texlive[51297] Master/texmf-dist/doc/cstex: cstex (2jun19)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Sun Jun 2 23:42:39 CEST 2019


Revision: 51297
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=51297
Author:  karl
Date:   2019-06-02 23:42:39 +0200 (Sun, 02 Jun 2019)
Log Message:
-----------
cstex (2jun19)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex	2019-06-02 21:42:23 UTC (rev 51296)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex	2019-06-02 21:42:39 UTC (rev 51297)
@@ -8,7 +8,7 @@
 % UTF-8 encTeX has a conflict with DocByTeX
 
 \chyph
-\def\projectversion{Mar. 2019}
+\def\projectversion{May 2019}
 \def\headtitle{OPmac}
 
 \widowpenalty=10000 
@@ -2081,12 +2081,12 @@
 
 \inext{scantabdata}{^^B\cbrace}{++}
 
-Pomocn\xE1 makra \db scantabdataA a \db scantabdataB
+Pomocn\xE1 makra \db scantabdataA, \db scantabdataB a \db scantabdataE
 \xF8e\xB9\xED p\xF8\xEDpady, kdy deklar\xE1tor nem\xE1 nebo m\xE1 parametr. D\xE1le makra
 \db scantabdataC a \db scantabdataD se staraj\xED o p\xF8\xEDpadn\xE9 opakov\xE1n\xED \xFAseku
 deklarace.
 
-\inext{scantabdataA}{^^B\cbrace}{++}
+\inext{scantabdataA}{scantabdataE}{++}
 
 OPmac p\xF8eddefinuje \xE8ty\xF8i "<deklar\xE1tory>" pro sloupce tabulky, sice "<znaky>"
 "c", "l", "r", "p" v~makrech \db tabdeclarec, \db tabdeclarel, \db

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex	2019-06-02 21:42:23 UTC (rev 51296)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex	2019-06-02 21:42:39 UTC (rev 51297)
@@ -789,11 +789,14 @@
 To avoid the problems with narrow left-right aligned paragraphs you can write
 "p{<size>\raggedright}", then the paragraph will be only left aligned.
 
+You can use "[<text>]" in the "<declaration>" then this text is applied in
+each line of table. For example "r[\kern10pt]l" adds more 10 pt space
+between "r" and "l" rows. 
+
 An arbitrary part of the "<declaration>" can be repeated by a "<number>"
 prefixed. For example ``"3c"'' means ``"ccc"'' or ``"c 3{|c}"'' means
 ``"c|c|c|c"''. Note that spaces in the <declaration> are ignored and you 
-can use them in
-order to more legibility.
+can use them in order to more legibility.
 
 The command "\cr" used in the "<data>" part of the table (the end row
 separator) is generally known. 

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex	2019-06-02 21:42:23 UTC (rev 51296)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex	2019-06-02 21:42:39 UTC (rev 51297)
@@ -985,6 +985,10 @@
 hned za <rozměr> přidat třeba "\raggedright" a odstavec bude formátován 
 s~nezarovnaným pravým okrajem, například "p{42mm\raggedright}".
 
+Pokud v <deklaraci> použijete "[<text>]", je tento text aplikován v každém
+řádku tabulky v~místě odpovídajícím umístění v <deklaraci>. Například "r[\kern10pt]l"
+vloží mezi sloupce "r" a "l" dodatečnou desetibodovou mezeru.
+
 V <deklaraci> je možné místo opakování stejného deklarátoru použít číslo
 následované deklarátorem, tedy třeba "4c" je totéž jako "cccc". Opakovat se
 mohou celé úseky <deklarace>, pokud za číslem pokračuje úsek ve svorkách.More information about the tex-live-commits mailing list