[pstricks] Missing subtick lines

Poul Riis Poul.Riis at skolekom.dk
Sun Feb 26 22:49:25 CET 2006


Graphics with PSTricks <pstricks at tug.org> skriver:
>Try again with the one at
>http://perce.de/LaTeX/pstricks-add/pstricks-add.tex
Better now - but if I replace 7cm with 3.5cm the last vertical line is
still missing!?

Yours,
Poul Riis


\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{pstricks-add}

\begin{document}
\readdata{\dataI}{ba.dat}
\def\pshlabel#1{\scriptsize #1}
\psset{lly=-1cm,xAxisLabel=$\tau$ /s,yAxisLabel=count
rate,yAxisLabelPos={-0.75cm,2.5cm}}
\pstScalePoints(1,1){}{log}
\psgraph[ylogBase=10,logLines=y,labels=x,arrows=->,Dx=100,Dy=1,xsubticks=5,ysubticks=10,xticksize=0
5cm, yticksize=0 3.5cm,
xsubticksize=1,ysubticksize=1,tickwidth=0.5pt,subtickwidth=0.25pt](0,0)(700,2){3.5cm}{5cm}
\psline[linewidth=0.5pt](700,0)(700,2)(0,2)
\listplot[linecolor=red,showpoints=true,plotstyle=dots,dotsize=2pt]{\dataI}
\uput[180](!0 1 log){\tiny 1}
\uput[180](!0 10 log){\tiny 10}
\uput[180](!0 100 log){\tiny 100}
\multido{\n=2+2}{4}{\uput[180](!0 \n\space log){\tiny \n}}
\multido{\n=20+20}{4}{\uput[180](!0 \n\space log){\tiny \n}}
\endpsgraph
\end{document}

-------------- next part --------------


###########################################
Denne meddelelse med evt. vedlæg  er scannet af SkoleKom ved hjælp af F-Secure virusscanner.

Meddelelsen kan læses sikkert. Det kán i sjældne tilfælde være kritisk at hente vedlæg.
Kontakt din systemadministrator, hvis du er i tvivl.

For yderligere information,
http://forside.skolekom.dk/indhold/punkt1/viruspolitik


More information about the PSTricks mailing list