texlive[42578] Master/texmf-dist: ekaia (25nov16)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Fri Nov 25 23:40:11 CET 2016


Revision: 42578
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=42578
Author:  karl
Date:   2016-11-25 23:40:11 +0100 (Fri, 25 Nov 2016)
Log Message:
-----------
ekaia (25nov16)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/README
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia_EUS.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia_EUS.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia_example.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia_example.tex
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/ekaia/ekaia.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/ekaia/ekaia.ins
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/ekaia/ekaia.sty

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/README
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/README	2016-11-25 22:39:44 UTC (rev 42577)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/README	2016-11-25 22:40:11 UTC (rev 42578)
@@ -1,7 +1,7 @@
-The ekaia package v1.00
+The ekaia package v1.04
 =============================
 
-Copyright (C) 2014, Edorta Ibarra & the Ekaia Journal (UPV/EHU)
+Copyright (C) 2014-2016, Edorta Ibarra & the Ekaia Journal (UPV/EHU)
 ---------------------------------------------------------------
 
 Description
@@ -34,7 +34,8 @@
 Commands
 --------
 
-\izenburua	Prints the document title accordint to the Ekaia journal style
+\izenburua	Prints the document title in Basque accordint to the Ekaia journal style
+\azpiizenburua	Prints the document title in English accordint to the Ekaia journal style
 \datak		Prints the reception and acceptation dates of the submited article
 
 

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia_EUS.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia_EUS.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia_EUS.tex	2016-11-25 22:39:44 UTC (rev 42577)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia_EUS.tex	2016-11-25 22:40:11 UTC (rev 42578)
@@ -1,5 +1,5 @@
 %%
-%% This is file `ekaia_[EUS].tex',
+%% This is file `ekaia_EUS.tex',
 %% generated with the docstrip utility.
 %%
 %% The original source files were:
@@ -6,7 +6,7 @@
 %%
 %% ekaia.dtx (with options: `basque')
 %% 
-%% Copyright (C) 2014 by Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU)
+%% Copyright (C) 2014-2016 Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU)
 %% -------------------------------------------------------------------
 %% 
 %% This file may be distributed and/or modified under the
@@ -59,9 +59,9 @@
 \begin{document}
 
 \title{\textsf{ekaia} paketea\thanks{Fitxategi honek (\textsf{ekaia.dtx})
- 1.02. bertsioa du. Azken aldiz errebisatua: 14-12-26.}}
- \author{Edorta Ibarra eta Ekaia Aldizkaria (UPV/EHU)\\\texttt{ekaia at ehu.es}}
- \date{2014-12-26}
+ 1.04. bertsioa du. Azken aldiz errebisatua: 16-11-25.}}
+ \author{Edorta Ibarra eta Ekaia Aldizkaria (UPV/EHU)\\\texttt{ekaia at ehu.eus}}
+ \date{2016-11-25}
 \renewcommand{\contentsname}{Aurkibidea}
 \renewcommand{\refname}{Bibliografia}
 \renewcommand\thesection{\arabic{section}.}
@@ -127,8 +127,10 @@
 artikuluak prestatzeko:
 
 \begin{itemize}
- \item \verb|\izenburua{}|: Artikuluaren izenburua sortzeko erabiltzen da
+ \item \verb|\izenburua{}|: Artikuluaren izenburua euskaraz sortzeko erabiltzen da
 komando hori.
+ \item \verb|\azpiizenburua{}|: Artikuluaren izenburua ingelesez sortzeko erabiltzen da
+ komando hori.
 \item \verb|\datak{}{}|: bidalpen- eta onarpen-datak inprimatzen ditu
 komando ho\-rrek, hurrenez hurren.
 \end{itemize}
@@ -140,11 +142,11 @@
 eta kontakturako informazioa) sortzeko erabiltzen da ingurune hori.
 \item \texttt{laburpena}: Artikuluaren laburpena euskaraz sortzeko erabiltzen da
 ingurune hori.
- \item \texttt{hitz-gakoak}: Artikuluaren hitz-gakoak euskaraz sortzeko erabiltzen
+ \item \texttt{hitz-gakoak}: Artikuluaren hitz gakoak euskaraz sortzeko erabiltzen
  da ingurune hori.
 \item \texttt{abstract}: Artikuluaren laburpena ingelesez sortzeko erabiltzen da
 ingurune hori.
- \item \texttt{keywords}: Artikuluaren hitz-gakoak ingelesez sortzeko erabiltzen
+ \item \texttt{keywords}: Artikuluaren hitz gakoak ingelesez sortzeko erabiltzen
  da ingurune hori.
 \end{itemize}
 
@@ -161,6 +163,9 @@
 \verb|\izenburua{\LaTeX{}: euskarazko dokumentu|\\
 \verb|zientifiko-teknikoen ediziorako baliabideak}|\\
 \verb| |\\
+ \verb|\azpiizenburua{\LaTeX{}: resources for the edition|\\
+ \verb|of scientific and technical documents in Basque}|\\
+ \verb| |\\
 \verb|\begin{autoreak}|\\
 \verb|\textit{Edorta Ibarra$^1$, Jose Ramon Etxebarria$^2$}|\\
 \verb|\linebreak|\\
@@ -242,6 +247,8 @@
 ez publikoa.
 \item \textbf{v1.02. bertsioa (14/12/26).} Lehen bertsio
 publikoa.
+ \item \textbf{v1.04. bertsioa (16/11/04).} \verb|azpiizenburua| komandoa
+ gehitu da izenburua ingelesez sortzeko. Errore txikiak zuzenduta.
 \end{itemize}
 
 \subsection{Inplementazioa}
@@ -325,6 +332,12 @@
 \end{flushleft}
 }
 
+\newcommand{\azpiizenburua}[1]{
+\begin{flushleft}
+\fontsize{12}{11}\textit{(#1)}\linebreak\fontsize{12}{11}
+\end{flushleft}
+}
+
 \newcommand{\datak}[2]{
 \begin{flushleft}
 Jasoa:~{#1}
@@ -355,7 +368,7 @@
 
 \newenvironment{hitz-gakoak}{
 \setlength{\parindent}{0pt}
-\textbf{Hitz-gakoak:}~
+\textbf{Hitz gakoak:}~
 }{\setlength{\parindent}{0.8cm}\\ }
 
 \newenvironment{keywords}{
@@ -365,4 +378,4 @@
 
 \endinput
 %%
-%% End of file `ekaia_[EUS].tex'.
+%% End of file `ekaia_EUS.tex'.

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia_example.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia_example.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia_example.tex	2016-11-25 22:39:44 UTC (rev 42577)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/ekaia/ekaia_example.tex	2016-11-25 22:40:11 UTC (rev 42578)
@@ -6,7 +6,7 @@
 %%
 %% ekaia.dtx (with options: `example')
 %% 
-%% Copyright (C) 2014 by Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU)
+%% Copyright (C) 2014-2016 Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU)
 %% -------------------------------------------------------------------
 %% 
 %% This file may be distributed and/or modified under the
@@ -59,6 +59,7 @@
 \begin{document}
 
 \izenburua{Ekaia Aldizkariko egileentzako gidalerroak}
+ \azpiizenburua{Ekaia: Guidelines for authors}
 
 \begin{autoreak}
 \textit{Edorta Ibarra Basabe$^1$, Ekaiako Erredakzio Batzordea}
@@ -65,7 +66,7 @@
 \linebreak
 $^1$Ekaia Aldizkariko kidea.
 \linebreak
- ekaia at ehu.es
+ ekaia at ehu.eus
 \linebreak
 \end{autoreak}
 
@@ -268,6 +269,12 @@
 \end{flushleft}
 }
 
+\newcommand{\azpiizenburua}[1]{
+\begin{flushleft}
+\fontsize{12}{11}\textit{(#1)}\linebreak\fontsize{12}{11}
+\end{flushleft}
+}
+
 \newcommand{\datak}[2]{
 \begin{flushleft}
 Jasoa:~{#1}
@@ -298,7 +305,7 @@
 
 \newenvironment{hitz-gakoak}{
 \setlength{\parindent}{0pt}
-\textbf{Hitz-gakoak:}~
+\textbf{Hitz gakoak:}~
 }{\setlength{\parindent}{0.8cm}\\ }
 
 \newenvironment{keywords}{

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/ekaia/ekaia.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/ekaia/ekaia.dtx	2016-11-25 22:39:44 UTC (rev 42577)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/ekaia/ekaia.dtx	2016-11-25 22:40:11 UTC (rev 42578)
@@ -1,7 +1,7 @@
 % \iffalse meta-comment
 %
-% Copyright (C) 2014 by Edorta Ibarra a and the Ekaia Journal (UPV/EHU)
-% ---------------------------------------------------------------------
+% Copyright (C) 2014-2016, Edorta Ibarra a and the Ekaia Journal (UPV/EHU)
+% -----------------------------------------------------------------------
 %
 % This file may be distributed and/or modified under the
 % conditions of the LaTeX Project Public License, either
@@ -19,7 +19,7 @@
 %
 % This work consists of the files ekaia.dtx, ekaia.ins
 % and the derived files ekaia.sty, ekaia.pdf and
-% ekaia_[EUS].pdf.
+% ekaia_EUS.pdf.
 %%
 %
 % \fi
@@ -29,7 +29,7 @@
 %  \begin{macrocode}
 %<package>\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
 %<package>\ProvidesPackage{ekaia}
-%<package>  [2014/07/20 v1.00 ekaia Package]
+%<package>  [2016/11/25 v1.04 ekaia Package]
 %  \end{macrocode}
 %<*driver>
 \documentclass{ltxdoc}
@@ -61,13 +61,14 @@
 %%
 % \changes{v1.00}{14/07/20}{First version for development}
 % \changes{v1.02}{14/12/26}{First public version}
+% \changes{v1.04}{14/12/26}{Article title in English language included}
 %
 % \GetFileInfo{ekaia.sty}
 %
 % \title{The \textsf{ekaia} package\thanks{This file (\textsf{ekaia.dtx}) 
-% has version 1.02 last revised 14-12-26.}}
-% \author{Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU)\\\texttt{ekaia at ehu.es}}
-% \date{2014-12-26}
+% has version 1.04 last revised 16-11-25.}}
+% \author{Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU)\\\texttt{ekaia at ehu.eus}}
+% \date{2016-11-25}
 % \maketitle
 
 % \begin{abstract}
@@ -134,7 +135,8 @@
 %
 % \begin{itemize}
 %
-% \item \verb|\izenburua{}|: This command is used to produce the title of the document.
+% \item \verb|\izenburua{}|: This command is used to produce the title of the document Basque.
+% \item \verb|\azpiizenburua{}|: This command is used to produce the title of the document in English.
 % \item \verb|\datak{}{}|: Submition and acceptance dates are introduced in this command,
 % respectively.
 % \end{itemize}
@@ -166,6 +168,9 @@
 % \verb|\izenburua{\LaTeX{}: euskarazko dokumentu|\\
 % \verb|zientifiko-teknikoen ediziorako baliabideak}|\\
 % \verb| |\\
+% \verb|\azpiizenburua{\LaTeX{}: resources for the edition|\\
+% \verb|of scientific and technical documents in Basque}|\\
+% \verb| |\\
 % \verb|\begin{autoreak}|\\
 % \verb|\textit{Edorta Ibarra$^1$, Jose Ramon Etxebarria$^2$}|\\
 % \verb|\linebreak|\\
@@ -229,7 +234,7 @@
 %
 % \subsection{License}
 %
-% Copyright 2014 Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU). 
+% Copyright 2014-2016 Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU). 
 %
 % This program can be redistributed and/or modified under the terms of the 
 % \LaTeX\ Project Public License Distributed from CTAN archives in directory
@@ -242,6 +247,7 @@
 % \item \textbf{Version v1.00 (14/07/27).} Initial non-public 
 % version for development.
 % \item \textbf{Version v1.02 (14/12/26).} First public version. 
+% \item \textbf{Version v1.04 (16/11/04).} \verb|azpiizenburua| command included to generate the title in English. Minor mistakes corrected.
 % \end{itemize}
 %
 %
@@ -252,9 +258,9 @@
 %<basque> \begin{document}
 %<basque> 
 %<basque> \title{\textsf{ekaia} paketea\thanks{Fitxategi honek (\textsf{ekaia.dtx})
-%<basque> 1.02. bertsioa du. Azken aldiz errebisatua: 14-12-26.}}
-%<basque> \author{Edorta Ibarra eta Ekaia Aldizkaria (UPV/EHU)\\\texttt{ekaia at ehu.es}}
-%<basque> \date{2014-12-26}
+%<basque> 1.04. bertsioa du. Azken aldiz errebisatua: 16-11-25.}}
+%<basque> \author{Edorta Ibarra eta Ekaia Aldizkaria (UPV/EHU)\\\texttt{ekaia at ehu.eus}}
+%<basque> \date{2016-11-25}
 %<basque> \renewcommand{\contentsname}{Aurkibidea}
 %<basque> \renewcommand{\refname}{Bibliografia}
 %<basque> \renewcommand\thesection{\arabic{section}.}
@@ -320,8 +326,10 @@
 %<basque> artikuluak prestatzeko:
 %<basque>
 %<basque> \begin{itemize}
-%<basque> \item \verb|\izenburua{}|: Artikuluaren izenburua sortzeko erabiltzen da
+%<basque> \item \verb|\izenburua{}|: Artikuluaren izenburua euskaraz sortzeko erabiltzen da
 %<basque> komando hori.
+%<basque> \item \verb|\azpiizenburua{}|: Artikuluaren izenburua ingelesez sortzeko erabiltzen da
+%<basque> komando hori.
 %<basque> \item \verb|\datak{}{}|: bidalpen- eta onarpen-datak inprimatzen ditu
 %<basque> komando ho\-rrek, hurrenez hurren. 
 %<basque> \end{itemize}
@@ -333,11 +341,11 @@
 %<basque> eta kontakturako informazioa) sortzeko erabiltzen da ingurune hori.
 %<basque> \item \texttt{laburpena}: Artikuluaren laburpena euskaraz sortzeko erabiltzen da 
 %<basque> ingurune hori.
-%<basque> \item \texttt{hitz-gakoak}: Artikuluaren hitz-gakoak euskaraz sortzeko erabiltzen
+%<basque> \item \texttt{hitz-gakoak}: Artikuluaren hitz gakoak euskaraz sortzeko erabiltzen
 %<basque> da ingurune hori.
 %<basque> \item \texttt{abstract}: Artikuluaren laburpena ingelesez sortzeko erabiltzen da 
 %<basque> ingurune hori.
-%<basque> \item \texttt{keywords}: Artikuluaren hitz-gakoak ingelesez sortzeko erabiltzen
+%<basque> \item \texttt{keywords}: Artikuluaren hitz gakoak ingelesez sortzeko erabiltzen
 %<basque> da ingurune hori.
 %<basque> \end{itemize}
 %<basque>
@@ -354,6 +362,9 @@
 %<basque> \verb|\izenburua{\LaTeX{}: euskarazko dokumentu|\\
 %<basque> \verb|zientifiko-teknikoen ediziorako baliabideak}|\\
 %<basque> \verb| |\\
+%<basque> \verb|\azpiizenburua{\LaTeX{}: resources for the edition|\\
+%<basque> \verb|of scientific and technical documents in Basque}|\\
+%<basque> \verb| |\\
 %<basque> \verb|\begin{autoreak}|\\
 %<basque> \verb|\textit{Edorta Ibarra$^1$, Jose Ramon Etxebarria$^2$}|\\
 %<basque> \verb|\linebreak|\\
@@ -435,6 +446,8 @@
 %<basque> ez publikoa.
 %<basque> \item \textbf{v1.02. bertsioa (14/12/26).} Lehen bertsio
 %<basque> publikoa. 
+%<basque> \item \textbf{v1.04. bertsioa (16/11/04).} \verb|azpiizenburua| komandoa
+%<basque> gehitu da izenburua ingelesez sortzeko. Errore txikiak zuzenduta.
 %<basque> \end{itemize}
 %<basque> 
 %<basque> \subsection{Inplementazioa}
@@ -451,6 +464,7 @@
 %<example> \begin{document}
 %<example> 
 %<example> \izenburua{Ekaia Aldizkariko egileentzako gidalerroak}
+%<example> \azpiizenburua{Ekaia: Guidelines for authors}
 %<example>
 %<example> \begin{autoreak}
 %<example> \textit{Edorta Ibarra Basabe$^1$, Ekaiako Erredakzio Batzordea}
@@ -457,7 +471,7 @@
 %<example> \linebreak
 %<example> $^1$Ekaia Aldizkariko kidea.
 %<example> \linebreak
-%<example> ekaia at ehu.es
+%<example> ekaia at ehu.eus
 %<example> \linebreak
 %<example> \end{autoreak}
 %<example>
@@ -691,7 +705,7 @@
 
 %  \end{macrocode}
 % \DescribeMacro{\izenburua} A new command is defined in order to create the 
-% document title.
+% document title in Basque.
 %  \begin{macrocode}
 \newcommand{\izenburua}[1]{
 \begin{flushleft} 
@@ -698,7 +712,19 @@
 \fontsize{16}{15}\textbf{#1}\linebreak\fontsize{11}{15}
 \end{flushleft}
 }
+%  \end{macrocode}
+% \DescribeMacro{\azpiizenburua} A new command is defined in order to create the 
+% document title in English.
+%  \begin{macrocode}
 
+\newcommand{\azpiizenburua}[1]{
+\begin{flushleft} 
+\fontsize{12}{11}\textit{(#1)}\linebreak\fontsize{12}{11}
+\end{flushleft}
+}
+
+
+
 %  \end{macrocode}
 % \DescribeMacro{\datak} A new command is defined in order to create the 
 % document submission and acceptance dates.
@@ -748,7 +774,7 @@
 %  \begin{macrocode}
 \newenvironment{hitz-gakoak}{
 \setlength{\parindent}{0pt}
-\textbf{Hitz-gakoak:}~
+\textbf{Hitz gakoak:}~
 }{\setlength{\parindent}{0.8cm}\\ }
 
 %  \end{macrocode}

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/ekaia/ekaia.ins
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/ekaia/ekaia.ins	2016-11-25 22:39:44 UTC (rev 42577)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/ekaia/ekaia.ins	2016-11-25 22:40:11 UTC (rev 42578)
@@ -1,5 +1,5 @@
 %%
-%% Copyright (C) 2014 by Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU)
+%% Copyright (C) 2014-2016 Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU)
 %% -------------------------------------------------------------------
 %%
 %% This file may be distributed and/or modified under the
@@ -30,7 +30,7 @@
 
 \preamble
 
-Copyright (C) 2014 by Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU)
+Copyright (C) 2014-2016 Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU)
 -------------------------------------------------------------------
 
 This file may be distributed and/or modified under the
@@ -63,7 +63,7 @@
 
 
 \generate{\file{ekaia.sty}{\from{ekaia.dtx}{package}}}
-\generate{\file{ekaia_[EUS].tex}{\from{ekaia.dtx}{basque}}}	
+\generate{\file{ekaia_EUS.tex}{\from{ekaia.dtx}{basque}}}	
 \generate{\file{ekaia_example.tex}{\from{ekaia.dtx}{example}}}	
 
 \obeyspaces

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/ekaia/ekaia.sty
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/ekaia/ekaia.sty	2016-11-25 22:39:44 UTC (rev 42577)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/ekaia/ekaia.sty	2016-11-25 22:40:11 UTC (rev 42578)
@@ -6,7 +6,7 @@
 %%
 %% ekaia.dtx (with options: `package')
 %% 
-%% Copyright (C) 2014 by Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU)
+%% Copyright (C) 2014-2016 Edorta Ibarra and the Ekaia Journal (UPV/EHU)
 %% -------------------------------------------------------------------
 %% 
 %% This file may be distributed and/or modified under the
@@ -38,7 +38,7 @@
 %%
 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
 \ProvidesPackage{ekaia}
-  [2014/07/20 v1.00 ekaia Package]
+  [2016/11/25 v1.04 ekaia Package]
 %% \CharacterTable
 %% {Upper-case  \A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K\L\M\N\O\P\Q\R\S\T\U\V\W\X\Y\Z
 %%  Lower-case  \a\b\c\d\e\f\g\h\i\j\k\l\m\n\o\p\q\r\s\t\u\v\w\x\y\z
@@ -132,6 +132,12 @@
 \end{flushleft}
 }
 
+\newcommand{\azpiizenburua}[1]{
+\begin{flushleft}
+\fontsize{12}{11}\textit{(#1)}\linebreak\fontsize{12}{11}
+\end{flushleft}
+}
+
 \newcommand{\datak}[2]{
 \begin{flushleft}
 Jasoa:~{#1}
@@ -162,7 +168,7 @@
 
 \newenvironment{hitz-gakoak}{
 \setlength{\parindent}{0pt}
-\textbf{Hitz-gakoak:}~
+\textbf{Hitz gakoak:}~
 }{\setlength{\parindent}{0.8cm}\\ }
 
 \newenvironment{keywords}{More information about the tex-live-commits mailing list