[pstricks] [Fwd: Re: binom_distribution]

Poul Riis Poul.Riis at skolekom.dk
Tue Apr 18 18:21:16 CEST 2006


Just want to show that I found my stupid errors! Of course Herberts
version is much better and more general (except that I prefer thin rods in
stead of unit-wide bars).

Yours,
Poul Riis

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{pstricks-add}
\usepackage{pst-func}
\usepackage{multido}
\pagestyle{empty}

\newcommand{\binomialdistr}[2]{%
\pstVerb{%
/nn #1 def%
/pp #2 def%
/prob 1 pp sub nn exp def%
}%
\psset{xunit=5mm,yunit=10cm}%
\SpecialCoor%
\begin{pspicture}(0,0)(#1,1)%
\psaxes[ticksize=-2pt 0,Dx=1,Dy=0.1]{->}(0,0)(0,0)(#1,1)%
\psline[linecolor=red,linewidth=2pt](!0 0)(!0 prob)%
\uput[90]{90}(!0
prob){\psPrintValue[valuewidth=12,fontscale=8,linecolor=blue]{prob}}%
\multido{\nj=1+1}{#1}{%
\pstVerb{%
/probold prob def%
/prob pp 1 pp sub div nn \nj\space sub 1 add mul \nj\space div probold mul
def%
}%
\psline[linecolor=red,linewidth=2pt](!\nj\space 0)(!\nj\space prob)%
\uput[90]{90}(!\nj\space
prob){\psPrintValue[valuewidth=12,fontscale=8,linecolor=blue]{prob}}%
\uput[270]{0}(!#1 0){$j$}%
\uput[0]{90}(!0 0.9){$P(X=j)$}%
\uput[90]{0}(!#1 2 div
0.9){$n=\;$\psPrintValue[valuewidth=6,fontscale=12]{#1}}%
\uput[90]{0}(!#1 2 div
0.85){$p=\;$\psPrintValue[valuewidth=6,fontscale=12]{#2}}%
}%
\end{pspicture}%
}%

\begin{document}
Binomial distribution with pstricks....\\[1cm]
\binomialdistr{12}{0.25}
\end{document}

-------------- next part --------------


###########################################
Denne meddelelse med evt. vedlæg  er scannet af SkoleKom ved hjælp af F-Secure virusscanner.

Meddelelsen kan læses sikkert. Det kán i sjældne tilfælde være kritisk at hente vedlæg.
Kontakt din systemadministrator, hvis du er i tvivl.

For yderligere information,
http://forside.skolekom.dk/indhold/punkt1/viruspolitik


More information about the PSTricks mailing list