[pstricks] pst-fun

Poul Riis Poul.Riis at skolekom.dk
Sat Sep 8 22:58:35 CEST 2007


I can find pst-func but not pst-fun.

Yours,
Poul Riis

-------------- next part --------------


###########################################
Denne meddelelse med evt. vedlagte filer er scannet af SkoleKoms F-Secure virusscanner.

For yderligere information,
http://forside.skolekom.dk/indhold/punkt1/viruspolitik


More information about the PSTricks mailing list