texlive[64149] Master/texmf-dist/doc/cstex: cstex (19aug22)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Fri Aug 19 21:29:31 CEST 2022


Revision: 64149
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=64149
Author:  karl
Date:   2022-08-19 21:29:31 +0200 (Fri, 19 Aug 2022)
Log Message:
-----------
cstex (19aug22)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/prvni.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/prvni.tex

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/prvni.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/prvni.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/prvni.tex	2022-08-19 19:28:47 UTC (rev 64148)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/prvni.tex	2022-08-19 19:29:31 UTC (rev 64149)
@@ -121,7 +121,16 @@
 %% Titulní strana
 \bgroup \nopagenumbers \pageno=0
 \null\vfill
-{\baselineskip=40pt
+{\pdfliteral{1 0 0 rg}
+\centerline{Pozor, toto je zastaralá verze dokumentu}
+\centerline{Aktualizovaný zcela přepracovaný text je na}
+\centerline{\pdfstartlink
+  attr{/C[0 0 1]} 
+  user{/Subtype/Link/A<</Type/Action/S/URI/URI(http://petr.olsak.net/tat/aprvni.pdf)>>} 
+  \tt petr.olsak.net/tat/aprvni.html\pdfendlink}
+\pdfliteral{0 g}
+
+\baselineskip=40pt
 \centerline{\bigfont První setkání s~\TeX{}em}
 \centerline{\bigfont Petr Olšák}
 }



More information about the tex-live-commits mailing list.