[pstricks] Missing subgrid lines

Poul Riis Poul.Riis at skolekom.dk
Wed Apr 26 10:24:08 CEST 2006


I still hope that pstricks-add could be improved so that at least the
missing subgrid lines could be drawn automatically.

Yours,
Poul Riis

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{pstricks-add}

\begin{document}
\thispagestyle{empty}

\def\pshlabel#1{\tiny #1}
\psset{lly=-1cm,xAxisLabel=$x$ /mm,yAxisLabel=count
rate,yAxisLabelPos={-0.75cm,2.5cm}}
\pstScalePoints(1,1){}{log}
\psgraph[ylogBase=10,logLines=y,labels=x,arrows=->,Dx=2,Dy=1,xsubticks=10,ysubticks=10,xticksize=0
5cm, yticksize=0 5cm,
xsubticksize=1,ysubticksize=1,tickwidth=0.5pt,subtickwidth=0.1pt](0,0)(12,1){5cm}{5cm}
\uput[180](!0 1 log){\tiny 1}
\multido{\n=2+2}{5}{\uput[180](!0 \n\space log){\tiny \n}}
\endpsgraph
\end{document}

-------------- next part --------------


###########################################
Denne meddelelse med evt. vedlæg  er scannet af SkoleKom ved hjælp af F-Secure virusscanner.

Meddelelsen kan læses sikkert. Det kán i sjældne tilfælde være kritisk at hente vedlæg.
Kontakt din systemadministrator, hvis du er i tvivl.

For yderligere information,
http://forside.skolekom.dk/indhold/punkt1/viruspolitik


More information about the PSTricks mailing list