kdekoľvek v~ceste, okrem jej začiatku.)
-\item[\CODE{\%}] Začiatok komentáru.
+\item[\CODE{\%{\rm\ a }\#}] Začiatok komentáru.
 \item[\CODE{\bs}] Na konci riadku, znak pokračovania na umožnenie viacriadkových vstupov.
 \item[\CODE{!!}] Povel na hľadanie súboru \emph{iba} v~databáze,
  neprehľadáva disk.
@@ -3282,8 +3349,8 @@
 V~roce 2003 se neustálou smrští oprav a rozšíření stalo to, že
 velikost \TL{} již neumožnila jeho směstnání
 na jedno \CD{}, a tak došlo k~rozdělení na tři různé distribuce
-(viz oddíl~\ref{sec:tlcoll.dists} na
-straně~\pageref{sec:tlcoll.dists}). Navíc:
+(viz oddíl~\ref{sec:tlcoll-dists} na
+straně~\pageref{sec:tlcoll-dists}). Navíc:
 
 \begin{itemize*}
 \item Na žádost \LaTeX{} týmu jsme změnili standardní příkazy
@@ -3598,10 +3665,12 @@
 
 Program \cmdname{xindy} pro tvorbu rejstříků
 (\url{http://xindy.sourceforge.net/}) je nyní zahrnut na většině
-platforem. Nástroj \cmdname{kpsewhich} může nyní ohlásit všechny
-výskyty pro daný soubor (option \optname{--all}) a omezené výskyty
-pro daný podadresář (option \optname{--subdir}).
+platforem. 
 
+Nástroj \cmdname{kpsewhich} může nyní ohlásit všechny
+výskyty pro daný soubor (option \optname{-{}-all}) a omezené výskyty
+pro daný podadresář (option \optname{-{}-subdir}).
+
 Program \cmdname{dvipdfmx} zahrnuje nyní funkčnost extrakce informace
 o \singleuv{bounding boxu}, pomocí povelu \cmdname{extractbb}; toto
 byl jeden z~posledních rysů, které poskytoval \cmdname{dvipdfm}, avšak ne
@@ -4052,7 +4121,7 @@
 konfigurační nastavení \code{L0} (přepínač \code{-L0}) obnovuje předchozí
 chování, tedy to, kdy \uv{první nastavení vyhrává}.
 
-ep\TeX, eup\TeX: Nová primitiva \cs{pdfuniformdeviate},
+\sloppypar ep\TeX, eup\TeX: Nová primitiva \cs{pdfuniformdeviate},
 \cs{pdfnormaldeviate}, \cs{pdfrandomseed}, \cs{pdfsetrandomseed},
 \cs{pdfelapsedtime}, \cs{pdfresettimer} z~pdf\TeX{}u.
 
@@ -4086,7 +4155,7 @@
 profilu; nový příkaz \code{P} pro explicitní uložení profilu; nové
 názvy proměnných profilu (ale předchozí jsou ještě stále akceptovány).
 
-Sync\TeX: dočasný soubor se nyní jmenuje \code{foo.synctex(busy)}, namísto
+\sloppypar Sync\TeX: dočasný soubor se nyní jmenuje \code{foo.synctex(busy)}, namísto
 \code{foo.synctex.gz(busy)}. Frontendy a dávky, které mažou
 dočasné soubory by se měly upravit (kvůli zrušené koncovce \code{.gz}).
 
@@ -4166,7 +4235,7 @@
 (a potřebu C++); odpovídajícím způsobem se změnilo rozhraní Lua. 
 
 MetaPost: název příkazu \code{r-mpost} rozpoznán jako
-alias pro vyvolání pomocí volby \code{--restricted} a přidán do
+alias pro vyvolání pomocí volby \code{-{}-restricted} a přidán do
 seznamu omezených příkazů dostupních ve výchozím nastavení.
 Minimální přesnost je nyní 2 pro desetinný a binární režim.
 Binární režim již není v~MPlib k~dispozici, ale stále je k~dispozici 
@@ -4233,7 +4302,7 @@
 	tokenizaci. Toto v~současnosti neovlivní příkaz \LaTeX{}u \cs{input},
 	protože se jedná o redefinici standardního primitivu \cs{input}.
 	
-	\item Nová volba \texttt{--cnf-line} pro \texttt{kpsewhich}, \texttt{tex},
+	\item Nová volba \optname{-{}-cnf-line} pro \texttt{kpsewhich}, \texttt{tex},
 	\texttt{mf} a všechny další stroje, pro podporu libovolné nastavení 
 	konfigurace na příkazovém řádku.
 	
@@ -4277,7 +4346,7 @@
 \code{tlmgr} a infrastruktura: \begin{itemize*}
 	\item Automaticky (jednou) zopakuje balíčky, které se nepodaří stáhnout.
 	\item Nová volba \texttt{tlmgr check texmfdbs}, na kontrolu souhlasu (konzistence)
-	souborů \texttt{ls-R} a specifikací \texttt{!!} pro každý strom.
+	souborů \texttt{ls-R} a specifikací \texttt{!!}\ pro každý strom.
 	\item Používejí verzované názvy souborů pro balíčkové kontejnery, jako\newline 
 	v~\texttt{tlnet/archive/\textsl{pkgname}.rNNN.tar.xz}; 
 	mělo by to být neviditelné pro uživatele, ale je to výrazná změna v~distribuci.
@@ -4285,9 +4354,7 @@
 	protože to často nesouviselo s aktualizacemi balíčků.
 \end{itemize*}
 
-\htmlanchor{news}
-\subsection{Současnost -- 2021}
-\label{sec:tlcurrent}
+\subsubsection{2021}
 
 Všeobecně:
 \begin{itemize}
@@ -4382,12 +4449,122 @@
 \texttt{texmf-var/web2c/tlmgr-commands.log}. 
 \end{itemize*}
 
+\htmlanchor{news}
+\subsection{Současnost -- 2022}
+\label{sec:tlcurrent}
 
+Všeobecné: \begin{itemize}
+	\item Nový stroj \code{hitex}, který vytváří svůj vlastní HINT formát,
+	navržen speciálně pro responzivní čtení technických dokumentů na mobilních zařízeních.
+	Odděleně od \TL jsou k~dispozici prohlížeče HINT pro GNU/Linux, Windows a Android. 
+	
+\item \code{tangle}, \code{weave}: podporují volitelný třetí argument
+pro specifikaci výstupní soubor. 
+
+\item Nyní zahrnut Knuthův program \code{twill} pro vytváření miniindexů pro původní
+programy \texttt{WEB}u. 
+\end{itemize}
+
+Rozšíření příkazů pro různé verze sázecích programů (kromě původních \TeX{}, Aleph a hi\TeX{}):
+\begin{itemize}
+	\item Nový primitiv \cs{showstream} pro přesměrování výstupu \cs{show} do souboru. 
+	\item Nové primitivy \cs{partokenname} a \cs{partokencontext} umožňují
+	přepsat název tokenu \cs{par} vygenerovaného na prázdných řádcích,
+	konec vboxů atd. 
+\end{itemize}
+
+ep\TeX{}, eup\TeX{}: \begin{itemize*}\raggedright
+	\item Nové primitivy: \cs{lastnodefont}, \cs{suppresslongerror},
+	\cs{suppressoutererror}, \cs{suppressmathparerror}.
+	\item Nyní dostupné rozšíření pdf\TeX{}u \cs{vadjust pre}.
+\end{itemize*}
+
+Lua\TeX{}:
+\begin{itemize*}
+	\item Podporuje strukturované destinace z~PDF 2.0.
+	\item PNG /Smask pro PDF 2.0.
+	\item Variabilní rozhraní písma pro luahbtex.
+	\item Různé výchozí styly odmocnin v~mathdefaultsmode. 
+	\item Možnost volit specifické dělení (\cs{discretionary}
+     ve vybraném bloku. % Optionally block selected discretionary creation.
+	\item Vylepšení implementace písem TrueType.
+	\item Efektivnější alokace \cs{fontdimen}.
+	\item Ignoruje odstavce s~pouze lokálním uzlem \texttt{par}
+     následovaným synchronizačními uzly směru. 
+\end{itemize*}
+
+MetaPost: Oprava chyby pro nekonečnou expanzi maker. 
+
+pdf\TeX{}:
+\begin{itemize*}%\raggedright
+	\item Podporuje strukturované destinace z~PDF 2.0.
+	\item Pro písma s~mezipísmenným prokladem se použije explicitní \cs{fontdimen}6,
+     pokud je specifikován. %For letterspaced fonts, use explicit \cs{fontdimen}6 if specified.
+	\item Vždy začne varování na začátku řádku.
+	\item Pro znaky s~automatickým kerningem (\cs{pdfappendkern} a
+	 \cs{pdfprependkern}) se přesto provede vysunutí (protrusion);
+     podobně se použije automatika prokladu použije u implicitního
+     a explicitního rozdělovníku. 	
+%	for characters with autokern (\cs{pdfappendkern} and
+%	\cs{pdfprependkern}), still do protrusion; likewise, autokern
+%	both implicit and explicit hyphens.
+\end{itemize*}
+
+p\TeX{}\ et al.: \begin{itemize*}
+	\item Významná důležitá aktualizace p\TeX{}u na 4.0.0 pro lepší podporu aktuálního \LaTeX{}u.
+	\item Nové primitivy \cs{ptexlineendmode} a \cs{toucs}.
+	\item \cs{ucs} (dříve k~dispozici v~uptex, euptex) nyní dostupný také v~p\TeX{}u a ep\TeX{}u.
+	\item Rozlišují se 8bitové znaky a japonské znaky,
+	jak je diskutováno v~článku TUGboat od Hironori Kitagawy 
+%	 Distinguish 8-bit characters and Japanese characters
+%	as discussed in a TUGboat article by Hironori Kitagawa
+	(\url{https://tug.org/TUGboat/tb41-3/tb129kitagawa-char.pdf}).
+\end{itemize*}
+
+% wrapper scripts
+Xe\TeX{}: Nové skripty na spouštění \texttt{xetex-unsafe} a
+\texttt{xelatex-unsafe} pro jednodušší překlad dokumentů požadujících 
+oba operátory průhlednosti \XeTeX{} a PSTricks, což je ze své podstaty
+nebezpečné (dokud a pokud nedojde k~reimplementaci v~Ghostscriptu).
+Pro bezpečnost použijte Lua\AllTeX{}. 
+
+Dvipdfmx: \begin{itemize*}
+	\item Podpora pro PSTricks bez nutnosti \texttt{-dNOSAFER}, kromě transparentnosti. 
+	\item Volba \texttt{-r} pro nastavení rozlíšení bitmapových fontů opět funguje.
+\end{itemize*}
+
+Dvips: Ve výchozím nastavení se nepokoušejte o automatické nastavení média pro otočené
+velikosti papíru; nová volba \texttt{--landscaperotate} ho znovu povolí. 
+
+\code{upmendex}: Experimentální podpora pro arabské a hebrejské skripty;
+vylepšená klasifikace znaků a jazyková podpora. 
+
+Kpathsea: První cesta vrácená z~\texttt{kpsewhich -all} je nyní
+stejná jako při běžném (ne \texttt{-all}) vyhledávání. 
+
+\code{tlmgr} a infrastruktura: \begin{itemize*}
+	\item standardně používájí https pro \code{mirror.ctan.org}.
+	\item používájí \code{TEXMFROOT} místo \code{SELFAUTOPARENT} pro snazší
+	přemisťování.
+	\item \code{install-tl}: pokud stahování nebo instalace pro daný balíček selže, 
+	bude automaticky pokračovat a později to zopakuje (jednou).
+\end{itemize*} 
+
+Mac\TeX{}: Mac\TeX{} a jeho binární složka \texttt{universal-darwin}
+vyžadují macOS 10.14 nebo vyšší (Mojave, Catalina, Big~Sur, Monterey). Binární složka
+|x86_64-darwinlegacy|, dostupná pouze s~Unixem \texttt{install-tl},
+podporuje 10.6 (Snow~Leopard) a novější. 
+
+Platformy: Žádné změny v~podpoře platforem pro tento rok (2022). Nicméně,
+pro vydání v~příštím roce (2023) plánujeme přechod binárních souborů Windows z~32-bit na 64-bit. 
+Bohužel nedokážeme realizovat podporu pro oba současně. 
+
 \subsection{Budoucnost}
 
 Máme v~úmyslu pokračovat v~pravidelných vydáních \TL{} a rádi bychom poskytovali
 více dokumentace, více programů, a také stále aktualizovaný 
-a lépe zkontrolovaný strom maker a fontů, a vše ostatní pro \TeX. Tato práce je prováděna dobrovolníky v~jejich
+a lépe zkontrolovaný strom maker a fontů, a vše ostatní pro \TeX.
+Tato práce je prováděna dobrovolníky v~jejich
 omezeném volném čase a tedy vždy je co dodělávat. 
 Viz, prosím, \url{https://tug.org/texlive/contribute.html}.
 More information about the tex-live-commits mailing list.