[pstricks] multido+rotation

Poul Riis Poul.Riis at skolekom.dk
Sat Jan 13 15:44:24 CET 2007


I'm no expert but here is one suggestion.

Yours,
Poul Riis\documentclass{article}
\usepackage{pstricks-add}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{multido}

\newcommand{\rotatedtextatorigin}[2]{\rput[l]{#2}(!0 0){#1}}
\pagestyle{empty}

\def\eye{
\begin{psclip}{\psellipse(0,0)(0.8,1.5)}
\pscircle*[linecolor=blue](0,-1){1}
\end{psclip}
\pspolygon*(-0.4,1.5)(0.7,1.8)(0.2,2.2)(-0.5,1.6)
}
\begin{document}

\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(-5,-5)(5,5)
\psaxes[linewidth=1pt,labels=all,%
     ticksize=-3pt 0]{->}(0,0)(-5,-5)(5,5)
\SpecialCoor%
\multido{\n=0+30}{12}{\rotatedtextatorigin{\hspace{1em}Tobias
N$\ddot{\rm{a}}$hring's eyes rotated:
\scalebox{-0.1}[0.1]{\eye}\hspace{0.5em}\scalebox{0.1}{\eye}}{\n}}
\end{pspicture}

\end{document}

-------------- next part --------------


###########################################
Denne meddelelse med evt. vedlæg  er scannet af SkoleKom ved hjælp af F-Secure virusscanner.

For yderligere information,
http://forside.skolekom.dk/indhold/punkt1/viruspolitik


More information about the PSTricks mailing list