[pstricks] xcolor

Poul Riis Poul.Riis at skolekom.dk
Fri Oct 20 19:06:41 CEST 2006


Oh, sorry, forget it! Now everything seems to be OK again!

Yours,
Poul Riis

-------------- next part --------------


###########################################
Denne meddelelse med evt. vedlæg  er scannet af SkoleKom ved hjælp af F-Secure virusscanner.

For yderligere information,
http://forside.skolekom.dk/indhold/punkt1/viruspolitik


More information about the PSTricks mailing list