texlive[43745] Master/texmf-dist: thesis-ekf

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Tue Apr 11 00:04:27 CEST 2017


Revision: 43745
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=43745
Author:  karl
Date:   2017-04-11 00:04:27 +0200 (Tue, 11 Apr 2017)
Log Message:
-----------
thesis-ekf

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/README
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf-templates/figures/eku-logo.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf-templates/thesis-ekf-template-en.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf-templates/thesis-ekf-template-hu.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.ins
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.cls

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/README
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/README	2017-04-10 22:03:23 UTC (rev 43744)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/README	2017-04-10 22:04:27 UTC (rev 43745)
@@ -1,4 +1,5 @@
-thesis-ekf class, 2014-2016 by Tibor Tomacs
+thesis-ekf class
+Copyright 2014- by Tibor Tomacs
 
 This file may be distributed and/or modified under the
 conditions of the LaTeX Project Public License, either

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf-templates/figures/eku-logo.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf-templates/thesis-ekf-template-en.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf-templates/thesis-ekf-template-en.tex	2017-04-10 22:03:23 UTC (rev 43744)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf-templates/thesis-ekf-template-en.tex	2017-04-10 22:04:27 UTC (rev 43745)
@@ -21,7 +21,7 @@
 \author{John Smith\\ Mathematics B.Sc.}
 \supervisor{Dr.~John Brown\\ associate professor}
 \city{Eger}
-\date{2016}
+\date{2017}
 \maketitle
 \tableofcontents
 

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf-templates/thesis-ekf-template-hu.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf-templates/thesis-ekf-template-hu.tex	2017-04-10 22:03:23 UTC (rev 43744)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf-templates/thesis-ekf-template-hu.tex	2017-04-10 22:04:27 UTC (rev 43745)
@@ -23,7 +23,7 @@
 \author{Szerző neve\\ szak}
 \supervisor{Tanár neve\\ beosztás}
 \city{Eger}
-\date{2016}
+\date{2017}
 \maketitle
 \tableofcontents
 

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.dtx	2017-04-10 22:03:23 UTC (rev 43744)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.dtx	2017-04-10 22:04:27 UTC (rev 43745)
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 % \iffalse meta-comment
 %
-% Copyright (C) 2014-2016 by Tibor Tomacs
+% Copyright (C) 2014- by Tibor Tomacs
 %
 % This file may be distributed and/or modified under the
 % conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.2
@@ -18,15 +18,14 @@
 % \iffalse
 %<*driver>
 \ProvidesFile{thesis-ekf.dtx}
-\newcommand{\eifiledate}{2016/07/01}
-\newcommand{\eifilever}{Version 2.0}
 %</driver>
 %<class>\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
-%<class>\ProvidesClass{thesis-ekf}[2016/07/01 v2.0 Thesis class for Eszterhazy Karoly University (Eger, Hungary)]
+%<class>\ProvidesClass{thesis-ekf}[2017/04/08 v2.1 Thesis class for Eszterhazy Karoly University (Eger, Hungary)]
 %<class>
 %<*driver>
-\documentclass[a4paper]{ltxdoc}
-\usepackage[pdfstartview=FitH,bookmarks=false,allcolors=teal,colorlinks]{hyperref}
+\documentclass{ltxdoc}
+\OnlyDescription
+\usepackage[a4paper,pdfstartview=FitH,bookmarks=false,allcolors=teal,colorlinks]{hyperref}
 \usepackage[utf8]{inputenc}
 \usepackage[T1]{fontenc}
 \usepackage[english,magyar]{babel}
@@ -34,9 +33,7 @@
 \usepackage{xcolor,paralist,etoolbox,textcomp}
 \colorlet{example}{green!40!black}
 \colorlet{code}{blue!40!black}
-\colorlet{comment}{gray}
 \AtBeginEnvironment{macro}{\color{code}}
-\def\comm#1{\emph{\color{comment}#1}}
 \flushbottom
 \makeatletter
 \preto{\@verbatim}{\topsep=0pt \partopsep=0pt }
@@ -48,8 +45,6 @@
 %</driver>
 % \fi
 %
-% \CheckSum{508}
-%
 % \CharacterTable
 % {Upper-case \A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K\L\M\N\O\P\Q\R\S\T\U\V\W\X\Y\Z
 %   Lower-case \a\b\c\d\e\f\g\h\i\j\k\l\m\n\o\p\q\r\s\t\u\v\w\x\y\z
@@ -67,25 +62,25 @@
 %   Right brace     \}   Tilde      \~}
 %
 % \GetFileInfo{thesis-ekf.cls}
-% \title{Thesis class for the\\ Eszterházy Károly University\\\textsf{thesis-ekf.cls}\\[2mm]{\normalsize\eifilever\\\eifiledate\\}}
-% \author{Tibor Tómács\\{\small\href{mailto:tomacs at ektf.hu}{\texttt{tomacs at ektf.hu}}}}
+% \title{Thesis class for the\\ Eszterházy Károly University\\\textsf{thesis-ekf.cls}\\[2mm]{\normalsize Version 2.1\\2017/04/08\\}}
+% \author{Tibor Tómács\\{\small\href{mailto:tomacs.tibor at uni-eszterhazy.hu}{\texttt{tomacs.tibor at uni-eszterhazy.hu}}}}
 % \date{}
 % \maketitle
 %
 % \selectlanguage{english}
 % \begin{abstract}
-% This is a class file for theses and dissertations in the Eszterházy Károly University (Eger, Hungary). The \texttt{thesis-ekf} is based on the \texttt{report} class. The documentation is given in Hungarian only, but you can download an English template from \href{http://tomacstibor.uni-eger.hu/tananyagok/thesis-ekf-templates.zip}{here}.
+% This is a class file for theses and dissertations at the Eszterházy Károly University (Eger, Hungary). It is based on the \texttt{report} class. The documentation is given in Hungarian only. You can download an English template from \href{http://tomacstibor.uni-eger.hu/tananyagok/thesis-ekf-templates.zip}{here}.
 % \end{abstract}
 %
 % \selectlanguage{magyar}
 % \section{Bevezető}
-% A \texttt{thesis-ekf}\footnote{Az \texttt{ekf} az Eszterházy Károly Főiskola rövidítése, ugyanis ez a dokumentumosztály 2014-től létezik, amikor az intézmény még főiskola volt.} dokumentumosztály a \texttt{report} osztályra építve ad lehetőséget olyan szakdolgozat megírására, amely megfelel az Eszterházy Károly Egyetem szabályzatának. A formai követelmények a következők:
+% A \texttt{thesis-ekf}\footnote{Az \texttt{ekf} az Eszterházy Károly Főiskola rövidítése, ugyanis ez a dokumentumosztály 2014-től létezik, amikor az intézmény még főiskola volt.} dokumentumosztály segítségével az Eszterházy Károly Egyetem szabályzatának megfelelő szakdolgozatokat lehet készíteni. A formai követelmények a következők:
 %
 % \medskip
 % \begin{compactitem}
 % \item A4-es lap- és 12\,pt betűméret;
 % \item a margó a kötés oldalon 30\,mm, a többi 25\,mm;
-% \item oldalszámozás a láblécben középen, arab számozással;
+% \item oldalszámozás a láblécben arab számozással;
 % \item a fejezetcímek középre, a további szintek címei balra igazítva;
 % \item a főszöveg antikva betűcsaláddal kiszedve;
 % \item sorkizárt igazítás, másfeles sortávolság.
@@ -92,8 +87,10 @@
 % \end{compactitem}
 %
 % \medskip\noindent
-% A \texttt{thesis-ekf} ezeket a paramétereket automatikusan beállítja, továbbá a megfelelő címoldal elkészítését is elvégzi. 
+% A \texttt{thesis-ekf} ezeket a paramétereket automatikusan beállítja, továbbá a megfelelő címoldal elkészítését is elvégzi.
 %
+% A dokumentumosztály könnyen átparaméterezhető, így más egyetemek is használhatják (lásd \az{\ref{sec-param}}.~szakaszban).
+%
 % \section{A dokumentumosztály betöltése és opciói}
 % A dokumentumosztály használata a szokásos módon történik:
 %
@@ -179,7 +176,7 @@
 %\author{Szabó János\\ matematika BSc}
 %\supervisor{Dr. Nagy János\\ egyetemi docens}
 %\city{Eger}
-%\date{2016}
+%\date{2017}
 %\maketitle
 %\tableofcontents
 %
@@ -192,8 +189,8 @@
 %\end{document}
 %\end{verbatim}}
 %
-% \section{A dokumentumosztály átparaméterezése}
-% A \texttt{thesis-ekf} dokumentumosztály más főiskolák, egyetemek részére is átparaméterezhető.
+% \section{A dokumentumosztály átparaméterezése}\label{sec-param}
+% A \texttt{thesis-ekf} dokumentumosztály könnyen átparaméterezhető, így más egyetemek is használhatják.
 % \subsection*{A dokumentumosztály átparaméterező opciói}
 % \begin{macro}{logodown}\color{black}
 % Alapbeállítás esetén a logó az intézmény neve felett van. Ezzel a logó az intézmény neve alá kerül. Ez akkor célszerű, ha a logó pajzs alakú.
@@ -336,8 +333,6 @@
 %|}|}
 %
 % \StopEventually{}
-% \section{Az osztályfájl tartalma}
-% \comm{Opciók definiálása.}
 %  \begin{macrocode}
 \RequirePackage{kvoptions,etoolbox,setspace}
 \SetupKeyvalOptions{family=ekf,prefix=ekf@}
@@ -368,44 +363,21 @@
 \ifx\ekf at fontsize\ekf at ten\else
 \ifx\ekf at fontsize\ekf at eleven\else
 \ifx\ekf at fontsize\ekf at twelve\else
-\ClassWarning{thesis-ekf}{
-Unused option: fontsize=\ekf at fontsize. 
-Use fontsize=10pt, fontsize=11pt or fontsize=12pt!}
+\ClassWarning{thesis-ekf}{Unused option: fontsize=\ekf at fontsize. Use fontsize=10pt, fontsize=11pt or fontsize=12pt!}
 \def\ekf at fontsize{12pt}
 \fi\fi\fi
 
 \PassOptionsToClass{\ekf at fontsize}{report}
+\LoadClass{report}
 
-%  \end{macrocode}
-% \comm{{\tt report} osztály betöltése.}
-%  \begin{macrocode}
-\LoadClass{report}
-%  \end{macrocode}
-% \comm{PDF tulajdonságainak beállítása.}
-%  \begin{macrocode}
-\RequirePackage[unicode,linktocpage,allcolors=blue,pdfstartview=FitH,
-bookmarksnumbered,pdfborder={0 0 0}]{hyperref}
-%  \end{macrocode}
-% \comm{Oldalméret és margók beállítása.}
-%  \begin{macrocode}
+\RequirePackage[unicode,linktocpage,allcolors=blue,pdfstartview=FitH,bookmarksnumbered,pdfborder={0 0 0}]{hyperref}
 \RequirePackage[a4paper,top=25mm,bottom=25mm,inner=30mm,outer=25mm]{geometry}
-%  \end{macrocode}
-% \comm{Másfeles sortávolság.}
-%  \begin{macrocode}
+
 \onehalfspacing
-%  \end{macrocode}
-% \comm{Telített oldalak alsó igazítása.}
-%  \begin{macrocode}
 \flushbottom
-%  \end{macrocode}
-% \comm{Fattyúsorok tiltása.}
-%  \begin{macrocode}
 \widowpenalty=10000
 \clubpenalty=10000
 
-%  \end{macrocode}
-% \comm{Fejezetcím középre helyezéséhez szükséges parancsok.}
-%  \begin{macrocode}
 \def\ekf at chapternumber{%
   \@ifundefined{l at magyar}
    {\@chapapp\space \thechapter}
@@ -435,21 +407,13 @@
     \vskip 40\p@
    }}}
 
-%  \end{macrocode}
-% \comm{Az {\tt\textbackslash AfterEndPreamble} parancsbeli kódok a {\tt magyar.ldf} kifejtése után aktiválódnak.}
-%  \begin{macrocode}
 \AfterEndPreamble{
-%  \end{macrocode}
-% \comm{Fejezetcím középre helyezése még akkor is, ha nyelvet váltunk.}
-%  \begin{macrocode}
+
 \ifekf at centeredchapter
   \ekf at centeredchapter
   \let\original at selectlanguage\selectlanguage
   \def\selectlanguage#1{\original at selectlanguage{#1}\ekf at centeredchapter}\fi
 
-%  \end{macrocode}
-% \comm{{\tt dottedtocline=fix} opció hatástalanítása {\tt magyar.ldf} használatakor.}
-%  \begin{macrocode}
 \def\@dottedtocline#1#2#3#4#5{%
  \ifnum #1>\c at tocdepth \else
   \vskip \z@ \@plus.2\p@
@@ -468,9 +432,6 @@
   \par}%
  \fi}
 
-%  \end{macrocode}
-% \comm{Tartalomjegyzékben a fejezet, szakasz és alszakasz számai után nagyobb helyet hagy, hogy két számjegy esetén se tapadjon össze a címmel.}
-%  \begin{macrocode}
 \renewcommand*\l at chapter[2]{%
  \ifnum \c at tocdepth >\z@
   \addpenalty\@secpenalty
@@ -488,27 +449,16 @@
 \renewcommand*\l at section{\@dottedtocline{1}{1.8em}{2.5em}}
 \renewcommand*\l at subsection{\@dottedtocline{2}{4.3em}{3.2em}}
 
-%  \end{macrocode}
-% \comm{Magyar nyelv esetén az {\tt\textbackslash ekf at authorcaption} alapértéke.}
-%  \begin{macrocode}
 \if at nochanged@authorcaption@%
   \@ifundefined{l at magyar}{}{%
   \iflanguage{magyar}{\gdef\ekf at authorcaption{K\'{e}sz\'{\i}tette}}{}}\fi
 
-%  \end{macrocode}
-% \comm{Magyar nyelv esetén az {\tt\textbackslash ekf at supervisorcaption} alapértéke.}
-%  \begin{macrocode}
 \if at nochanged@supervisorcaption@%
   \@ifundefined{l at magyar}{}{%
   \iflanguage{magyar}{\gdef\ekf at supervisorcaption{T\'{e}mavezet\H{o}}}{}}\fi
-%  \end{macrocode}
-% \comm{Az {\tt\textbackslash AfterEndPreamble} lezárása.}
-%  \begin{macrocode}
+
 }
 
-%  \end{macrocode}
-% \comm{Címoldal adatait megadó makrók.}
-%  \begin{macrocode}
 \def\logo#1{\gdef\ekf at logo{#1}}
 \logo{}
 \def\ekf at logo@{\ifx\ekf at logo\@empty%
@@ -570,9 +520,6 @@
 \def\ekf at sep{,~}
 \def\ekf at sep@{\ifx\ekf at city\@empty\else\ifx\ekf at date\@empty\else\ekf at sep\fi\fi}
 
-%  \end{macrocode}
-% \comm{Címoldalt készítő parancs átdefiniálása.}
-%  \begin{macrocode}
 \def\maketitle{
 \thispagestyle{empty}
 {\centering

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.ins
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.ins	2017-04-10 22:03:23 UTC (rev 43744)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.ins	2017-04-10 22:04:27 UTC (rev 43745)
@@ -1,5 +1,5 @@
 
-% Copyright (C) 2014-2016 Tibor Tomacs
+% Copyright (C) 2014- by Tibor Tomacs
 % This file may be distributed and/or modified under the
 % conditions of the LaTeX Project Public License, either
 % version 1.2 of this license or (at your option) any later
@@ -15,7 +15,7 @@
 \usedir{tex/latex/thesis-ekf}
 \preamble
 This is a generated file.
-Copyright (C) 2014-2016 Tibor Tomacs
+Copyright (C) 2014- by Tibor Tomacs
 This file may be distributed and/or modified under the
 conditions of the LaTeX Project Public License, either
 version 1.2 of this license or (at your option) any later

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.cls
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.cls	2017-04-10 22:03:23 UTC (rev 43744)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.cls	2017-04-10 22:04:27 UTC (rev 43745)
@@ -6,7 +6,7 @@
 %%
 %% ./thesis-ekf.dtx (with options: `class')
 %% This is a generated file.
-%% Copyright (C) 2014-2016 Tibor Tomacs
+%% Copyright (C) 2014- by Tibor Tomacs
 %% This file may be distributed and/or modified under the
 %% conditions of the LaTeX Project Public License, either
 %% version 1.2 of this license or (at your option) any later
@@ -19,7 +19,7 @@
 %% 
 
 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
-\ProvidesClass{thesis-ekf}[2016/07/01 v2.0 Thesis class for Eszterhazy Karoly University (Eger, Hungary)]
+\ProvidesClass{thesis-ekf}[2017/04/08 v2.1 Thesis class for Eszterhazy Karoly University (Eger, Hungary)]
 
 \RequirePackage{kvoptions,etoolbox,setspace}
 \SetupKeyvalOptions{family=ekf,prefix=ekf@}
@@ -50,18 +50,16 @@
 \ifx\ekf at fontsize\ekf at ten\else
 \ifx\ekf at fontsize\ekf at eleven\else
 \ifx\ekf at fontsize\ekf at twelve\else
-\ClassWarning{thesis-ekf}{
-Unused option: fontsize=\ekf at fontsize.
-Use fontsize=10pt, fontsize=11pt or fontsize=12pt!}
+\ClassWarning{thesis-ekf}{Unused option: fontsize=\ekf at fontsize. Use fontsize=10pt, fontsize=11pt or fontsize=12pt!}
 \def\ekf at fontsize{12pt}
 \fi\fi\fi
 
 \PassOptionsToClass{\ekf at fontsize}{report}
+\LoadClass{report}
 
-\LoadClass{report}
-\RequirePackage[unicode,linktocpage,allcolors=blue,pdfstartview=FitH,
-bookmarksnumbered,pdfborder={0 0 0}]{hyperref}
+\RequirePackage[unicode,linktocpage,allcolors=blue,pdfstartview=FitH,bookmarksnumbered,pdfborder={0 0 0}]{hyperref}
 \RequirePackage[a4paper,top=25mm,bottom=25mm,inner=30mm,outer=25mm]{geometry}
+
 \onehalfspacing
 \flushbottom
 \widowpenalty=10000
@@ -97,6 +95,7 @@
    }}}
 
 \AfterEndPreamble{
+
 \ifekf at centeredchapter
   \ekf at centeredchapter
   \let\original at selectlanguage\selectlanguage
@@ -144,6 +143,7 @@
 \if at nochanged@supervisorcaption@%
   \@ifundefined{l at magyar}{}{%
   \iflanguage{magyar}{\gdef\ekf at supervisorcaption{T\'{e}mavezet\H{o}}}{}}\fi
+
 }
 
 \def\logo#1{\gdef\ekf at logo{#1}}More information about the tex-live-commits mailing list