[pstricks] Cannot get a color. One line is not drawn.

Poul Riis Poul.Riis at skolekom.dk
Thu Mar 9 20:40:57 CET 2006


Graphics with PSTricks <pstricks at tug.org> den 09 March 2006 kl. 18:56
+0000 skrev:
> * the starred version of \pspolygon (and \psframe and so on) fill it 
>with black...
No, it seems to fill with linecolor. Try
\pspolygon*[linecolor=yellow](14.7,0.1)(15.6,0.1)(15.6,0.9)(14.7,0.9)
and
\psframe*[linecolor=yellow](14.7,0.1)(15.6,0.9)

Yours,
Poul Riis

-------------- next part --------------


###########################################
Denne meddelelse med evt. vedlæg  er scannet af SkoleKom ved hjælp af F-Secure virusscanner.

Meddelelsen kan læses sikkert. Det kán i sjældne tilfælde være kritisk at hente vedlæg.
Kontakt din systemadministrator, hvis du er i tvivl.

For yderligere information,
http://forside.skolekom.dk/indhold/punkt1/viruspolitik


More information about the PSTricks mailing list