[Mac OS X TeX] I need a http-server for my (TeX) distributions

Gerben Wierda sherlock at rna.nl
Wed Feb 27 00:52:39 CET 2002On Wednesday, February 27, 2002, at 12:08 , Diederik van Arkel wrote:

> zou je deze niet op de site van de NTG kwijt kunnen? (www.ntg.nl cq
> ftp.ntg.nl) Ik geloof dat Piet van Oostrum beheerder is van de ftp
> site.

Dat hangt er van af of ik actief kan uploaden (en daar zijn ze denk ik 
terecht voorzichtig mee)

G


-----------------------------------------------------------------
To UNSUBSCRIBE, send email to <info at email.esm.psu.edu> with
"unsubscribe macosx-tex" (no quotes) in the body.
For additional HELP, send email to <info at email.esm.psu.edu> with
"help" (no quotes) in the body.
This list is not moderated, and I am not responsible for
messages posted by third parties.
-----------------------------------------------------------------
More information about the macostex-archives mailing list