texlive[44786] Master/texmf-dist: fithesis (10jul17)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Fri Jul 14 01:09:07 CEST 2017


Revision: 44786
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=44786
Author:  karl
Date:   2017-07-14 01:09:07 +0200 (Fri, 14 Jul 2017)
Log Message:
-----------
fithesis (10jul17)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/fithesis.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/econ.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/fi.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/fsps.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/fss.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/law.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/med.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/ped.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/phil.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/sci.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/fithesis.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/locale/czech.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/locale/english.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/locale/slovak.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/style/mu/econ.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/fithesis3.cls
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/fithesis-czech.def
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/fithesis-english.def
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/fithesis-slovak.def
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/econ/fithesis-czech.def
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/econ/fithesis-slovak.def
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/fithesis-czech.def
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/fithesis-english.def
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/fithesis-slovak.def
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-base-color.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-base.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-econ-color.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-econ.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-fi-color.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-fi.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-fsps-color.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-fsps.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-fss-color.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-fss.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-law-color.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-law.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-med-color.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-med.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-ped-color.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-ped.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-phil-color.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-phil.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-sci-color.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-sci.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/style/mu/fithesis-econ.sty

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/fithesis.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/econ.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/fi.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/fsps.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/fss.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/law.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/med.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/ped.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/phil.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/fithesis/guide/mu/sci.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/fithesis.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/fithesis.dtx	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/fithesis.dtx	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -56,7 +56,7 @@
  \gdef\thesis at version@number{#1}
  \gdef\thesis at version@date{#2}
  \gdef\thesis at version{#2 #1 fithesis3 MU thesis class}}
-\thesis at versiondef{v0.3.46}{2017/06/02}}
+\thesis at versiondef{v0.3.47}{2017/07/09}}
 % {\newwrite\f\openout\f=VERSION\write\f{\thesis at version}\closeout\f}
 %
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/locale/czech.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/locale/czech.dtx	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/locale/czech.dtx	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -2,7 +2,7 @@
 % This is the base file of the Czech locale.\iffalse
 %<*base>
 % \fi\begin{macrocode}
-\ProvidesFile{fithesis/locale/fithesis-czech.def}[2017/05/15]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/fithesis-czech.def}[2017/07/09]
 %  \end{macrocode}
 % The locale file defines all the private macros mandated by the
 % locale file interface.
@@ -25,14 +25,15 @@
 % Zástupné texty
 \gdef\thesis at czech@universityName{Název univerzity}
 \gdef\thesis at czech@facultyName{Název fakulty}
+%  \end{macrocode}
+% \changes{v0.3.47}{2017/07/09}{Moved the \cs{ifthesis at digital}
+%  tests from \texttt{locale/*.def} to \texttt{locale/mu/*.def},
+%  since \cs{ifthesis at digital} is undefined in
+%  \texttt{fithesis3.cls}. [VN]}
+%  \begin{macrocode}
 \gdef\thesis at czech@assignment{%
- \ifthesis at digital@
-  Na tomto místě se v~tištěné práci nachází oficiální podepsané
-  zadání práce.
- \else
-  Místo tohoto listu vložte kopii oficiálního podepsaného zadání
-  práce.
- \fi}
+ Na tomto místě se v~tištěné práci nachází oficiální podepsané
+ zadání práce.}
 \gdef\thesis at czech@declaration{Text prohlášení ...}
 
 % Časové údaje
@@ -137,7 +138,7 @@
 % \iffalse
 %<*mu>
 % \fi\begin{macrocode}
-\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/fithesis-czech.def}[2017/06/02]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/fithesis-czech.def}[2017/07/09]
 
 % Zástupné texty
 \gdef\thesis at czech@universityName{Masarykova univerzita}
@@ -146,6 +147,29 @@
  \thesis at czech@gender at koncovka\ samostatně a~%
  použil\thesis at czech@gender at koncovka\ jen prameny
  uvedené v~seznamu literatury.}
+%  \end{macrocode}
+% \changes{v0.3.47}{2017/07/09}{Moved the \cs{ifthesis at digital}
+%  tests from \texttt{locale/*.def} to \texttt{locale/mu/*.def},
+%  since \cs{ifthesis at digital} is undefined in
+%  \texttt{fithesis3.cls}. [VN]}
+% \changes{v0.3.47}{2017/07/09}{Added an
+% \cs{ifthesis at blocks@assignment at hideIfDigital@} test to the
+% definition of the \texttt{assignment} string for the Masaryk
+% University in Brno. [VN]}
+%  \begin{macrocode}
+\gdef\thesis at czech@assignment{%
+ \ifthesis at blocks@assignment at hideIfDigital@
+  \ifthesis at digital@
+   Na tomto místě se v~tištěné práci nachází oficiální podepsané
+   zadání práce.
+  \else
+   Místo tohoto listu vložte kopii oficiálního podepsaného zadání
+   práce.
+  \fi
+ \else
+  Nastavte pomocí klíče <<assignment>> název PDF souboru
+  s~oficiálním podepsaným zadáním práce.
+ \fi}
 
 % Bibliografický záznam
 \gdef\thesis at czech@bib at title{Bibliografický záznam}
@@ -248,7 +272,7 @@
 % \iffalse
 %<*mu/econ>
 % \fi\begin{macrocode}
-\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/econ/fithesis-czech.def}[2017/06/02]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/econ/fithesis-czech.def}[2017/07/09]
 
 % Zástupné texty
 \gdef\thesis at czech@facultyName{Ekonomicko-správní fakulta}
@@ -276,6 +300,9 @@
 % \changes{v0.3.46}{2017/06/02}{Updated the \cs{declaration} string
 %  in \texttt{locale/mu/econ/*.def} in accordance with the 2/2017
 %  dean's directive. [VN]}
+% \changes{v0.3.47}{2017/07/09}{Updated the \cs{declaration} string
+%  in \texttt{locale/mu/econ/*.def} in accordance with the 2/2017
+%  dean's directive. [VN]}
 % The following extra data field is defined for
 % \texttt{declaration} string: \begin{itemize}
 %  \item|advisorCsGenitiv| -- the advisor's name in
@@ -284,7 +311,7 @@
 %  \begin{macrocode}
 \thesis at def@extra{advisorCsGenitiv}
 \gdef\thesis at czech@declaration{Prohlašuji, že jsem
- \thesis at lower{czech at typeName@akuzativ} zpracoval%
+ \thesis at lower{czech at typeName@akuzativ} \thesis at title{} zpracoval%
  \thesis at czech@gender at koncovka\ samostatně pod vedením
  \thesis at extra@advisorCsGenitiv\ 
  a~uvedl\thesis at czech@gender at koncovka\ v~ní všechny

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/locale/english.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/locale/english.dtx	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/locale/english.dtx	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -2,7 +2,7 @@
 % This is the base file of the English locale.\iffalse
 %<*base>
 % \fi\begin{macrocode}
-\ProvidesFile{fithesis/locale/fithesis-english.def}[2017/05/15]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/fithesis-english.def}[2017/07/09]
 %  \end{macrocode}
 % The locale file defines all the private macros mandated by the
 % locale file interface.
@@ -11,14 +11,15 @@
 % Placeholders
 \gdef\thesis at english@universityName{University name}
 \gdef\thesis at english@facultyName{Faculty name}
+%  \end{macrocode}
+% \changes{v0.3.47}{2017/07/09}{Moved the \cs{ifthesis at digital}
+%  tests from \texttt{locale/*.def} to \texttt{locale/mu/*.def},
+%  since \cs{ifthesis at digital} is undefined in
+%  \texttt{fithesis3.cls}. [VN]}
+%  \begin{macrocode}
 \gdef\thesis at english@assignment{%
- \ifthesis at digital@
-  This is where a copy of the official signed thesis assignment
-  is located in the printed version of the document.
- \else
-  Replace this page with a copy of the official signed thesis
-  assignment.
- \fi}
+ This is where a copy of the official signed thesis assignment
+ is located in the printed version of the document.}
 \gdef\thesis at english@declaration{Declaration text ...}
 
 % Csquotes style
@@ -104,7 +105,7 @@
 % \iffalse
 %<*mu>
 % \fi\begin{macrocode}
-\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/fithesis-english.def}[2017/06/02]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/fithesis-english.def}[2017/07/09]
 \gdef\thesis at english@universityName{Masaryk University}
 \gdef\thesis at english@declaration{%
  Hereby I declare that this paper is my original authorial work,
@@ -112,6 +113,41 @@
  literature used or excerpted during elaboration of this work are
  properly cited and listed in complete reference to the due source.}
 
+% Placeholders
+%  \end{macrocode}
+% \changes{v0.3.47}{2017/07/09}{Moved the \cs{ifthesis at digital}
+%  tests from \texttt{locale/*.def} to \texttt{locale/mu/*.def},
+%  since \cs{ifthesis at digital} is undefined in
+%  \texttt{fithesis3.cls}. [VN]}
+%  \begin{macrocode}
+\gdef\thesis at english@assignment{%
+ \ifthesis at digital@
+ \else
+ \fi}
+%  \end{macrocode}
+% \changes{v0.3.47}{2017/07/09}{Moved the \cs{ifthesis at digital}
+%  tests from \texttt{locale/*.def} to \texttt{locale/mu/*.def},
+%  since \cs{ifthesis at digital} is undefined in
+%  \texttt{fithesis3.cls}. [VN]}
+% \changes{v0.3.47}{2017/07/09}{Added an
+% \cs{ifthesis at blocks@assignment at hideIfDigital@} test to the
+% definition of the \texttt{assignment} string for the Masaryk
+% University in Brno. [VN]}
+%  \begin{macrocode}
+\gdef\thesis at english@assignment{%
+ \ifthesis at blocks@assignment at hideIfDigital@
+  \ifthesis at digital@
+   This is where a copy of the official signed thesis assignment
+   is located in the printed version of the document.
+  \else
+   Replace this page with a copy of the official signed thesis
+   assignment.
+  \fi
+ \else
+  Set the PDF document containing the official signed thesis
+  assignment using the <<assignment>> key.
+ \fi}
+
 % Bibliographic entry
 \gdef\thesis at english@bib at title{Bibliographic record}
 \gdef\thesis at english@bib at pages{p}

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/locale/slovak.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/locale/slovak.dtx	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/locale/slovak.dtx	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -2,7 +2,7 @@
 % This is the base file of the Slovak locale.\iffalse
 %<*base>
 % \fi\begin{macrocode}
-\ProvidesFile{fithesis/locale/fithesis-slovak.def}[2017/05/15]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/fithesis-slovak.def}[2017/07/09]
 %  \end{macrocode}
 % The locale file defines all the private macros mandated by the
 % locale file interface.
@@ -25,14 +25,15 @@
 % Zástupné texty
 \gdef\thesis at slovak@universityName{Názov univerzity}
 \gdef\thesis at slovak@facultyName{Názov fakulty}
+%  \end{macrocode}
+% \changes{v0.3.47}{2017/07/09}{Moved the \cs{ifthesis at digital}
+%  tests from \texttt{locale/*.def} to \texttt{locale/mu/*.def},
+%  since \cs{ifthesis at digital} is undefined in
+%  \texttt{fithesis3.cls}. [VN]}
+%  \begin{macrocode}
 \gdef\thesis at slovak@assignment{%
- \ifthesis at digital@
-  Na tomto mieste sa v~tlačenej práci nachádza oficiálne
-  podpísané zadanie práce.
- \else
-  Namiesto tejto stránky vložte kópiu oficiálneho podpísaného
-  zadania práce.
- \fi}
+ Na tomto mieste sa v~tlačenej práci nachádza oficiálne
+ podpísané zadanie práce.}
 \gdef\thesis at slovak@declaration{Text vyhlásenie ...}
 
 % Časové údaje
@@ -137,7 +138,7 @@
 % \iffalse
 %<*mu>
 % \fi\begin{macrocode}
-\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/fithesis-slovak.def}[2017/06/02]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/fithesis-slovak.def}[2017/07/09]
 
 % Zástupné texty
 \gdef\thesis at slovak@universityName{Masarykova univerzita}
@@ -146,6 +147,29 @@
  slovak at typeName@akuzativ} vypracoval%
  \thesis at slovak@gender at koncovka\ samostatne len s~použitím
  uvedenej literatúry a prameňov.}
+%  \end{macrocode}
+% \changes{v0.3.47}{2017/07/09}{Moved the \cs{ifthesis at digital}
+%  tests from \texttt{locale/*.def} to \texttt{locale/mu/*.def},
+%  since \cs{ifthesis at digital} is undefined in
+%  \texttt{fithesis3.cls}. [VN]}
+% \changes{v0.3.47}{2017/07/09}{Added an
+% \cs{ifthesis at blocks@assignment at hideIfDigital@} test to the
+% definition of the \texttt{assignment} string for the Masaryk
+% University in Brno. [VN]}
+%  \begin{macrocode}
+\gdef\thesis at slovak@assignment{%
+ \ifthesis at blocks@assignment at hideIfDigital@
+  \ifthesis at digital@
+   Na tomto mieste sa v~tlačenej práci nachádza oficiálne
+   podpísané zadanie práce.
+  \else
+   Namiesto tejto stránky vložte kópiu oficiálneho podpísaného
+   zadania práce.
+  \fi
+ \else
+  Nastavte pomocou kľúča <<assignment>> názov súboru PDF
+  s~oficiálnym podpísaným zadaním práce.
+ \fi}
 
 % Bibliografický záznam
 \gdef\thesis at slovak@bib at title{Bibliografický záznam}
@@ -249,7 +273,7 @@
 % \iffalse
 %<*mu/econ>
 % \fi\begin{macrocode}
-\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/econ/fithesis-slovak.def}[2017/06/02]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/econ/fithesis-slovak.def}[2017/07/09]
 
 % Zástupné texty
 \gdef\thesis at slovak@facultyName{Ekonomicko-správna fakulta}
@@ -277,6 +301,9 @@
 % \changes{v0.3.46}{2017/06/02}{Updated the \cs{declaration} string
 %  in \texttt{locale/mu/econ/*.def} in accordance with the 2/2017
 %  dean's directive. [VN]}
+% \changes{v0.3.47}{2017/07/09}{Updated the \cs{declaration} string
+%  in \texttt{locale/mu/econ/*.def} in accordance with the 2/2017
+%  dean's directive. [VN]}
 % The following extra data field is defined for the
 % \texttt{declaration} string: \begin{itemize}
 %  \item|advisorSkGenitiv| -- the advisor's name in
@@ -285,7 +312,7 @@
 %  \begin{macrocode}
 \thesis at def@extra{advisorSkGenitiv}
 \gdef\thesis at slovak@declaration{Vyhlasujem, že som
- \thesis at lower{slovak at typeName@akuzativ} spracoval%
+ \thesis at lower{slovak at typeName@akuzativ} \thesis at title{} spracoval%
  \thesis at slovak@gender at koncovka\ samostatne pod vedením
  \thesis at extra@advisorSkGenitiv\ 
  a~uved\ifthesis at woman la\else iol\fi\ v~nej všetky

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/style/mu/econ.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/style/mu/econ.dtx	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/fithesis/style/mu/econ.dtx	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -10,7 +10,7 @@
 % 9928/SmerniceDekana2017-c.2-o_zaverecnych_pracich_2017.pdf}}.
 %  \begin{macrocode}
 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
-\ProvidesPackage{fithesis/style/mu/fithesis-econ}[2017/05/21]
+\ProvidesPackage{fithesis/style/mu/fithesis-econ}[2017/08/09]
 %  \end{macrocode}
 % The file defines the color scheme of the respective faculty. Note
 % the the color definitions are in RGB, which makes the resulting
@@ -48,6 +48,16 @@
 \thesis at require{array}
 \geometry{top=25mm,bottom=20mm,left=25mm,right=25mm,includeheadfoot}
 %  \end{macrocode}
+% \changes{v0.3.47}{2017/07/09}{Enabled the inclusion of the
+%  scanned assignment inside the digital version of the document
+%  in \texttt{style/mu/fithesis-econ.sty} in accordance with the
+%  example documents. The patch was submitted by Jana Ratajská.
+%  [VN]}
+% Enable the inclusion of the scanned assignment inside the digital
+% version of the document.
+%  \begin{macrocode}
+\thesis at blocks@assignment at hideIfDigital@false
+%  \end{macrocode}
 % \begin{macro}{\thesis at blocks@cover}
 % The |\thesis at blocks@cover| macro typesets the thesis
 % cover.

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/fithesis3.cls
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/fithesis3.cls	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/fithesis3.cls	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -54,7 +54,7 @@
  \gdef\thesis at version@number{#1}
  \gdef\thesis at version@date{#2}
  \gdef\thesis at version{#2 #1 fithesis3 MU thesis class}}
-\thesis at versiondef{v0.3.46}{2017/06/02}}
+\thesis at versiondef{v0.3.47}{2017/07/09}}
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 \ProvidesClass{fithesis3}[\thesis at version]

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/fithesis-czech.def
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/fithesis-czech.def	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/fithesis-czech.def	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -49,7 +49,7 @@
 %% 
 %% The names of the source files used are shown above.
 %% 
-\ProvidesFile{fithesis/locale/fithesis-czech.def}[2017/05/15]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/fithesis-czech.def}[2017/07/09]
 
 \gdef\thesis at czech@gender at koncovka{%
  \ifthesis at woman a\fi}
@@ -59,13 +59,8 @@
 \gdef\thesis at czech@universityName{Název univerzity}
 \gdef\thesis at czech@facultyName{Název fakulty}
 \gdef\thesis at czech@assignment{%
- \ifthesis at digital@
-  Na tomto místě se v~tištěné práci nachází oficiální podepsané
-  zadání práce.
- \else
-  Místo tohoto listu vložte kopii oficiálního podepsaného zadání
-  práce.
- \fi}
+ Na tomto místě se v~tištěné práci nachází oficiální podepsané
+ zadání práce.}
 \gdef\thesis at czech@declaration{Text prohlášení ...}
 
 \gdef\thesis at czech@spring{jaro}

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/fithesis-english.def
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/fithesis-english.def	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/fithesis-english.def	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -49,18 +49,13 @@
 %% 
 %% The names of the source files used are shown above.
 %% 
-\ProvidesFile{fithesis/locale/fithesis-english.def}[2017/05/15]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/fithesis-english.def}[2017/07/09]
 
 \gdef\thesis at english@universityName{University name}
 \gdef\thesis at english@facultyName{Faculty name}
 \gdef\thesis at english@assignment{%
- \ifthesis at digital@
-  This is where a copy of the official signed thesis assignment
-  is located in the printed version of the document.
- \else
-  Replace this page with a copy of the official signed thesis
-  assignment.
- \fi}
+ This is where a copy of the official signed thesis assignment
+ is located in the printed version of the document.}
 \gdef\thesis at english@declaration{Declaration text ...}
 
 \gdef\thesis at english@csquotesStyle{english}

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/fithesis-slovak.def
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/fithesis-slovak.def	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/fithesis-slovak.def	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -49,7 +49,7 @@
 %% 
 %% The names of the source files used are shown above.
 %% 
-\ProvidesFile{fithesis/locale/fithesis-slovak.def}[2017/05/15]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/fithesis-slovak.def}[2017/07/09]
 
 \gdef\thesis at slovak@gender at koncovka{%
  \ifthesis at woman a\fi}
@@ -59,13 +59,8 @@
 \gdef\thesis at slovak@universityName{Názov univerzity}
 \gdef\thesis at slovak@facultyName{Názov fakulty}
 \gdef\thesis at slovak@assignment{%
- \ifthesis at digital@
-  Na tomto mieste sa v~tlačenej práci nachádza oficiálne
-  podpísané zadanie práce.
- \else
-  Namiesto tejto stránky vložte kópiu oficiálneho podpísaného
-  zadania práce.
- \fi}
+ Na tomto mieste sa v~tlačenej práci nachádza oficiálne
+ podpísané zadanie práce.}
 \gdef\thesis at slovak@declaration{Text vyhlásenie ...}
 
 \gdef\thesis at slovak@spring{jar}

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/econ/fithesis-czech.def
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/econ/fithesis-czech.def	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/econ/fithesis-czech.def	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -49,7 +49,7 @@
 %% 
 %% The names of the source files used are shown above.
 %% 
-\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/econ/fithesis-czech.def}[2017/06/02]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/econ/fithesis-czech.def}[2017/07/09]
 
 \gdef\thesis at czech@facultyName{Ekonomicko-správní fakulta}
 
@@ -60,7 +60,7 @@
 \gdef\thesis at czech@abstractTitle{Anotace}
 \thesis at def@extra{advisorCsGenitiv}
 \gdef\thesis at czech@declaration{Prohlašuji, že jsem
- \thesis at lower{czech at typeName@akuzativ} zpracoval%
+ \thesis at lower{czech at typeName@akuzativ} \thesis at title{} zpracoval%
  \thesis at czech@gender at koncovka\ samostatně pod vedením
  \thesis at extra@advisorCsGenitiv\
  a~uvedl\thesis at czech@gender at koncovka\ v~ní všechny

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/econ/fithesis-slovak.def
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/econ/fithesis-slovak.def	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/econ/fithesis-slovak.def	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -49,7 +49,7 @@
 %% 
 %% The names of the source files used are shown above.
 %% 
-\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/econ/fithesis-slovak.def}[2017/06/02]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/econ/fithesis-slovak.def}[2017/07/09]
 
 \gdef\thesis at slovak@facultyName{Ekonomicko-správna fakulta}
 
@@ -60,7 +60,7 @@
 \gdef\thesis at slovak@abstractTitle{Anotácie}
 \thesis at def@extra{advisorSkGenitiv}
 \gdef\thesis at slovak@declaration{Vyhlasujem, že som
- \thesis at lower{slovak at typeName@akuzativ} spracoval%
+ \thesis at lower{slovak at typeName@akuzativ} \thesis at title{} spracoval%
  \thesis at slovak@gender at koncovka\ samostatne pod vedením
  \thesis at extra@advisorSkGenitiv\
  a~uved\ifthesis at woman la\else iol\fi\ v~nej všetky

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/fithesis-czech.def
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/fithesis-czech.def	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/fithesis-czech.def	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -49,7 +49,7 @@
 %% 
 %% The names of the source files used are shown above.
 %% 
-\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/fithesis-czech.def}[2017/06/02]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/fithesis-czech.def}[2017/07/09]
 
 \gdef\thesis at czech@universityName{Masarykova univerzita}
 \gdef\thesis at czech@declaration{Prohlašuji, že jsem
@@ -57,6 +57,19 @@
  \thesis at czech@gender at koncovka\ samostatně a~%
  použil\thesis at czech@gender at koncovka\ jen prameny
  uvedené v~seznamu literatury.}
+\gdef\thesis at czech@assignment{%
+ \ifthesis at blocks@assignment at hideIfDigital@
+  \ifthesis at digital@
+   Na tomto místě se v~tištěné práci nachází oficiální podepsané
+   zadání práce.
+  \else
+   Místo tohoto listu vložte kopii oficiálního podepsaného zadání
+   práce.
+  \fi
+ \else
+  Nastavte pomocí klíče <<assignment>> název PDF souboru
+  s~oficiálním podepsaným zadáním práce.
+ \fi}
 
 \gdef\thesis at czech@bib at title{Bibliografický záznam}
 \gdef\thesis at czech@bib at pages{str}

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/fithesis-english.def
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/fithesis-english.def	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/fithesis-english.def	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -49,7 +49,7 @@
 %% 
 %% The names of the source files used are shown above.
 %% 
-\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/fithesis-english.def}[2017/06/02]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/fithesis-english.def}[2017/07/09]
 \gdef\thesis at english@universityName{Masaryk University}
 \gdef\thesis at english@declaration{%
  Hereby I declare that this paper is my original authorial work,
@@ -57,6 +57,24 @@
  literature used or excerpted during elaboration of this work are
  properly cited and listed in complete reference to the due source.}
 
+\gdef\thesis at english@assignment{%
+ \ifthesis at digital@
+ \else
+ \fi}
+\gdef\thesis at english@assignment{%
+ \ifthesis at blocks@assignment at hideIfDigital@
+  \ifthesis at digital@
+   This is where a copy of the official signed thesis assignment
+   is located in the printed version of the document.
+  \else
+   Replace this page with a copy of the official signed thesis
+   assignment.
+  \fi
+ \else
+  Set the PDF document containing the official signed thesis
+  assignment using the <<assignment>> key.
+ \fi}
+
 \gdef\thesis at english@bib at title{Bibliographic record}
 \gdef\thesis at english@bib at pages{p}
 \global\let\thesis at english@bib at author\thesis at english@authorTitle

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/fithesis-slovak.def
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/fithesis-slovak.def	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/locale/mu/fithesis-slovak.def	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -49,7 +49,7 @@
 %% 
 %% The names of the source files used are shown above.
 %% 
-\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/fithesis-slovak.def}[2017/06/02]
+\ProvidesFile{fithesis/locale/mu/fithesis-slovak.def}[2017/07/09]
 
 \gdef\thesis at slovak@universityName{Masarykova univerzita}
 \gdef\thesis at slovak@declaration{%
@@ -57,6 +57,19 @@
  slovak at typeName@akuzativ} vypracoval%
  \thesis at slovak@gender at koncovka\ samostatne len s~použitím
  uvedenej literatúry a prameňov.}
+\gdef\thesis at slovak@assignment{%
+ \ifthesis at blocks@assignment at hideIfDigital@
+  \ifthesis at digital@
+   Na tomto mieste sa v~tlačenej práci nachádza oficiálne
+   podpísané zadanie práce.
+  \else
+   Namiesto tejto stránky vložte kópiu oficiálneho podpísaného
+   zadania práce.
+  \fi
+ \else
+  Nastavte pomocou kľúča <<assignment>> názov súboru PDF
+  s~oficiálnym podpísaným zadaním práce.
+ \fi}
 
 \gdef\thesis at slovak@bib at title{Bibliografický záznam}
 \gdef\thesis at slovak@bib at pages{str}

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-base-color.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-base.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-econ-color.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-econ.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-fi-color.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-fi.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-fsps-color.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-fsps.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-fss-color.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-fss.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-law-color.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-law.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-med-color.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-med.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-ped-color.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-ped.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-phil-color.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-phil.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-sci-color.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/logo/mu/fithesis-sci.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/style/mu/fithesis-econ.sty
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/style/mu/fithesis-econ.sty	2017-07-13 23:08:44 UTC (rev 44785)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/fithesis/style/mu/fithesis-econ.sty	2017-07-13 23:09:07 UTC (rev 44786)
@@ -50,7 +50,7 @@
 %% The names of the source files used are shown above.
 %% 
 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
-\ProvidesPackage{fithesis/style/mu/fithesis-econ}[2017/05/21]
+\ProvidesPackage{fithesis/style/mu/fithesis-econ}[2017/08/09]
 \thesis at color@setup{
  links={HTML}{F27995},
  tableEmph={HTML}{E8B88B},
@@ -64,6 +64,7 @@
 \thesis at require{geometry}
 \thesis at require{array}
 \geometry{top=25mm,bottom=20mm,left=25mm,right=25mm,includeheadfoot}
+\thesis at blocks@assignment at hideIfDigital@false
 \def\thesis at blocks@cover{%
  \ifthesis at cover@
   \thesis at blocks@clearMore information about the tex-live-commits mailing list