[pstricks] Centering text in a circular node

Poul Riis Poul.Riis at skolekom.dk
Sun May 20 11:46:26 CEST 2007


How can I in an elegant way center text in circles of given size? See
not-satisfying example below.

Yours,
Poul Riis\documentclass[10pt,a4paper,danish]{article}
\usepackage[dvipsnames,x11names]{xcolor}
\usepackage{pst-node}

\usepackage{pstricks-add}
\usepackage[danish]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}

\topmargin=4cm

\begin{document}
\huge\bf
\psset{unit=2cm}
\begin{center}
\color{Red2}
\cnode[linecolor=Red2,linewidth=3pt](-1,1){2}{A}
\uput{0}[180]{0}(A){\begin{tabular}{c}Physical & pain \end{tabular}}
\color{Green4}
\cnode[linecolor=Green4,linewidth=3pt](1,1){2}{B}
\uput{0}[180]{0}(B){\begin{tabular}{c}Psychical & pain \end{tabular}}
\color{Blue2}
\cnode[linecolor=Blue2,linewidth=3pt](1,-1){2}{C}
\uput{0}[180]{0}(C){\begin{tabular}{c}Existential & pain \end{tabular}}
\color{Gold2}
\cnode[linecolor=Gold2,linewidth=3pt](-1,-1){2}{D}
\uput{0}[180]{0}(D){\begin{tabular}{c}Social & pain \end{tabular}}
\end{center}
\end{document}


-------------- next part --------------


###########################################
Denne meddelelse med evt. vedlagte filer er scannet af SkoleKoms F-Secure virusscanner.

For yderligere information,
http://forside.skolekom.dk/indhold/punkt1/viruspolitik


More information about the PSTricks mailing list