texlive[51318] Master/texmf-dist/doc/cstex: cstex (4jun19)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Tue Jun 4 23:24:07 CEST 2019


Revision: 51318
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=51318
Author:  karl
Date:   2019-06-04 23:24:07 +0200 (Tue, 04 Jun 2019)
Log Message:
-----------
cstex (4jun19)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex	2019-06-04 21:23:54 UTC (rev 51317)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex	2019-06-04 21:24:07 UTC (rev 51318)
@@ -8,7 +8,7 @@
 % UTF-8 encTeX has a conflict with DocByTeX
 
 \chyph
-\def\projectversion{May 2019}
+\def\projectversion{June 2019}
 \def\headtitle{OPmac}
 
 \widowpenalty=10000 
@@ -2173,9 +2173,10 @@
 
 Makro \db mspan "<\xE8\xEDslo>[<deklarace>]{<text>}" p\xF8ekon\xE1 "<\xE8\xEDslo>" sloupc\xF9 a
 d\xE1le "<text>" v tomto prostoru form\xE1tuje podle "<deklarace>". K tomu \xFA\xE8elu
-provede "\multispan" pomoc\xED "\loop" v \db mspanA a d\xE1le p\xF8iprav\xED t\xEClo
-form\xE1tovac\xEDho makra postupn\xFDm \xE8ten\xEDm deklarace pomoc\xED \db mspanB. V z\xE1v\xECru
-je toto t\xEClo pou\xBEito v~makru "\tmpa", kter\xE9 je nakonec spu\xB9t\xECno.
+provede "\multispan" pomoc\xED "\loop" v \db mspanA a d\xE1le 
+vytvo\xF8\xED lok\xE1ln\xEC tabulku "\halign" s jedn\xEDm sloupcem podle deklarace. Na
+konci makra "\mspanA" pot\xF8ebujeme z\xEDskat vznikl\xFD "\hbox" a rozbalit ho
+pomoc\xED "\unhbox".
 
 \inext{mspan}{\empty}{+-}
 

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex	2019-06-04 21:23:54 UTC (rev 51317)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex	2019-06-04 21:24:07 UTC (rev 51318)
@@ -789,8 +789,8 @@
 To avoid the problems with narrow left-right aligned paragraphs you can write
 "p{<size>\raggedright}", then the paragraph will be only left aligned.
 
-You can use "[<text>]" in the "<declaration>" then this text is applied in
-each line of table. For example "r[\kern10pt]l" adds more 10 pt space
+You can use "(<text>)" in the "<declaration>" then this text is applied in
+each line of table. For example "r(\kern10pt)l" adds more 10 pt space
 between "r" and "l" rows. 
 
 An arbitrary part of the "<declaration>" can be repeated by a "<number>"
@@ -833,9 +833,9 @@
 If there is an item which spans to more than one column in the table then you can use
 "\multispan{<number>}" macro from plain \TeX{} or "\mspan<number>[<declaration>]{<text>}"
 from OPmac, which spans <number> columns and formats the <text> by the
-<declaration>. The <declaration> must include exactly one letter ``"c"'' or
-``"l"'' or ``"r"'' and may include characters ``"|"''
-for vertical rules. If your table includes vertical rules and you want to
+<declaration>. The <declaration> must include a declaration of right one column
+with the same syntax as comon "\table" <declaration>.
+If your table includes vertical rules and you want to
 create continuous vertical rules by "\mspan", then use rules in
 only after ``"c"'', ``"l"'' or ``"r"'' letter in "\mspan" <declaration>. The
 exception is only in the case when "\mspan" includes first

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex	2019-06-04 21:23:54 UTC (rev 51317)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex	2019-06-04 21:24:07 UTC (rev 51318)
@@ -985,8 +985,8 @@
 hned za <rozměr> přidat třeba "\raggedright" a odstavec bude formátován 
 s~nezarovnaným pravým okrajem, například "p{42mm\raggedright}".
 
-Pokud v <deklaraci> použijete "[<text>]", je tento text aplikován v každém
-řádku tabulky v~místě odpovídajícím umístění v <deklaraci>. Například "r[\kern10pt]l"
+Pokud v <deklaraci> použijete "(<text>)", je tento text aplikován v každém
+řádku tabulky v~místě odpovídajícím umístění v <deklaraci>. Například "r(\kern10pt)l"
 vloží mezi sloupce "r" a "l" dodatečnou desetibodovou mezeru.
 
 V <deklaraci> je možné místo opakování stejného deklarátoru použít číslo
@@ -1064,12 +1064,12 @@
 Chcete-li přesáhnout jedním údajem více sloupců tabulky, můžete použít
 plain\TeX{}ové makro "\multispan{<číslo>}" nebo makro z OPmac
 "\mspan<číslo>[<deklarace>]{<text>}", které přesáhne <číslo> sloupců a <text>
-v tomto prostoru formátuje podle <deklarace>, která obsahuje právě jedno
-písmeno "c", "l" nebo "r" (označující způsob formátování) a dále může obsahovat
-jeden nebo více znaků "|" (označující svislé čáry). Máte-li v tabulce svislé čáry
+v tomto prostoru formátuje podle <deklarace>, která obsahuje deklaraci právě
+jednoho sloupce podle stejných pravidel jako je <deklarace> "\table". 
+Máte-li v~tabulce svislé čáry
 a chcete, aby svislé čáry z "\mspan" na ně navazovaly, pak použijte v
 "\mspan" čáry před údajem "c", "l" nebo "r" jedině v případě, že "\mspan" zasahuje do
-prvního sloupce. V ostatních případech používejte čáry výhradně na konci
+prvního sloupce. V~ostatních případech používejte čáry výhradně na konci
 <deklarace>, protože každý sloupec (s výjimkou prvního) přidává případné
 svislé čáry jen na svůj konec.
 More information about the tex-live-commits mailing list