texlive[46534] Master/texmf-dist: thesis-ekf (3feb18)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Sat Feb 3 23:55:42 CET 2018


Revision: 46534
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=46534
Author:  karl
Date:   2018-02-03 23:55:42 +0100 (Sat, 03 Feb 2018)
Log Message:
-----------
thesis-ekf (3feb18)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/README
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.cls

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/README
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/README	2018-02-03 22:55:30 UTC (rev 46533)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/README	2018-02-03 22:55:42 UTC (rev 46534)
@@ -12,7 +12,7 @@
 LaTeX version 1999/12/01 or later.
 
 Install:
- - Run 'latex thesis-ekf.ins' for the cls file.
- - Run twice 'pdflatex thesis-ekf.dtx' to get the documentation.
+ - Run 'latex thesis-ekf.ins' for the 'thesis-ekf.cls' file.
+ - Run twice 'pdflatex thesis-ekf.dtx' to get the documentation (thesis-ekf.pdf).
 
 Thesis class for the Eszterhazy Karoly University (Eger, Hungary).
\ No newline at end of file

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.dtx	2018-02-03 22:55:30 UTC (rev 46533)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.dtx	2018-02-03 22:55:42 UTC (rev 46534)
@@ -20,7 +20,7 @@
 \ProvidesFile{thesis-ekf.dtx}
 %</driver>
 %<class>\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
-%<class>\ProvidesClass{thesis-ekf}[2017/04/08 v2.1 Thesis class for Eszterhazy Karoly University (Eger, Hungary)]
+%<class>\ProvidesClass{thesis-ekf}[2018/02/03 v2.2 Thesis class for Eszterhazy Karoly University (Eger, Hungary)]
 %<class>
 %<*driver>
 \documentclass{ltxdoc}
@@ -37,6 +37,10 @@
 \flushbottom
 \makeatletter
 \preto{\@verbatim}{\topsep=0pt \partopsep=0pt }
+\renewcommand\footnoterule{%
+ \kern-3\p@
+ \hrule\@width.25\textwidth
+ \kern2.6\p@}
 \makeatother
 
 \begin{document}
@@ -62,7 +66,7 @@
 %   Right brace     \}   Tilde      \~}
 %
 % \GetFileInfo{thesis-ekf.cls}
-% \title{Thesis class for the\\ Eszterházy Károly University\\\textsf{thesis-ekf.cls}\\[2mm]{\normalsize Version 2.1\\2017/04/08\\}}
+% \title{Thesis class for the\\ Eszterházy Károly University\\\textsf{thesis-ekf.cls}\\[2mm]{\normalsize Version 2.2\\2018/02/03\\}}
 % \author{Tibor Tómács\\{\small\href{mailto:tomacs.tibor at uni-eszterhazy.hu}{\texttt{tomacs.tibor at uni-eszterhazy.hu}}}}
 % \date{}
 % \maketitle
@@ -128,7 +132,7 @@
 %
 % \begin{macro}{\authorcaption}
 % \hspace*{-8pt}{\small\marg{szerző neve feletti felirat}}
-% \color{black}Ezzel adhatjuk meg a szakdolgozat szerzőjének neve feletti feliratot. Ha nem adjuk meg, akkor a felirat \textbf{Author}, illetve magyar nyelv esetén \textbf{Készítette}.
+% \color{black}Ezzel adhatja meg a szakdolgozat szerzőjének neve feletti feliratot. Ha nem adja meg, akkor a felirat \textbf{Author}, illetve magyar nyelv esetén \textbf{Készítette}.
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{\author}
@@ -138,7 +142,7 @@
 %
 % \begin{macro}{\supervisorcaption}
 % \hspace*{-8pt}{\small\marg{témavezető neve feletti felirat}}
-% \color{black}Ezzel adhatjuk meg a szakdolgozat témavezetőjének neve feletti feliratot. Ha nem adjuk meg, akkor a felirat \textbf{Supervisor}, illetve magyar nyelv esetén \textbf{Témavezető}.
+% \color{black}Ezzel adhatja meg a szakdolgozat témavezetőjének neve feletti feliratot. Ha nem adja meg, akkor a felirat \textbf{Supervisor}, illetve magyar nyelv esetén \textbf{Témavezető}.
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{\supervisor}
@@ -153,7 +157,7 @@
 %
 % \begin{macro}{\date}
 % \hspace*{-8pt}{\small\marg{dolgozat leadásának éve}}
-% \color{black}Ezzel kell megadni a szakdolgozat leadásának az évét. Ha nem adjuk meg, akkor az aktuális évszám fog megjelenni.
+% \color{black}Ezzel kell megadni a szakdolgozat leadásának az évét. Ha nem adja meg, akkor az aktuális évszám fog megjelenni.
 % \end{macro}
 %
 % \section{Példa a használatra}\label{pelda}
@@ -217,7 +221,7 @@
 %
 % \begin{macro}{titlesep=}
 % \hspace*{-8pt}{\small\meta{méret}}
-% \color{black}A cím alatti térköz mérete. Ha például azt szeretnénk, hogy a cím feletti és alatti térközök aránya $1:2$ legyen, akkor a következőt kell beírni: |titlesep=\stretch{2}|.\footnote{Azok az opciók, melyekben parancs is van, csak a \texttt{\textbackslash setkeys\{ekf\}\{$\langle${\it opciók}$\rangle$\}} parancsba írhatók! Ilyenek még a betűtípusra vonatkozó opciók is.} Fix méret is beírható, például |titlesep=7cm|
+% \color{black}A cím alatti térköz mérete. Ha például azt szeretné, hogy a cím feletti és alatti térközök aránya $1:2$ legyen, akkor a következőt kell beírni: |titlesep=\stretch{2}|.\footnote{Azok az opciók, melyekben parancs is van, csak a \texttt{\textbackslash setkeys\{ekf\}\{$\langle${\it opciók}$\rangle$\}} parancsba írhatók! Ilyenek még a betűtípusra vonatkozó opciók is.} Fix méret is beírható, például |titlesep=7cm|
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{captionsep=}
@@ -242,7 +246,7 @@
 %
 % \begin{macro}{logofont=}
 % \hspace*{-8pt}{\small\meta{betűtípus}}
-% \color{black}Ha a logó helyére szöveget írunk, akkor ez lesz a betűtípusa. Például |logofont=\large\scshape|
+% \color{black}Ha a logó helyére szöveget ír, akkor ez lesz a betűtípusa. Például |logofont=\large\scshape|
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{titlefont=}
@@ -270,21 +274,21 @@
 % \hspace*{-8pt}{\small|{ekf}|\marg{opciók}}
 % \color{black}A \texttt{thesis-ekf} opciói, a |fontsize| kivételével, ezzel a paranccsal is beállíthatók. Például |\setkeys{ekf}{logodown,centeredchapter=false}|
 %
-% \noindent Ha a |\setkeys| parancsot a konfigurációs fájlba írjuk (lásd később), akkor abba a |fontsize| opció is beírható. Azok az opciók, melyekben parancs van, mint például a betűtípusra vonatkozók, csak a |\setkeys| parancsba írhatók!
+% \noindent Ha a |\setkeys| parancsot a konfigurációs fájlba írja (lásd később), akkor abba a |fontsize| opció is beírható. Azok az opciók, melyekben parancs van, mint például a betűtípusra vonatkozók, csak a |\setkeys| parancsba írhatók!
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{\hypersetup}
 % \hspace*{-8pt}{\small\marg{hyperref opciók}}
-% \color{black}A \texttt{hyperref} csomag opciói ezzel állíthatók be. Például, ha a linkek színét pirosra akarjuk állítani: |\hypersetup{allcolors=red}|
+% \color{black}A \texttt{hyperref} csomag opciói ezzel állíthatók be. Például, ha a linkek színét pirosra akarja állítani: |\hypersetup{allcolors=red}|
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{\geometry}
 % \hspace*{-8pt}{\small\marg{geometry opciók}}
-% \color{black}A \texttt{geometry} csomag opciói ezzel állíthatók be. Például, ha B5 lapméretet szeretnénk, 20\,mm margókkal, kivéve a belső margót, amely 25\,mm:\\ |\geometry{b5paper,top=20mm,bottom=20mm,inner=25mm,outer=20mm}|
+% \color{black}A \texttt{geometry} csomag opciói ezzel állíthatók be. Például, ha B5 lapméretet szeretne, 20\,mm margókkal, kivéve a belső margót, amely 25\,mm:\\ |\geometry{b5paper,top=20mm,bottom=20mm,inner=25mm,outer=20mm}|
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{\ekf at sep}\color{black}
-% A város és az évszám közötti elválasztás. Ha például a város alá akarjuk tenni az évszámot: |\def\ekf at sep{\\}|
+% A város és az évszám közötti elválasztás. Ha például a város alá akarja tenni az évszámot: |\def\ekf at sep{\\}|
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{\singlespacing}\color{black}
@@ -302,7 +306,7 @@
 % \end{macro}
 %
 % \subsection*{Példa az átparaméterezésre}
-% A következőket írjuk be a \texttt{thesis-ekf.cfg} fájlba, majd tegyük \aref{pelda}.~szakaszban található \texttt{tex} forrásfájl mellé.
+% A következőket írja be a \texttt{thesis-ekf.cfg} fájlba, majd tegye \aref{pelda}.~szakaszban található \texttt{tex} forrásfájl mellé.
 %
 % \medskip
 %{\color{example}\small
@@ -378,41 +382,21 @@
 \widowpenalty=10000
 \clubpenalty=10000
 
-\def\ekf at chapternumber{%
-  \@ifundefined{l at magyar}
-    {\@chapapp\space \thechapter}
-    {\iflanguage{magyar}
-     {\magyar at huordinal@chapterheaddot \@chapapp}
-     {\@chapapp\space \thechapter}}}
-
-\def\ekf at centeredchapter{%
-  \def\@makechapterhead##1{%
-   \vspace*{50\p@}%
-   {\parindent \z@ \raggedright \normalfont
-    \ifnum \c at secnumdepth >\m at ne
-      {\centering\huge\bfseries \ekf at chapternumber
-      \par\nobreak}
-      \vskip 20\p@
-    \fi
-    \interlinepenalty\@M
-    {\centering\Huge \bfseries ##1\par\nobreak}
-    \vskip 40\p@
-   }}
-  \def\@makeschapterhead##1{%
-   \vspace*{50\p@}%
-   {\parindent \z@ \raggedright
-    \normalfont
-    \interlinepenalty\@M
-    {\centering\Huge \bfseries ##1\par\nobreak}
-    \vskip 40\p@
-   }}}
-
 \AfterEndPreamble{
 
-\ifekf at centeredchapter
-  \ekf at centeredchapter
-  \let\original at selectlanguage\selectlanguage
-  \def\selectlanguage#1{\original at selectlanguage{#1}\ekf at centeredchapter}\fi
+\ifekf at centeredchapter 
+ \let\ekf at makechapterhead\@makechapterhead
+ \let\ekf at makeschapterhead\@makeschapterhead
+ \let\ekf at raggedright\raggedright
+ \def\@makechapterhead#1{
+  \let\raggedright\centering
+  \ekf at makechapterhead{#1}
+  \let\raggedright\ekf at raggedright}
+ \def\@makeschapterhead#1{
+  \let\raggedright\centering
+  \ekf at makeschapterhead{#1}
+  \let\raggedright\ekf at raggedright}
+\fi
 
 \def\@dottedtocline#1#2#3#4#5{%
  \ifnum #1>\c at tocdepth \else

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.cls
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.cls	2018-02-03 22:55:30 UTC (rev 46533)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.cls	2018-02-03 22:55:42 UTC (rev 46534)
@@ -19,7 +19,7 @@
 %% 
 
 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
-\ProvidesClass{thesis-ekf}[2017/04/08 v2.1 Thesis class for Eszterhazy Karoly University (Eger, Hungary)]
+\ProvidesClass{thesis-ekf}[2018/02/03 v2.2 Thesis class for Eszterhazy Karoly University (Eger, Hungary)]
 
 \RequirePackage{kvoptions,etoolbox,setspace}
 \SetupKeyvalOptions{family=ekf,prefix=ekf@}
@@ -65,41 +65,21 @@
 \widowpenalty=10000
 \clubpenalty=10000
 
-\def\ekf at chapternumber{%
-  \@ifundefined{l at magyar}
-    {\@chapapp\space \thechapter}
-    {\iflanguage{magyar}
-     {\magyar at huordinal@chapterheaddot \@chapapp}
-     {\@chapapp\space \thechapter}}}
-
-\def\ekf at centeredchapter{%
-  \def\@makechapterhead##1{%
-   \vspace*{50\p@}%
-   {\parindent \z@ \raggedright \normalfont
-    \ifnum \c at secnumdepth >\m at ne
-      {\centering\huge\bfseries \ekf at chapternumber
-      \par\nobreak}
-      \vskip 20\p@
-    \fi
-    \interlinepenalty\@M
-    {\centering\Huge \bfseries ##1\par\nobreak}
-    \vskip 40\p@
-   }}
-  \def\@makeschapterhead##1{%
-   \vspace*{50\p@}%
-   {\parindent \z@ \raggedright
-    \normalfont
-    \interlinepenalty\@M
-    {\centering\Huge \bfseries ##1\par\nobreak}
-    \vskip 40\p@
-   }}}
-
 \AfterEndPreamble{
 
 \ifekf at centeredchapter
-  \ekf at centeredchapter
-  \let\original at selectlanguage\selectlanguage
-  \def\selectlanguage#1{\original at selectlanguage{#1}\ekf at centeredchapter}\fi
+ \let\ekf at makechapterhead\@makechapterhead
+ \let\ekf at makeschapterhead\@makeschapterhead
+ \let\ekf at raggedright\raggedright
+ \def\@makechapterhead#1{
+  \let\raggedright\centering
+  \ekf at makechapterhead{#1}
+  \let\raggedright\ekf at raggedright}
+ \def\@makeschapterhead#1{
+  \let\raggedright\centering
+  \ekf at makeschapterhead{#1}
+  \let\raggedright\ekf at raggedright}
+\fi
 
 \def\@dottedtocline#1#2#3#4#5{%
  \ifnum #1>\c at tocdepth \elseMore information about the tex-live-commits mailing list