[pstricks] Centering psPrintValues

Poul Riis Poul.Riis at skolekom.dk
Wed Jun 14 21:50:23 CEST 2006


... and how can I add arrows between the numbers on the spiral?

-------------- next part --------------


###########################################
Denne meddelelse med evt. vedlæg  er scannet af SkoleKom ved hjælp af F-Secure virusscanner.

For yderligere information,
http://forside.skolekom.dk/indhold/punkt1/viruspolitik


More information about the PSTricks mailing list