texlive[41301] Master/texmf-dist/doc/cstex: cstex (6jun16)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Tue Jun 7 01:01:56 CEST 2016


Revision: 41301
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=41301
Author:  karl
Date:   2016-06-07 01:01:56 +0200 (Tue, 07 Jun 2016)
Log Message:
-----------
cstex (6jun16)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex	2016-06-06 23:01:45 UTC (rev 41300)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex	2016-06-06 23:01:56 UTC (rev 41301)
@@ -8,7 +8,7 @@
 % UTF-8 encTeX has a conflict with DocByTeX
 
 \chyph
-\def\projectversion{May 2016}
+\def\projectversion{Jun. 2016}
 \def\headtitle{OPmac}
 
 \widowpenalty=10000 

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex	2016-06-06 23:01:45 UTC (rev 41300)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex	2016-06-06 23:01:56 UTC (rev 41301)
@@ -127,23 +127,27 @@
 the terminal and in the log file. The listing looks like:
 
 \begtt
- [LM Fonts] {\rm \bf \it \bi ; mod:\caps \sans \ttset...; +AMS} (8z 8t u)
- [TG Heros] {\rm \bf \it \bi ; mod:\caps \cond ; +TX} (8z 8t)
+[LM Fonts] {\caps \sans \ttset ...} {\rm \bf \it \bi } +AMS (8z 8t u)
+[TG Heros] {\caps \cond} {\rm \bf \it \bi } +TX (8z 8t)
 ...
 \endtt
 
-The "<FamilyName>" is followed by the list of basic variant selectors, then
-available variant modifiers are listed. After plus character, the default 
-set of math fonts used together with given family is named. The available
-font encodings are written in round brackets. More information about
-"\fontfam" macro can be found in the "fontfam.tex" file.
+The "<FamilyName>" is followed by the list of {\em modifiers} of basic
+variant selectors, then available basic variant selectors are listed. After
+plus character, the default set of math fonts used together with given
+family is named. The available font encodings are written in round brackets.
+More information about "\fontfam" macro can be found in the "fontfam.tex"
+file.
 
-The modifiers of basic variant selectors ("\caps", "\cond" for example) must
-be used immediately before the variant selector and they can be
-(independently) combined: "\caps\it" or "\cond\caps\bf". The modifiers can
-be followed by "\fam" command instead of normal variant selector. Then
-current variant is kept (but modified) and all consecutive
-basic variant selectors are modified too. More about font modifers are
+The varinats are selected by basic selectors ("\rm", "\bf", "\it", "\bi").
+The modifiers of basic variants ("\caps", "\cond" for example) can
+be used immediately before a basic variant selector and they
+can be (independently) combined: "\caps\it" or "\cond\caps\bf". The
+modifiers can be followed by "\fam" command (instead of basic variant
+selector). Then current variant is kept (but modified) and all consecutive
+basic variant selectors (in a group) are modified too. 
+If modifiers are followed by "\one" sequence (instead variant selector) 
+then only current variant is modified. More about font modifers are
 mentioned in the "cs-heros.tex" file and in the article "kpfonts-plain.pdf".
 
 The "\fontfam[Catalog]" prints a font catalogue of all configured font

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex	2016-06-06 23:01:45 UTC (rev 41300)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex	2016-06-06 23:01:56 UTC (rev 41301)
@@ -108,22 +108,28 @@
 takto:
 
 \begtt
- [LM Fonts] {\rm \bf \it \bi ; mod:\caps \sans \ttset...; +AMS} (8z 8t U)
- [TG Heros] {\rm \bf \it \bi ; mod:\caps \cond ; +TX} (8z 8t)
+[LM Fonts] {\caps \sans \ttset ...} {\rm \bf \it \bi } +AMS (8z 8t U)
+[TG Heros] {\caps \cond } {\rm \bf \it \bi } +TX (8z 8t)
 \endtt
 %
-Nejprve je uveden <NázevRodiny>, pak následuje seznam základních selektorů
-pro výběr variant v dané rodině, dále seznam dostupných modifikátorů těchto
-základních selektorů, pak za znakem plus je uvedena implicitní matematická
-sada fontů užitá k vybrané rodině a konečně v kulaté závorce je seznam
-kódování, které rodina fontů podporuje. Více informací o makru "\fontfam"
-lze najít v souboru "fontfam.tex".
+Nejprve je uveden <NázevRodiny>, pak následuje seznam modifikátorů
+základních selektorů následovaný základními selektory pro výběr variant v
+dané rodině, pak za znakem plus je uvedena implicitní matematická sada fontů
+užitá k vybrané rodině a konečně v kulaté závorce je seznam kódování, které
+rodina fontů podporuje. Více informací o makru "\fontfam" lze najít v
+souboru "fontfam.tex".
 
-Modifiátory (např. "\caps", "\cond") se píší těsně před selektor varianty,
-tedy například "\caps\it" nebo "\cond\caps\bf". Modifikátory následované
-příkazem "\fam" (např. "\caps\fam") nastaví modifikátor pro všechny následně
-použité základní selektory. Modifikátory pracují nezávisle na sobě. Více
-se o nich píše v souboru "cs-heros.tex" nebo v článku "kpfonts-plain.pdf".
+Fonty přepínáme pomocí základních selektorů ("\rm", "\bf", "\it", "\bi").
+Bezprostředně před základním selektorem mohou předcházet {\em modifikátory}
+které dále pozměňují variantu písma. Například "\caps\it" zapne malé kapitálky
+v kurzívě nebo "\cond\caps\bf" zapne kondenzovanou modifikaci s malými
+kapitálkami tučné varianty.
+Modifikátory následované příkazem "\fam" (např. "\caps\fam") modifikují
+všechny později použité základní selektory (uvnitř stejné skupiny).
+Modifikátory následované sekvencí "\one" (např. "\caps\one") modifikují jen
+aktuálně užívanou variantu písma. Modifikátory pracují typicky nezávisle na
+sobě a každá rodina fontů může disponovat jinou sadou modifikátorů. Více se
+o nich píše v~souboru "cs-heros.tex" nebo v článku "kpfonts-plain.pdf".
 
 Použijete-li "\fontfam[Catalog]", vytiskne se katalog dostupných fontových
 rodin.
@@ -187,10 +193,9 @@
 implicitně nastavují font do stanovené velikosti.
 
 Na místo "\typosize" a "\typoscale" je možno použít 
-makra na změnu velikosti jen textových fontů
-"\textfontsize[<velikost-fontu>]" a "\textfontscale[<faktor>]".
+makra na změnu velikosti jen aktuálního fontu
+"\thefontsize[<velikost-fontu>]" a "\thefontscale[<faktor>]".
 Tato makra nemění matematické fonty ani řádkování. 
-Změní jen velikost jen aktuálního fontu, ostatní fonty zůstávají beze změny.
 
 Všechna zde uvedená makra na změnu velikosti fontů jsou vybavena
 inteligencí: hledají metriku, která má svou designovanou velikost nejblíže
@@ -199,8 +204,8 @@
 "csr8 at7.5pt". Data pro tuto inteligenci jsou přečtena ze souboru
 "ams-math.tex", kde je najdete u příkazů "\regtfm".
 
-Poslední poznámka se týká makra "\em", které sice nepřepíná velikost fontů,
-ale přepíná jejich variantu. Je to kontextové makro, které pracuje v
+Poslední poznámka k fontům se týká makra "\em", které 
+přepíná variantu písma specifickým způsobem. Je to kontextové makro, které pracuje v
 závislosti na aktuálně zvoleném fontu. Implicitně přepíná na "\it". Pokud
 ale je aktuálním fontem "\it", přepne na "\rm". Je-li aktuálním fontem "\bf"
 přepne na "\bi" a obráceně. Makro navíc správně doplní italické korekce keMore information about the tex-live-commits mailing list