[OS X TeX] Congratulations!

Victor Ivrii vivrii at gmail.com
Sat Oct 11 11:55:57 CEST 2008


Attractiveness to spammers is a sign of popularity :-)
To list maintainer: please remove this email from the subscriber list.2008/10/11 Maciej Pudelko <maciex78 at o2.pl>:
> Maciej Pudelko jest członkiem społeczności GoldenLine i zaprasza Cię do swoich kontaktów.
>
> Kliknij poniżej aby zaakceptować zaproszenie:
> http://www.goldenline.pl/rejestracja/e43340b45a4370cd0db06db81778081a
>
> Jeśli jesteś już członkiem GoldenLine możesz przyjąć zaproszenie wewnątrz systemu:
> http://www.goldenline.pl/zaproszenie/email/akceptuj/e43340b45a4370cd0db06db81778081a
>
> Czym jest GoldenLine?
> ======================
> GoldenLine jest pierwszą w Polsce społecznością skupioną wokół rozwoju kariery i życia zawodowego. Pomoże Ci poznać ludzi, zaistnieć w branży i zrealizować Twoje cele na rynku pracy.
>
>
> Kto należy do społeczności GoldenLine?
> =======================
>  * ludzie rozpoczynający karierę,
>  * doradcy personalni,
>  * specjaliści,
>  * przedsiębiorcy,
>  * kadra zarządzająca.
>
> Masz pytania? Napisz do nas - info at goldenline.pl
>
> GoldenLine.pl
>
> ----------- Please Consult the Following Before Posting -----------
> TeX FAQ: http://www.tex.ac.uk/faq
> List Reminders and Etiquette: http://www.esm.psu.edu/mac-tex/list/
> List Archive: http://tug.org/pipermail/macostex-archives/
> TeX on Mac OS X Website: http://mactex-wiki.tug.org/
> List Info: http://email.esm.psu.edu/mailman/listinfo/macosx-tex
>
>
>-- 
========================
Victor Ivrii, Professor, Department of Mathematics, University of Toronto
http://www.math.toronto.edu/ivrii


More information about the macostex-archives mailing list