[pstricks] Centering psPrintValues

Poul Riis Poul.Riis at skolekom.dk
Wed Jun 14 21:26:57 CEST 2006


How can I make the numbers accurately centered in the circles in the
example below?

Yours,
Poul Riis


\documentclass{article}
\usepackage{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[danish]{babel}
\usepackage[svgnames,dvipsnames]{xcolor}
\usepackage{pst-plot}
\usepackage{pstricks-add}
\usepackage{pst-func}
\usepackage{pst-node}


\pagestyle{plain} \topmargin=-2cm \textwidth=17.5cm
\textheight=27cm \hoffset=-2.5cm \tolerance=5000 \hbadness=5000
\pretolerance=2500
\parindent      =    0em

\pagestyle{empty}

\pstVerb{%
/phigylden 137.5078 def%
/storephi 5 sqrt 1 add 2 div def%
/antalfroe 25 def%
/radius 8 def%
/kk antalfroe radius div radius div def%
/xfroe {kk div dup kk mul phigylden mul cos exch sqrt mul} def%
/yfroe {kk div dup kk mul phigylden mul sin exch sqrt mul neg} def%
/fib {dup dup 1 eq exch 0 eq or not {dup 1 sub fib exch 2 sub fib add} if}
def%
/b 12 def}%
\definecolor[ps]{bl}{rgb}{tx at addDict begin Red Green Blue end}
\newcommand{\rainbowcolor}[1]{\pstVerb{/lambda #1 def lambda tx at addDict
begin wavelengthToRGB end}\psset{linecolor=bl}}%

\begin{document}
\vspace{1cm}
\begin{figure}[ht]
\centering%
\psset{unit=1.4cm}%
\begin{pspicture}(-6,-6)(6,6)%
\SpecialCoor%
\parametricplot[plotstyle=curve,linecolor=blue,linewidth=5pt,plotpoints=250]{0}{11}{t
xfroe t yfroe}
\multido{\n=1+1}{11}{\rainbowcolor{\n\space 10 mul 590
add}\psdot*[dotsize=1.2,dotstyle=*,plotstyle=curve](!\n\space xfroe
\n\space yfroe)\uput{0mm}[90](!\n\space xfroe 0.2 sub \n\space yfroe 0.2
sub){\rainbowcolor{\n\space 10 mul 390
add}\psPrintValue[valuewidth=2,fontscale=30]{\n\space fib}}}%
\NormalCoor
\end{pspicture}
\end{figure}
\end{document}

-------------- next part --------------


###########################################
Denne meddelelse med evt. vedlæg  er scannet af SkoleKom ved hjælp af F-Secure virusscanner.

For yderligere information,
http://forside.skolekom.dk/indhold/punkt1/viruspolitik


More information about the PSTricks mailing list