[pstricks] Missing subtick lines

Poul Riis Poul.Riis at skolekom.dk
Sun Feb 26 16:17:01 CET 2006


1) A vertical and a horizontal subtick line seem to be missing in the
example below (datafile attached). Why?

2) Is there an easier way to add labels on the logarithmic ordinate axis?


Yours,
Poul Riis


\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{pstricks-add}

\begin{document}
\readdata{\dataI}{ba.dat}
\def\pshlabel#1{\scriptsize #1}
\psset{lly=-1cm,xAxisLabel=$\tau$ /s,yAxisLabel=count
rate,yAxisLabelPos={-0.75cm,2.5cm}}
\pstScalePoints(1,1){}{log}
\psgraph[ylogBase=10,logLines=y,labels=x,arrows=->,Dx=100,Dy=1,xsubticks=5,ysubticks=10,xticksize=0
5cm, yticksize=0 7cm,
xsubticksize=1,ysubticksize=1,tickwidth=0.5pt,subtickwidth=0.25pt](0,0)(700,2){7cm}{5cm}
\psline[linewidth=0.5pt](700,0)(700,2)(0,2)
\listplot[linecolor=red,showpoints=true,plotstyle=dots,dotsize=2pt]{\dataI}
\uput[180](!0 1 log){\tiny 1}
\uput[180](!0 10 log){\tiny 10}
\uput[180](!0 100 log){\tiny 100}
\multido{\n=2+2}{4}{\uput[180](!0 \n\space log){\tiny \n}}
\multido{\n=20+20}{4}{\uput[180](!0 \n\space log){\tiny \n}}
\endpsgraph
\end{document}

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ba.dat
Type: application/octet-stream
Size: 866 bytes
Desc: not available
Url : http://tug.org/pipermail/pstricks/attachments/20060226/01120d9e/attachment.obj 
-------------- next part --------------


###########################################
Denne meddelelse med evt. vedlæg  er scannet af SkoleKom ved hjælp af F-Secure virusscanner.

Meddelelsen kan læses sikkert. Det kán i sjældne tilfælde være kritisk at hente vedlæg.
Kontakt din systemadministrator, hvis du er i tvivl.

For yderligere information,
http://forside.skolekom.dk/indhold/punkt1/viruspolitik


More information about the PSTricks mailing list